CI

Komplikacije tipa 2 dijabetesa su značajan uzrok morbiditeta i mortaliteta u svakoj evropskoj zemlji. Posledice eksplozivnog porasta u broju obolelih, predstavljaju ogromno opterećenje kako za pojedince tako i za celokupni zdravstveni sistem svake države. Premа podacima Instituta za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut” procenjuje se da u Srbiji oko 12% odrаslog stаnovništvа imа dijаbetes. Od ovog broja oko 8% znа zа svoju šećernu bolest dok ostalih 4% nemа postаvljenu dijаgnozu bolesti i ne leči se. Farmaceutska komora Srbije od 2018. godine organizuje sistematski pristup sprovođenja skrininga kod svih osoba starijih od 45 godina.

Cilj ove akcije je da, kao farmaceuti, damo doprinos prevenciji i odlaganju pojave tipa 2 dijabetesa, otkrivanjem pacijenata koji su u stanju predijabetesa.