LA

Приликом предавања захтева за издавање лиценце, чланови коморе биће упознати са новом процедуром, која омогућава да се преко сајта Коморе информишу о следећем:

  • да је поступак обраде лиценце завршен и да исту могу преузети
  • дефинисаним терминима за доделу/преузимање лиценци (при чему се сами пријављују за термин који им одговара).


Уколико, из разлога територијалне удаљености, лиценцу желите да преузмете на другом огранку, морате се јавити секретару свог огранка који ће спровести даљу процедуру.

Термини за доделу лиценци:


Огранак Београд
04.01.2021 u 00:00h
03.01.2021 u 00:00h
02.01.2021 u 00:00h
01.01.2021 u 00:00h
Огранак Војводина
04.01.2021 u 00:00h
03.01.2021 u 00:00h
02.01.2021 u 00:00h
01.01.2021 u 00:00h
Огранак Крагујевац
18.07.2022 u 00:00h
04.07.2022 u 00:00h
20.06.2022 u 12:00h
04.01.2021 u 00:00h
Огранак Ниш са КИМ
15.06.2022 u 14:30h
25.05.2022 u 14:30h
28.04.2022 u 14:30h
20.01.2022 u 14:30h
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Ilija Blagojević ************* 10976 21.06.2022 Licenca u štampi
2. Marija Blagojević ************* 10963 21.06.2022 Licenca u štampi
3. Ivana Vićentijević ************* 10964 21.06.2022 Licenca u štampi
4. Milica Jovanović ************* 10973 21.06.2022 Licenca u štampi
5. Tamara Milenković ************* 10970 21.06.2022 Licenca u štampi
6. Katarina Stojanović ************* 10957 09.06.2022 Licenca u štampi
7. Ivana Eraković ************* 10946 09.06.2022 Licenca u štampi
8. Ilma Gicić ************* 10947 09.06.2022 Licenca u štampi
9. Dragana Rac ************* 10905 29.04.2022
10. Sanja Homonai ************* 10895 13.04.2022
11. Jovana Milenković ************* 10878 13.04.2022
12. Liljana Simjanovska ************* 10818 27.01.2022
13. Vanja Mitrović ************* 10809 12.01.2022
14. Jelena Stošić ************* 10800 31.12.2021
15. Ivana Tripković ************* 10801 31.12.2021
16. Nataša Đorđević ************* 10399 16.03.2021
17. Nikola Jakovljević ************* 9870 27.09.2019
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Marija Perić ************* 10958 17.06.2022 Licenca u štampi
2. Miloš Masnikosa ************* 10960 17.06.2022 Licenca u štampi
3. Zoran Samardžić ************* 10961 17.06.2022 Licenca u štampi
4. Milorad Jerković ************* 10955 09.06.2022 Licenca u štampi
5. Dragana Vujić ************* 10952 09.06.2022 Licenca u štampi
6. Olja Mitrović ************* 10945 09.06.2022 Licenca u štampi
7. Marina Hercegan ************* 10943 26.05.2022 Licenca u štampi
8. Bojana Perović ************* 10942 26.05.2022 Licenca u štampi
9. Marina Andrić ************* 10937 23.05.2022 Licenca u štampi
10. Svitlana Zajac ************* 10896 13.04.2022 Licenca u Ogranku
11. Radovan Vasić ************* 10890 13.04.2022 Licenca u Ogranku
12. Đurđina Kovačević ************* 10808 12.01.2022 Licenu preuzima u Beogradu
13. Tatjana Stević ************* 8525 26.12.2016 Licencu preuzima u Beogradu
14. Milica Mihailović ************* 7769 21.12.2015 Licencu preuzima u Beogradu
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Sanja Kostić ************* 10968 21.06.2022 Licenca u štampi
2. Marija Mitić ************* 10954 09.06.2022 Licenca u štampi
3. Miloš Nikolić ************* 10948 09.06.2022 Licenca u štampi
4. Biljana Trifić ************* 10933 23.05.2022 Licenca u štampi
5. Suad Xheladini ************* 10938 23.05.2022 Licenca u štampi
6. Anđela Stanković ************* 10936 23.05.2022 Licenca u štampi
7. Dejan Krpetić ************* 10932 23.05.2022 Licenca u štampi
8. Tamara Stanimirović ************* 10930 23.05.2022 Licenca u štampi
9. Miloš Glišić ************* 10790 17.12.2021 Licenca u Ogranku
10. Ružica Utović ************* 9161 29.01.2018 Licenca u Ogranku
11. Haki Ejupi ************* 9069 01.12.2017 Licenca u Ogranku
12. Emil Stojanov ************* 8063 30.05.2016 Licenca u Ogranku
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Jelena Marković ************* 10974 21.06.2022 Licenca u štampi
2. Tamara Luković ************* 10967 21.06.2022 Licenca u štampi
3. Ana Glišić ************* 10966 21.06.2022 Licenca u štampi
4. Stefan Rakočević ************* 10965 21.06.2022 Licenca u štampi
5. Jelena Stanković ************* 10969 21.06.2022 Licenca u štampi
6. Natalija Pavić ************* 10971 21.06.2022 Licenca u štampi
7. Milica Vesković ************* 10972 21.06.2022 Licenca u štampi
8. Anđela Mijailović ************* 10975 21.06.2022 Licenca u štampi
9. Nataša Spasić ************* 10962 17.06.2022 Licenca u štampi
10. Vedrana Ivković ************* 10959 17.06.2022 Licenca u štampi
11. Milan Cvjetićanin ************* 10953 09.06.2022 Licenca u štampi
12. Jelena Minić ************* 10950 09.06.2022 Licenca u štampi
13. Aida Vučelj ************* 10949 09.06.2022 Licenca u štampi
14. Đurđica Marković ************* 10951 09.06.2022 Licenca u štampi
15. Matija Lazović ************* 10944 26.05.2022 Licenca u štampi
16. Anka Sretenović ************* 10929 23.05.2022 Licenca u štampi
17. Alma Hanuša ************* 10935 23.05.2022 Licenca u štampi
18. Anastasija Antonijević ************* 10940 23.05.2022 Licenca u štampi
19. Zorica Lukić ************* 10941 23.05.2022 Licenca u štampi
20. Tatjana Đurica ************* 10331 30.12.2020 Licenca u Ogranku
21. Zorica Nedeljković ************* 9129 12.01.2018 Licencu preuzima u Beogradu
22. Tatjana Popović ************* 7759 21.12.2015 Licencu preuzima u Beogradu