LA

Са циљем да се пацијентима оболелим од дијабетеса, применом медицине/фармације засноване на доказима, пружи јединствена услуга у апотекама ради унапређења здравља, побољшања степена адхеренце и бољих здравствених исхода, Фармацеутска комора Србије припремила је материјал за пружање стандардизоване фармацеутске услуге који Вам стављамо на располагање.

Поред упитника и флајера, комплетан материјал за пружање стандардизоване фармацеутске услуге припремљен је као пакет образовања на тему: “Стандардизација фармацеутске услуге код пацијената са дијабетесом” у оквиру Виртуелне школе образовања, који је вам доступан на  порталу  корисничког сервиса чланова Фармацеутске комоере Србије. На овај начин реализована је иницијатива Коморе да комплетан материјал за припрему и пружање стандардизоване услуге буде доступан свим њеним члановима, а да онима коју су били у могућности да присуствују одржаним едукацијама представља подсетник и помоћ у даљем раду.

Позивамо Вас да увођењем ове услуге у Вашу свакодневну праксу позитивно утичете на здравље пацијената и исход терапије. Пројекат се спроводи континуирано од јула 2019. године.