CI

Akcija se odvija u apotekama primarne zdravstvene zaštite.

Savetovanje obavljaju farmaceut (diplomirani farmaceut/magistar farmacije) koji je zaposlen u apoteci primarne zdravstvene zaštite.

Predviđeno je da u akciji učestvuju svi pacijenti koji tog dana posete apoteku. Na Vama je da selektujete one kojima je potreban sistematski pristup i sa njima popunite upitnik, kao i one kojima je potreban poseban pristup i njih motivišete da provere svoje vrednosti šećera što pre.