CI

  1. Kada pružite uslugu za najmanje 10 pacijenata i kompletan materijal (popunjene upitnike) dostavite Farmaceutskoj komori Srbije (Mutapova 25, 11000 Beograd), stičete pravo na Potvrdu o uspešno završenom programu za pružanje standardizovane usluge pacijentima sa dijabetesom, koju izdaje Farmaceutska komora. Pored potvrde, dobićete i bedž sa natpisom “Savetnik za dijabetes”.
  2. Ukoliko dva farmaceuta iz jedne apoteke dobiju gore navedenu Potvrdu, apoteka u kojoj rade stiče pravo na Sertifikat koji ukazuje da u toj apoteci pacijenti oboleli od dijabetesa mogu dobiti savetovanje kroz standardizovanu farmaceutsku uslugu.