CI

Ukoliko farmaceut uoči bilo kakav problem sa terapijom (loša adherenca, nepravilan način primene, neželjena reakcija na lek, klinički značajna interakcija) potrebno je da:


PREPORUKA: U cilju procene uspešnosti terapije, pacijenta treba kontaktirati telefonom ili pri njegovom sledećem dolasku u apoteku. Ukoliko je nemoguće utvrditi ishod intervencije (pacijent se ne javlja na telefon, pacijent je zakazao kod lekara, ali još uvek nije stigao na red i sl.) evidentirati kao “nepoznat ishod”. Ovaj podatak naknadno uneti u upitnik.


UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE ONLINE UPITNIKA