CI

Prilikom predavanja zahteva za izdavanje licence, članovi komore biće upoznati sa novom procedurom, koja omogućava da se preko sajta Komore informišu o sledećem:

  • da je postupak obrade licence završen i da istu mogu preuzeti
  • definisanim terminima za dodelu/preuzimanje licenci (pri čemu se sami prijavljuju za termin koji im odgovara).


Ukoliko, iz razloga teritorijalne udaljenosti, licencu želite da preuzmete na drugom ogranku, morate se javiti sekretaru svog ogranka koji će sprovesti dalju proceduru.

Termini za dodelu licenci:


Ogranak Beograd
06.02.2020 u15:00h
26.12.2019 u 15:00h
11.12.2019 u 15:00h
24.10.2019 u 15:00h
Ogranak Vojvodina
03.07.2019 u 15:00h
05.04.2019 u 15:00h
14.12.2018 u 14:00h
19.10.2018 u 14:00h
Ogranak Kragujevac
17.09.2018 u 13,00 h
07.11.2017 u 15:00h
24.10.2017 u 15:00h
27.12.2016 u 15:00h
Ogranak Niš sa KIM
28.10.2020 u 14:30h
02.10.2020 u 14:30h
02.10.2020 u 14:30h
17.06.2020 u 14:30h
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Nikola Dragičević ************* 10250 30.09.2020
2. Milica Čolić ************* 10265 30.09.2020
3. Nevena Ćulibrk ************* 10258 30.09.2020
4. Radojka Tomić ************* 10253 30.09.2020
5. Jovana Golubović ************* 10234 11.09.2020
6. Aleksandar Petrović ************* 10236 11.09.2020
7. Vesna Živanović ************* 9984 30.12.2019
8. Nikola Jakovljević ************* 9870 27.09.2019
9. Bojana Trkulja ************* 8952 18.09.2017
10. Nedeljka Bogunović Mitrović ************* 8813 12.06.2017
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Stefanija Mehandžiska ************* 10245 30.09.2020 Licenca u Ogranku
2. Andrea Rukavina ************* 10261 30.09.2020 Licenca u Ogranku
3. Daria Čorbo ************* 10238 11.09.2020 Licenca u Ogranku
4. Marko Tiosavljević ************* 10241 11.09.2020 Licenca u Ogranku
5. Jelena Vasiljević ************* 10045 28.02.2020 Licenca u Ogranku
6. Jovana Kvržić ************* 10037 28.02.2020 Licenca u Ogranku
7. Staša Vlaški ************* 10040 28.02.2020 Licenca u Ogranku
8. Ruža Jovanić ************* 9822 30.08.2019 Licenca u Ogranku
9. Teodora Medić ************* 9333 06.07.2018 Licenca u Ogranku
10. Katarina Holi ************* 8702 14.04.2017 Licenca u Ogranku
11. Tatjana Stević ************* 8525 26.12.2016 Licencu preuzima u Beogradu
12. Marija Boroš ************* 83661 31.12.2015 Licenca u Ogranku
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Emilija Simić ************* 10242 30.09.2020 Licenca u Ogranku
2. Sandra Dinić ************* 10248 30.09.2020 Licenca u Ogranku
3. Sanja Cvetanović ************* 10247 30.09.2020 Licenca u Ogranku
4. Aleksandra Stanković ************* 10244 30.09.2020 Licenca u Ogranku
5. Kristina Mitić ************* 10255 30.09.2020 Licenca u Ogranku
6. Aleksandra Ilić ************* 10254 30.09.2020 Licenca u Ogranku
7. Irena Savić ************* 10243 30.09.2020 Licenca u Ogranku
8. Ružica Utović ************* 9161 29.01.2018 Licenca u Ogranku
9. Haki Ejupi ************* 9069 01.12.2017 Licenca u Ogranku
10. Emil Stojanov ************* 8063 30.05.2016 Licenca u Ogranku
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Marija Milijašević ************* 10256 30.09.2020 Licenca u Ogranku
2. Ana Miletić ************* 10259 30.09.2020 Licenca u Ogranku
3. Aleksa Uštević ************* 10235 11.09.2020 Licenca u Ogranku
4. Jovana Spiroski ************* 10222 31.08.2020 Licenca u Ogranku
5. Jelena Mirković ************* 10177 28.07.2020 Licencu preuzima u Beogradu
6. Mladen Bajić ************* 10121 05.06.2020 Licencu preuzima u Beogradu
7. Sanja Lazić ************* 10023 28.02.2020 Licencu preuzima u Beogradu
8. Fatima Halitović ************* 9990 21.01.2020 Licenca u Ogranku
9. Mirala Škrijelj ************* 9962 26.12.2019 Licenca u Ogranku
10. Lejla Mujović ************* 9913 29.10.2019 Licenca u Ogranku
11. Azra Arslanović ************* 9819 30.08.2019 Licenca u Ogranku
12. Svetislav Milovanović ************* 9121 12.01.2018 Licencu preuzima u Beogradu
13. Zorica Nedeljković ************* 9129 12.01.2018 Licencu preuzima u Beogradu
14. Tatjana Popović ************* 83111 21.12.2015 Licencu preuzima u Beogradu