CI

PRILOG 11. Standardi dobre apotekarske prakse za sistem kvaliteta (OVDE) 

Prezentacija sa vebinara održanog 28.4.2021. godine (OVDE) 

Snimak vebinara 31.3.2022. godine (OVDE)

Prezentacije sa vebinara održanog 31.3.2022. godine: 

  • Standardi dobre apotekarske prakse za sistem kvaliteta - pregled zahteva, Mag. farm. spec. Sanja Jović, Apoteka Beograd OVDE
  • Primeri dobre prakse: interna i unutrašnja provera kvaliteta stručnog rada, praćenje zadovolјstva korisnika, pokazatelјi kvaliteta zdravstvene zaštite, Mag. farm. spec. Sanja Jović, Apoteka Beograd OVDE