CI

Prilikom predavanja zahteva za izdavanje licence, članovi komore biće upoznati sa novom procedurom, koja omogućava da se preko sajta Komore informišu o sledećem:

  • da je postupak obrade licence završen i da istu mogu preuzeti
  • definisanim terminima za dodelu/preuzimanje licenci (pri čemu se sami prijavljuju za termin koji im odgovara).


Ukoliko, iz razloga teritorijalne udaljenosti, licencu želite da preuzmete na drugom ogranku, morate se javiti sekretaru svog ogranka koji će sprovesti dalju proceduru.

Termini za dodelu licenci:


Ogranak Beograd
04.01.2021 u 00:00h
03.01.2021 u 00:00h
02.01.2021 u 00:00h
01.01.2021 u 00:00h
Ogranak Vojvodina
04.01.2021 u 00:00h
03.01.2021 u 00:00h
02.01.2021 u 00:00h
01.01.2021 u 00:00h
Ogranak Kragujevac
04.01.2021 u 00:00h
03.01.2021 u 00:00h
02.01.2021 u 00:00h
01.01.2021 u 00:00h
Ogranak Niš sa KIM
28.04.2022 u 14:30h
20.01.2022 u 14:30h
12.01.2022 u 14:30h
24.12.2021 u 14:30h
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Sanja Homonai ************* 10895 13.04.2022 Licenca u štampi
2. Gavrilo Vučić ************* 10879 13.04.2022 Licenca u štampi
3. Jovana Milenković ************* 10878 13.04.2022 Licenca u štampi
4. Dragana Stojilković ************* 10882 13.04.2022 Licenca u štampi
5. Jovana Stamenić ************* 10884 13.04.2022 Licenca u štampi
6. Milica Bera ************* 10886 13.04.2022 Licenca u štampi
7. Marija Vićentijević ************* 10889 13.04.2022 Licenca u štampi
8. Milica Iskrenović ************* 10888 13.04.2022 Licenca u štampi
9. Pavle Blagojević ************* 10863 01.04.2022
10. Miona Filimonović ************* 10865 01.04.2022
11. Milica Sibinović ************* 10868 01.04.2022
12. Nikola Stjepanić ************* 10872 01.04.2022
13. Marija Trajković ************* 10875 01.04.2022
14. Sanja Lečić ************* 10870 01.04.2022
15. Ljiljana Pavićević ************* 10854 11.03.2022
16. Violeta Ilić ************* 10847 04.03.2022
17. Marija Kozomara ************* 10842 04.03.2022
18. Tatjana Milosavljević ************* 10843 04.03.2022
19. Ivana Milošević ************* 10848 04.03.2022
20. Nataša Simović ************* 10836 24.02.2022
21. Katarina Stojeva ************* 10839 24.02.2022
22. Tanja Adamović ************* 10833 24.02.2022
23. Tijana Joksimović ************* 10828 09.02.2022
24. Mira Cakić ************* 10823 09.02.2022
25. Liljana Simjanovska ************* 10818 27.01.2022
26. Sonja Anđelković ************* 10805 12.01.2022
27. Vanja Mitrović ************* 10809 12.01.2022
28. Milica Vučićević ************* 10813 12.01.2022
29. Ivana Pajić ************* 10803 31.12.2021
30. Ivana Tripković ************* 10801 31.12.2021
31. Jelena Stošić ************* 10800 31.12.2021
32. Neda Prodanović ************* 10799 31.12.2021
33. Nataša Đorđević ************* 10399 16.03.2021
34. Nikola Jakovljević ************* 9870 27.09.2019
35. Nedeljka Bogunović Mitrović ************* 8813 12.06.2017
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Svitlana Zajac ************* 10896 13.04.2022 Licenca u štampi
2. Radovan Vasić ************* 10890 13.04.2022 Licenca u štampi
3. Dragan Dogović ************* 10893 13.04.2022 Licenca u štampi
4. Andreja Felbapov ************* 10880 13.04.2022 Licenca u štampi
5. Jelena Rajić ************* 10877 13.04.2022 Licenca u štampi
6. Marija Dejanović ************* 10864 01.04.2022 Licenca u štampi
7. Ivana Marković ************* 10867 01.04.2022 Licenca u štampi
8. Tamara Vidović ************* 10866 01.04.2022 Licenca u štampi
9. Radmila Antolović ************* 10869 01.04.2022 Licenca u štampi
10. Maša Milunić ************* 10861 11.03.2022 Licenca u Ogranku
11. Jelena Zeljajić ************* 10860 11.03.2022 Licenca u Ogranku
12. Kornelija Seleši ************* 10851 04.03.2022 Licenca u Ogranku
13. Melanija Mehandžiska ************* 10846 04.03.2022 Licenca u Ogranku
14. Jelena Sladojević ************* 10824 09.02.2022 Licenca u Ogranku
15. Tamara Krstić ************* 10832 09.02.2022 Licenca u Ogranku
16. Andrea Skumpija ************* 10831 09.02.2022 Licenca u Ogranku
17. Boško Krstić ************* 10826 09.02.2022 Licencu preizima u Beogradu
18. Katarina Martinović ************* 10825 09.02.2022 Licenca u Ogranku
19. Nina Brodić ************* 10806 12.01.2022 Licenca u Ogranku
20. Đurđina Kovačević ************* 10808 12.01.2022 Licenu preuzima u Beogradu
21. Nina Komnenović ************* 10816 12.01.2022 Licenca u Ogranku
22. Gordana Matić ************* 10798 31.12.2021 Licenca u Ogranku
23. Ivana Knežević ************* 10797 31.12.2021 Licenca u Ogranku
24. Jelena Mandić ************* 10640 12.08.2021 Licenca u ogranku
25. Tatjana Stević ************* 8525 26.12.2016 Licencu preuzima u Beogradu
26. Milica Mihailović ************* 7769 21.12.2015 Licencu preuzima u Beogradu
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Natalija Kitanović ************* 10881 13.04.2022 Licenca u štampi
2. Katarina Baćević ************* 10874 01.04.2022 Licenca u štampi
3. Miona Bogosavljević ************* 10849 04.03.2022 Licenca u Ogranku
4. Marija Tasić ************* 10822 09.02.2022 Licenca u Ogranku
5. Miloš Glišić ************* 10790 17.12.2021 Licenca u Ogranku
6. Sonja Nikolić ************* 10334 30.12.2020 Licenca u Ogranku
7. Ružica Utović ************* 9161 29.01.2018 Licenca u Ogranku
8. Haki Ejupi ************* 9069 01.12.2017 Licenca u Ogranku
9. Emil Stojanov ************* 8063 30.05.2016 Licenca u Ogranku
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Tamara Đorđević ************* 10894 13.04.2022 Licenca u štampi
2. Marija Milčić ************* 10891 13.04.2022 Licenca u štampi
3. Milica Jovetić ************* 10887 13.04.2022 Licenca u štampi
4. Dušan Milić ************* 10885 13.04.2022 Licenca u štampi
5. Mirjana Đekić ************* 10883 13.04.2022 Licenca u štampi
6. Borka Pantelić ************* 10871 01.04.2022 Licencu preuzima u Beogradu
7. Biljana Đurić ************* 10873 01.04.2022 Licencu preuzima u Beogradu
8. Aleksandra Raković ************* 10856 11.03.2022 Licencu preuzima u Beogradu
9. Ana Milutinović ************* 10855 11.03.2022 Licencu preuzima u Beogradu
10. Tijana Đonović ************* 10834 24.02.2022 Licencu preuzima u Beogradu
11. Selena Nolić ************* 10810 12.01.2022 Licencu preuzima u Beogradu
12. Kristina Stanković ************* 10795 31.12.2021 Licenca u Ogranku
13. Marija Rašević ************* 10789 17.12.2021 Licencu preuzima u Beogradu
14. Tatjana Đurica ************* 10331 30.12.2020 Licenca u Ogranku
15. Zorica Nedeljković ************* 9129 12.01.2018 Licencu preuzima u Beogradu
16. Tatjana Popović ************* 7759 21.12.2015 Licencu preuzima u Beogradu