CI

    1. Usluga se sastoji od 6 različitih koraka.

    2. U okviru svakog koraka obrađuje se jedan važan aspekt dijabetesa, čije poznavanje od strane pacijenta može značajno uticati na kontrolu bolesti i kvalitet života.

    3. Za svaki korak pripremljen je FLAJER za pacijenta u kome se nalaze detaljne informacije o temi koja se obrađuje i UPITNIK koji popunjava farmaceut u razgovoru sa pacijentom kako bi procenio njegovo trenutno stanje i razumevanje bolesti.

    4. Preporuka je da se usluga pruži pacijentu kontinuirano u periodu od 6 meseci, odnosno između dve posete lekaru. Međutim, dinamiku pružanja usluga određuje farmaceut.

    5. Kompletan materijal, koji uključuje i metodološko uputstvo za pružanje ove usluge, pripremljen je za akreditaciju u aprilskom roku i biće dostupan članovima Komore koji nisu prisustvovali seminaru na ovu temu od maja 2019. godine.