CI

 1. Utvrditi šta pacijent koristi od lekova, dijetetskih suplemenata i medicinskih sredstava (ne računajući pomagala)
 2. Utvrditi da li pacijent zna i poštuje pravilnu primenu lekova
  • inhalaciona primena - Podsetnik za farmaceuta: FZZ u primeni inhalacione terapije - dostupno na ovom linku (.pdf)
  • injekciona primena - Podsetnik za farmaceuta: Smernice FZZ u primeni pen-insulinske terapije - dostupno na ovom linku (.pdf)
  • peroralna primena (pre/posle obroka; doba dana; sa vodom; da li lomi/mrvi/žvaće preparat)
  • intraokularna primena (pravilna aplikacija; pravilno doziranje; poštovanje roka upotrebe)
  • transdermalna primena (da li se pravilno lepi, da li se menja mesto primene, da li pravilno bira mesto primene)
  • intranazalna primena (pravilna aplikacija; pravilno doziranje – naročito obratiti pažnju da li razumeju uputstvo koje glasi “jednom dnevno dve doze”)
 3. Utvrditi da li pacijent propisanu terapiju koristi prema režimu doziranja koji je odredio lekar
 4. Uočiti, evidentirati i intervenisati u slučaju klinički značajnih interakcija - Može se koristiti neka od baza podataka o lekovima: Lexicomp (ako ste pretplaćeni) ili drugs.com (slobodan pristup). Interakcije koje treba evidentirati su one kod kojih postoji velika verovatnoća da će dovesti do neželjenog kliničkog ishoda: kategorije D ili X (iz Lexicomp baze) odnosno “Mayor” i “Moderate” iz baze drugs.com
 5. Uočiti, evidentirati i intervenisati u slučaju sumnje na neželjenu reakciju na lek - Obrazac i uputstvo dostupni na sajtu ALIMS (na ovom linku)


NAPOMENE:

Savetovanje treba da obuhvati i sledeće:


PREPORUKE:

Ukoliko pacijent koristi lek sa kojim se farmaceut ranije nije sreo ili nije sa njim upoznat, radi lakše dostupnosti SmPC lekova, može da se instalira na mobilnom telefonu besplatna aplikacija: Mediately baza lekova, prilagođena za Android i iPhone. Obuhvata SmPc i PIL svih lekova registrovanih u Srbiji, redovno se ažurira, a podaci su dostupni offline ili putem njihovog sajta.

Neće biti moguće da se obuhvati sve kod svakog pacijenta. Farmaceut treba da prođe samo one elemente savetovanja koji su primenljivi kod datog pacijenta.