CI

Prilikom predavanja zahteva za izdavanje licence, članovi komore biće upoznati sa novom procedurom, koja omogućava da se preko sajta Komore informišu o sledećem:

  • da je postupak obrade licence završen i da istu mogu preuzeti
  • definisanim terminima za dodelu/preuzimanje licenci (pri čemu se sami prijavljuju za termin koji im odgovara).


Ukoliko, iz razloga teritorijalne udaljenosti, licencu želite da preuzmete na drugom ogranku, morate se javiti sekretaru svog ogranka koji će sprovesti dalju proceduru.

Termini za dodelu licenci:


Ogranak Beograd
04.01.2021 u 00:00h
03.01.2021 u 00:00h
02.01.2021 u 00:00h
01.01.2021 u 00:00h
Ogranak Vojvodina
04.01.2021 u 00:00h
03.01.2021 u 00:00h
02.01.2021 u 00:00h
01.01.2021 u 00:00h
Ogranak Kragujevac
04.01.2021 u 00:00h
03.01.2021 u 00:00h
02.01.2021 u 00:00h
01.01.2021 u 00:00h
Ogranak Niš sa KIM
12.10.2021 u 14:30h
08.10.2021 u 14:30h
26.08.2021 u 14:30h
12.08.2021 u 14:30h
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Jelena Jelisavčić ************* 10754 15.11.2021 Licenca u štampi
2. Milena Pantić ************* 10746 15.11.2021 Licenca u štampi
3. Aleksandra Vučković ************* 10745 15.11.2021 Licenca u štampi
4. Sonja Totić ************* 10749 15.11.2021 Licenca u štampi
5. Silvana Džudžević ************* 10751 15.11.2021 Licenca u štampi
6. Slavica Dimkova ************* 10750 15.11.2021 Licenca u štampi
7. Aleksandra Petrović ************* 10753 15.11.2021 Licenca u štampi
8. Ivana Srbljanović ************* 10752 15.11.2021 Licenca u štampi
9. Marija Petković ************* 10727 27.10.2021
10. Marija Petrović ************* 10725 27.10.2021
11. Milena Perović ************* 10717 27.10.2021
12. Dijana Janković ************* 10723 27.10.2021
13. Snežana Ilić ************* 10698 28.09.2021
14. Gorica Obradović ************* 10682 14.09.2021
15. Katarina Dacović ************* 10674 14.09.2021
16. Srna Tintor ************* 10573 12.07.2021
17. Ljiljana Paunović ************* 10450 29.04.2021
18. Nataša Đorđević ************* 10399 16.03.2021
19. Nikola Jakovljević ************* 9870 27.09.2019
20. Nedeljka Bogunović Mitrović ************* 8813 12.06.2017
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Natalija Tatić ************* 10747 15.11.2021 Licenca u štampi
2. Nino Vujić ************* 10748 15.11.2021 Licenca u štampi
3. Jelena Purić ************* 10729 27.10.2021 Licenca u štampi
4. Jelena Vranješ ************* 10732 27.10.2021 Licenca u štampi
5. Dušica Vračević ************* 10728 27.10.2021 Licenca u štampi
6. Ivana Marković ************* 10733 27.10.2021 Licenca u štampi
7. Rastislava Imrek ************* 10737 27.10.2021 Licenca u štampi
8. Stefan Blanuša ************* 10734 27.10.2021 Licenca u štampi
9. Anica Borčić ************* 10699 28.09.2021 Licenca u štampi
10. Anastasija Jelić ************* 10696 28.09.2021 Licenca u štampi
11. Marina Galonić ************* 10693 28.09.2021 Licenca u štampi
12. Mila Vojvodić ************* 10692 28.09.2021 Licenca u štampi
13. Nikolina Radojević ************* 10684 14.09.2021 Licenca u štampi
14. Jovana Planinac ************* 10681 14.09.2021 Licenca u štampi
15. Milica Vranjković ************* 10676 14.09.2021 Licenca u štampi
16. Jovana Drljača ************* 10659 27.08.2021 Licenca u ogranku
17. Milica Tubić ************* 10655 27.08.2021 Licenca u ogranku
18. Jelena Mandić ************* 10640 12.08.2021 Licenca u ogranku
19. Jovana Šebez ************* 10642 12.08.2021 Licenca u ogranku
20. Đuro Vojnović ************* 10580 12.07.2021 Licenca u ogranku
21. Milijana Pajović ************* 10557 30.06.2021 Licenca u ogranku
22. Laura Smoljan ************* 10418 05.04.2021 Licenca u ogranku
23. Marina Jakšić ************* 10381 24.02.2021 Licenca u Ogranku
24. Tatjana Stević ************* 8525 26.12.2016 Licencu preuzima u Beogradu
25. Milica Mihailović ************* 7769 21.12.2015 Licencu preuzima u Beogradu
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Milica Nikolić ************* 10755 15.11.2021 Licenca u štampi
2. Nevenka Milenković ************* 10742 15.11.2021 Licenca u štampi
3. Ana Ivanović ************* 10741 15.11.2021 Licenca u štampi
4. Milica Stojanović ************* 10743 15.11.2021 Licenca u štampi
5. Marijana Stojanović ************* 10744 15.11.2021 Licenca u štampi
6. Teodora Mladenović ************* 10740 15.11.2021 Licenca u štampi
7. Vesna Zejak ************* 10739 15.11.2021 Licenca u štampi
8. Suzana Stefanović ************* 10715 27.10.2021 Licenca u štampi
9. Dejana Bojković ************* 10714 27.10.2021 Licenca u štampi
10. Stefan Anđelković ************* 10730 27.10.2021 Licenca u štampi
11. Fidan Ramizi ************* 10731 27.10.2021 Licenca u štampi
12. Aleksandra Todorović ************* 10736 27.10.2021 Licenca u štampi
13. Nemanja Anđelković ************* 10713 14.10.2021 Licenca u štampi
14. Milena Mitić ************* 10709 14.10.2021 Licenca u štampi
15. Jovana Ljubenović ************* 10708 14.10.2021 Licenca u štampi
16. Jovana Stojilković ************* 10707 14.10.2021 Licenca u štampi
17. Marina Vučković ************* 10705 14.10.2021 Licenca u štampi
18. Emilija Stanković ************* 10701 01.10.2021 Licenca u štampi
19. Džastin Januzi ************* 10689 28.09.2021 Licenca u štampi
20. Dana Đorđević ************* 10686 14.09.2021 Licenca u štampi
21. Milan Karabašević ************* 10679 14.09.2021 Licenca u štampi
22. Anđela Nenov ************* 10665 27.08.2021 Licenca u Ogranku
23. Vanja Vasilijević ************* 10669 27.08.2021 Licenca u Ogranku
24. Anastasija Popović ************* 10623 02.08.2021 Licenca u Ogranku
25. Milena Pečenković Popović ************* 10395 16.03.2021 Licenca u Ogranku
26. Sonja Nikolić ************* 10334 30.12.2020 Licenca u Ogranku
27. Ružica Utović ************* 9161 29.01.2018 Licenca u Ogranku
28. Haki Ejupi ************* 9069 01.12.2017 Licenca u Ogranku
29. Emil Stojanov ************* 8063 30.05.2016 Licenca u Ogranku
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Anđela Danas ************* 10726 27.10.2021 Licenca u Ogranku
2. Samra Islamović ************* 10720 27.10.2021 Licenca u Ogranku
3. Dina Kavrajić ************* 10718 27.10.2021 Licenca u Ogranku
4. Milena Štulić ************* 10719 27.10.2021 Licencu preuzima u Beogradu
5. Milena Petrović ************* 10702 14.10.2021 Licenca u Ogranku
6. Marija Arsić ************* 10703 14.10.2021 Licencu preuzima u Beogradu
7. Jasmina Filipović ************* 10710 14.10.2021 Licenca u Ogranku
8. Emana Demović ************* 10711 14.10.2021 Licenca u Ogranku
9. Jelena Avramović ************* 10712 14.10.2021 Licencu preuzima u Beogradu
10. Biljana Ćirić ************* 10694 28.09.2021 Licenca u Ogranku
11. Mirela Metović ************* 10695 28.09.2021 Licenca u Ogranku
12. Julijana Marković ************* 10700 28.09.2021 Licencu preuzima u Beogradu
13. Jelena Bojković ************* 10649 12.08.2021 Licencu preuzima u Beogradu
14. Kristina Suvajac ************* 10646 12.08.2021 Licenca u Ogranku
15. Dragana Nešić ************* 10616 02.08.2021 Licenca u Ogranku
16. Sara Vukomanović ************* 10565 02.07.2021 Licenca u Ogranku
17. Tatjana Đurica ************* 10331 30.12.2020 Licenca u Ogranku
18. Fatima Halitović ************* 9990 21.01.2020 Licenca u Ogranku
19. Mirala Škrijelj ************* 9962 26.12.2019 Licenca u Ogranku
20. Azra Bibić ************* 9819 30.08.2019 Licenca u Ogranku
21. Zorica Nedeljković ************* 9129 12.01.2018 Licencu preuzima u Beogradu
22. Tatjana Popović ************* 7759 21.12.2015 Licencu preuzima u Beogradu