CI

Prilikom predavanja zahteva za izdavanje licence, članovi komore biće upoznati sa novom procedurom, koja omogućava da se preko sajta Komore informišu o sledećem:

  • da je postupak obrade licence završen i da istu mogu preuzeti
  • definisanim terminima za dodelu/preuzimanje licenci (pri čemu se sami prijavljuju za termin koji im odgovara).


Ukoliko, iz razloga teritorijalne udaljenosti, licencu želite da preuzmete na drugom ogranku, morate se javiti sekretaru svog ogranka koji će sprovesti dalju proceduru.

Termini za dodelu licenci:


Ogranak Beograd
04.01.2021 u 00:00h
03.01.2021 u 00:00h
02.01.2021 u 00:00h
01.01.2021 u 00:00h
Ogranak Vojvodina
04.01.2021 u 00:00h
03.01.2021 u 00:00h
02.01.2021 u 00:00h
01.01.2021 u 00:00h
Ogranak Kragujevac
04.01.2021 u 00:00h
03.01.2021 u 00:00h
02.01.2021 u 00:00h
01.01.2021 u 00:00h
Ogranak Niš sa KIM
16.06.2021 u 14:00h
10.06.2021 u 14:30h
09.06.2021 u 14:30h
06.04.2021 u 14:30h
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Marina Dinčić ************* 10534 16.06.2021 Licenca u štampi
2. Saner Bejtić ************* 10533 16.06.2021 Licenca u štampi
3. Snežana Marković ************* 10513 04.06.2021 Licenca u štampi
4. Svetlana Vukanić ************* 10514 04.06.2021 Licenca u štampi
5. Jovana Bratić ************* 10515 04.06.2021 Licenca u štampi
6. Bojana Tomić ************* 10517 04.06.2021 Licenca u štampi
7. Vera Stoiljkov ************* 10518 04.06.2021 Licenca u štampi
8. Katarina Pantelić ************* 10519 04.06.2021 Licenca u štampi
9. Maja Abu Taha ************* 10520 04.06.2021 licenca u štampi
10. Marija Stević ************* 10521 04.06.2021 Licenca u štampi
11. Violeta Miljković ************* 10522 04.06.2021 Licenca u štampi
12. Jelena Milenković ************* 10523 04.06.2021 Licenca u štampi
13. Olena Milutinović ************* 10525 04.06.2021 Licenca u štampi
14. Nevena Vučetić ************* 10526 04.06.2021 Licenca u štampi
15. Valentina Pekić ************* 10490 28.05.2021 Licenca u štampi
16. Nađa Grubor ************* 10487 24.05.2021 Licenca u štampi
17. Ivana Pantić ************* 10488 24.05.2021 Licenca u štampi
18. Isidora Živković ************* 10486 24.05.2021 Licenca u štampi
19. Bojana Terzić ************* 10473 12.05.2021
20. Ljiljana Paunović ************* 10450 29.04.2021
21. Katarina Radenković ************* 10441 05.04.2021
22. Marina Ranković ************* 10439 05.04.2021
23. Miroslava Spasić ************* 10436 05.04.2021
24. Nataša Đorđević ************* 10399 16.03.2021
25. Katarina Petrović ************* 10400 16.03.2021
26. Mirjana Kovačević ************* 10402 16.03.2021
27. Stefanija Tankosić ************* 10404 16.03.2021
28. Biljana Stefanović ************* 10412 16.03.2021
29. Jovana Golubović ************* 10234 11.09.2020
30. Nikola Jakovljević ************* 9870 27.09.2019
31. Nedeljka Bogunović Mitrović ************* 8813 12.06.2017
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Nada Dikosavić ************* 10527 04.06.2021 Licenca u štampi
2. Dragan Popović ************* 10512 04.06.2021 Licenca u štampi
3. Dušica Todorović ************* 10504 04.06.2021 Licenca u štampi
4. Reka Zaboš Poljaković ************* 10496 04.06.2021 Licenca u štampi
5. Dajana Timar ************* 10491 04.06.2021 Licenca u štampi
6. Jelica Zečević ************* 10431 05.04.2021 Licenca u ogranku
7. Loreta-Andrea Božin ************* 10430 05.04.2021 Licencu preuzima u Beogradu
8. Stevo Sučević ************* 10421 05.04.2021 Licenca u ogranku
9. Laura Smoljan ************* 10418 05.04.2021 Licenca u ogranku
10. Vanina Balenović ************* 10390 16.03.2021 Licenca u ogranku
11. Ana Dobrodolski ************* 10389 16.03.2021 Licenca u ogranku
12. Marina Jakšić ************* 10381 24.02.2021 Licenca u Ogranku
13. Ana Zubić ************* 10292 03.11.2020 Licenca u Ogranku
14. Tatjana Stević ************* 8525 26.12.2016 Licencu preuzima u Beogradu
15. Milica Mihailović ************* 7769 21.12.2015 Licencu preuzima u Beogradu
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Anastasija Dimitrijević ************* 10530 16.06.2021 Licenca u štampi
2. Aleksa Miladinović ************* 10529 16.06.2021 Licenca u štampi
3. Sanela Marinkov ************* 10528 16.06.2021 Licenca u štampi
4. Ani Todorov ************* 10493 04.06.2021 Licenca u štampi
5. Sonja Jorgovanović ************* 10494 04.06.2021 Licenca u štampi
6. Emilija Đorđević ************* 10495 04.06.2021 Licenca u štampi
7. Anđela Stanojević ************* 10497 04.06.2021 Licenca u štampi
8. Milica Živković ************* 10498 04.06.2021 Licenca u štampi
9. Ivana Cvetanović ************* 10499 04.06.2021 Licenca u štampi
10. Jasmina Stojanović ************* 10500 04.06.2021 Licenca u štampi
11. Tamara Dulović ************* 10501 04.06.2021 Licenca u štampi
12. Bogdan Zdravković ************* 10502 04.06.2021 Licenca u štampi
13. Aleksandra Petrović ************* 10503 04.06.2021 Licenca u štampi
14. Marija Vukić ************* 10492 04.06.2021 Licenca u štampi
15. Hristina Vidanović ************* 10489 28.05.2021 Licenca u štampi
16. Andrija Obrenović ************* 10484 12.05.2021 Licenca u Ogranku
17. Valentina Petrović ************* 10479 12.05.2021 Licenca u Ogranku
18. Dragana Mitić ************* 10465 12.05.2021 Licenca u Ogranku
19. Jovana Petrović ************* 10463 12.05.2021 Licenca u Ogranku
20. Stefan Miletić ************* 10437 05.04.2021 Licenca u Ogranku
21. Nikola Đorić ************* 10417 05.04.2021 Licenca u Ogranku
22. Jasmina Petrović ************* 10413 05.04.2021 Licenca u Ogranku
23. Milena Pečenković Popović ************* 10395 16.03.2021 Licenca u Ogranku
24. Predrag Milošević ************* 10396 16.03.2021 Licenca u Ogranku
25. Sonja Nikolić ************* 10334 30.12.2020 Licenca u Ogranku
26. Majda Višnjić ************* 10321 27.11.2020 Licenca u Ogranku
27. Ružica Utović ************* 9161 29.01.2018 Licenca u Ogranku
28. Haki Ejupi ************* 9069 01.12.2017 Licenca u Ogranku
29. Emil Stojanov ************* 8063 30.05.2016 Licenca u Ogranku
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Svetlana Subotić ************* 10532 16.06.2021 Licenca u štampi
2. Andrea Radović ************* 10531 16.06.2021 Licenca u štampi
3. Neda Milenković ************* 10505 04.06.2021 Licenca u štampi
4. Miljan Adamović ************* 10506 04.06.2021 Licenca u štampi
5. Aleksandra Stanojević ************* 10507 04.06.2021 Licenca u štampi
6. Jelena Veličković ************* 10508 04.06.2021 Licenca u štampi
7. Nikola Anđelković ************* 10509 04.06.2021 Licenca u štampi
8. Mladen Pavlović ************* 10510 04.06.2021 Licenca u štampi
9. Anesa Kurtanović ************* 10511 04.06.2021 Licenca u štampi
10. Jovana Joksimović ************* 10475 12.05.2021 Licenca u Ogranku
11. Jelena Panić ************* 10471 12.05.2021 Licencu preuzima u Beogradu
12. Bojan Blidarević ************* 10454 29.04.2021 Licenca u Ogranku
13. Veida Sadović ************* 10448 29.04.2021 Licenca u Ogranku
14. Teodora Šljivić ************* 10446 05.04.2021 Licencu preuzima u Beogradu
15. Aleksandra Mladenović ************* 10392 16.03.2021 Licenca u Ogranku
16. Aleksandra Ališeva ************* 10375 24.02.2021 Licenca u Ogranku
17. Irfan Plojović ************* 10345 27.01.2021 Licenca u Ogranku
18. Tatjana Đurica ************* 10331 30.12.2020 Licenca u Ogranku
19. Svetlana Pavlović ************* 10272 03.11.2020 Licencu preuzima u Beogradu
20. Dragana Andrić ************* 10277 03.11.2020 Licencu preuzima u Beogradu
21. Sanja Lazić ************* 10023 28.02.2020 Licencu preuzima u Beogradu
22. Fatima Halitović ************* 9990 21.01.2020 Licenca u Ogranku
23. Mirala Škrijelj ************* 9962 26.12.2019 Licenca u Ogranku
24. Azra Arslanović ************* 9819 30.08.2019 Licenca u Ogranku
25. Zorica Nedeljković ************* 9129 12.01.2018 Licencu preuzima u Beogradu
26. Tatjana Popović ************* 7759 21.12.2015 Licencu preuzima u Beogradu