LA

 Уколико фармацеут уочи било какав проблем са терапијом (лоша адхеренца, неправилан начин примене, нежељена реакција на лек, клинички значајна интеракција) потребно је да:


ПРЕПОРУКА: У циљу процене успешности терапије, пацијента треба контактирати телефоном или при његовом следећем доласку у апотеку. Уколико је немогуће утврдити исход интервенције (пацијент се не јавља на телефон, пацијент је заказао код лекара, али још увек није стигао на ред и сл.) евидентирати као “непознат исход”. Овај податак накнадно унети у упитник.


УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОНЛИНЕ УПИТНИКА