CI

Kako da postanem "SAVETNIK ZA DIJABETES"?

  1. Prijavi se Farmaceutskoj komori Srbije preko svog ogranka (ime i prezime, ID broj, apoteka, ogranak Komore, datum prijave , e-mail adresa i telefon).
  2. Završi akreditovan paket VŠO „Usluge farmaceutske zdravstvene zaštite za pacijente sa dijabetesom“, koji je osnova za pružanje usluge i sadrži revidiran materijal (ovaj paket VŠO će se svake godine reakreditovati i aktuelizovati) OVDE
  3. Pruži uslugu za najmanje 10 pacijenata i kompletan materijal (popunjene upitnike) dostavi Farmaceutskoj komori Srbije (Mutapova 25, 11000 Beograd).

Nakon potvrde od strane Radne grupe da je materijal kompletan stičeš pravo na Potvrdu o uspešno završenom programu za pružanje standardizovane usluge pacijentima sa dijabetesom, koju izdaje Farmaceutska komora. Pored potvrde,  dobićete i bedž sa natpisom “Savetnik za dijabetes”.

Ukoliko dva farmaceuta iz jedne apoteke dobiju gore navedenu Potvrdu, apoteka u kojoj rade stiče pravo na Sertifikat koji ukazuje da u toj apoteci pacijenti oboleli od dijabetesa mogu dobiti savetovanje kroz standardizovanu farmaceutsku uslugu.

DALJE