CI

Diplomirani farmaceuti koji ispunjavaju uslove za upis u imenik FKS, potrebnu dokumentaciju podnose odgovarajućem Ogranku prema mestu rada.


Svi redovni članovi Farmaceutske komore Srbije mogu da pristupe korisničkom servisu i tako ostvare uvid u: opšte podatke, karticu KE i finansijsku karticu.


Ogranak Niš sa KiM: Nišavski okrug - Niš, Zaječarski okrug - Zaječar, Borski okrug - Bor, Rasinski okrug - Kruševac, Pirotski okrug - Pirot, Toplički okrug - Prokuplje, Pčinjski okrug - Vranje, Jablanički okrug - Leskovac, Kosovski okrug - Priština, Kosovsko-pomoravski okrug - Gnjilane, Kosovsko-mitrovački okrug - Kosovska Mitrovica, Prizrenski okrug - Prizren, Pećki okrug  - Peć. Za ovaj ogranak središte je Niš.


Sekretar: Aleksandra Okičić Milošević, dipl. ess.
Adresa: Zelengorska 4, lokal L2, 18000 Niš
Telefon/fax: +381 (0) 18 295 565
Email: ogranaknis@farmkom.rs
Radno vreme: 08-16 časova

Organi ogranka Komore

 • Odbor ogranka
 • Predsednik ogranka
 • Klub članova Skupštine Komore iz ogranka
 • Sud časti I stepena
 • Komisija za posredovanje
 • Sekretar ogranka

Skupština Farmaceutske komore Srbije je na sednici održanoj u Beogradu dana 28.06.2018. godine donela Odluku o izboru članova Odbora Ogranka Niš sa KiM i Suda časti I stepena, a Upravni odbor Farmaceutske komore Srbije na sednici održanoj u Beogradu dana 21.06.2018. godine odluku o izboru Komisije za poredovanje Ogranka Niš sa KiM.

Odbor ogranka

Odbor ogranka ima predsednika i dva člana koje bira Skupština Komore na predlog Kluba članova Skupštine Komore iz ogranka. Mandat članova Odbora ogranka traje četiri godine.

Članovi Odbora ogranka:

 • DANIJELA JOTIĆ, Apoteka "Niš", predsednik
 • ANĐELIJA GLAVONJIĆ, Apoteka "Zaječar"
 • MIJAT JOTIĆ, ZUA "Benu"

Klub članova Skupštine Komore iz ogranka

Klub članova Skupštine Komore iz ogranka odnosno članovi Odbora ogranka učestvuju u radu Skupštine FKS i sa ogranka Niš sa KiM ima ih ukupno 17.
Klub članova Skupštine Komore iz ogranka Niš sa KiM

Sud časti I stepena

Sud časti utvrđuje povredu profesionalne dužnosti ili ugleda člana Komore na osnovu sprovedenog postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti.

Članovi Suda časti I stepena:

 • JASMINA CVETKOVIĆ, Apoteka „Prokuplje“, predsednik
 • DANIJELA MILIĆEVIĆ, Apoteka „Niš“, član i zamenik predsednika
 • JASMINA DIMITRIJEVIĆ, ZUA "Benu", član
 • DANIJELA JOTIĆ, Apoteka "Niš", zamenik člana
 • ALEKSANDRA IVANOVIĆ, Apoteka „Niš“, zamenik člana
 • DRAGANA DENIĆ, Apoteka „Niš“, zamenik člana

Komisija za posredovanje

Komisija za posredovanje ogranka Komore posreduje u sporovima između članova Komore ili između članova Komore i korisnika zdravstvenih usluga u skladu sa zakonom. Komisija za posredovanje ogranka Komore ima tri člana - predsednika i dva člana koje imenuje Upravni odbor Komore iz reda članova Komore iz ogranka Komore. Komisija za posredovanje ogranka Komore zauzima stavove sporazumno ili većinom glasova. Komisija za posredovanje ogranka Komore imenuje posrednika u sporu. Posrednik može biti lice koje nije član Komore.

Članovi komisije za posredovanje:

 • ALEKSANDRA MARKOVIĆ , Apoteka “Niš”, predsednik
 • MILAN DIMITRIJEVIĆ, ZUA "Žalfija"
 • NENAD BOŠKOVIĆ, Apoteka “Niš”