LA

  1. Када пружите услугу за најмање 10 пацијената и комплетан материјал (попуњене упитнике) доставите Фармацеутској комори Србије (Мутапова 25, 11000 Београд), стичете право на Потврду о успешно завршеном програму за пружање стандардизоване услуге пацијентима са дијабетесом, коју издаје Фармацеутска комора. Поред потврде, добићете и беџ са натписом “Саветник за дијабетес”.
  2. Уколико два фармацеута из једне апотеке добију горе наведену Потврду, апотека у којој раде стиче право на Сертификат који указује да у тој апотеци пацијенти оболели од дијабетеса могу добити саветовање кроз стандардизовану фармацеутску услугу.