LA

Улога фармацеута, као члана здравственог тима, који се бави ДМ је:
    • У примарној превенцији - Промоција здравог начина живота
    • У детекцији недијагностикованог ДМ - Познавање ризика за развој ДМ тип 2
    • У превенцији компликација дијабетеса - Саветовање о редовној метаболичкој контроли и важности промена у стилу живота

Циљ ове акције је да спровођењем скрининга, код свих особа старијих од 45 година, дамо допринос превенцији и одлагању појаве типа 2 дијабетеса, откривањем пацијената који су у стању предијабетеса. Предијабетес је метаболичко стање које се карактерише инсулинском резистенцијом и примарном или секундарном дисфункцијом бета ћелија, која повећава ризик за развој типа 2 дијабетеса.

Детекција повишеног ризика за тип 2 дијабетеса спроводи се коришћењем следећех приступ:
    • Системски приступ
    • Посебан приступ


СИСТЕМАТСКИ ПРИСТУП

Систематски приступ се састоји у спровођењу скрининга најмање једном у три године.

Препорука је да се за скрининг користи Упитник процене ризика за тип 2 дијабетеса који можете преузети као пдф документ или е-апликација. Упитник је сачињен у оквиру Студије превенције дијабетеса у Финској и саставни је део Националног водича за превенцију типа 2 дијабетеса Министарства здравља РС.

УПУТСТВО ЗА ПОУЊАВАЊЕ УПИТНИКА

    • За разговор са пацијентом у оквиру тачке 2. и 3. користити Смернице за фармацеуте: Фармацеутска здравствена заштита особа прекомерне телесне масе и гојазних
    • За разговор са пацијентом у оквиру тачке 4. и 5. користити препоруке водича: Превенција типа 2 дијабетеса дате у оквиру прилога 2. 3. и 4.
    • Позитиван одговор на питање 6. 7. или 8. усмерава нас на чињеницу да се ради о пацијенту коме је потребан посебан приступ.


САВЕТОВАЊЕ ПАЦИЈЕНАТА

Када се заврши са попуњавањем упитника, сви испитаници који су имали скор испод 12 треба да добију опште савете за превенцију типа 2 дијабетеса и препоруку да овај упитник попуне са својим фармацеутом поново, за 3 године.
Испитаници са скором ризика који је ≥ 12 (категорија умереног и високог ризика) треба да буду упућени лекару, уз савет да је потребно да ураде евалуацију стања гликорегулације, на основу две вредности гликемије наште, у два неузастопна дана (размак 2-3 дана). У случају неконзистентних вредности гликемије пацијент треба да следи даље препоруке лекара.

ПОСЕБАН ПРИСТУП

У детекцији повишеног ризика за тип 2 дијабетеса посебан приступ се примењује код особа са присутним једним или више следећеих поремећаја:
    • Позитивна породична анамнеза
    • Прекомерна телесна тежина БМИ преко 30кг/м²
    • Смањена физичка активност
    • Гестацијски дијабетес
    • Жене које су родиле децу тежу од 4 кг
    • Артеријска хипертензија, исхемијска болест срца, исхемијска болест мозга
    • Дислипидемија: ХДЛ ≤ 0,9 ммол/л и /или триглицериди ≥ 2.8 ммол/л
    • Синдром полицистичних јајника и друга ендокринолошка обољења која компромитују гликорегулацију

САВЕТОВАЊЕ ПАЦИЈЕНАТА:
Посебан приступ у детекцији се код оваквих пацијената примењује без обзира на године старости, најмање једном у 3 године, и подразумева савет да ураде евалуацију стања гликорегулације, на основу две вредности гликемије наште, у два неузастопна дана (размак 2-3 дана). У случају неконзистентних вредности гликемије пацијент треба да следи даље препоруке лекара.