LA

Приликом предавања захтева за издавање лиценце, чланови коморе биће упознати са новом процедуром, која омогућава да се преко сајта Коморе информишу о следећем:

  • да је поступак обраде лиценце завршен и да исту могу преузети
  • дефинисаним терминима за доделу/преузимање лиценци (при чему се сами пријављују за термин који им одговара).


Уколико, из разлога територијалне удаљености, лиценцу желите да преузмете на другом огранку, морате се јавити секретару свог огранка који ће спровести даљу процедуру.

Термини за доделу лиценци:


Огранак Београд
04.01.2021 u 00:00h
03.01.2021 u 00:00h
02.01.2021 u 00:00h
01.01.2021 u 00:00h
Огранак Војводина
04.01.2021 u 00:00h
03.01.2021 u 00:00h
02.01.2021 u 00:00h
01.01.2021 u 00:00h
Огранак Крагујевац
04.01.2021 u 00:00h
03.01.2021 u 00:00h
02.01.2021 u 00:00h
01.01.2021 u 00:00h
Огранак Ниш са КИМ
10.03.2021 u 02:30h
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Ivana Grabić ************* 10384 24.02.2021 Licenca u štampi
2. Aleksandra Vulović ************* 10363 27.01.2021
3. Milica Tasić ************* 10361 27.01.2021
4. Maja Jevđić ************* 10352 27.01.2021
5. Milica Šujdović ************* 10307 26.11.2020
6. Sara Tešić ************* 10269 03.11.2020
7. Gorica Božić ************* 10267 03.11.2020
8. Jovana Golubović ************* 10234 11.09.2020
9. Nikola Jakovljević ************* 9870 27.09.2019
10. Nedeljka Bogunović Mitrović ************* 8813 12.06.2017
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Sara Bračer ************* 10383 24.02.2021 Licenca u štampi
2. Dragana Kalaba ************* 10382 24.02.2021 Licenca u štampi
3. Marina Jakšić ************* 10381 24.02.2021 Licenca u štampi
4. Jovana Mihajlović ************* 10380 24.02.2021 Licenca u štampi
5. Danina Laković ************* 10374 24.02.2021 Licenca u štampi
6. Jovana Birovljev ************* 10329 04.12.2020 Licenca u Ogranku
7. Milan Marčeta ************* 10325 04.12.2020 Licenca u Ogranku
8. Ana Zubić ************* 10292 03.11.2020 Licenca u Ogranku
9. Jelena Tadić ************* 10291 03.11.2020 Licenca u Ogranku
10. Andrea Rukavina ************* 10261 30.09.2020 Licenca u Ogranku
11. Stefanija Mehandžiska ************* 10245 30.09.2020 Licenca u Ogranku
12. Tatjana Stević ************* 8525 26.12.2016 Licencu preuzima u Beogradu
13. Milica Mihailović ************* 7769 21.12.2015 Licencu preuzima u Beogradu
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Vlora Bektaši ************* 10373 24.02.2021 Licenca u štampi
2. Mina Stojanović ************* 10371 24.02.2021 Licenca u štampi
3. Mila Jovanović ************* 10370 24.02.2021 Licenca u štampi
4. Robert Kasumović ************* 10351 27.01.2021 Licenca u Ogranku
5. Marina Seočanac Madžarević ************* 10346 27.01.2021 Licenca u Ogranku
6. Milena Tomić ************* 10343 20.01.2021 Licenca u Ogranku
7. Sonja Nikolić ************* 10334 30.12.2020 Licenca u Ogranku
8. Majda Višnjić ************* 10321 27.11.2020 Licenca u Ogranku
9. Irena-Manuela Vasiljević ************* 10297 16.11.2020 Licenca u Ogranku
10. Kristina Mitić ************* 10255 30.09.2020 Licenca u Ogranku
11. Aleksandra Ilić ************* 10254 30.09.2020 Licenca u Ogranku
12. Ružica Utović ************* 9161 29.01.2018 Licenca u Ogranku
13. Haki Ejupi ************* 9069 01.12.2017 Licenca u Ogranku
14. Emil Stojanov ************* 8063 30.05.2016 Licenca u Ogranku
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Dejan Nikolić ************* 10385 02.03.2021 Licenca u štampi
2. Alma Zećirović ************* 10388 02.03.2021 Licenca u štampi
3. Ljubica Štrbac ************* 10386 02.03.2021 Licenca u štampi
4. Jana Petrović ************* 10387 02.03.2021 Licenca u štampi
5. Jelena Čampar ************* 10372 24.02.2021 Licenca u štampi
6. Aleksandra Ališeva ************* 10375 24.02.2021 Licenca u štampi
7. Ljiljana Radojević ************* 10376 24.02.2021 Licenca u štampi
8. Slavica Pavlović ************* 10377 24.02.2021 Licenca u štampi
9. Dženisa Asotić Rahić ************* 10378 24.02.2021 Licenca u štampi
10. Milica Aleksić ************* 10379 24.02.2021 Licenca u štampi
11. Miloš Kolaković ************* 10369 05.02.2021 Licenca u Ogranku
12. Haris Dervišević ************* 10368 05.02.2021 Licenca u Ogranku
13. Irfan Plojović ************* 10345 27.01.2021 Licenca u Ogranku
14. Ema Pavlović ************* 10347 27.01.2021 Licenca u Ogranku
15. Majda Ćorović ************* 10349 27.01.2021 Licenca u Ogranku
16. Marko Stević ************* 10350 27.01.2021 Licenca u Ogranku
17. Tatjana Đurica ************* 10331 30.12.2020 Licenca u Ogranku
18. Anđela Trifunović ************* 10289 03.11.2020 Licenca u Ogranku
19. Dragana Andrić ************* 10277 03.11.2020 Licencu preuzima u Beogradu
20. Svetlana Pavlović ************* 10272 03.11.2020 Licencu preuzima u Beogradu
21. Sanja Lazić ************* 10023 28.02.2020 Licencu preuzima u Beogradu
22. Fatima Halitović ************* 9990 21.01.2020 Licenca u Ogranku
23. Mirala Škrijelj ************* 9962 26.12.2019 Licenca u Ogranku
24. Azra Arslanović ************* 9819 30.08.2019 Licenca u Ogranku
25. Zorica Nedeljković ************* 9129 12.01.2018 Licencu preuzima u Beogradu
26. Tatjana Popović ************* 7759 21.12.2015 Licencu preuzima u Beogradu