LA

Како да постанем "САВЕТНИК ЗА ДИЈАБЕТЕС"?

  1. Пријави се Фармацеутској комори Србије преко свог огранка (име и презиме, апотека, огранак Коморе, датум дпијаве, мејл адреса и телефон).
  2. Заврши акредитован пакет ВШО „Услуге фармацеутске здравствене заштите за пацијенте са дијабетесом“, који је основа за пружање услуге и садржи ревидиран материјал (овај пакет ВШО ће се сваке године реакредитовати и актуелизовати) ОВДЕ
  3. Пружи услугу за најмање 10 пацијената и комплетан материјал (попуњене упитнике) достави Фармацеутској комори Србије (Мутапова 25, 11000 Београд).

Након потврде од стране Радне групе да је материјал комплетан стичеш право на Потврду о успешно завршеном програму за пружање стандардизоване услуге пацијентима са дијабетесом, коју издаје Фармацеутска комора. Поред потврде,  добићете и беџ са натписом “Саветник за дијабетес”.

Уколико два фармацеута из једне апотеке добију горе наведену Потврду, апотека у којој раде стиче право на Сертификат који указује да у тој апотеци пацијенти оболели од дијабетеса могу добити саветовање кроз стандардизовану фармацеутску услугу.

ДАЉЕ