CI

Prilikom predavanja zahteva za izdavanje licence, članovi komore biće upoznati sa novom procedurom, koja omogućava da se preko sajta Komore informišu o sledećem:

  • da je postupak obrade licence završen i da istu mogu preuzeti
  • definisanim terminima za dodelu/preuzimanje licenci (pri čemu se sami prijavljuju za termin koji im odgovara).


Ukoliko, iz razloga teritorijalne udaljenosti, licencu želite da preuzmete na drugom ogranku, morate se javiti sekretaru svog ogranka koji će sprovesti dalju proceduru.

Termini za dodelu licenci:


Ogranak Beograd
04.01.2021 u 00:00h
03.01.2021 u 00:00h
02.01.2021 u 00:00h
01.01.2021 u 00:00h
Ogranak Vojvodina
04.01.2021 u 00:00h
03.01.2021 u 00:00h
02.01.2021 u 00:00h
01.01.2021 u 00:00h
Ogranak Kragujevac
18.07.2022 u 00:00h
04.07.2022 u 00:00h
20.06.2022 u 12:00h
04.01.2021 u 00:00h
Ogranak Niš sa KIM
21.07.2022 u 14:30h
15.06.2022 u 14:30h
25.05.2022 u 14:30h
28.04.2022 u 14:30h
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Ružica Pavlović ************* 11007 18.07.2022 Licenca u štampi
2. Tijana Milojević ************* 11002 18.07.2022 Licenca u štampi
3. Natalija Šarčanski ************* 11011 18.07.2022 Licenca u štampi
4. Jelena Njegomir ************* 11006 18.07.2022 Licenca u štampi
5. Ivana Grbović ************* 11015 18.07.2022 Licenca u štampi
6. Danijela Đukić ************* 11022 18.07.2022 Licenca u štampi
7. Ljiljana Jovanović ************* 11003 18.07.2022 Licenca u štampi
8. Jelena Rajičić ************* 11020 18.07.2022 Licenca u štampi
9. Anja Vučičević ************* 11004 18.07.2022 Licenca u štampi
10. Anđela Čolović ************* 10989 13.07.2022 Licenca u štampi
11. Ivana Ivanović ************* 10985 07.07.2022 Licenca u štampi
12. Ana Nikić ************* 10984 07.07.2022 Licenca u štampi
13. Ilija Blagojević ************* 10976 21.06.2022 Licenca u štampi
14. Milica Jovanović ************* 10973 21.06.2022 Licenca u štampi
15. Tamara Milenković ************* 10970 21.06.2022 Licenca u štampi
16. Marija Blagojević ************* 10963 21.06.2022 Licenca u štampi
17. Ivana Vićentijević ************* 10964 21.06.2022 Licenca u štampi
18. Katarina Stojanović ************* 10957 09.06.2022 Licenca u štampi
19. Ivana Eraković ************* 10946 09.06.2022 Licenca u štampi
20. Sanja Homonai ************* 10895 13.04.2022
21. Liljana Simjanovska ************* 10818 27.01.2022
22. Vanja Mitrović ************* 10809 12.01.2022
23. Ivana Tripković ************* 10801 31.12.2021
24. Nataša Đorđević ************* 10399 16.03.2021
25. Nikola Jakovljević ************* 9870 27.09.2019
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Darina Trnovska ************* 11027 22.07.2022 Licenca u štampi
2. Biljana Glušac ************* 11026 22.07.2022 Licenca u štampi
3. Antonina Podnebesova ************* 11005 18.07.2022 Licenca u štampi
4. Nevena Karajović ************* 11012 18.07.2022 Licenca u štampi
5. Viktor Ereg ************* 11013 18.07.2022 Licenca u štampi
6. Marina Juanin ************* 11014 18.07.2022 Licenca u štampi
7. Nemanja Crevar ************* 11009 18.07.2022 Licenca u štampi
8. Jelena Veljović ************* 10990 13.07.2022 Licenca u štampi
9. Katarina Jovanović ************* 10979 07.07.2022 Licenca u štampi
10. Ana Kajla ************* 10980 07.07.2022 Licenca u štampi
11. Milica Lugonja ************* 10981 07.07.2022 Licenca u štampi
12. Marija Perić ************* 10958 17.06.2022 Licenca u štampi
13. Miloš Masnikosa ************* 10960 17.06.2022 Licenca u štampi
14. Zoran Samardžić ************* 10961 17.06.2022 Licenca u štampi
15. Milorad Jerković ************* 10955 09.06.2022 Licenca u štampi
16. Olja Mitrović ************* 10945 09.06.2022 Licenca u štampi
17. Bojana Perović ************* 10942 26.05.2022 Licenca u štampi
18. Marina Hercegan ************* 10943 26.05.2022 Licenca u štampi
19. Radovan Vasić ************* 10890 13.04.2022 Licenca u Ogranku
20. Tatjana Stević ************* 8525 26.12.2016 Licencu preuzima u Beogradu
21. Milica Mihailović ************* 7769 21.12.2015 Licencu preuzima u Beogradu
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Aleksandra Babanić ************* 11025 19.07.2022 Licenca u štampi
2. Nikola Milenković ************* 11016 18.07.2022 Licenca u štampi
3. Anđela Ognjanović ************* 11017 18.07.2022 Licenca u štampi
4. Hristina Miljković ************* 11019 18.07.2022 Licenca u štampi
5. Marija Grujić ************* 11021 18.07.2022 Licenca u štampi
6. Tamara Veljković ************* 11023 18.07.2022 Licenca u štampi
7. Sanja Stojiljković ************* 10987 13.07.2022 Licenca u štampi
8. Viktor Mitić ************* 10986 13.07.2022 Licenca u štampi
9. Anđela Petrović ************* 11000 13.07.2022 Licenca u štampi
10. Jovana Mišić ************* 10995 13.07.2022 Licenca u štampi
11. Valdrin Hasani ************* 10994 13.07.2022 Licenca u štampi
12. Magdalena Ilić ************* 10993 13.07.2022 Licenca u štampi
13. Magdalena Bojčetić ************* 10991 13.07.2022 Licenca u štampi
14. Nevena Stefanović ************* 10988 13.07.2022 Licenca u štampi
15. Sanja Kostić ************* 10968 21.06.2022 Licenca u štampi
16. Miloš Nikolić ************* 10948 09.06.2022 Licenca u štampi
17. Marija Mitić ************* 10954 09.06.2022 Licenca u štampi
18. Biljana Trifić ************* 10933 23.05.2022 Licenca u Ogranku
19. Tamara Stanimirović ************* 10930 23.05.2022 Licenca u Ogranku
20. Ružica Utović ************* 9161 29.01.2018 Licenca u Ogranku
21. Haki Ejupi ************* 9069 01.12.2017 Licenca u Ogranku
22. Emil Stojanov ************* 8063 30.05.2016 Licenca u Ogranku
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Jelena Komatina ************* 11018 18.07.2022 Licenca u štampi
2. Ivana Despotović ************* 11008 18.07.2022 Licenca u štampi
3. Katarina Banjac ************* 11010 18.07.2022 Licenca u štampi
4. Jovana Petrović ************* 11024 18.07.2022 Licenca u štampi
5. Anđela Nišavić ************* 10996 13.07.2022 Licenca u štampi
6. Aleksandra Vojinović ************* 10999 13.07.2022 Licenca u štampi
7. Milena Ćojbašić ************* 10998 13.07.2022 Licenca u štampi
8. Anesa Dijab ************* 11001 13.07.2022 Licenca u štampi
9. Katarina Stojković ************* 10992 13.07.2022 Licenca u štampi
10. Nikola Stojanović ************* 10997 13.07.2022 Licenca u štampi
11. Marijana Radovanović ************* 10983 07.07.2022 Licenca u štampi
12. Slađana Đokić ************* 10978 07.07.2022 Licenca u štampi
13. Tijana Radovanović ************* 10977 07.07.2022 Licenca u štampi
14. Katarina Radosavljević ************* 10982 07.07.2022 Licenca u štampi
15. Jelena Marković ************* 10974 21.06.2022 Licenca u štampi
16. Anđela Mijailović ************* 10975 21.06.2022 Licenca u štampi
17. Milica Vesković ************* 10972 21.06.2022 Licenca u štampi
18. Natalija Pavić ************* 10971 21.06.2022 Licenca u štampi
19. Jelena Stanković ************* 10969 21.06.2022 Licenca u štampi
20. Stefan Rakočević ************* 10965 21.06.2022 Licenca u štampi
21. Ana Glišić ************* 10966 21.06.2022 Licenca u štampi
22. Tamara Luković ************* 10967 21.06.2022 Licenca u štampi
23. Nataša Spasić ************* 10962 17.06.2022 Licenca u štampi
24. Vedrana Ivković ************* 10959 17.06.2022 Licenca u štampi
25. Đurđica Marković ************* 10951 09.06.2022 Licenca u štampi
26. Aida Vučelj ************* 10949 09.06.2022 Licenca u štampi
27. Jelena Minić ************* 10950 09.06.2022 Licenca u štampi
28. Milan Cvjetićanin ************* 10953 09.06.2022 Licenca u štampi
29. Matija Lazović ************* 10944 26.05.2022 Licenca u štampi
30. Anka Sretenović ************* 10929 23.05.2022 Licenca u Ogranku
31. Alma Hanuša ************* 10935 23.05.2022 Licenca u Ogranku
32. Anastasija Antonijević ************* 10940 23.05.2022 Licenca u Ogranku
33. Zorica Lukić ************* 10941 23.05.2022 Licenca u Ogranku
34. Tatjana Đurica ************* 10331 30.12.2020 Licenca u Ogranku
35. Zorica Nedeljković ************* 9129 12.01.2018 Licencu preuzima u Beogradu
36. Tatjana Popović ************* 7759 21.12.2015 Licencu preuzima u Beogradu