CI

Kako da postanem "SAVETNIK ZA DIJABETES"?

  1. Završi akreditovan paket VŠO „Usluge farmaceutske zdravstvene zaštite za pacijente sa dijabetesom“, koji je osnova za pružanje usluge i sadrži revidiran materijal (ovaj paket VŠO će se svake godine reakreditovati i aktuelizovati) OVDE
  2. Pruži uslugu za najmanje 10 pacijenata i podatke unesi u Aplikaciju za farmaceutske usluge OVDE 
  3. Nakon provere podataka od strane koordinatora projekta u Komori, dobijate bedž Savetnik za dijabetes. 

Ukoliko dva farmaceuta iz jedne apoteke ispune navedene uslove, apoteka u kojoj rade stiče pravo na Sertifikat koji ukazuje da u toj apoteci pacijenti oboleli od dijabetesa mogu dobiti savetovanje kroz standardizovanu farmaceutsku uslugu.

DALJE