CI

Prilikom predavanja zahteva za izdavanje licence, članovi komore biće upoznati sa novom procedurom, koja omogućava da se preko sajta Komore informišu o sledećem:

  • da je postupak obrade licence završen i da istu mogu preuzeti
  • definisanim terminima za dodelu/preuzimanje licenci (pri čemu se sami prijavljuju za termin koji im odgovara).


Ukoliko, iz razloga teritorijalne udaljenosti, licencu želite da preuzmete na drugom ogranku, morate se javiti sekretaru svog ogranka koji će sprovesti dalju proceduru.

Termini za dodelu licenci:


Ogranak Beograd
04.01.2021 u 00:00h
03.01.2021 u 00:00h
02.01.2021 u 00:00h
01.01.2021 u 00:00h
Ogranak Vojvodina
04.01.2021 u 00:00h
03.01.2021 u 00:00h
02.01.2021 u 00:00h
01.01.2021 u 00:00h
Ogranak Kragujevac
04.01.2021 u 00:00h
03.01.2021 u 00:00h
02.01.2021 u 00:00h
01.01.2021 u 00:00h
Ogranak Niš sa KIM
04.01.2021 u 00:00h
03.01.2021 u 00:00h
02.01.2021 u 00:00h
01.01.2021 u 00:00h
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Nikola Dragičević ************* 10250 30.09.2020
2. Milica Čolić ************* 10265 30.09.2020
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Stefanija Mehandžiska ************* 10245 30.09.2020 Licenca u Ogranku
2. Andrea Rukavina ************* 10261 30.09.2020 Licenca u Ogranku
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Emilija Simić ************* 10242 30.09.2020 Licenca u Ogranku
2. Sandra Dinić ************* 10248 30.09.2020 Licenca u Ogranku
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Marija Milijašević ************* 10256 30.09.2020 Licenca u Ogranku
2. Ana Miletić ************* 10259 30.09.2020 Licenca u Ogranku
3. Fatima Halitović ************* 9990 21.01.2020 Licenca u Ogranku
4. Mirala Škrijelj ************* 9962 26.12.2019 Licenca u Ogranku
5. Azra Arslanović ************* 9819 30.08.2019 Licenca u Ogranku