CI

Predavanja koja su osnov za pružanje usluge:


Materijal za pružanje usluge: 

  1. Brošura za post-kovid savetovalište u apoteci - preuzmite OVDE
  2. Da bi pratili svoj napredak pre i nakon pružanja usluge, kao i planirali svoj profesionalni razvoj iskoristite portfolio  - portfolio za popunjavanje možete skinuti OVDE
  3. Usluga savetovanja pacijenata sa post-kovid simptomima:
    • Informisani pristanak za pacijenta OVDE
    • Pružiti uslugu savetovanja za 20 pacijenata sa post-kovid simptomima i popuniti excel tabelu, kako bi mogli da evidentiramo njihov napredak - excel tabelu za pružanje usluge preuzmite OVDE
  4. Izaberite najinteresantniji slučaj iz prakse i opišite ga - templejt za prikaz slučaja preuzmite OVDE


Popunjene tabele i slučajeve iz prakse potrebno je postali Komori na mejl komora@farmkom.rs sa naznakom "Post-kovid savetovalište" najkasnije do 27.1.2022. godine, da bi podaci mogli da se obrade i prezentuju postignuti rezultati u pilot projektu. 

Ispunjavanjem gore navedenih uslova magistar farmacije postaje POST-KOVID SAVETNIK U APOTECI. 

Najinteresantniji slučajevi iz prakse biće prezentovani na skupu posvećenom rezultatima projekta koji će se održati 5. februara 2022. godine.