LA

    1. Услуга се састоји од 6 различитих корака.

    2. У оквиру сваког корака обрађује се један важан аспект дијабетеса, чије познавање од стране пацијента може значајно утицати на контролу болести и квалитет живота.

    3. За сваки корак припремљен је ФЛАЈЕР за пацијента у коме се налазе детаљне информације о теми која се обрађује и УПИТНИК који попуњава фармацеут у разговору са пацијентом како би проценио његово тренутно стање и разумевање болести.

    4. Препорука је да се услуга пружи пацијенту континуирано у периоду од 6 месеци, односно између две посете лекару. Међутим, динамику пружања услуга одређује фармацеут.

    5. Комплетан материјал, који укључује и методолошко упутство за пружање ове услуге, припремљен је за акредитацију у априлском року и биће доступан члановима Коморе који нису присуствовали семинару на ову тему од маја 2019. године.