CI

Upitnik procene rizika za tip 2 dijabetesa

    • Dostupan je u elektronskoj formi na ovom linku NAPOMENA: e-aplikacija nema mogućnost sabiranja bodova.
    • Može se popunjavati sa računara, tableta ili mobilnog telefona, tokom razgovora sa pacijentom.
    • Ukoliko ne postoje tehničke mogućnosti da se Upitnik popunjava online tokom razgovora sa pacijentom, farmaceut može da odštampa Upitnik (preuzmite upitnik u pdf-u) koji će popunjavati ručno, a da naknadno unese podatke u online formu, kada bude imao pristup računaru/tabletu/mobilnom telefonu sa internetom.
    • Podatke je potrebno uneti najkasnije do 20.11.2018. godine.
    • Na osnovu svih prikupljenih podataka, Komora će generisati Izveštaj za Ministarstvo zdravlja i pripremiti saopštenje za javnost.