CI

Prilikom predavanja zahteva za izdavanje licence, članovi komore biće upoznati sa novom procedurom, koja omogućava da se preko sajta Komore informišu o sledećem:

  • da je postupak obrade licence završen i da istu mogu preuzeti
  • definisanim terminima za dodelu/preuzimanje licenci (pri čemu se sami prijavljuju za termin koji im odgovara).


Ukoliko, iz razloga teritorijalne udaljenosti, licencu želite da preuzmete na drugom ogranku, morate se javiti sekretaru svog ogranka koji će sprovesti dalju proceduru.

Termini za dodelu licenci:


Ogranak Beograd
04.01.2021 u 00:00h
03.01.2021 u 00:00h
02.01.2021 u 00:00h
01.01.2021 u 00:00h
Ogranak Vojvodina
04.01.2021 u 00:00h
03.01.2021 u 00:00h
02.01.2021 u 00:00h
01.01.2021 u 00:00h
Ogranak Kragujevac
04.01.2021 u 00:00h
03.01.2021 u 00:00h
02.01.2021 u 00:00h
01.01.2021 u 00:00h
Ogranak Niš sa KIM
06.04.2021 u 14:30h
10.03.2021 u 14:30h
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Jelena Perić ************* 10425 05.04.2021 Licenca u štampi
2. Milena Simić ************* 10422 05.04.2021 Licenca u štampi
3. Milan Janjić ************* 10423 05.04.2021 Licenca u štampi
4. Natalija Kojić ************* 10424 05.04.2021 Licenca u štampi
5. Tamara Kurćubić ************* 10426 05.04.2021 Licenca u štampi
6. Selena Novaković ************* 10427 05.04.2021 Licenca u štampi
7. Ljubica Kostadinović-Ristić ************* 10435 05.04.2021 Licenca u štampi
8. Miroslava Spasić ************* 10436 05.04.2021 Licenca u štampi
9. Marina Ranković ************* 10439 05.04.2021 Licenca u štampi
10. Sanja Milićević ************* 10440 05.04.2021 Licenca u štampi
11. Katarina Radenković ************* 10441 05.04.2021 Licenca u štampi
12. Biljana Stefanović ************* 10412 16.03.2021 Licenca u štampi
13. Jovana Avramović ************* 10407 16.03.2021 Licenca u štampi
14. Sena Muslija ************* 10398 16.03.2021 Licenca u štampi
15. Nataša Đorđević ************* 10399 16.03.2021 Licenca u štampi
16. Katarina Petrović ************* 10400 16.03.2021 Licenca u štampi
17. Ljiljana Petrović ************* 10401 16.03.2021 Licenca u štampi
18. Mirjana Kovačević ************* 10402 16.03.2021 Licenca u štampi
19. Svetlana Ivetić ************* 10403 16.03.2021 Licenca u štampi
20. Stefanija Tankosić ************* 10404 16.03.2021 Licenca u štampi
21. Goran Janković ************* 10405 16.03.2021 Licenca u štampi
22. Jovana Golubović ************* 10234 11.09.2020
23. Nikola Jakovljević ************* 9870 27.09.2019
24. Nedeljka Bogunović Mitrović ************* 8813 12.06.2017
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Lazar Petrović ************* 10447 05.04.2021 Licenca u štampi
2. Bojana Veljković ************* 10443 05.04.2021 Licenca u štampi
3. Josip Bukovac ************* 10442 05.04.2021 Licenca u štampi
4. Andreja Nađ ************* 10432 05.04.2021 Licenca u štampi
5. Jelica Zečević ************* 10431 05.04.2021 Licenca u štampi
6. Loreta-Andrea Božin ************* 10430 05.04.2021 Licenca u štampi
7. Iva Brkljač ************* 10429 05.04.2021 Licenca u štampi
8. Stevo Sučević ************* 10421 05.04.2021 Licenca u štampi
9. Adrien Cako ************* 10419 05.04.2021 Licenca u štampi
10. Laura Smoljan ************* 10418 05.04.2021 Licenca u štampi
11. Rastko Mirković ************* 10416 05.04.2021 Licenca u štampi
12. Milana Dinčić ************* 10415 05.04.2021 Licenca u štampi
13. Jelena Koval ************* 10408 16.03.2021 Licenca u štampi
14. Vanina Balenović ************* 10390 16.03.2021 Licenca u štampi
15. Ana Dobrodolski ************* 10389 16.03.2021 Licenca u štampi
16. Marina Jakšić ************* 10381 24.02.2021 Licenca u Ogranku
17. Ana Zubić ************* 10292 03.11.2020 Licenca u Ogranku
18. Tatjana Stević ************* 8525 26.12.2016 Licencu preuzima u Beogradu
19. Milica Mihailović ************* 7769 21.12.2015 Licencu preuzima u Beogradu
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Jovana Đorđević ************* 10444 05.04.2021 Licenca u štampi
2. Stefan Miletić ************* 10437 05.04.2021 Licenca u štampi
3. Nikola Đorić ************* 10417 05.04.2021 Licenca u štampi
4. Anica Stevanović ************* 10414 05.04.2021 Licenca u štampi
5. Jasmina Petrović ************* 10413 05.04.2021 Licenca u štampi
6. Jovana Disić ************* 10411 16.03.2021 Licenca u štampi
7. Miroslava Spasić ************* 10410 16.03.2021 Licenca u štampi
8. Igor Brozbić ************* 10409 16.03.2021 Licenca u štampi
9. Predrag Milošević ************* 10396 16.03.2021 Licenca u štampi
10. Milena Pečenković Popović ************* 10395 16.03.2021 Licenca u štampi
11. Andrijana Mladenov ************* 10393 16.03.2021 Licenca u štampi
12. Nemanja Živanović ************* 10391 16.03.2021 Licenca u štampi
13. Vlora Bektaši ************* 10373 24.02.2021 Licenca u Ogranku
14. Sonja Nikolić ************* 10334 30.12.2020 Licenca u Ogranku
15. Majda Višnjić ************* 10321 27.11.2020 Licenca u Ogranku
16. Ružica Utović ************* 9161 29.01.2018 Licenca u Ogranku
17. Haki Ejupi ************* 9069 01.12.2017 Licenca u Ogranku
18. Emil Stojanov ************* 8063 30.05.2016 Licenca u Ogranku
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Teodora Šljivić ************* 10446 05.04.2021 Licenca u štampi
2. Đurđica Miletić ************* 10420 05.04.2021 Licenca u štampi
3. Milena Potrić ************* 10428 05.04.2021 Licenca u štampi
4. Slobodanka Lekić ************* 10433 05.04.2021 Licenca u štampi
5. Anđela Sovrlić ************* 10434 05.04.2021 Licenca u štampi
6. Marijana Dimitrijević ************* 10438 05.04.2021 Licenca u štampi
7. Nevena Jeremić ************* 10445 05.04.2021 Licenca u štampi
8. Milena Janošević ************* 10406 16.03.2021 Licenca u štampi
9. Nikolina Pantelić ************* 10397 16.03.2021 Licenca u štampi
10. Nataša Pavlović ************* 10394 16.03.2021 Licenca u štampi
11. Aleksandra Mladenović ************* 10392 16.03.2021 Licenca u štampi
12. Jana Petrović ************* 10387 02.03.2021 Licenca u Ogranku
13. Aleksandra Ališeva ************* 10375 24.02.2021 Licenca u Ogranku
14. Irfan Plojović ************* 10345 27.01.2021 Licenca u Ogranku
15. Tatjana Đurica ************* 10331 30.12.2020 Licenca u Ogranku
16. Dragana Andrić ************* 10277 03.11.2020 Licencu preuzima u Beogradu
17. Svetlana Pavlović ************* 10272 03.11.2020 Licencu preuzima u Beogradu
18. Sanja Lazić ************* 10023 28.02.2020 Licencu preuzima u Beogradu
19. Fatima Halitović ************* 9990 21.01.2020 Licenca u Ogranku
20. Mirala Škrijelj ************* 9962 26.12.2019 Licenca u Ogranku
21. Azra Arslanović ************* 9819 30.08.2019 Licenca u Ogranku
22. Zorica Nedeljković ************* 9129 12.01.2018 Licencu preuzima u Beogradu
23. Tatjana Popović ************* 7759 21.12.2015 Licencu preuzima u Beogradu