CI

Prilikom predavanja zahteva za izdavanje licence, članovi komore biće upoznati sa novom procedurom, koja omogućava da se preko sajta Komore informišu o sledećem:

  • da je postupak obrade licence završen i da istu mogu preuzeti
  • definisanim terminima za dodelu/preuzimanje licenci (pri čemu se sami prijavljuju za termin koji im odgovara).


Ukoliko, iz razloga teritorijalne udaljenosti, licencu želite da preuzmete na drugom ogranku, morate se javiti sekretaru svog ogranka koji će sprovesti dalju proceduru.

Termini za dodelu licenci:


Ogranak Beograd
04.01.2021 u 00:00h
03.01.2021 u 00:00h
02.01.2021 u 00:00h
01.01.2021 u 00:00h
Ogranak Vojvodina
04.01.2021 u 00:00h
03.01.2021 u 00:00h
02.01.2021 u 00:00h
01.01.2021 u 00:00h
Ogranak Kragujevac
04.01.2021 u 00:00h
03.01.2021 u 00:00h
02.01.2021 u 00:00h
01.01.2021 u 00:00h
Ogranak Niš sa KIM
26.08.2021 u 14:30h
12.08.2021 u 14:30h
30.07.2021 u 14:30h
23.07.2021 u 14:30h
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Milica Bonderović ************* 10685 14.09.2021 Licenca u štampi
2. Isidora Panić ************* 10678 14.09.2021 Licenca u štampi
3. Ivana Ognjenović ************* 10677 14.09.2021 Licenca u štampi
4. Gorica Obradović ************* 10682 14.09.2021 Licenca u štampi
5. Maja Ljubenković ************* 10683 14.09.2021 Licenca u štampi
6. Mirjana Marić ************* 10675 14.09.2021 Licenca u štampi
7. Katarina Dacović ************* 10674 14.09.2021 Licenca u štampi
8. Irena Ivanović ************* 10650 27.08.2021 Licenca u štampi
9. Marijana Živković ************* 10657 27.08.2021 Licenca u štampi
10. Sunčica Pešić ************* 10660 27.08.2021 Licenca u štampi
11. Slađana Kovačević ************* 10661 27.08.2021 Licenca u štampi
12. Srđan Railić ************* 10670 27.08.2021 Licenca u štampi
13. Marijana Lekić ************* 10644 12.08.2021 Licenca u štampi
14. Ana Turanjanin ************* 10634 12.08.2021 Licenca u štampi
15. Milica Vlatković ************* 10633 12.08.2021 Licenca u štampi
16. Nina Zbiljić ************* 10637 12.08.2021 Licenca u štampi
17. Natalija Ćirić ************* 10632 12.08.2021 Licenca u štampi
18. Ljubica Velimirović ************* 10631 12.08.2021 Licenca u štampi
19. Ksenija Negovanović ************* 10628 12.08.2021 Licenca u štampi
20. Jelena Španović ************* 10630 12.08.2021 Licenca u štampi
21. Milica Mijailović ************* 10621 02.08.2021 Licenca u štampi
22. Nevena Pajić ************* 10620 02.08.2021 Licenca u štampi
23. Jelena Ždrale ************* 10622 02.08.2021 Licenca u štampi
24. Aleksandra Zec ************* 10625 02.08.2021 Licenca u štampi
25. Natalija Todorović ************* 10624 02.08.2021 Licenca u štampi
26. Sofija Stojanović ************* 10626 02.08.2021 Licenca u štampi
27. Ana Čolović ************* 10610 29.07.2021
28. Snežana Erić ************* 10577 12.07.2021
29. Srna Tintor ************* 10573 12.07.2021
30. Marija Kosačević ************* 10578 12.07.2021
31. Branka Matijević ************* 10585 12.07.2021
32. Marina Dinčić ************* 10534 16.06.2021
33. Ljiljana Paunović ************* 10450 29.04.2021
34. Nataša Đorđević ************* 10399 16.03.2021
35. Jovana Golubović ************* 10234 11.09.2020
36. Nikola Jakovljević ************* 9870 27.09.2019
37. Nedeljka Bogunović Mitrović ************* 8813 12.06.2017
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Nikolina Radojević ************* 10684 14.09.2021 Licenca u štampi
2. Jovana Planinac ************* 10681 14.09.2021 Licenca u štampi
3. Milica Vranjković ************* 10676 14.09.2021 Licenca u štampi
4. Slavica Jelisić ************* 10656 27.08.2021 Licenca u štampi
5. Milana Vukoman ************* 10654 27.08.2021 Licenca u štampi
6. Milica Tubić ************* 10655 27.08.2021 Licenca u štampi
7. Jovana Drljača ************* 10659 27.08.2021 Licenca u štampi
8. Stefan Marčetić ************* 10664 27.08.2021 Licenca u štampi
9. Milana Đurđević ************* 10663 27.08.2021 Licenca u štampi
10. Jelena Stojanović ************* 10658 27.08.2021 Licenca u štampi
11. Miroslava Viljačik ************* 10667 27.08.2021 Licenca u štampi
12. Marija Vuković ************* 10673 27.08.2021 Licenca u štampi
13. Jelena Mandić ************* 10640 12.08.2021 Licenca u štampi
14. Jovana Šebez ************* 10642 12.08.2021 Licenca u štampi
15. Isidora Nović ************* 10636 12.08.2021 Licenca u štampi
16. Isidora Ranković ************* 10629 12.08.2021 Licenca u štampi
17. Katarina Vuković ************* 10614 02.08.2021 Licenca u štampi
18. Tamara Čepić ************* 10619 02.08.2021 Licenca u štampi
19. Tamara Njagojević ************* 10613 02.08.2021 Licenca u štampi
20. Jelena Manojlović ************* 10618 02.08.2021 Licenca u štampi
21. Đuro Vojnović ************* 10580 12.07.2021 Licenca u ogranku
22. Milijana Pajović ************* 10557 30.06.2021 Licenca u ogranku
23. Laura Smoljan ************* 10418 05.04.2021 Licenca u ogranku
24. Marina Jakšić ************* 10381 24.02.2021 Licenca u Ogranku
25. Tatjana Stević ************* 8525 26.12.2016 Licencu preuzima u Beogradu
26. Milica Mihailović ************* 7769 21.12.2015 Licencu preuzima u Beogradu
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Dana Đorđević ************* 10686 14.09.2021 Licenca u štampi
2. Aleksandra Marinović ************* 10680 14.09.2021 Licenca u štampi
3. Milan Karabašević ************* 10679 14.09.2021 Licenca u štampi
4. Dušan Popović ************* 10653 27.08.2021 Licenca u štampi
5. Milena Milojević ************* 10666 27.08.2021 Licenca u štampi
6. Anđela Nenov ************* 10665 27.08.2021 Licenca u štampi
7. Vanja Vasilijević ************* 10669 27.08.2021 Licenca u štampi
8. Đorđe Trajković ************* 10671 27.08.2021 Licenca u štampi
9. Dragana Stojev ************* 10672 27.08.2021 Licenca u štampi
10. Jovan Novaković ************* 10647 12.08.2021 Licenca u štampi
11. Danica Ilić ************* 10645 12.08.2021 Licenca u štampi
12. Aleksandra Ilić ************* 10643 12.08.2021 Licenca u štampi
13. Marija Trajković ************* 10639 12.08.2021 Licenca u štampi
14. Milica Slavković ************* 10638 12.08.2021 Licenca u štampi
15. Marko Đorđević ************* 10635 12.08.2021 Licenca u štampi
16. Kristina Tanasković ************* 10615 02.08.2021 Licenca u štampi
17. Anastasija Popović ************* 10623 02.08.2021 Licenca u štampi
18. Iva Mitić ************* 10627 02.08.2021 Licenca u štampi
19. Aleksandra Bulatović ************* 10617 02.08.2021 Licenca u štampi
20. Anastasija Dimitrijević ************* 10530 16.06.2021 Licenca u Ogranku
21. Anđela Stanojević ************* 10497 04.06.2021 Licenca u Ogranku
22. Jasmina Stojanović ************* 10500 04.06.2021 Licenca u Ogranku
23. Milena Pečenković Popović ************* 10395 16.03.2021 Licenca u Ogranku
24. Sonja Nikolić ************* 10334 30.12.2020 Licenca u Ogranku
25. Ružica Utović ************* 9161 29.01.2018 Licenca u Ogranku
26. Haki Ejupi ************* 9069 01.12.2017 Licenca u Ogranku
27. Emil Stojanov ************* 8063 30.05.2016 Licenca u Ogranku
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Kristina Jovanović ************* 10668 27.08.2021 Licenca u štampi
2. Tijana Marjanović ************* 10662 27.08.2021 Licenca u štampi
3. Milica Kostić ************* 10652 27.08.2021 Licenca u štampi
4. Katarina Savić ************* 10648 12.08.2021 Licenca u štampi
5. Anđela Jelić ************* 10641 12.08.2021 Licenca u štampi
6. Jelena Bojković ************* 10649 12.08.2021 Licenca u štampi
7. Kristina Suvajac ************* 10646 12.08.2021 Licenca u štampi
8. Dragana Nešić ************* 10616 02.08.2021 Licenca u š tampi
9. Jovana Zafirović ************* 10596 14.07.2021 Licenca u Ogranku
10. Sanja Đaković ************* 10603 14.07.2021 Licenca u Ogranku
11. Nadica Ratković ************* 10579 12.07.2021 Licenca u Ogranku
12. Ivana Janjić ************* 10572 12.07.2021 Licenca u Ogranku
13. Marija Tasković Prokić ************* 10571 12.07.2021 Licenca u Ogranku
14. Jovana Jeremić ************* 10575 12.07.2021 Licencu preuzima u Beogradu
15. Sara Vukomanović ************* 10565 02.07.2021 Licenca u Ogranku
16. Anđelka Petrović ************* 10538 30.06.2021 Licenca u Ogranku
17. Irfan Plojović ************* 10345 27.01.2021 Licenca u Ogranku
18. Tatjana Đurica ************* 10331 30.12.2020 Licenca u Ogranku
19. Fatima Halitović ************* 9990 21.01.2020 Licenca u Ogranku
20. Mirala Škrijelj ************* 9962 26.12.2019 Licenca u Ogranku
21. Azra Arslanović ************* 9819 30.08.2019 Licenca u Ogranku
22. Zorica Nedeljković ************* 9129 12.01.2018 Licencu preuzima u Beogradu
23. Tatjana Popović ************* 7759 21.12.2015 Licencu preuzima u Beogradu