CI

Prilikom predavanja zahteva za izdavanje licence, članovi komore biće upoznati sa novom procedurom, koja omogućava da se preko sajta Komore informišu o sledećem:

  • da je postupak obrade licence završen i da istu mogu preuzeti
  • definisanim terminima za dodelu/preuzimanje licenci (pri čemu se sami prijavljuju za termin koji im odgovara).


Ukoliko, iz razloga teritorijalne udaljenosti, licencu želite da preuzmete na drugom ogranku, morate se javiti sekretaru svog ogranka koji će sprovesti dalju proceduru.

Termini za dodelu licenci:


Ogranak Beograd
06.02.2020 u15:00h
26.12.2019 u 15:00h
11.12.2019 u 15:00h
24.10.2019 u 15:00h
Ogranak Vojvodina
03.07.2019 u 15:00h
05.04.2019 u 15:00h
14.12.2018 u 14:00h
19.10.2018 u 14:00h
Ogranak Kragujevac
17.09.2018 u 13,00 h
07.11.2017 u 15:00h
24.10.2017 u 15:00h
27.12.2016 u 15:00h
Ogranak Niš sa KIM
02.10.2020 u 14:30h
02.10.2020 u 14:30h
17.06.2020 u 14:30h
10.03.2020 u 14:30h
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Jovana Golubović ************* 10234 11.09.2020 Licenca u štampi
2. Aleksandar Petrović ************* 10236 11.09.2020 Licenca u štampi
3. Vesna Mitrović ************* 10239 11.09.2020 Licenca u štampi
4. Vanja Trkulja ************* 10231 31.08.2020
5. Irena Nikolić ************* 10232 31.08.2020
6. Jelena Žmarić ************* 10205 14.08.2020
7. Vesna Živanović ************* 9984 30.12.2019
8. Nikola Jakovljević ************* 9870 27.09.2019
9. Bojana Trkulja ************* 8952 18.09.2017
10. Nedeljka Bogunović Mitrović ************* 8813 12.06.2017
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Marko Tiosavljević ************* 10241 11.09.2020 Licenca u štampi
2. Aleksandra Radovanović ************* 10240 11.09.2020 Licenca u štampi
3. Daria Čorbo ************* 10238 11.09.2020 Licenca u štampi
4. Dragana Sebastijanović ************* 10210 14.08.2020 Licenca u Ogranku
5. Miljana Stojilković ************* 10150 29.06.2020 Licenca u štampi
6. Tijana Đorđević ************* 10067 31.03.2020 Licenca u Ogranku
7. Nikolina Rudić ************* 10082 31.03.2020 Licenca u Ogranku
8. Staša Vlaški ************* 10040 28.02.2020 Licenca u Ogranku
9. Jelena Vasiljević ************* 10045 28.02.2020 Licenca u Ogranku
10. Jovana Kvržić ************* 10037 28.02.2020 Licenca u Ogranku
11. Ruža Jovanić ************* 9822 30.08.2019 Licenca u Ogranku
12. Teodora Medić ************* 9333 06.07.2018 Licenca u Ogranku
13. Katarina Holi ************* 8702 14.04.2017 Licenca u Ogranku
14. Tatjana Stević ************* 8525 26.12.2016 Licencu preuzima u Beogradu
15. Marija Boroš ************* 83661 31.12.2015 Licenca u Ogranku
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Sanja Pešić ************* 10220 31.08.2020 Licenca u Ogranku
2. Jovan Obradović ************* 10221 31.08.2020 Licenca u Ogranku
3. Dušan Jovanović ************* 10216 31.08.2020 Licenca u Ogranku
4. Jovana Stevanović ************* 10215 31.08.2020 Licenca u Ogranku
5. Jelena Šaćiri ************* 10213 31.08.2020 Licenca u Ogranku
6. Katarina Cvetković ************* 10214 31.08.2020 Licenca u Ogranku
7. Kristina Ilić ************* 10203 14.08.2020 Licenca u Ogranku
8. Danica Jovanović ************* 10202 14.08.2020 Licenca u Ogranku
9. Dijana Marjanović ************* 10173 28.07.2020 Licenca u Ogranku
10. Ružica Utović ************* 9161 29.01.2018 Licenca u Ogranku
11. Haki Ejupi ************* 9069 01.12.2017 Licenca u Ogranku
12. Emil Stojanov ************* 8063 30.05.2016 Licenca u Ogranku
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Aleksa Uštević ************* 10235 11.09.2020 Licenca u štampi
2. Marija Aksentijević ************* 10237 11.09.2020 Licenca u štampi
3. Saška Šegan ************* 10233 11.09.2020 Licenca u štampi
4. Jovana Spiroski ************* 10222 31.08.2020 Licenca u Ogranku
5. Kristina Pavlović ************* 10218 31.08.2020 Licencu preuzima u Beogradu
6. Ljubica Suvajac ************* 10217 31.08.2020 Licenca u Ogranku
7. Ajla Ibrahimović ************* 10219 31.08.2020 Licenca u Ogranku
8. Marina Blagojević ************* 10209 14.08.2020 Licenca u Ogranku
9. Jelena Mirković ************* 10177 28.07.2020 Licencu preuzima u Beogradu
10. Nevena Todorović ************* 10157 03.07.2020 Licenca u Ogranku
11. Mladen Bajić ************* 10121 05.06.2020 Licencu preuzima u Beogradu
12. Jelena Pereula ************* 10096 05.05.2020 Licencu preuzima u Beogradu
13. Sanja Lazić ************* 10023 28.02.2020 Licencu preuzima u Beogradu
14. Fatima Halitović ************* 9990 21.01.2020 Licenca u Ogranku
15. Mirala Škrijelj ************* 9962 26.12.2019 Licenca u Ogranku
16. Lejla Mujović ************* 9913 29.10.2019 Licenca u Ogranku
17. Dušan Vatković ************* 9857 20.09.2019 Licenca u Ogranku
18. Azra Arslanović ************* 9819 30.08.2019 Licenca u Ogranku
19. Svetislav Milovanović ************* 9121 12.01.2018 Licencu preuzima u Beogradu
20. Zorica Nedeljković ************* 9129 12.01.2018 Licencu preuzima u Beogradu
21. Tatjana Popović ************* 83111 21.12.2015 Licencu preuzima u Beogradu