LA

 1. Утврдити шта пацијент користи од лекова, дијететских суплемената и медицинских средстава (не рачунајући помагала)
 2. Утврдити да ли пацијент зна и поштује правилну примену лекова
  • инхалациона примена - Подсетник за фармацеута: ФЗЗ у примени инхалационе терапије - доступно на овом линку (.пдф),
  • ињекциона примена - Подсетник за фармацеута: Смернице ФЗЗ у примени пен-инсулинске терапије - доступно на овом линку (.пдф)
  • перорална примена (пре/после оброка; доба дана; са водом; да ли ломи/мрви/жваће препарат),
  • интраокуларна примена (правилна апликација; правилно дозирање; поштовање рока употребе),
  • трансдермална примена (да ли се правилно лепи, да ли се мења место примене, да ли правилно бира место примене),
  • интраназална примена (правилна апликација; правилно дозирање – нарочито обратити пажњу да ли разумеју упутство које гласи “једном дневно две дозе”)
 3. Утврдити да ли пацијент прописану терапију користи према режиму дозирања који је одредио лекар.
 4. Уочити, евидентирати и интервенисати у случају клинички значајних интеракција - Може се користити нека од база података о лековима:  Lexicomp (ако сте претплаћени) или drugs.com (слободан приступ). Интеракције које треба евидентирати су оне код којих постоји велика вероватноћа да ће довести до нежељеног клиничког исхода: категорије Д или X (из Lexicomp базе) односно “Маyор” и “Модерате” из базе drugs.com
 5. Уочити, евидентирати и интервенисати у случају сумње на нежељену реакцију на лек - Образац и упутство доступни на сајту АЛИМС (на овом линку)


НАПОМЕНЕ:
Саветовање треба да обухвати и следеће: