CI

  1. Usluga se započinje popunjavanjem Opšteg upitnika koji popunjava farmaceut u razgovoru sa pacijentom (preuzmite upitnik 0) i pacijentu daje Opšti flajer za pacijenta - Upoznajte dijabetes (preuzmite flajer 0)
  2. Nakon toga, u razgovoru sa pacijentom farmaceut popunjava upitnik na osnovu koga će se proceniti znanje pacijenta pre pružene usluge (preuzmite upitnik 01)
  3. PRVI korak usluge - Primena terapije (preuzmite flajer 1) (preuzmite upitnik 1)
  4. DRUGI korak usluge - Primena insulina (preuzmite flajer 2) (preuzmite upitnik 2)
  5. TREĆI korak usluge - Kotrola nivoa glukoze i Akutne komplikacije dijabetesa-hiperglikemija, ketoacidoza i hipoglikemija (preuzmite flajer 3-1 i flajer 3-2) (preuzmite upitnik 3)
  6. ČETVRTI korak usluge - Metabolička kontrola: glukoza u krvi, krvni pritisak, lipidni profil, indeks telesne mase i obim struka (preuzmite flajer 4) (preuzmite upitnik 4)
  7. PETI korak usluge - Nefarmakološke mere (preuzmite flajer 5-1 flajer 5-2/5-3) (preuzmite upitnik 5)
  8. ŠESTI korak usluge - Hronične komplikacije dijabetesa (preuzmite flajer 6-1/6-2) (preuzmite upitnik 6)
  9. Nakon pružene kompletne usluge (svih 6. koraka), u razgovoru sa pacijentom farmaceut popunjava upitnik na osnovu koga će se proceniti unapređenje znanja pacijenta posle pružene usluge (preuzmite upitnik 01)
  10. UPITNIK za pacijenta - zadovoljstvo pruženom uslugom (preuzmite upitnik)