CI

Akcija se odvija u apotekama primarne zdravstvene zaštite, u posebnom prostoru za savetovanje (kancelarija, sto sa stolicama u oficini, prikladno odvojen prostor neposredno ispred apoteke – ukoliko je objekat unutar tržnog centra).


Apoteke koje žele da učestvuju u akciji treba da popune obrazac za prijavu najkasnije do 23. septembra 2019. godine. Učešće je dobrovoljno! Spisak apoteka koje učestvuju u akciji biće objavljen na sajtu FKS sa mogućnošču da se apoteka pronađe na Google mapi.


Savetovanje obavljaju farmaceut (diplomirani farmaceut/magistar farmacije) koji je zaposlen u apoteci primarne zdravstvene zaštite.

Tokom trajanja akcije ne treba paralelno da se odvija nikakva druga akcija zdravstveno-promotivnog tipa (određivanje vitaminsko-mineralnog statusa, promocija merača pritiska, merenje koštane gustine i sl.).

Farmaceut (ili više njih u većim apotekama) koji učestvuju u akciji, tokom trajanja akcije treba da obavlja samo aktivnosti savetovanja.

Predviđeno je da u akciji učestvuju svi pacijenti koji tog dana posete apoteku, a koriste hroničnu terapiju. Tu se ubrajaju svi pacijenti koji u hroničnoj terapiji koriste lekove sa sistemskim ili lokalnim dejstvom, bez obzira na put primene (peroralno, transdermalno, injekciono, nazalno, inhalaciono, topikalno na koži/sluzokožama).