LA

    Услуга се започиње попуњавањем Општег упитника који попуњава фармацеут у разговору са пацијентом (преузмите упитник 0) и пацијенту даје Општи флајер за пацијента - Упознајте дијабетес (преузмите флајер 0)
    Након тога, у разговору са пацијентом фармацеут попуњава упитник на основу кога ће се проценити знање пацијента пре пружене услуге (преузмите упитник 01)
    ПРВИ корак услуге - Примена терапије (преузмите флајер 1) (преузмите упитник 1)
    ДРУГИ корак услуге - Примена инсулина (преузмите флајер 2) (преузмите упитник 2)
    ТРЕЋИ корак услуге - Котрола нивоа глукозе и Акутне компликације дијабетеса-хипергликемија, кетоацидоза и хипогликемија (преузмите флајер 3-1 и флајер 3-2) (преузмите упитник 3)
    ЧЕТВРТИ корак услуге - Метаболичка контрола: глукоза у крви, крвни притисак, липидни профил, индекс телесне масе и обим струка (преузмите флајер 4) (преузмите упитник 4)
    ПЕТИ корак услуге - Нефармаколошке мере (преузмите флајер 5-1 и флајер 5-2/5-3) (преузмите упитник 5)
    ШЕСТИ корак услуге - Хроничне компликације дијабетеса (преузмите флајер 6-1/6-2) (преузмите упитник 6)
    Након пружене комплетне услуге (свих 6. корака), у разговору са пацијентом фармацеут попуњава упитник на основу кога ће се проценити унапређење знања пацијента после пружене услуге (преузмите упитник 01)
    УПИТНИК за пацијента - задовољство пруженом услугом (преузмите упитник)