LA
<
ID Ime Prezime Broj licence Datum izdavanja licence Datum važenja licence Specijalizacija Ogranak
0007 Mirjana Stupar 294 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska tehnologija Vojvodina
0008 Ana Paunović 927 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0010 Anđelka Milićević 2090 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutske zdravstvene zaštite Beograd
0012 Lidija Radović 2792 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0013 Nenad Radović 2790 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0014 Silvana Spajić 2824 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0015 Marija Mirković 2791 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0020 Dragana Bajić 307 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0021 Svetlana Jovović 32 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0023 Marija Marcijuš 31 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0024 Jelena Đurović 34 01.01.2016 31.12.2022 Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi Vojvodina
0025 Dragana Đukanović-Bilenjkij 114 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0026 Ruža Tomović 1086 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0027 Ivana Milosavljević 1085 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0029 Violeta Brković 1098 01.01.2016 31.12.2022 Specijalista farmacije Kragujevac
0032 Radmila Zdravković 4816 24.12.2018 23.12.2025 - Kragujevac
0033 Snežana Mijailović-Begović 1187 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0035 Vesna Jovanović 62 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0036 Marija Kanjo-Kaić 60 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0037 Tanja Babović 2590 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0038 Gordana Simić 2167 01.01.2016 31.12.2022 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Beograd
0041 Anica Eškenazi-Čeković 1276 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0042 Nataša Dabić 1257 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0043 Vesna Savić 1289 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0046 Biljana Cibrev 2781 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0047 Mirjana Puzić 1286 01.01.2016 31.12.2022 Specijalista menadžer-Megatrend Beograd
0049 Vesna Nedović 1260 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0050 Svetlana Dubljević 1283 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0051 Milena Gujaničić 1275 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0053 Mirjana Mišković 1282 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0056 Novka Živoder 1270 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0057 Vesna Sretenović 1268 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0058 Vera Mihailović 1288 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0059 Ivana Spasojević 1265 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0060 Ruža Vujović 1266 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0061 Jelena Dolović 1285 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0062 Nedeljka Radosavljević 1281 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0063 Ljiljana Marković 1279 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0065 Nevena Stoimenov-Milošević 1277 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0066 Vesna Luković 1269 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0067 Marija Ćosić 2758 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0068 Sanja Simović 1278 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0069 Aleksandra Pavlović 1261 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0070 Biljana Ćirović 1262 01.01.2016 31.12.2022 Ispitivanje i kontrola lekova Kragujevac
0071 Danka Milosavljević 1267 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0072 Marina Marić 1273 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0073 Olgica Jeremić 1259 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0074 Vanja Nikolić 1256 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0075 Dragana Dimitrijević 1255 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0076 Marija Dabović 1254 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska tehnologija Kragujevac
0077 Marijana Filipović 1253 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0079 Dragana Pajić Živković 1258 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0083 Biljana Kostić 1331 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0084 Tatjana Živić 3628 18.06.2016 17.06.2023 - Niš sa KiM
0086 Bojana Stanić 1728 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0087 Dragana Pandurević 1871 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0091 Branka Mušikić 1568 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0095 Tanja Ilić 1610 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0097 Miloslav Halaj 95 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0098 Jadranka Durlević 29 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0101 Emina Zdravković 2268 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0102 Svetlana Hrgić 2947 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0103 Slađana Pajić 1006 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0106 Mirjana Milanović 1721 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0107 Ksenija Gaćeša Kvrgić 283 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0108 Verica Grujić 1717 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0109 Sanja Đogo 3341 06.01.2016 05.01.2023 - Vojvodina
0110 Snježana Matić 1395 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0111 Maja Milošević 1691 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0112 Ivana Jovanović 1719 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0114 Jasna Kovačević 1786 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0119 Nebojša Jorgovanović 1029 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutski menadžment i marketing Kragujevac
0121 Verica Simić 999 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0122 Danijela Milosavljević 1020 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0123 Dragana Filipović 993 01.01.2016 31.12.2022 Ispitivanje i kontrola lekova Kragujevac
0124 Jovanka Ivanović 1033 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0125 Jelena Trifunović 994 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska tehnologija Kragujevac
0126 Marija Bogdanović 1052 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0127 Ivana Trifunović 995 01.01.2016 31.12.2022 Klinička farmacija Kragujevac
0128 Ivana Mitrović 2848 29.03.2016 28.03.2023 - Kragujevac
0129 Snežana Zakošek 1037 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska informatika Kragujevac
0130 Jasmina Milovanović 1019 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutski menadžment i marketing Kragujevac
0131 Sonja Milivojević 1021 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0132 Sonja Šinik 991 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0133 Sunčica Stević 1000 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutske zdravstvene zaštite Kragujevac
0135 Marijana Luković 1314 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0136 Vilmica Vučković 1047 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0139 Danijela Dobrosavljević 1045 01.01.2016 31.12.2022 Specijalista farmacije Kragujevac
0141 Radmila Ranković 1004 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0142 Julijana Ivanović 1035 01.01.2016 31.12.2022 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Kragujevac
0143 Saša Petrović 1007 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutske zdravstvene zaštite Kragujevac
0144 Rozi Milovanović 1018 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0145 Jelena Simonić 1003 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0146 Vesna Petrović 1011 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0147 Jasminka Begović 1054 01.01.2016 31.12.2022 Specijalista farmacije Kragujevac
0148 Aleksandar Šinik 989 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutske zdravstvene zaštite Kragujevac
0150 Zorinka Pavlović-Majeed 1008 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0151 Ljiljana Zarić 1039 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0153 Mira Lukić 1024 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0154 Tomislavka Todorović 996 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0155 Radiša Životić 1036 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0156 Dragana Ivanović 1034 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0157 Olivera Damnjanović 1044 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0158 Bojana Miljković 1016 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0159 Gorica Tomić 997 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0160 Dragana Branković-Minčić 718 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutski menadžment i marketing Niš sa KiM
0161 Marija Milivojević 711 01.01.2016 31.12.2022 Specijalista farmacije Niš sa KiM
0162 Suzana Marinković 713 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska informatika Niš sa KiM
0164 Vesna Ilić 709 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0165 Aleksandra Mladenović 708 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0166 Ivana Urošević 714 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0167 Ivana Jovičić 697 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska tehnologija Niš sa KiM
0168 Violeta Mitić 696 01.01.2016 31.12.2022 Ispitivanje i kontrola lekova Niš sa KiM
0169 Anđelija Glavonić 695 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska tehnologija Niš sa KiM
0170 Ivana Savić 716 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0171 Olivera Azdejković 717 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0172 Branimirka Tadić 692 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0175 Zorana Milovanović 705 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0176 Ljiljana Pavlović 703 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska tehnologija Niš sa KiM
0178 Marija Milutinović 706 01.01.2016 31.12.2022 Specijalista farmacije Niš sa KiM
0179 Vesna Stanojević 700 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0180 Nevenka Stojinović 699 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0182 Gordana Aleksić 969 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0183 Zoran Vučetić 967 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0184 Marija Jovanović 959 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0185 Milutin Božović 968 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0187 Aleksandra Jovanović 960 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0188 Svetlana Dmitrović 963 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0189 Zorica Veljković 965 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0190 Nada Gagričić 962 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0191 Ruška Matijević 1732 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0194 Nada Vučenović 89 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0195 Predrag Milinov 74 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0196 Tatjana Krtolica 79 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0197 Milica Marković 77 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0200 Gordana Vučković 1595 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0202 Ljiljana Mijailović 1668 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0203 Cvetanka Arsić 1979 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0205 Svetlana Romić 2094 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0206 Nevenka Kljaić 2294 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0207 Irena Katanić-Ilić 2017 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0211 Snežana Milićević-Knežević 1778 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0216 Željka Mitrović 1569 01.01.2016 31.12.2022 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Beograd
0217 Marija Bajčić 1536 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska tehnologija Beograd
0218 Radoslav Marić 1722 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska tehnologija Beograd
0219 Olivera Milošević 1724 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0222 Jasmina Zečević 2518 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska informatika Beograd
0223 Radmila Martinović 2271 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0224 Nataša Živanović 2394 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska tehnologija Beograd
0225 Radmila Vladisavljević 1673 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0228 Nedeljka Novaković 2435 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska informatika Beograd
0230 Katica Macić 553 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0231 Amelija Pavlov 673 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0232 Marija Tojzan 96 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0234 Branko Eftimovski 1616 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0235 Goran Kvrgić 330 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0236 Gordana Kostić 1102 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0237 Biljana Batalo 1460 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0238 Ljubica Bijanić 1499 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0239 Snežana Biorac 1505 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0240 Lidija Božović 1458 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0241 Ljiljana Viktorović 1455 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0242 Tatjana Vilotijević 1463 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0243 Olivera Vuković 1471 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0244 Dragica Vukojević 1500 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0245 Vesna Nikolić 1464 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska tehnologija Kragujevac
0246 Snežana Grujičić 1507 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0248 Marijana Majstorović 1483 01.01.2016 31.12.2022 Kozmetologija Kragujevac
0249 Gordana Đorđević 1486 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0250 Dragana Zečević 1489 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0251 Snežana Ilić 1469 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0252 Jelena Đorđević 1504 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutske zdravstvene zaštite Kragujevac
0254 Ana Jeremić 1457 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0255 Slavica Jovanović 1465 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska tehnologija Kragujevac
0256 Gorica Knežević 1501 01.01.2016 31.12.2022 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Kragujevac
0257 Zorica Knežević 1496 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0258 Marina Kosovac 1492 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0259 Dragana Krcunović 1456 01.01.2016 31.12.2022 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Kragujevac
0260 Desimirka Krčak 1503 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0261 Miroslav Majstorović 1453 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0262 Svetlana Maksimović 1479 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0265 Golubica Marković 1506 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0266 Jelena Luković 1494 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0267 Marija Miletić 1497 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0268 Marijana Milinković 1491 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0269 Nevenka Milovanović 1461 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0270 Dragana Milutinović 1477 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0271 Ana Divac 1475 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0274 Biserka Nikolić 1472 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0277 Nina Pavlićević 1487 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0278 Olivera Petrović 1502 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0279 Marija Pešić 1484 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0280 Žaklina Popović 1466 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0281 Ljiljana Ranitović 1493 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0282 Olivera Salević-Slović 1488 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0283 Tonka Sretović 1470 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0285 Lidija Torlaković 1476 01.01.2016 31.12.2022 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Kragujevac
0287 Biljana Manojlović 1544 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutske zdravstvene zaštite Beograd
0288 Diana Ilić 1636 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0289 Zorica Mićović 1900 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0290 Slađana Marinković 1630 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0291 Ljiljana Šegović 823 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0295 Zorana Zrnić 147 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0297 Ivanka Milošev 153 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0302 Vidosava Perić 146 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0303 Marija Lipovan 41 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0304 Dragana Bakovljev 148 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0305 Ružica Arsenov 152 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0306 Nevena Nikolić 1860 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0307 Jadranka Pavlović 1584 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0308 Snežana Janković 738 01.01.2016 31.12.2022 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Niš sa KiM
0309 Sofija Mladenović 741 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0310 Dragana Perić 742 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0311 Jasminka Ilić 731 01.01.2016 31.12.2022 Specijalista farmacije Niš sa KiM
0312 Martika Ivković 736 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0313 Ankica Vulović 740 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0314 Tatjana Đorđević 737 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0317 Žaklina Ilić 732 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0318 Zorica Jugović 728 01.01.2016 31.12.2022 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Niš sa KiM
0319 Ana Stanojević 729 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0320 Lela Radaković 726 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0321 Darinka Agić 739 01.01.2016 31.12.2022 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Niš sa KiM
0322 Biljana Radulović Soleša 725 01.01.2016 31.12.2022 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Niš sa KiM
0323 Nataša Milojković 724 01.01.2016 31.12.2022 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Niš sa KiM
0324 Zorica Spasić 722 01.01.2016 31.12.2022 Specijalista farmacije Niš sa KiM
0325 Slađana Jevremović 719 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0327 Milena Kostić 735 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0328 Veronika Vidojković 743 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0329 Jovan Blagojević 727 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0330 Rada Milosavljević 721 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0331 Irena Aleksić 733 01.01.2016 31.12.2022 Kozmetologija Niš sa KiM
0332 Tanja Janjić-Petrović 3465 01.06.2016 31.05.2023 - Kragujevac
0333 Dragana Jovanović 720 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0334 Slađana Dimitrijević 730 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0337 Ivana Opačina 1563 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0339 Mirjana Gajić-Jovanović 1780 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0344 Biljana Kuzmanović 1615 01.01.2016 31.12.2022 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Beograd
0345 Milena Letunica-Popović 2304 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0346 Verica Krivokapić 81 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0347 Tanja Jovanov 413 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0348 Ana Pečarević 1561 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0351 Vesna Radenković 1762 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0354 Milena Lazović 1867 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0355 Milica Pešić Ivanović 749 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutske zdravstvene zaštite Niš sa KiM
0357 Lidija Stojčić 581 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0358 Snežana Mitić 03582 08.01.2016 07.01.2023 Farmaceutska tehnologija Niš sa KiM
0359 Marija Pocevska 577 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0361 Ivana Kostić 03612 14.08.2015 13.08.2022 Farmakoterapija Niš sa KiM
0362 Tatjana Šubarević 586 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0364 Danijela Marjanović 578 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0365 Suzana Spasić 579 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0366 Slađana Antanasijević 583 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0367 Marina Stošić 663 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0368 Jelena Nocić 580 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0369 Danijela Popović 3928 15.01.2017 14.01.2024 - Niš sa KiM
0370 Aleksandar Pocevski 661 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0372 Lidija Jovanović 598 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0374 Aleksandra Veličković 852 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0375 Olivera Grigorov 572 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0377 Zoran Marković 562 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0379 Milena Pavlović 1853 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0381 Ankica Nikitović 1966 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0385 Ankica Marijanović 1627 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0387 Snežana Pantelić-Živanović 2467 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0389 Sanja Petrić 3301 01.06.2016 31.05.2023 - Beograd
0397 Gordana Ksionžik 220 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska tehnologija Vojvodina
0400 Slađana Tomić-Gostojić 217 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska tehnologija Vojvodina
0401 Đeneta Stevanović 206 01.01.2016 31.12.2022 Ispitivanje i kontrola lekova Vojvodina
0403 Gordana Božo 196 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0405 Slavica Priljeva 222 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0406 Nadica Kovač 203 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0408 Sonja Juhas 218 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0409 Jovanka Ćurčić 224 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0410 Ljubica Mihajlov 227 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0411 Ana Kiš-Sakal 221 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0412 Ivanka Mirčov 226 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0415 Branislava Pozojević 208 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0420 Snežana Cvijanović 216 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0421 Delija Maksimović 210 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0422 Finica Keči 188 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0423 Branislava Ilijin 212 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0424 Živana Novaković 213 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0425 Aleksandra Đurić 219 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0426 Aleksandra Jović 193 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0427 Kamelia Šoštarić 200 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0428 Biljana Blanuša 190 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0431 Bojana Dželetović 205 01.01.2016 31.12.2022 Ispitivanje i kontrola lekova Vojvodina
0432 Zorica Grbić 202 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0433 Ljubica Radoš 198 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutski menadžment i marketing Vojvodina
0435 Sreten Cvetković 3235 01.06.2016 31.05.2023 - Beograd
0436 Silvana Đivuljskij 3 01.01.2016 31.12.2022 Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi Vojvodina
0437 Nataša Karakabakov 3195 01.06.2016 31.05.2023 - Beograd
0439 Mirjana Gigov 422 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0440 Snežana Veljović 2411 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0441 Sonja Begović 2458 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0443 Katarina Erović 2103 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0444 Zagorka Matić 1589 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutske zdravstvene zaštite Beograd
0445 Karmela Stošić 1757 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0446 Nina Nikodijević 1756 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0447 Radmila Kopun 2656 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska informatika Beograd
0450 Slobodan Nikodijević 2433 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska tehnologija Beograd
0452 Gordana Tagić 2510 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0453 Zorica Ćirić 1957 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0454 Danijela Rakić 1781 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska tehnologija Beograd
0455 Aleksandra Novokmet 1956 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska informatika Beograd
0456 Biljana Mutavdžić 1591 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0457 Jasminka Lazarević 1930 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0460 Lidija Kostić 1967 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0461 Vesna Čekanović 1577 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0464 Radmila Stanković 1558 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0465 Ljiljana Bogdanović Grković 1923 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0466 Vojkan Bekrić 874 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0469 Jasmina Banjac 2589 01.01.2016 31.12.2022 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Beograd
0471 Danijela Marković 2267 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0474 Snežana Nikolić 2091 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0475 Aleksandra Anđelković 2004 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0476 Snežana Mikin 2285 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0477 Ivana Petković 3224 01.06.2016 31.05.2023 - Beograd
0479 Nela Kurčubić 1919 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0480 Nataša Damnjanović Nikolić 2496 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0481 Snežana Rajković 2116 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0482 Stana Golubović 1805 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0483 Verica Milošević 1723 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0484 Marina Momčilović 3055 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0485 Vesna Stefanović 3059 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0486 Ivana Argirović 3057 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0488 Srđan Nedeljković 1935 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0489 Marina Korica 1922 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0490 Nada Nešković 1586 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0494 Ljubisav Mišić 3043 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0495 Mirjana Palibrk 689 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0496 Miloš Obradović 648 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutski menadžment i marketing Beograd
0497 Tatjana Bacić 608 01.01.2016 31.12.2022 Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi Niš sa KiM
0498 Melinda Grandić 613 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0499 Mirela Stovragović 3020 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0500 Jelena Mićanović 607 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0501 Ivana Milanović 606 01.01.2016 31.12.2022 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Niš sa KiM
0502 Dragana Jovanović 612 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0504 Danijela Stefanović 631 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0505 Milan Radović 633 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0507 Vesna Petronijević 683 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0508 Marija Rakić-Panić 685 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutske zdravstvene zaštite Niš sa KiM
0510 Snežana Topličanin 635 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0511 Dragana Đoković 638 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0513 Vesna Marković 634 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0514 Snežana Šiljić 3136 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0515 Jelena Milosavljević 605 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0517 Jelica Partonjić 646 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0519 Biljana Radovanović 630 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska tehnologija Vojvodina
0520 Dejana Murganić 619 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0521 Vesna Petković 625 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0523 Nada Radivojević 626 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0524 Gordana Stamenković 682 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0525 Vladimir Ružić 684 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0527 Vesna Lazarević 681 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0528 Biljana Simić 614 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0529 Gorica Vuković 615 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0530 Zoran Zbiljić 616 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0533 Svetlana Lazarević 621 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0534 Aleksandra Katić 624 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0535 Gordana Janošev 623 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0536 Slađana Moskovljević-Živković 622 01.01.2016 31.12.2022 Medicinska biohemija Niš sa KiM
0537 Gordana Tomić 604 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0540 Milena Blagojević 636 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0541 Snežana Petrović 637 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0543 Nataša Čobeljić 642 01.01.2016 31.12.2022 Ispitivanje i kontrola lekova Niš sa KiM
0544 Gordana Velimirović-Vasić 641 01.01.2016 31.12.2022 Ispitivanje i kontrola lekova Niš sa KiM
0546 Anđelka Miladinović 611 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0548 Gordana Pavlović 597 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0549 Jasmina Manić 591 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0550 Nevenka Krstić 872 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0551 Sunčica Vasov 816 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0552 Galja Veličković 3025 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0553 Ivan Filipović 776 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0556 Ana Pavlović 880 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0557 Natalija Stanković 3101 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0558 Tanja Arsić 658 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutski menadžment i marketing Niš sa KiM
0559 Olivera Aranđelović 795 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0561 Dejan Đorđević 864 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0562 Olgica Žikić 820 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0565 Vesna Veljković 576 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska tehnologija Niš sa KiM
0566 Tanja Milanović 837 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0567 Slavica Tomić 546 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0570 Kaja Đorđević 667 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutski menadžment i marketing Niš sa KiM
0571 Dragana Jovanović 05712 01.08.2014 31.07.2021 Farmaceutska informatika Niš sa KiM
0573 Jasmina Nušić 566 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0576 Biljana Vukić 751 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0577 Aleksandra Marković 3495 01.06.2016 31.05.2023 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Niš sa KiM
0578 Marija Vasiljković 757 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0579 Jasmina Vladimirović 764 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0581 Ljiljana Avramović 834 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0583 Ivana Stanković 592 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0584 Mirjana Đorđević 818 01.01.2016 31.12.2022 Toksikološka hemija Niš sa KiM
0585 Mirjana Antić-Marković 4408 19.11.2017 18.11.2024 Farmaceutska tehnologija Niš sa KiM
0586 Aleksandra Stojković 766 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0587 Tatjana Crnjanski 3747 01.10.2016 30.09.2023 - Vojvodina
0588 Vesna Ilijev 530 01.01.2016 31.12.2022 Ispitivanje i kontrola lekova Niš sa KiM
0590 Gabrijela Merdović 817 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0591 Gordana Ristić 819 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0593 Vesna Stojiljković 760 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0594 Desanka Nikolić 4760 01.06.2018 31.05.2025 Farmaceutska informatika Niš sa KiM
0595 Marija Petrović 589 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0597 Marijana Milivojević 797 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0598 Ljubica Tošić 777 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0600 Danijela Jotić 854 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0601 Vera Jovanović 564 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0602 Biljana Kodela 3035 01.01.2016 31.12.2022 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Niš sa KiM
0603 Violeta Gocić 836 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0604 Jasmina Jevtić-Ranđelović 822 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutske zdravstvene zaštite Niš sa KiM
0606 Ljiljana Tričković 678 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0607 Ivana Živadinović 873 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0608 Gordana Milićević 3032 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0609 Nela Krstić 861 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0610 Lidija Bojović 811 01.01.2016 31.12.2022 Kozmetologija Niš sa KiM
0611 Jelena Anđelković 603 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0612 Ivana Novaković 865 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutske zdravstvene zaštite Niš sa KiM
0613 Miomir Trifunović 666 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0614 Danijela Milićević 544 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0615 Tatjana Gligorović 575 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0616 Božidarka Anastasov 763 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0617 Jelena Mikić 570 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0618 Jasna Stevanović 3829 10.11.2016 09.11.2023 - Niš sa KiM
0619 Dragana Đelić 835 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0620 Milena Bašović 867 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutske zdravstvene zaštite Niš sa KiM
0621 Dragana Đorđević 796 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0623 Violeta Popović 813 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0624 Ivana Petković 809 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0626 Tanja Radojković 752 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0627 Marija Ristić 790 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutske zdravstvene zaštite Niš sa KiM
0628 Maja Mikašinović 3560 01.06.2016 31.05.2023 - Niš sa KiM
0633 Dragana Denić 574 01.01.2016 31.12.2022 Kozmetologija Niš sa KiM
0634 Marija Kostić-Anđelković 745 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0635 Marija Jakovljević 547 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0636 Aleksandar Pejić 665 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0637 Dragana Petrović 2081 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0640 Ivana Stojković 3063 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0641 Marija Lukić 2491 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0642 Julijana Šarčević 164 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0643 Ana Budinčević 167 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0644 Gordana Aleksić 333 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0646 Jasna Čolić 394 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0647 Aranka Čolić 2 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0649 Biljana Vićovac 1521 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0651 Aleksandra Molerović 1751 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0652 Aleksandra Bukva 2462 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska tehnologija Beograd
0653 Ivana Pavlović 755 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0654 Aleksandra Stojanović 893 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0656 Spomenka Jović 896 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0657 Vesna Lepojević 649 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0658 Slavica Ilić 2111 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0660 Jelena Gojković 1672 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0661 Mira Marić 398 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0662 Dragana Stanković 2465 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0665 Gordana Milić 2513 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0667 Tatjana Piper 2280 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0668 Vedrana Bojić 2517 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska informatika Beograd
0669 Aleksandra Aranđelović 1885 01.01.2016 31.12.2022 Ispitivanje i kontrola lekova Beograd
0671 Mirjana Živanović 2494 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0675 Aleksandra Dimitrijević 1750 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0676 Violeta Ćiraković 1749 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0678 Suzana Ostojić 1779 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0679 Jagoda Bogosavljević 2447 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0683 Jelena Ranđić 1927 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0684 Bojana Vučelić 2014 01.01.2016 31.12.2022 Kozmetologija Beograd
0685 Mirjana Maksimović 2387 01.01.2016 31.12.2022 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Beograd
0686 Slobodanka Đerovski 2278 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0689 Jelena Tanasijević 2042 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0690 Slavica Jeremić 4250 16.08.2017 15.08.2024 Farmaceutska informatika Beograd
0693 Jasmina Stanković 2039 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0694 Vera Mioković 2022 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0695 Sonja Đurković 2300 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0697 Biljana Đačić 1908 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0698 Bojana Pravdić 2273 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0699 Ljiljana Đaković 1617 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska tehnologija Beograd
0700 Ana Đorđević 3065 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0704 Maja Nišavić 2838 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0705 Tatjana Stojković 1539 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0706 Jasmina Drašković 2679 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska tehnologija Beograd
0707 Snežana Vidosavljević 3076 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0712 Olivera Plazinić 2137 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0717 Aleksandra Radović 1534 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0720 Jelena Relić 1863 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0721 Milijana Rebić 1664 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0723 Marija Alimpić 2674 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0726 Mirjana Stamenković 3064 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0728 Danijela Stamenković 3074 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0729 Sanja Cvetanović 3060 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0731 Stanojka Perić 3083 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0733 Katerina Angelovska 2101 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0734 Gordana Mladenović-Todorović 2024 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska tehnologija Beograd
0736 Olivera Milojić 2031 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0737 Olivera Nikolić 1941 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0738 Miodrag Protić 878 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0740 Snežana Stanojković 3081 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0741 Snežana Tomić 3066 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0742 Liljana Cvetanoska 3031 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0743 Snežana Milojković 3061 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0744 Sunčica Ristović 3096 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0745 Jelena Stojanović 792 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0747 Tamara Pavlović 3072 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0749 Jelena Hrelja 1907 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0751 Vesna Đurašković 1943 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0752 Slađana Topalov 1556 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0754 Nela Komatović-Poljaković 435 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska tehnologija Vojvodina
0755 Dora Cindrić-Augustinov 434 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0756 Olivera Cvetković 2414 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0757 Anja Stanojlović 1519 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0758 Aleksandra Damnjanović 2364 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0759 Bosiljka Aranđelović 2365 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0760 Gordana Marković-Potpara 2015 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0761 Jelica Janković Ristić 2117 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0762 Ivana Kocić 3082 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0763 Dragoslav Petronijević 2397 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0764 Jelena Nedeljković 3663 30.06.2016 29.06.2023 - Beograd
0765 Slavica Glavić 268 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0767 Marija Petrović 2295 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0768 Maja Mitić 2324 01.01.2016 31.12.2022 Kozmetologija Beograd
0771 Radmila Krstić 2691 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0776 Aleksandra Živanović 1700 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0778 Nataša Stefanović Milošević 2007 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutske zdravstvene zaštite Beograd
0782 Gordana Janjić 2152 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0783 Svetlana Šarenac 1695 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0785 Mirjana Bojanović 2403 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0786 Danilka Zvekić-Popović 177 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0789 Gordana Burić-Trifunac 2095 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0790 Gordana Makević 1224 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0792 Gabriela Jelovac Bakić 108 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0793 Jelena Jarić 2966 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0795 Marija Orlić 1562 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0799 Violeta Milovanović 1730 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0800 Snježana Kilibarda 2585 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0804 Stojanka Bujak 1680 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0805 Jelica Popović 260 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0806 Kata Prodanović 3154 01.06.2016 31.05.2023 Medicinska biohemija Beograd
0807 Vlatka Krezović-Pecelj 331 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0808 Stanislavka Stanković 3105 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0809 Ljiljana Spasojević 1862 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0810 Gordana Spasojević 2456 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0811 Vesna Maslarević 1122 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0813 Milena Božić 291 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0814 Ljiljana Grujović Marković 1682 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0815 Milanka Babić 1373 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0817 Dragana Živković 2043 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0818 Snežana Đorđević 161 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0820 Aleksandra Nikolić 1878 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0822 Ružica Ilić 830 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0823 Nataša Kuzmanović 1865 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0824 Dušanka Smiljanić 2115 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0825 Dušica Ćuković 1082 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0826 Snežana Dedić 1649 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0827 Tatjana Mijailović 1355 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0828 Ljubinka Ivančević 3685 01.09.2016 31.08.2023 - Beograd
0829 Sanja Nestorović 313 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0830 Tamara Miladinović 1015 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0832 Ivana Kolarević 895 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0833 Biljana Popović 2459 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0835 Jadranka Smilevski 2372 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0836 Ajša Dervišević 980 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0843 Danijela Manić 1480 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0846 Otilija Balaž 168 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0847 Nataša Halupka 36 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0848 Sonja Ilić 1299 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0849 Jugoslav Ilić 3050 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0850 Biserka Nikolić 3053 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0851 Ivana Filipović 1537 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0852 Branka Đerković 1851 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0853 Siniša Radojković 1924 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0854 Valentina Višnjevski Pavela 432 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0855 Aleksandra Ćeramilac-Krstić 1578 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0856 Aleksandra Milošević 2409 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0857 Sanja Milovanović 1149 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0858 Angelina Đorđević Ristić 1379 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0859 Edit Menjhart-Domanj 27 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0860 Jasna Dragićević-Veđić 1850 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0861 Mirjana Janjić 978 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0863 Anka Činčurak 2963 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0865 Nevena Petrović 382 01.01.2016 31.12.2022 Klinička farmacija Vojvodina
0866 Sofija Žarković 2130 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0867 Nadežda Mitrović 1629 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0869 Sanela Bosiljčić 2929 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0871 Miroslava Kevenska 453 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0872 Jasmina Spiroski 2834 01.01.2016 31.12.2022 Medicinska biohemija Kragujevac
0873 Katarina Kerkeš 270 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0874 Marina Ljubičić 78 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0876 Maja Spaić 2917 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0877 Irena Cvetkov-Sokolov 808 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0878 Dušan Gajović 1396 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska tehnologija Kragujevac
0880 Danijela Arsić Tričković 375 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0881 Marina Nišavić 2125 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0883 Mirjana Pavlović 1606 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0884 Vesna Nikolić 1013 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0885 Dušanka Đenadija 180 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0886 Snežana Davidović 2384 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0887 Snježana Lazić 2025 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0889 Biljana Todorović 1708 06.03.2020 06.03.2027 - Beograd
0892 Svetlana Ristić-Branković 2108 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0893 Slađana Marinković 1127 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0894 Miroslava Kevenski 112 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0895 Jelena Ličanin 1376 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0896 Ksenija Ivanović 2061 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0897 Mila Belostenac 3044 29.03.2016 28.03.2023 - Niš sa KiM
0898 Marta Mojzeš 255 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0899 Jelena Praščević 1981 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0900 Valentina Milenković 1307 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0902 Tatjana Kovačić 2946 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0903 Radica Mančić 1725 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0905 Vladimir Drobnjaković 3405 27.07.2016 26.07.2023 - Vojvodina
0908 Gordana Racić 1972 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0909 Stanislava Knežević 277 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0910 Duška Lučić-Nastić 1819 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0911 Smiljana Jezdić 1388 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0913 Snežana Popović 1069 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0916 Nada Ječmenica 1715 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0918 Branislava Ivančević 2426 01.01.2016 31.12.2022 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Beograd
0919 Marina Kovačević 2149 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0920 Julka Vinković 2964 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0921 Slavica Kovačević 1382 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0925 Nenad Cimbaljević 1964 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0926 Svetlana Pavlović 1048 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0928 Jasmina Živković 855 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0930 Suzana Milivojević 1431 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0932 Ljiljana Tamburić 1407 29.03.2016 28.03.2023 - Kragujevac
0933 Marija Ivanović 1125 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0935 Vesna Jovanović-Bogdanović 2485 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0936 Jelena Ivanković 2355 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutske zdravstvene zaštite Beograd
0937 Svetlana Stoković 1323 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0939 Olivera Stefanović 1478 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0941 Dragana Jokić 1857 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0942 Žaneta Veljović 2168 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska tehnologija Beograd
0943 Ksenija Jevtić 1121 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0945 Milica Kira 2270 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0946 Katarina Milinčić 3700 01.09.2016 31.08.2023 - Beograd
0947 Verica Žilić 385 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0948 Lidija Mladenović 1746 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0949 Svetlana Đokić 910 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0950 Zora Vinčić 342 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0951 Aleksandra Jovanović 532 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0952 Ljiljana Gajić 1060 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0953 Gordana Nikolić 1392 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0955 Ivana Maksimović 1436 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0956 Jasmina Pantić 955 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0958 Smiljana Mijatović-Ivšić 318 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0959 Danka Stanojlović 1057 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0962 Olivera Cemović 2362 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0963 Jelena Miletić 2941 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0964 Gordana Milovanović 1718 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0965 Ibolja Pletikosić-Benak 30 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0966 Aleksandra Veljković-Tomić 912 01.01.2016 31.12.2022 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Kragujevac
0967 Dragana Kostin 39 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0968 Ljiljana Marković 2500 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0969 Dragana Dobričić 886 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0970 Vesna Pušica 2651 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0971 Dragana Sharapolli 1540 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0974 Marija Raković 2678 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0976 Tatjana Matić 1372 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0977 Dragan Milosavljević 2864 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0978 Aleksandra Lukačević 1403 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0980 Snežana Radojčić 888 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0981 Verica Živković 1401 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0982 Dušan Jovčić 536 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
0983 Šefćeta Bilalović 983 29.03.2016 28.03.2023 - Kragujevac
0984 Aleksandra Miljković 463 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0985 Dragana Savić 1796 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0986 Nevena Krstović 1520 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0987 Snežana Perućica 1084 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0989 Mirjana Zdravković 2055 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0991 Valentina Mitova Bogdanov 2126 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
0993 Nada Vranjković 170 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
0995 Eleonora Mezei 3580 01.06.2016 31.05.2023 - Vojvodina
0997 Dušanka Josipović 1440 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
0999 Vera Đukanović-Georgijević 1223 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1000 Nataša Zakić 103 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutske zdravstvene zaštite Vojvodina
10000 Fata Hadžić 9386 17.08.2018 16.08.2025 - Kragujevac
10001 Majda Daca 9492 23.11.2018 22.11.2025 - Kragujevac
10002 Boris Stojakov 9419 01.09.2018 31.08.2025 - Vojvodina
10003 Marija Veličkov 9423 01.09.2018 31.08.2025 - Niš sa KiM
10004 Jovana Dragosavac 9420 01.09.2018 31.08.2025 - Vojvodina
10005 Jelena Marić 9421 01.09.2018 31.08.2025 - Vojvodina
10006 Andrijana Milojević 9424 01.09.2018 31.08.2025 - Niš sa KiM
10007 Jovana Golubović 9425 01.09.2018 31.08.2025 - Niš sa KiM
10008 Andrea Tot 9633 17.05.2019 16.05.2026 - Vojvodina
10009 Marijana Miletić 9426 01.09.2018 31.08.2025 - Niš sa KiM
1001 Branka Davitkov 1136 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
10010 Marina Ivanišević 9433 10.09.2018 09.09.2025 - Vojvodina
10011 Tijana Cuper 9759 15.07.2019 14.07.2026 - Beograd
10012 Aleksandra Hrnjak 9427 10.09.2018 09.09.2025 - Beograd
10013 Stefana Radenković 9428 10.09.2018 09.09.2025 - Beograd
10014 Mina Miftari 9429 10.09.2018 09.09.2025 - Beograd
10015 Ivana Nikolić 9430 10.09.2018 09.09.2025 - Beograd
10016 Marina Milinov 9431 10.09.2018 09.09.2025 - Beograd
10018 Dijana Doveden 9437 10.09.2018 09.09.2025 - Vojvodina
10019 Mladen Stanković 9434 10.09.2018 09.09.2025 - Beograd
1002 Katarina Ivković 92 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutske zdravstvene zaštite Vojvodina
10020 Oliver Lazić 9435 10.09.2018 09.09.2025 - Vojvodina
10021 Spomenka Vejvoda 9436 10.09.2018 09.09.2025 - Beograd
10022 Jovana Jovičić 9439 10.09.2018 09.09.2025 - Vojvodina
10023 Marija Živković 9438 10.09.2018 09.09.2025 - Beograd
10024 Ana Šćepanović 9442 05.10.2018 04.10.2025 - Niš sa KiM
10025 Marija Ruskovski 9443 05.10.2018 04.10.2025 - Vojvodina
10026 Nataša Vlaović 9444 05.10.2018 04.10.2025 - Vojvodina
10027 Aleksandar Simić 9445 05.10.2018 04.10.2025 - Beograd
10028 Dušica Petrović 9449 05.10.2018 04.10.2025 - Kragujevac
10029 Marija Božović 9448 05.10.2018 04.10.2025 - Beograd
10030 Dragana Lekić 9450 05.10.2018 04.10.2025 - Vojvodina
10032 Zorana Dubljanin 9453 05.10.2018 04.10.2025 - Vojvodina
10033 Nataša Vacić 9455 05.10.2018 04.10.2025 - Beograd
10034 Milica Antić 9456 05.10.2018 04.10.2025 - Niš sa KiM
10035 Katarina Baković 9457 05.10.2018 04.10.2025 - Kragujevac
10036 Nevenka Đukić 9447 05.10.2018 04.10.2025 - Kragujevac
10037 Tijana Ilić 9458 05.10.2018 04.10.2025 - Kragujevac
10039 Milana Milanković 9460 05.10.2018 04.10.2025 - Vojvodina
10040 Sergej Jakimenko 9461 05.10.2018 04.10.2025 - Beograd
10041 Jelena Stojković 9463 05.10.2018 04.10.2025 - Kragujevac
10042 Nemanja Vulin 9493 23.11.2018 22.11.2025 - Vojvodina
10043 Nikoleta Milovanović 9465 05.10.2018 04.10.2025 - Kragujevac
10044 Sanja Milić 9466 05.10.2018 04.10.2025 - Kragujevac
10045 Milica Lazarević 9468 05.10.2018 04.10.2025 - Niš sa KiM
10046 Sandra Kostadinović 9441 05.10.2018 04.10.2025 - Niš sa KiM
10047 Dijana Vuksanović 9467 05.10.2018 04.10.2025 - Niš sa KiM
10048 Vesna Anđelković 9464 05.10.2018 04.10.2025 - Beograd
10049 Lucija Damjanović 9572 14.02.2019 13.02.2026 - Beograd
1005 Margareta Dragoj 2313 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
10050 Nerma Bibić 9588 01.03.2019 28.02.2026 - Kragujevac
10052 Mirjana Vasić 9489 23.11.2018 22.11.2025 - Vojvodina
10053 Danijela Popović 9490 23.11.2018 22.11.2025 - Vojvodina
10055 Nataša Savčić 9487 23.11.2018 22.11.2025 - Vojvodina
10056 Snežana Vučinić 9471 02.11.2018 01.11.2025 - Beograd
10057 Đorđe Radović 9472 02.11.2018 01.11.2025 - Kragujevac
10058 Vojislav Stepanović 9473 02.11.2018 01.11.2025 - Kragujevac
10060 Dragan Todorović 9476 02.11.2018 01.11.2025 - Niš sa KiM
10061 Marija Tešić Đurić 9475 02.11.2018 01.11.2025 - Vojvodina
10062 Milica Jevtić 9723 31.05.2019 30.05.2026 - Niš sa KiM
10063 Damjan Arsić 9788 25.07.2019 24.07.2026 - Kragujevac
10064 Milica Matić 9815 30.08.2019 30.08.2026 - Kragujevac
10065 Milica Ikić 9477 02.11.2018 01.11.2025 - Beograd
10067 Jelena Jovanović 9481 02.11.2018 01.11.2025 - Niš sa KiM
10068 Tajida Huremović 9469 02.11.2018 01.11.2025 - Kragujevac
10069 Milena Simić 9479 02.11.2018 01.11.2025 - Kragujevac
10070 Marina Ljubanić 9483 02.11.2018 01.11.2025 - Kragujevac
10072 Milena Rajčić 9491 23.11.2018 22.11.2025 - Kragujevac
10073 Marija Milenković 9485 02.11.2018 01.11.2025 - Niš sa KiM
10074 Korneliju Tomić 9774 15.07.2019 14.07.2026 - Beograd
10076 Nadežda Dadić 9484 02.11.2018 01.11.2025 - Beograd
10077 Jelena Jović 9486 02.11.2018 01.11.2025 - Niš sa KiM
10079 Jelena Ristić 9496 23.11.2018 22.11.2025 - Niš sa KiM
1008 Zorica Stanojević 2319 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
10080 Marina Antović 9495 23.11.2018 22.11.2025 - Beograd
10081 Bojan Žurkić 9497 23.11.2018 22.11.2025 - Niš sa KiM
10082 Danica Milovanović 9501 23.11.2018 22.11.2025 - Niš sa KiM
10083 Sanja Stevanović 9500 23.11.2018 22.11.2025 - Vojvodina
10084 Darija Jovanović 9502 23.11.2018 22.11.2025 - Beograd
10085 Dušica Vasić 9503 23.11.2018 22.11.2025 - Beograd
10086 Nina Milošević 9504 23.11.2018 22.11.2025 - Vojvodina
10087 Aleksandra Kršanin 9498 23.11.2018 22.11.2025 - Beograd
10088 Dragana Petković 9505 23.11.2018 22.11.2025 - Vojvodina
10089 Milana Obradović 9506 23.11.2018 22.11.2025 - Vojvodina
10090 Lusija Avedisijan 9508 23.11.2018 22.11.2025 - Beograd
10093 Dragica Matić 9510 23.11.2018 22.11.2025 - Beograd
10095 Marijana Joksimović 9512 23.11.2018 22.11.2025 - Kragujevac
10096 Jelena Kusturić 9514 07.12.2018 06.12.2025 - Vojvodina
10098 Stefan Lekić 9513 07.12.2018 06.12.2025 - Kragujevac
10099 Siniša Drndarević 9515 07.12.2018 06.12.2025 - Beograd
10100 Jelena Simić 9517 07.12.2018 06.12.2025 - Beograd
10102 Vesna Knežević 9520 07.12.2018 06.12.2025 - Vojvodina
10103 Jovana Marinković 9522 07.12.2018 06.12.2025 - Niš sa KiM
10104 Momčilo Nikolić 9521 07.12.2018 06.12.2025 - Beograd
10106 Nataša Stanković 10018 31.01.2020 31.01.2027 - Vojvodina
10107 Nemanja Bojović 9525 07.12.2018 06.12.2025 - Kragujevac
10108 Tamara Leposavić 9524 07.12.2018 06.12.2025 - Vojvodina
10109 Gordana Liptak 9523 07.12.2018 06.12.2025 - Vojvodina
10110 Bojana Brkić 9528 11.01.2019 10.01.2026 - Kragujevac
10112 Gabriela Mandić 9526 11.01.2019 10.01.2026 - Vojvodina
10113 Jelena Samopjan 9533 11.01.2019 10.01.2026 - Vojvodina
10115 Ivana Simić 9609 27.03.2019 26.03.2026 - Vojvodina
10117 Milica Radusin 9532 11.01.2019 10.01.2026 - Vojvodina
10118 Ilma Emrović 9529 11.01.2019 10.01.2026 - Kragujevac
10119 Tamara Negovanović 9535 11.01.2019 10.01.2026 - Beograd
1012 Sanja Miladinović 2321 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
10120 Olivera Filipović Aksić 9531 11.01.2019 10.01.2026 - Beograd
10121 Nina Andeselić 9536 11.01.2019 10.01.2026 - Beograd
10122 Danica Milivojević 9534 11.01.2019 10.01.2026 - Kragujevac
10123 Jelena Milenković 9538 11.01.2019 10.01.2026 - Niš sa KiM
10124 Jelena Milović 9537 11.01.2019 10.01.2026 - Vojvodina
10125 Mira Mrkić 9539 11.01.2019 10.01.2026 Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi Vojvodina
10126 Milana Mirkov 9540 11.01.2019 10.01.2026 - Vojvodina
10128 Jovana Tomić 9542 11.01.2019 10.01.2026 - Vojvodina
10129 Ljiljana Peković 9545 11.01.2019 10.01.2026 - Niš sa KiM
1013 Žana Pavlović 526 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
10130 Aleksandra Popović 9546 11.01.2019 10.01.2026 - Beograd
10131 Ana Rac 9543 11.01.2019 10.01.2026 - Vojvodina
10132 Marija Berta-Balaša 9544 11.01.2019 10.01.2026 - Vojvodina
10133 Milica Vuksanović 9547 11.01.2019 10.01.2026 - Beograd
10134 Manuela Popa 9548 11.01.2019 10.01.2026 - Vojvodina
10135 Vanja Đurković 9549 11.01.2019 10.01.2026 - Beograd
10137 Zorana Konstantinović 9552 31.01.2019 30.01.2026 - Beograd
10138 Jana Arsenijević 9554 31.01.2019 30.01.2026 - Kragujevac
1014 Ana Momčilović 105 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutske zdravstvene zaštite Vojvodina
10140 Biljana Jevremović 9557 31.01.2019 30.01.2026 - Beograd
10142 Laura Kiš 9751 08.07.2019 07.07.2026 - Vojvodina
10143 Ksenija Karapavlović 9556 31.01.2019 30.01.2026 - Vojvodina
10144 Jelena Stanojević 9558 31.01.2019 30.01.2026 - Kragujevac
10145 Jelena Dimitrijević 9560 31.01.2019 30.01.2026 - Niš sa KiM
10146 Jovana Milutinović 9561 31.01.2019 30.01.2026 - Niš sa KiM
10147 Sofija Jovanović 9562 31.01.2019 30.01.2026 - Niš sa KiM
10149 Vladimir Stanković 9563 31.01.2019 30.01.2026 - Niš sa KiM
1015 Katarina Sovtić 2318 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
10150 Biljana Fidanovski 9565 31.01.2019 30.01.2026 - Beograd
10152 Vladimirka Jovišić 9564 31.01.2019 30.01.2026 - Vojvodina
10153 Milica Bogdanović 9566 31.01.2019 30.01.2026 - Niš sa KiM
10154 Verica Živković 9571 08.02.2019 07.02.2026 - Niš sa KiM
10155 Bojana Džambas 9578 01.03.2019 28.02.2026 - Vojvodina
10156 Diana Kempean Ćirić 9569 31.01.2019 30.01.2026 - Vojvodina
10157 Natalija Živković 9570 31.01.2019 30.01.2026 - Niš sa KiM
10158 Ivana Milenković 9567 31.01.2019 30.01.2026 - Beograd
10159 Marija Ilić 9574 01.03.2019 28.02.2026 - Niš sa KiM
10161 Stevan Trajković 9612 27.03.2019 26.03.2026 - Niš sa KiM
10162 Nina Gramić 9575 01.03.2019 28.02.2026 - Niš sa KiM
10163 Miljana Dinić 9577 01.03.2019 28.02.2026 - Niš sa KiM
10165 Nataša Vujičić 9595 01.03.2019 28.02.2026 - Beograd
10167 Danko Jeremić 9576 01.03.2019 28.02.2026 - Kragujevac
10168 Nikolia Drakulić 9579 01.03.2019 28.02.2026 - Vojvodina
10169 Jovana Stojanović 9580 01.03.2019 28.02.2026 - Niš sa KiM
1017 Ria Tonkovics Beni 259 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutske zdravstvene zaštite Vojvodina
10170 Marijana Koškovac 9583 01.03.2019 28.02.2026 - Kragujevac
10171 Jovanka Šebek 9582 01.03.2019 28.02.2026 - Kragujevac
10172 Dragica Stojanović 9581 01.03.2019 28.02.2026 Farmaceutska tehnologija Kragujevac
10173 Srđan Lazić 9573 01.03.2019 28.02.2026 - Kragujevac
10174 Ivana Bogdanović 9584 01.03.2019 28.02.2026 - Beograd
10175 Milena Deljanin 9596 01.03.2019 28.02.2026 - Beograd
10177 Rajka Karaklajić 9587 01.03.2019 28.02.2026 - Beograd
10178 Tanja Ćirović 9586 01.03.2019 28.02.2026 - Beograd
10179 Aleksandra Glavaški-Joksimović 9838 30.08.2019 30.08.2026 - Beograd
10181 Anđela Bunčić 9592 01.03.2019 28.02.2026 - Kragujevac
10182 Milena Lazarević 9593 01.03.2019 28.02.2026 - Niš sa KiM
10183 Danijela Dramlić 9589 01.03.2019 28.02.2026 - Beograd
10184 Kadira Hodžić 9591 01.03.2019 28.02.2026 - Kragujevac
10185 Stefan Živić 9603 27.03.2019 26.03.2026 - Niš sa KiM
10187 Ana Todorović 9601 27.03.2019 26.03.2026 - Kragujevac
10188 Jovana Kamenović 9594 01.03.2019 28.02.2026 - Beograd
10189 Smilja Rajačić 9599 27.03.2019 26.03.2026 - Kragujevac
1019 Aleksandra Brkljač-Vulin 111 01.01.2016 31.12.2022 Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi Vojvodina
10191 Jelena Cikuša 9600 27.03.2019 26.03.2026 - Vojvodina
10192 Jelena Čalić 9602 27.03.2019 26.03.2026 - Vojvodina
10193 Maja Simić 9931 21.11.2019 21.11.2026 - Vojvodina
10194 Milica Nikolić 9608 27.03.2019 26.03.2026 - Kragujevac
10195 Vladana Maksimović 9606 27.03.2019 26.03.2026 - Beograd
10196 Ljiljana Marjanović 9611 27.03.2019 26.03.2026 - Kragujevac
10197 Lazar Đorđević 9605 27.03.2019 26.03.2026 - Beograd
10198 Anđelka Masleša 9610 27.03.2019 26.03.2026 - Beograd
10199 Danijela Aćimović 9613 27.03.2019 26.03.2026 - Beograd
10200 Neva Medić 9598 27.03.2019 26.03.2026 - Beograd
10202 Ana Prvulović 9614 27.03.2019 26.03.2026 - Niš sa KiM
10203 Ljubica Šarić 9607 27.03.2019 26.03.2026 - Kragujevac
10204 Slaviteljka Mladenović 9615 27.03.2019 26.03.2026 - Kragujevac
10205 Gordana Stolica 9616 27.03.2019 26.03.2026 - Kragujevac
10206 Sonja Simić 9617 27.03.2019 26.03.2026 - Beograd
10207 Aleksandra Sejdović 9618 27.03.2019 26.03.2026 - Beograd
10208 Jelena Torgašev 9619 27.03.2019 26.03.2026 - Beograd
10209 Tatjana Denić 9620 27.03.2019 26.03.2026 - Niš sa KiM
1021 Olivera Papić-Vuković 2317 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
10210 Maja Užičanin 9621 27.03.2019 26.03.2026 - Vojvodina
10211 Ivana Miladinović 9623 27.03.2019 26.03.2026 - Beograd
10212 Ivana Stošić 9624 27.03.2019 26.03.2026 - Niš sa KiM
10213 Sandra Pešić 9625 27.03.2019 26.03.2026 - Beograd
10214 Aleksandra Vujović 9626 27.03.2019 26.03.2026 - Beograd
10215 Aleksandra Gledić 9622 27.03.2019 26.03.2026 - Beograd
10216 Slobodanka Todorović 9629 17.05.2019 16.05.2026 - Vojvodina
10217 Isidora Vukobratović 9628 17.05.2019 16.05.2026 - Vojvodina
10220 Snežana Stefanović 9627 27.03.2019 26.03.2026 - Beograd
10221 Ana Ugarković 9694 31.05.2019 30.05.2026 - Beograd
10222 Jasminka Simić 9691 17.05.2019 16.05.2026 - Beograd
10223 Maja Jovanović 9632 17.05.2019 16.05.2026 - Niš sa KiM
10224 Jovana Stojković 9634 17.05.2019 16.05.2026 - Beograd
10225 Karolina Brnzanović 9636 17.05.2019 16.05.2026 - Niš sa KiM
10226 Anđelka Blagojević 9637 17.05.2019 16.05.2026 - Kragujevac
10227 Milica Živanović 9638 17.05.2019 16.05.2026 - Kragujevac
10228 Marijana Đurišić 9639 17.05.2019 16.05.2026 - Kragujevac
10229 Marija Bogdanović 9640 17.05.2019 16.05.2026 - Niš sa KiM
10230 Dušan Dostić 9643 17.05.2019 16.05.2026 - Kragujevac
10231 Miša Milenković 9641 17.05.2019 16.05.2026 - Beograd
10232 Tijana Stojanović 9631 17.05.2019 16.05.2026 - Beograd
10233 Luka Milojević 9649 17.05.2019 16.05.2026 - Kragujevac
10234 Kristina Jovanović 9644 17.05.2019 16.05.2026 - Kragujevac
10235 Ivana Katanić 9669 17.05.2019 16.05.2026 - Kragujevac
10236 Kristina Minčić 9645 17.05.2019 16.05.2026 - Niš sa KiM
10237 Sanja Sakač 9642 17.05.2019 16.05.2026 - Vojvodina
10238 Nataša Nedović 9647 17.05.2019 16.05.2026 - Kragujevac
10239 Tamara Dubovac 9648 17.05.2019 16.05.2026 - Kragujevac
1024 Mira Stojanović 5087 10.02.2019 09.02.2026 Lekovito bilje Beograd
10240 Katarina Marjanović 9646 17.05.2019 16.05.2026 - Vojvodina
10241 Snežana Krstić 9650 17.05.2019 16.05.2026 - Vojvodina
10242 Milan Ivić 9651 17.05.2019 16.05.2026 - Kragujevac
10243 Željana Gunek 9652 17.05.2019 16.05.2026 - Vojvodina
10245 Ninoslav Dragić 9654 17.05.2019 16.05.2026 - Beograd
10249 Milena Cvetković 9661 17.05.2019 16.05.2026 - Niš sa KiM
1025 Ibolja Lalić-Mezeji 280 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
10250 Jelena Đukanović 9658 17.05.2019 16.05.2026 - Kragujevac
10251 Marija Kovač 9659 17.05.2019 16.05.2026 - Kragujevac
10252 Verica Milosavljević 9668 17.05.2019 16.05.2026 - Kragujevac
10253 Aleksandra Jovanović 9666 17.05.2019 16.05.2026 - Niš sa KiM
10254 Zorana Radović 9657 17.05.2019 16.05.2026 - Kragujevac
10255 Jelena Miladinov 9670 17.05.2019 16.05.2026 - Niš sa KiM
10256 Dragana Tešanović 9667 17.05.2019 16.05.2026 - Vojvodina
10257 Bojana Trninić 9663 17.05.2019 16.05.2026 - Vojvodina
10258 Jovana Egerić 9671 17.05.2019 16.05.2026 - Niš sa KiM
10259 Marija Nikolić 9678 17.05.2019 16.05.2026 - Kragujevac
1026 Nebojša Aranđelović 1884 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska tehnologija Beograd
10260 Milica Nešović 9672 17.05.2019 16.05.2026 - Niš sa KiM
10261 Andrijana Stojić 9660 17.05.2019 16.05.2026 - Beograd
10262 Ana Stamenković 9674 17.05.2019 16.05.2026 - Beograd
10263 Jana Rakić 9662 17.05.2019 16.05.2026 - Beograd
10265 Nevena Milenković 9675 17.05.2019 16.05.2026 - Niš sa KiM
10266 Aleksandra Cukić 9676 17.05.2019 16.05.2026 - Vojvodina
10267 Dragica Pešić 9677 17.05.2019 16.05.2026 - Kragujevac
10268 Nevena Pavlović 9682 17.05.2019 16.05.2026 - Beograd
10269 Milica Kovačević 9680 17.05.2019 16.05.2026 - Kragujevac
1027 Magdolna Utaši 321 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
10270 Johana Pletikosić 9707 31.05.2019 30.05.2026 - Vojvodina
10271 Maja Dobrosavljević 9679 17.05.2019 16.05.2026 - Beograd
10272 Katarina Jevtić-Mandić 9681 17.05.2019 16.05.2026 - Vojvodina
10273 Jelena Milošević 9745 08.07.2019 07.07.2026 - Kragujevac
10274 Marija Milenković 9684 17.05.2019 16.05.2026 - Kragujevac
10275 Benhur Sabedini 9683 17.05.2019 16.05.2026 - Niš sa KiM
10276 Milica Pavlović 9665 17.05.2019 16.05.2026 - Beograd
10277 Hristina Trajković 9673 17.05.2019 16.05.2026 - Beograd
10278 Marija Milić 9685 17.05.2019 16.05.2026 - Kragujevac
10279 Aleksandra Petrović 9686 17.05.2019 16.05.2026 - Kragujevac
1028 Branka Aranđelović 2654 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska informatika Beograd
10280 Aleksandra Vuković 9687 17.05.2019 16.05.2026 - Kragujevac
10281 Jelena Galjak 9688 17.05.2019 16.05.2026 - Kragujevac
10282 Živadinka Perić 9695 31.05.2019 30.05.2026 - Beograd
10283 Suzana Kojić 9708 31.05.2019 30.05.2026 - Beograd
10284 Mirela Milošević 9730 08.07.2019 07.07.2026 - Beograd
10285 Tamara Ivanović 9898 17.10.2019 17.10.2026 - Beograd
10286 Marija Stevanović 9693 22.05.2019 21.05.2026 - Niš sa KiM
10287 Ana Radojević 9699 31.05.2019 30.05.2026 - Kragujevac
10288 Katarina Smiljanić 9700 31.05.2019 30.05.2026 - Kragujevac
10289 Ivana Milenković 9698 31.05.2019 30.05.2026 - Kragujevac
1029 Eva Sabo-Nađ 49 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
10290 Sonja Gvozdenović 9696 31.05.2019 30.05.2026 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Beograd
10291 Vladimir Jaćimović 9697 31.05.2019 30.05.2026 - Beograd
10293 Iva Cvetković 9705 31.05.2019 30.05.2026 - Niš sa KiM
10294 Ljubica Milijić 9706 31.05.2019 30.05.2026 - Niš sa KiM
10296 Patrićija Dragoj 9702 31.05.2019 30.05.2026 - Vojvodina
10297 Gorana Puača 9704 31.05.2019 30.05.2026 - Vojvodina
10298 Milena Zlatanović 9710 31.05.2019 30.05.2026 - Kragujevac
10299 Marija Šangić 9709 31.05.2019 30.05.2026 - Kragujevac
1030 Danijela Tričković 2548 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
10300 Ana Stojić 9727 31.05.2019 30.05.2026 - Kragujevac
10301 Lazar Lukić 10041 28.02.2020 28.02.2027 - Kragujevac
10302 Slađana Marjanović 9715 31.05.2019 30.05.2026 - Niš sa KiM
10303 Dijana Popadić 9716 31.05.2019 30.05.2026 - Niš sa KiM
10304 Jelena Simić 9712 31.05.2019 30.05.2026 - Vojvodina
10305 Jovan Grubiša 9724 31.05.2019 30.05.2026 - Vojvodina
10306 Kristina Đorđević 9703 31.05.2019 30.05.2026 - Beograd
10307 Korina Tomić 9717 31.05.2019 30.05.2026 - Vojvodina
10309 Ivana Jerković 9713 31.05.2019 30.05.2026 - Vojvodina
10310 Nina Skoko 9719 31.05.2019 30.05.2026 - Vojvodina
10311 Jelena Nenadović Pavlović 9711 31.05.2019 30.05.2026 - Beograd
10314 Milena Maksimović 9725 31.05.2019 30.05.2026 - Vojvodina
10315 Snežana Jurkić 9718 31.05.2019 30.05.2026 - Vojvodina
10316 Ana Stjepanović 9740 08.07.2019 07.07.2026 - Vojvodina
10317 Milena Obadović 9726 31.05.2019 30.05.2026 - Vojvodina
10318 Sanja Lazić 9728 31.05.2019 30.05.2026 - Niš sa KiM
10319 Maja Cetinja 9747 08.07.2019 07.07.2026 - Vojvodina
1032 Biljana Gajić 1688 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
10320 Anđela Miloradović 9729 31.05.2019 30.05.2026 - Kragujevac
10321 Ahmad Abualsalheen 9922 29.10.2019 29.10.2026 - Kragujevac
10322 Anastasija Stamenković 9734 08.07.2019 07.07.2026 - Niš sa KiM
10323 Maja Stojanović 9733 08.07.2019 07.07.2026 - Niš sa KiM
10324 Bojana Dulović 9736 08.07.2019 07.07.2026 - Vojvodina
10325 Marija Joksimović 9735 08.07.2019 07.07.2026 - Kragujevac
10326 Jelena Stančić Maksimović 9732 08.07.2019 07.07.2026 - Kragujevac
10327 Snežana Plavšić 9731 08.07.2019 07.07.2026 - Beograd
10328 Svetlana Raković 9738 08.07.2019 07.07.2026 - Vojvodina
10329 Sofija Vukelić Miletić 9737 08.07.2019 07.07.2026 Farmaceutski menadžment i marketing Kragujevac
1033 Mitar Božović 320 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
10330 Anja Spasić 9739 08.07.2019 07.07.2026 - Vojvodina
10331 Jelena Jaćimović 9743 08.07.2019 07.07.2026 - Niš sa KiM
10332 Suzana Lazić- Milutinović 9741 08.07.2019 07.07.2026 - Beograd
10334 Branka Tešanović 9742 08.07.2019 07.07.2026 - Vojvodina
10335 Andrijana Glišić 9744 08.07.2019 07.07.2026 - Kragujevac
10336 Ivana Stolić 9983 30.12.2019 30.12.2026 - Kragujevac
10337 Danijela Čopić 9748 08.07.2019 07.07.2026 - Beograd
10338 Sofija Dragičević-Vujkov 9746 08.07.2019 07.07.2026 - Vojvodina
1034 Tatjana Maravić 4163 15.06.2017 14.06.2024 - Beograd
10340 Kristina Majcan 9750 08.07.2019 07.07.2026 - Niš sa KiM
10341 Nataša Nikić 9753 08.07.2019 07.07.2026 - Vojvodina
10342 Marijana Vićentijević 9752 08.07.2019 07.07.2026 - Kragujevac
10343 Ana Milošević 9754 08.07.2019 07.07.2026 - Kragujevac
10344 Biljana Gospavić 9755 15.07.2019 14.07.2026 - Kragujevac
10345 Ivana Jovanović 9934 21.11.2019 21.11.2026 - Kragujevac
10347 Violeta Aničić 9758 15.07.2019 14.07.2026 - Kragujevac
10348 Snežana Gajić 9756 15.07.2019 14.07.2026 - Beograd
10349 Radojka Trifković 9760 15.07.2019 14.07.2026 - Vojvodina
1035 Melinda Pap 116 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
10350 Dušan Vatković 9857 20.09.2019 20.09.2026 - Kragujevac
10352 Nataša Cvijić 9888 10.10.2019 10.10.2026 - Kragujevac
10354 Mia Pavlović 9757 15.07.2019 14.07.2026 - Beograd
10355 Jelena Radić 9763 15.07.2019 14.07.2026 - Vojvodina
10356 Danijela Radmilović 9762 15.07.2019 14.07.2026 - Vojvodina
10357 Nikola Jović 10053 31.03.2020 31.03.2027 - Niš sa KiM
10358 Jovana Cvetković 9769 15.07.2019 14.07.2026 - Niš sa KiM
10359 Miroslava Markov 9768 15.07.2019 14.07.2026 - Vojvodina
10360 Tijana Petrović 9765 15.07.2019 14.07.2026 - Beograd
10361 Tamara Ćojo 9764 15.07.2019 14.07.2026 - Beograd
10362 Nevena Zekić 9767 15.07.2019 14.07.2026 - Beograd
10363 Ana Zekić 9766 15.07.2019 14.07.2026 - Beograd
10364 Aleksandar Grkajac 9807 30.08.2019 30.08.2026 - Kragujevac
10365 Ana Vučković-Bošković 9833 30.08.2019 30.08.2026 - Beograd
10366 Marinela Kadar 9777 25.07.2019 24.07.2026 - Vojvodina
10367 Angelina Toskić 9779 25.07.2019 24.07.2026 - Vojvodina
10368 Qamile Asllani 9778 25.07.2019 24.07.2026 - Niš sa KiM
10369 Blerta Hajrullahu 9771 15.07.2019 14.07.2026 - Niš sa KiM
1037 Valerija Kovač Tot 319 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutske zdravstvene zaštite Vojvodina
10370 Bogdana Martać 9770 15.07.2019 14.07.2026 - Kragujevac
10371 Vanja Lazov 9772 15.07.2019 14.07.2026 - Niš sa KiM
10372 Ana Gogić 9776 25.07.2019 24.07.2026 - Kragujevac
10373 Katarina Vukšić 9780 25.07.2019 24.07.2026 - Kragujevac
10374 Stefan Stojanović 9773 15.07.2019 14.07.2026 - Niš sa KiM
10375 Nikolina Santrač 9782 25.07.2019 24.07.2026 - Vojvodina
10376 Duško Medić 9775 25.07.2019 24.07.2026 - Kragujevac
10377 Saša Ignjatović 9823 30.08.2019 30.08.2026 - Vojvodina
10378 Mihaela Mikša 9783 25.07.2019 24.07.2026 - Vojvodina
10379 Jelena Radičanin 9787 25.07.2019 24.07.2026 - Vojvodina
10381 Nataša Vučković 9853 09.09.2019 09.09.2026 - Beograd
10382 Aleksandra Čolić 9784 25.07.2019 24.07.2026 - Niš sa KiM
10383 Anđelka Tončić 9786 25.07.2019 24.07.2026 - Beograd
10384 Vlada Matić 9785 25.07.2019 24.07.2026 - Beograd
10385 Ivana Hajder 9781 25.07.2019 24.07.2026 - Beograd
10386 Marina Jakovljević 9814 30.08.2019 30.08.2026 - Kragujevac
10388 Milica Punoš 9789 25.07.2019 24.07.2026 - Vojvodina
10389 Milica Milošević 9790 25.07.2019 24.07.2026 - Niš sa KiM
10390 Jovana Lazić 9791 25.07.2019 24.07.2026 - Beograd
10392 Jelena Đorđević 9802 30.08.2019 30.08.2026 - Niš sa KiM
10393 Miloš Milutinović 9808 30.08.2019 30.08.2026 - Niš sa KiM
10394 Milica Popović 9792 30.08.2019 30.08.2026 - Beograd
10395 Katarina Simić 9801 30.08.2019 30.08.2026 - Beograd
10396 Jelena Stankulić 10068 31.03.2020 31.03.2027 - Niš sa KiM
10397 Marija Radulović 9988 21.01.2020 21.01.2027 - Niš sa KiM
10398 Olivera Nikolić 10060 31.03.2020 31.03.2027 - Kragujevac
10399 Ilinka Janjić 9796 30.08.2019 30.08.2026 - Beograd
1040 Branka Kaličanin 1180 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
10401 Marija Đorđević 9797 30.08.2019 30.08.2026 - Beograd
10403 Aleksandra Mutapović 9798 30.08.2019 30.08.2026 - Beograd
10404 Mirjana Petković 9794 30.08.2019 30.08.2026 - Beograd
10405 Aleksandra Nikolić Manić 10086 28.04.2020 28.04.2027 - Niš sa KiM
10406 Tijana Petrović 9803 30.08.2019 30.08.2026 - Niš sa KiM
10407 Svetlana Kezić 9800 30.08.2019 30.08.2026 - Beograd
10409 Lazar Ristanović 9799 30.08.2019 30.08.2026 - Kragujevac
1041 Aleksandra Šukljević 113 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutske zdravstvene zaštite Vojvodina
10410 Mirjana Vukelić 9862 20.09.2019 20.09.2026 - Vojvodina
10411 Ivana Aleksi 10017 31.01.2020 31.01.2027 - Vojvodina
10412 Marija Cvetković 10131 26.06.2020 26.06.2027 - Niš sa KiM
10413 Jasmina Pavlović 9810 30.08.2019 30.08.2026 - Beograd
10414 Stanimir Petrović 10059 31.03.2020 31.03.2027 - Kragujevac
10415 Milena Pavlović 10083 31.03.2020 31.03.2027 - Kragujevac
10417 Jovana Petković 9809 30.08.2019 30.08.2026 - Kragujevac
10419 Aleksandra Mitrović 9817 30.08.2019 30.08.2026 - Beograd
10421 Milica Vasilov 9905 17.10.2019 17.10.2026 - Niš sa KiM
10422 Jelena Čavić 9816 30.08.2019 30.08.2026 - Beograd
10423 Ivona Stefanović 9806 30.08.2019 30.08.2026 - Vojvodina
10424 Jasna Striško 9805 30.08.2019 30.08.2026 - Vojvodina
10425 Ines Marija Miok 9804 30.08.2019 30.08.2026 - Vojvodina
10427 Smiljana Kovačević 10050 31.03.2020 31.03.2027 - Vojvodina
10428 Gabor Juhas 9811 30.08.2019 30.08.2026 - Vojvodina
10429 Maja Marić 9812 30.08.2019 30.08.2026 - Vojvodina
1043 Verica Melović 1330 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
10430 Katarina Ivanović 9821 30.08.2019 30.08.2026 - Kragujevac
10431 Ruža Jovanić 9822 30.08.2019 30.08.2026 - Vojvodina
10432 Aleksandra Nedeljković 9820 30.08.2019 30.08.2026 - Beograd
10434 Maja Nedanovski 9958 26.12.2019 26.12.2026 - Beograd
10435 Marija Stošić 9831 30.08.2019 30.08.2026 - Niš sa KiM
10436 Jelena Veljović 9824 30.08.2019 30.08.2026 - Kragujevac
10437 Azra Arslanović 9819 30.08.2019 30.08.2026 - Kragujevac
10438 Miljana Milenković 10081 31.03.2020 31.03.2027 - Niš sa KiM
10439 Nevena Ćurčić 9832 30.08.2019 30.08.2026 - Niš sa KiM
1044 Ana Perišić 1181 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
10440 Marina Blagojević 10209 14.08.2020 14.08.2027 - Kragujevac
10441 Kristina Kalauzović 9830 30.08.2019 30.08.2026 - Niš sa KiM
10442 Katarina Stamatović 9829 30.08.2019 30.08.2026 - Kragujevac
10443 Milica Milovanović 10052 31.03.2020 31.03.2027 - Kragujevac
10444 Anđela Simić 10124 17.06.2020 17.06.2027 - Kragujevac
10445 Danijela Mladenović 9834 30.08.2019 30.08.2026 - Niš sa KiM
10446 Zorica Veljković 9864 20.09.2019 20.09.2026 - Niš sa KiM
10447 Ivana Vujović 10057 31.03.2020 31.03.2027 - Kragujevac
10449 Milica Perić 9854 20.09.2019 20.09.2026 - Vojvodina
1045 Mehrimana Jović 3636 18.06.2016 17.06.2023 - Niš sa KiM
10450 Svetlana Gaborov 9836 30.08.2019 30.08.2026 - Vojvodina
10451 Sanja Todorović 9835 30.08.2019 30.08.2026 - Niš sa KiM
10452 Enisa Dolovac 9837 30.08.2019 30.08.2026 - Kragujevac
10453 Amra Saračević 10125 17.06.2020 17.06.2027 - Kragujevac
10454 Marija Brkić 10005 21.01.2020 21.01.2027 - Vojvodina
10455 Marija Đulaković 9841 30.08.2019 30.08.2026 - Kragujevac
10456 Zorica Šišmanović 10116 28.05.2020 28.05.2027 - Kragujevac
10457 Veljko Đorđević 10071 31.03.2020 31.03.2027 - Niš sa KiM
10458 Saška Šegan 10233 11.09.2020 11.09.2027 - Kragujevac
10459 Tamara Dražić 9840 30.08.2019 30.08.2026 - Vojvodina
1046 Svetlana Rabrenović 2439 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
10460 Milica Petrović 9850 09.09.2019 09.09.2026 - Kragujevac
10461 Branka Stanojević 9839 30.08.2019 30.08.2026 - Vojvodina
10462 Milica Ševo 9842 30.08.2019 30.08.2026 - Vojvodina
10463 Jovana Milanović 9826 30.08.2019 30.08.2026 - Beograd
10464 Nataša Nedić 9825 30.08.2019 30.08.2026 - Beograd
10465 Dragana Maslar 9828 30.08.2019 30.08.2026 - Beograd
10466 Ana Mikić 9827 30.08.2019 30.08.2026 - Beograd
10467 Milica Marković 10169 28.07.2020 28.07.2027 - Kragujevac
10468 Neda Milovanović 9855 20.09.2019 20.09.2026 - Kragujevac
10469 Ružica Krstić 9846 09.09.2019 09.09.2026 - Beograd
1047 Sanja Sudimac 2034 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
10470 Irena Stanojević 9845 09.09.2019 09.09.2026 - Beograd
10471 Marija Stanojčić Ivić 10094 05.05.2020 05.05.2027 - Kragujevac
10472 Ines Ćerić 9849 09.09.2019 09.09.2026 - Beograd
10473 Miloš Mitić 9848 09.09.2019 09.09.2026 - Beograd
10474 Dušan Despotović 9856 20.09.2019 20.09.2026 - Kragujevac
10475 Marijana Đurić 9847 09.09.2019 09.09.2026 - Beograd
10476 Jelena Trkulja 10070 31.03.2020 31.03.2027 - Beograd
10479 Ksenija Vujović 9858 20.09.2019 20.09.2026 - Kragujevac
1048 Nataša Đuričić Minić 2799 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
10480 Jelica Radović 9852 09.09.2019 09.09.2026 - Beograd
10481 Sanja Rakić 9851 09.09.2019 09.09.2026 - Beograd
10482 Anđela Uštević 10076 31.03.2020 31.03.2027 - Kragujevac
10484 Marija Simić 10090 28.04.2020 28.04.2027 - Kragujevac
10485 Nevena Živanović 10075 31.03.2020 31.03.2027 - Kragujevac
10486 Jelena Arsenović 9887 10.10.2019 10.10.2026 - Vojvodina
10487 Amina Hamzagić 9859 20.09.2019 20.09.2026 - Kragujevac
10488 Jelena Medojević 9860 20.09.2019 20.09.2026 - Beograd
1049 Svetlana Negovanović 894 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
10490 Jelena Igić 9871 02.10.2019 02.10.2026 - Niš sa KiM
10491 Anđa Nikolić 9863 20.09.2019 20.09.2026 - Niš sa KiM
10493 Lucija Matanović-Krčmar 9867 27.09.2019 27.09.2026 - Vojvodina
10494 Milica Milanović 9865 20.09.2019 20.09.2026 - Niš sa KiM
10496 Dragana Pejić 10030 28.02.2020 28.02.2027 - Niš sa KiM
10497 Jovana Živković 10099 20.05.2020 20.05.2027 - Niš sa KiM
10498 Emilija Lukić 9868 27.09.2019 27.09.2026 - Beograd
10499 Nikola Lekovac 9869 27.09.2019 27.09.2026 - Beograd
1050 Gordana Jelisavčić 2798 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
10501 Dragana Jovanović 9948 02.12.2019 02.12.2026 - Niš sa KiM
10503 Milena Mijajlović 10151 29.06.2020 29.06.2027 - Niš sa KiM
10504 Emilija Kenić 10144 26.06.2020 26.06.2027 - Niš sa KiM
10505 Milutin Popović 10140 26.06.2020 26.06.2027 - Niš sa KiM
10506 Nikola Jakovljević 9870 27.09.2019 27.09.2026 - Beograd
10507 Dejana Đurđić 9873 02.10.2019 02.10.2026 - Vojvodina
10508 Sandra Ninić 9872 02.10.2019 02.10.2026 - Vojvodina
10509 Katarina Zekić 9874 02.10.2019 02.10.2026 - Beograd
10510 Tamara Mihajlović 10022 28.02.2020 28.02.2027 - Niš sa KiM
10511 Katarina Stevanović 10109 25.05.2020 25.05.2027 - Niš sa KiM
10512 Boris Švraka 9875 02.10.2019 02.10.2026 - Vojvodina
10514 Galina Sukanica 9876 02.10.2019 02.10.2026 - Vojvodina
10515 Jelena Čolić 9880 02.10.2019 02.10.2026 - Beograd
10517 Veselin Vujić 10162 28.07.2020 28.07.2027 - Kragujevac
10518 Lana Kreštalica 9877 02.10.2019 02.10.2026 - Vojvodina
10519 Tamara Novović 10172 28.07.2020 28.07.2027 - Kragujevac
1052 Sretanka Moljević 2800 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
10520 Aleksandra Jović 9881 10.10.2019 10.10.2026 - Niš sa KiM
10521 Đurđina Jeličić 9882 10.10.2019 10.10.2026 - Niš sa KiM
10523 Aleksandar Marjanović 9896 17.10.2019 17.10.2026 - Kragujevac
10524 Milica Simonović 9879 02.10.2019 02.10.2026 - Niš sa KiM
10525 Milica Savić 9878 02.10.2019 02.10.2026 - Beograd
10526 Aleksandra Tošović 9889 10.10.2019 10.10.2026 - Kragujevac
10528 Jasmina Matić 10080 31.03.2020 31.03.2027 - Kragujevac
10529 Nevena Vukićević 9884 10.10.2019 10.10.2026 - Niš sa KiM
10530 Marina Petrović 9885 10.10.2019 10.10.2026 - Niš sa KiM
10531 Vojislava Vasiljević 9886 10.10.2019 10.10.2026 - Kragujevac
10532 Stefan Radojković 10163 28.07.2020 28.07.2027 - Kragujevac
10536 Slađana Petrović 9894 17.10.2019 17.10.2026 - Kragujevac
10537 Jovana Golubović 10234 11.09.2020 11.09.2027 - Beograd
10538 Nevena Kostadinović 9890 10.10.2019 10.10.2026 - Beograd
10539 Milena Stanković 10180 28.07.2020 28.07.2027 - Niš sa KiM
1054 Snežana Živanović 2765 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
10540 Jovana Kovačević 9893 17.10.2019 17.10.2026 - Kragujevac
10541 Kristina Stojadinović 9892 11.10.2019 11.10.2026 - Beograd
10543 Bojana Anđelković 9909 29.10.2019 29.10.2026 - Niš sa KiM
10545 Aleksandra Rakočević 9895 17.10.2019 17.10.2026 - Kragujevac
10546 Ivana Milošević 9897 17.10.2019 17.10.2026 - Kragujevac
10548 Mirjana Stanković 10110 25.05.2020 25.05.2027 - Niš sa KiM
1055 Branka Dragović 2793 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
10550 Sandra Miodragović 10087 28.04.2020 28.04.2027 - Kragujevac
10552 Marija Kovačević 9899 17.10.2019 17.10.2026 - Beograd
10553 Manda Dizdar 10031 28.02.2020 28.02.2027 - Vojvodina
10554 Novka Jovanović 9952 02.12.2019 02.12.2026 - Vojvodina
10555 Katarina Janjić 10190 28.07.2020 28.07.2027 - Kragujevac
10556 Milica Milovanović Filipović 9910 29.10.2019 29.10.2026 - Beograd
10557 Lidija Vasiljević 9912 29.10.2019 29.10.2026 - Vojvodina
10558 Lejla Mujović 9913 29.10.2019 29.10.2026 - Kragujevac
10560 Aleksandra Đukić 9911 29.10.2019 29.10.2026 - Vojvodina
10561 Aleksandra Prvulović 10048 31.03.2020 31.03.2027 - Niš sa KiM
10564 Jelena Vasiljević 10045 28.02.2020 28.02.2027 - Vojvodina
10566 Ana Ivanović 9917 29.10.2019 29.10.2026 - Kragujevac
10567 Jelena Mirković 10177 28.07.2020 28.07.2027 - Kragujevac
1057 Marijana Sinđić 2774 01.01.2016 31.12.2022 Farmakoterapija Kragujevac
10570 Bojana Simanić 9915 29.10.2019 29.10.2026 - Beograd
10571 Georgeta Bou 9914 29.10.2019 29.10.2026 - Vojvodina
10572 Vladislava Kokar 9918 29.10.2019 29.10.2026 - Vojvodina
10573 Marijana Rolović 9923 29.10.2019 29.10.2026 - Beograd
10574 Nevena Tufegdžić 9916 29.10.2019 29.10.2026 - Kragujevac
10577 Tamara Veselinović 10170 28.07.2020 28.07.2027 - Kragujevac
10578 Dragana Boričić 10178 28.07.2020 28.07.2027 - Vojvodina
1058 Jasmina Zlatanović-Ilić 2287 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
10581 Nada Vulović 9921 29.10.2019 29.10.2026 - Beograd
10583 Ana Milić 9927 21.11.2019 21.11.2026 - Beograd
10584 Teodora Veličković 9926 21.11.2019 21.11.2026 - Niš sa KiM
10585 Nikola Vasiljević 10164 28.07.2020 28.07.2027 - Kragujevac
10586 Kristina Pešić 9925 21.11.2019 21.11.2026 - Beograd
10588 Miljana Stojilković 10150 29.06.2020 29.06.2027 - Vojvodina
1059 Zdenka Lazić 1222 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
10590 Milica Bešlić 9929 21.11.2019 21.11.2026 - Vojvodina
10591 Jelena Šamanc 9930 21.11.2019 21.11.2026 - Vojvodina
10592 Natalija Janković 10088 28.04.2020 28.04.2027 - Kragujevac
10593 Nikola Aranđelović 9950 02.12.2019 02.12.2026 - Niš sa KiM
10594 Sofija Živković 10143 26.06.2020 26.06.2027 - Beograd
10595 Jelena Ilić 10115 28.05.2020 28.05.2027 - Beograd
10596 Ljiljana Bogdanović 9935 28.11.2019 28.11.2026 - Kragujevac
10598 Nataša Josimov 9936 28.11.2019 28.11.2026 - Vojvodina
10599 Aleksandra Radovanović 10240 11.09.2020 11.09.2027 - Vojvodina
10600 Slavica Marinčić 9933 21.11.2019 21.11.2026 - Beograd
10601 Ajša Hadžić 10176 28.07.2020 28.07.2027 - Beograd
10603 Petar Milić 9975 26.12.2019 26.12.2026 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Niš sa KiM
10604 Marica Ilijašević 9932 21.11.2019 21.11.2026 - Beograd
10605 Sanja Pešić 10220 31.08.2020 31.08.2027 - Niš sa KiM
10606 Jelena Kaljević 9937 28.11.2019 28.11.2026 - Kragujevac
10608 Emilija Simić 10242 30.09.2020 30.09.2027 - Niš sa KiM
10609 Jelena Grujić 9940 28.11.2019 28.11.2026 - Beograd
10610 Svetlana Milivojević 9951 02.12.2019 02.12.2026 - Vojvodina
10611 Marija Veljković 9939 28.11.2019 28.11.2026 - Beograd
10612 Rastko Korolija 9938 28.11.2019 28.11.2026 - Beograd
10613 Kristina Čakara 10207 14.08.2020 14.08.2027 - Vojvodina
10617 Ilda Asotić 9941 28.11.2019 28.11.2026 - Kragujevac
10619 Milica Čolić 10265 30.09.2020 30.09.2027 - Beograd
1062 Jelika Jelikić-Todosijević 1986 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
10622 Irena Đorđević 9947 02.12.2019 02.12.2026 Farmaceutska informatika Beograd
10623 Isidora Bošković 9953 26.12.2019 26.12.2026 - Vojvodina
10624 Jovana Crepajac 9943 28.11.2019 28.11.2026 - Beograd
10626 Irena Savić 10243 30.09.2020 30.09.2027 - Niš sa KiM
10628 Isidora Radivojević 9944 28.11.2019 28.11.2026 - Beograd
10629 Aleksandra Ćirić 9986 21.01.2020 21.01.2027 - Beograd
10632 Dušica Stojčić 9946 28.11.2019 28.11.2026 - Vojvodina
10634 Ajla Ibrahimović 10219 31.08.2020 31.08.2027 - Kragujevac
10636 Ivana Milanović 10182 28.07.2020 28.07.2027 - Niš sa KiM
10639 Marija Milošević 9954 26.12.2019 26.12.2026 - Niš sa KiM
10640 Dragana Zlatanović 9955 26.12.2019 26.12.2026 - Niš sa KiM
10642 Bojana Drobnjaković 9957 26.12.2019 26.12.2026 - Beograd
10643 Milica Jašović 10262 30.09.2020 30.09.2027 - Beograd
10645 Jovana Crnogorac 10064 31.03.2020 31.03.2027 - Vojvodina
10646 Doroteja Janković 10113 28.05.2020 28.05.2027 - Kragujevac
10648 Zorana Gotovac 9959 26.12.2019 26.12.2026 - Beograd
10649 Đurđa Petrović 9960 26.12.2019 26.12.2026 - Beograd
1065 Gordana Aksentijević 1968 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
10650 Aleksandra Jovanović 9961 26.12.2019 26.12.2026 - Niš sa KiM
10651 Ivana Kusturić 10252 30.09.2020 30.09.2027 - Beograd
10652 Mirala Škrijelj 9962 26.12.2019 26.12.2026 - Kragujevac
10653 Sandra Živanović 10089 28.04.2020 28.04.2027 - Kragujevac
10654 Milica Lončarevć 9963 26.12.2019 26.12.2026 - Beograd
10656 Marija Milaković 10223 31.08.2020 31.08.2027 - Beograd
10657 Nikola Stanojević 9964 26.12.2019 26.12.2026 - Niš sa KiM
10658 Zorica Radojević 9966 26.12.2019 26.12.2026 - Beograd
10659 Milica Burazor 9973 26.12.2019 26.12.2026 Menadžment u farmaciji - FON Beograd
1066 Aleksandra Vuković 2450 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
10661 Sanja Tanasijević 9976 30.12.2019 30.12.2026 - Kragujevac
10662 Ivana Perišić Rajović 9977 30.12.2019 30.12.2026 - Kragujevac
10663 Jelena Cvrkotić 9978 30.12.2019 30.12.2026 - Kragujevac
10664 Aleksandra Ilić 10254 30.09.2020 30.09.2027 - Niš sa KiM
10667 Kristina Mitić 10255 30.09.2020 30.09.2027 - Niš sa KiM
10668 Mejdin Omeri 9979 30.12.2019 30.12.2026 - Beograd
10669 Srđan Lakić 10072 31.03.2020 31.03.2027 - Vojvodina
1067 Biljana Đukanović 1975 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
10670 Daria Čorbo 10238 11.09.2020 11.09.2027 - Vojvodina
10671 Milica Šućur 10084 31.03.2020 31.03.2027 - Vojvodina
10672 Dijana Vilotijević 10074 31.03.2020 31.03.2027 - Vojvodina
10673 Danica Jovanović 10202 14.08.2020 14.08.2027 - Niš sa KiM
10674 Jelena Miljković 9967 26.12.2019 26.12.2026 - Beograd
10676 Gorana Minčić 9980 30.12.2019 30.12.2026 - Niš sa KiM
10678 Kristina Ilić 10203 14.08.2020 14.08.2027 - Niš sa KiM
10679 Aleksandra Filipović 10208 14.08.2020 14.08.2027 - Kragujevac
1068 Milica Trajkovska 887 01.01.2016 31.12.2022 Kozmetologija Kragujevac
10680 Vesna Trifunović 9981 30.12.2019 30.12.2026 - Kragujevac
10682 Jelena Stojanović 9974 26.12.2019 26.12.2026 - Beograd
10683 Jelena Pešić 9972 26.12.2019 26.12.2026 - Beograd
10684 Donjeta Mahmudi 9982 30.12.2019 30.12.2026 - Niš sa KiM
10685 Barbara Zavišić 9968 26.12.2019 26.12.2026 - Vojvodina
10686 Nemanja Krgović 9969 26.12.2019 26.12.2026 - Beograd
10688 Ana Mlađenović 10191 28.07.2020 28.07.2027 - Beograd
10689 Katarina Cvetković 10214 31.08.2020 31.08.2027 - Niš sa KiM
1069 Ana Miholjčić 1422 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
10692 Bojana Stanimirović 9987 21.01.2020 21.01.2027 - Kragujevac
10695 Aleksa Uštević 10235 11.09.2020 11.09.2027 - Kragujevac
10697 Fatima Halitović 9990 21.01.2020 21.01.2027 - Kragujevac
10699 Marin Marijanović 9992 21.01.2020 21.01.2027 - Kragujevac
10700 Anđela Obradović 9993 21.01.2020 21.01.2027 - Kragujevac
10701 Katarina Gulan 9994 21.01.2020 21.01.2027 - Vojvodina
10702 Dragana Petrović 10183 28.07.2020 28.07.2027 - Vojvodina
10704 Marija Gagić 9996 21.01.2020 21.01.2027 - Vojvodina
10706 Darinka Dragaš 9998 21.01.2020 21.01.2027 - Vojvodina
10707 Dušan Milanović 10063 31.03.2020 31.03.2027 - Vojvodina
10708 Adrijana Milosavljević 10006 21.01.2020 21.01.2027 - Kragujevac
10709 Aleksandra Savić 9999 21.01.2020 21.01.2027 - Niš sa KiM
1071 Maja Žišić 3275 01.06.2016 31.05.2023 - Beograd
10711 Ivana Vasić 10000 21.01.2020 21.01.2027 - Beograd
10712 Sandra Vasić 10184 28.07.2020 28.07.2027 - Kragujevac
10713 Marija Milošević 10001 21.01.2020 21.01.2027 - Niš sa KiM
10714 Isidora Teodorović 10002 21.01.2020 21.01.2027 - Vojvodina
10716 Jovana Antonijević 10153 29.06.2020 29.06.2027 - Niš sa KiM
10717 Lavinia Bibić 10003 21.01.2020 21.01.2027 - Vojvodina
10718 Tamara Stanojev 10020 31.01.2020 31.01.2027 - Vojvodina
10719 Zorana Arnautović 10229 31.08.2020 31.08.2027 - Beograd
1072 Nada Radojković 1560 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
10720 Natalija Đorđević 10263 30.09.2020 30.09.2027 - Beograd
10721 Tamara Simić 10007 31.01.2020 31.01.2027 - Niš sa KiM
10722 Ivana Poznan 10004 21.01.2020 21.01.2027 - Vojvodina
10726 Nemanja Sojević 10008 31.01.2020 31.01.2027 - Kragujevac
10728 Nina Spasojević 10009 31.01.2020 31.01.2027 - Kragujevac
10729 Eva Grubnić 10010 31.01.2020 31.01.2027 - Beograd
10730 Ivana Talijan 10011 31.01.2020 31.01.2027 - Kragujevac
10731 Jovan Marković 10012 31.01.2020 31.01.2027 - Niš sa KiM
10734 Ivana Gavrilović 10013 31.01.2020 31.01.2027 - Kragujevac
10735 Dragana Petrović 10014 31.01.2020 31.01.2027 - Kragujevac
10736 Jelena Marković 10016 31.01.2020 31.01.2027 - Beograd
10738 Milica Tasić 10015 31.01.2020 31.01.2027 - Niš sa KiM
1074 Aleksandra Divić 1764 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
10741 Zorica Sretenović 10021 28.02.2020 28.02.2027 - Kragujevac
10743 Maja Stojisavljević 10098 20.05.2020 20.05.2027 - Vojvodina
10744 Sanja Lazić 10023 28.02.2020 28.02.2027 - Kragujevac
10747 Sandra Stojanović 10024 28.02.2020 28.02.2027 - Kragujevac
10748 Nikoleta Milosavljević 10117 28.05.2020 28.05.2027 - Kragujevac
10750 Ana Grujić 10025 28.02.2020 28.02.2027 - Vojvodina
10751 Natalija Vlajić 10026 28.02.2020 28.02.2027 - Vojvodina
10752 Tanja Bošković 10167 28.07.2020 28.07.2027 - Kragujevac
10755 Milan Jakšić 10027 28.02.2020 28.02.2027 - Vojvodina
10756 Dušica Kisić 10028 28.02.2020 28.02.2027 Kozmetologija Beograd
10757 Đorđe Melović 10029 28.02.2020 28.02.2027 - Kragujevac
10767 Staša Vlaški 10040 28.02.2020 28.02.2027 - Vojvodina
10769 Aleksandar Petrović 10236 11.09.2020 11.09.2027 - Beograd
1077 Euđenija Baloš Brujić 429 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
10771 Smilja Momčilov 10230 31.08.2020 31.08.2027 - Beograd
10776 Dušanka Simeunović 10044 28.02.2020 28.02.2027 - Vojvodina
1078 Dubravka Živković 257 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
10780 Milena Vasiljević 10188 28.07.2020 28.07.2027 - Beograd
10781 Jovana Milošević 10043 28.02.2020 28.02.2027 - Beograd
10782 Tatjana Đorđević 10193 28.07.2020 28.07.2027 - Niš sa KiM
10783 Antonina Vučković 10264 30.09.2020 30.09.2027 - Beograd
10784 Smilja Paunović 10049 31.03.2020 31.03.2027 - Beograd
10785 Đorđe Bogdanović 10047 27.03.2020 27.03.2027 - Beograd
10786 Marija Kovačević-Radivojević 10051 31.03.2020 31.03.2027 - Vojvodina
10788 Andrea Ristić 10054 31.03.2020 31.03.2027 - Beograd
10789 Veljko Četrović 10055 31.03.2020 31.03.2027 - Kragujevac
10791 Vaile Aslani 10062 31.03.2020 31.03.2027 - Niš sa KiM
10795 Karolina Stojanovski 10065 31.03.2020 31.03.2027 - Beograd
10796 Marija Nikolić 10066 31.03.2020 31.03.2027 - Beograd
10797 Tijana Đorđević 10067 31.03.2020 31.03.2027 - Vojvodina
10798 Anja Racković 10069 31.03.2020 31.03.2027 - Vojvodina
10799 Maja Čanović 10073 31.03.2020 31.03.2027 - Beograd
10800 Andrija Arsić 10078 31.03.2020 31.03.2027 - Kragujevac
10801 Iva Stamenković 10260 30.09.2020 30.09.2027 - Beograd
10803 Jelena Beljić 10257 30.09.2020 30.09.2027 - Vojvodina
10804 Marko Tiosavljević 10241 11.09.2020 11.09.2027 - Vojvodina
10805 Milica Marinković 10204 14.08.2020 14.08.2027 - Beograd
10806 Daliborka Balčanović 10077 31.03.2020 31.03.2027 - Niš sa KiM
1081 Nada Ninković 2402 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
10810 Nikolina Rudić 10082 31.03.2020 31.03.2027 - Vojvodina
10813 Momčilo Ljubisavljević 10085 28.04.2020 28.04.2027 - Vojvodina
10816 Petar Vrekić 10093 05.05.2020 05.05.2027 - Beograd
10817 Nina Trajkovski 10092 05.05.2020 05.05.2027 - Kragujevac
10819 Aleksandra Knežević 10095 05.05.2020 05.05.2027 - Vojvodina
10820 Jelena Pereula 10096 05.05.2020 05.05.2027 - Kragujevac
10821 Katarina Tomašević 10097 20.05.2020 20.05.2027 - Vojvodina
10822 Mladen Bajić 10121 05.06.2020 05.06.2027 - Kragujevac
10823 Dubravka Rastavac 10119 05.06.2020 05.06.2027 - Vojvodina
10824 Nevena Pjevčević 10100 20.05.2020 20.05.2027 - Beograd
10826 Zorana Krstić 10107 25.05.2020 25.05.2027 - Niš sa KiM
10828 Snežana Sudimac 10108 25.05.2020 25.05.2027 - Niš sa KiM
10829 Marija Radivojević Đorđević 10101 22.05.2020 22.05.2027 - Kragujevac
1083 Gordana Spasojević 1418 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
10833 Maja Stojičić 10114 28.05.2020 28.05.2027 - Kragujevac
10834 Marija Stanković 10102 22.05.2020 22.05.2027 - Niš sa KiM
10836 Miljana Ružić 10103 22.05.2020 22.05.2027 - Niš sa KiM
10837 Milena Tacić 10104 22.05.2020 22.05.2027 - Niš sa KiM
10838 Marijana Bogosavljević 10105 22.05.2020 22.05.2027 - Niš sa KiM
10839 Milica Mitrović 10106 22.05.2020 22.05.2027 - Beograd
1084 Ljiljana Obradović 1427 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
10840 Ljiljana Stojanović 10111 25.05.2020 25.05.2027 - Beograd
10841 Katarina Vidić 10118 28.05.2020 28.05.2027 - Beograd
10843 Marija Milićević 10154 03.07.2020 03.07.2027 - Kragujevac
10846 Katarina Lukić 10120 05.06.2020 05.06.2027 - Beograd
10848 Marko Milenković 10129 26.06.2020 26.06.2027 - Niš sa KiM
10849 Ana Nikolić 10123 05.06.2020 05.06.2027 - Beograd
1085 Katica Grujin 2943 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
10850 Jelena Miković 10130 26.06.2020 26.06.2027 - Niš sa KiM
10851 Kristina Jovanović 10126 17.06.2020 17.06.2027 - Kragujevac
10852 Ana Marjanović 10132 26.06.2020 26.06.2027 - Niš sa KiM
10853 Igor Kaličanin 10127 17.06.2020 17.06.2027 - Beograd
10855 Marija Gatanović 10133 26.06.2020 26.06.2027 - Niš sa KiM
10857 Aleksandra Antić 10134 26.06.2020 26.06.2027 - Niš sa KiM
10859 Milica Gavrančić 10141 26.06.2020 26.06.2027 - Vojvodina
1086 Irena Popović 304 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
10860 Aleksa Đorđević 10135 26.06.2020 26.06.2027 - Niš sa KiM
10862 Jovana Lazarević 10136 26.06.2020 26.06.2027 - Beograd
10863 Milena Kocić 10137 26.06.2020 26.06.2027 - Niš sa KiM
10864 Stefan Stevanović 10138 26.06.2020 26.06.2027 - Niš sa KiM
10865 Miloš Ćirić 10139 26.06.2020 26.06.2027 - Niš sa KiM
10867 Rina Mustafa 10142 26.06.2020 26.06.2027 - Niš sa KiM
10868 Sandra Babić Marčetić 10145 26.06.2020 26.06.2027 - Vojvodina
10869 Ivana Krstić 10146 26.06.2020 26.06.2027 - Niš sa KiM
10871 Marko Ristić 10147 26.06.2020 26.06.2027 - Niš sa KiM
10875 Miljana Jovanović 10148 29.06.2020 29.06.2027 - Niš sa KiM
10876 Neda Trcanović 10149 29.06.2020 29.06.2027 - Niš sa KiM
10878 Isidora Simić 10155 03.07.2020 03.07.2027 - Kragujevac
1088 Danijela Novaković 1428 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
10882 Nevena Todorović 10157 03.07.2020 03.07.2027 - Kragujevac
10883 Dubravka Ilić 10158 03.07.2020 03.07.2027 - Kragujevac
10884 Blagica Simić 10159 03.07.2020 03.07.2027 - Kragujevac
10886 Aleksandra Vukosavljević 10161 28.07.2020 28.07.2027 - Kragujevac
10889 Katarina Stefanović 10165 28.07.2020 28.07.2027 - Kragujevac
1089 Vesna Stambolija 303 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
10890 Marijana Stojkov 10166 28.07.2020 28.07.2027 - Beograd
10892 Nevena Milanović 10185 28.07.2020 28.07.2027 - Kragujevac
10893 Dijana Marjanović 10173 28.07.2020 28.07.2027 - Niš sa KiM
10894 Tamara Mitić 10174 28.07.2020 28.07.2027 - Kragujevac
10895 Marina Svirac 10175 28.07.2020 28.07.2027 - Vojvodina
10897 Milica Ranković 10179 28.07.2020 28.07.2027 - Kragujevac
10898 Katarina Ivković 10181 28.07.2020 28.07.2027 - Niš sa KiM
1090 Mirjana Elez 2288 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
10900 Marija Stevanović 10186 28.07.2020 28.07.2027 - Beograd
10903 Nevena Đorić 10187 28.07.2020 28.07.2027 - Niš sa KiM
10904 Dejana Stamenkovski 10189 28.07.2020 28.07.2027 - Vojvodina
10905 Milica Polić 10192 28.07.2020 28.07.2027 - Vojvodina
10906 Nina Petrović 10194 28.07.2020 28.07.2027 - Niš sa KiM
1091 Željka Popović 327 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
10912 Jovana Drobnjak 10197 28.07.2020 28.07.2027 - Kragujevac
10913 Milica Jelisavčić 10198 28.07.2020 28.07.2027 - Beograd
10914 Zoran Savković 10200 28.07.2020 28.07.2027 Toksikološka procena rizika od zagađenja životne sredine Beograd
10915 Jovana Spiroski 10222 31.08.2020 31.08.2027 - Kragujevac
10916 Andrijana Stanojlović Lazarević 10201 14.08.2020 14.08.2027 - Kragujevac
10917 Jelena Žmarić 10205 14.08.2020 14.08.2027 - Beograd
10918 Tamara Krivić 10206 14.08.2020 14.08.2027 - Vojvodina
10923 Olivera Džavić Katić 10211 14.08.2020 14.08.2027 - Beograd
10924 Jelena Šaćiri 10213 31.08.2020 31.08.2027 - Niš sa KiM
10925 Isidora Ćeha 10212 14.08.2020 14.08.2027 - Beograd
10929 Jovana Stevanović 10215 31.08.2020 31.08.2027 - Niš sa KiM
1093 Svetlana Blagojević 1925 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
10930 Dušan Jovanović 10216 31.08.2020 31.08.2027 - Niš sa KiM
10931 Ljubica Suvajac 10217 31.08.2020 31.08.2027 - Kragujevac
10933 Kristina Pavlović 10218 31.08.2020 31.08.2027 - Kragujevac
10936 Vaska Božović 10224 31.08.2020 31.08.2027 - Beograd
10940 Milena Stanojević 10225 31.08.2020 31.08.2027 - Beograd
10942 Marijana Dimitrijević 10226 31.08.2020 31.08.2027 - Beograd
10943 Stefan Mijatović 10228 31.08.2020 31.08.2027 - Beograd
10945 Vanja Trkulja 10231 31.08.2020 31.08.2027 - Beograd
10947 Irena Nikolić 10232 31.08.2020 31.08.2027 - Beograd
1095 Gorana Kopun 2657 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
10950 Marija Aksentijević 10237 11.09.2020 11.09.2027 - Kragujevac
10953 Vesna Mitrović 10239 11.09.2020 11.09.2027 - Beograd
10955 Aleksandra Stanković 10244 30.09.2020 30.09.2027 - Niš sa KiM
10957 Stefanija Mehandžiska 10245 30.09.2020 30.09.2027 - Vojvodina
10960 Sanja Cvetanović 10247 30.09.2020 30.09.2027 - Niš sa KiM
10961 Sandra Dinić 10248 30.09.2020 30.09.2027 - Niš sa KiM
10966 Nikola Dragičević 10250 30.09.2020 30.09.2027 - Beograd
10967 Ines Marčec 10251 30.09.2020 30.09.2027 - Beograd
10970 Radojka Tomić 10253 30.09.2020 30.09.2027 - Beograd
10971 Marija Milijašević 10256 30.09.2020 30.09.2027 - Kragujevac
10973 Nevena Ćulibrk 10258 30.09.2020 30.09.2027 - Beograd
10976 Ana Miletić 10259 30.09.2020 30.09.2027 - Kragujevac
10977 Andrea Rukavina 10261 30.09.2020 30.09.2027 - Vojvodina
1100 Snežana Tričković 2683 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1102 Danijela Stanišić 2348 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutske zdravstvene zaštite Beograd
1105 Bogomir Anđelković 431 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1107 Vesna Piljak 2687 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1108 Maja Đurković 2493 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1109 Marija Rauš Mitrović 2490 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1110 Vesna Marić 2492 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1111 Sonja Mitić 1652 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1112 Suzana Joksimović 2429 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1113 Marina Žiga-Savić 2932 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutske zdravstvene zaštite Vojvodina
1114 Milijanka Stanojević 1061 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1118 Ljiljana Stojadinović 1063 01.01.2016 31.12.2022 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Kragujevac
1120 Dubravka Vuković 1050 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1123 Melinda Horvat Ardelean 3407 01.06.2016 31.05.2023 - Vojvodina
1124 Miona Radoš 3344 01.06.2016 31.05.2023 - Vojvodina
1126 Svetlana Mrvić 1111 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1128 Jelena Sekuloski 1516 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska tehnologija Beograd
1130 Tamara Radonjić 3559 01.06.2016 31.05.2023 Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi Vojvodina
1131 Nikola Radunović 2398 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1133 Mira Jovanović 961 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1135 Biljana Boričić 12 01.01.2016 31.12.2022 Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi Vojvodina
1136 Bojana Tomić-Svorcan 1748 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1139 Biljana Radusinović 1091 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1140 Goran Marinković 783 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
1143 Zorica Kostić 1027 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1145 Ljiljana Ilić 1172 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1146 Slađana Ješić 1387 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1150 Snježana Bosiljčić 985 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1151 Dušica Popović 328 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1152 Vera Totić 1366 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1153 Svetlana Milenković 1305 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1154 Marijana Čabarkapa 140 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1155 Vesna Radovanović 1079 01.01.2016 31.12.2022 Specijalista farmacije Kragujevac
1157 Vera Brezić 899 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1161 Zoran Vidaković 920 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1163 Bogdana Vidaković 919 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1165 Tamara Petrović 918 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1166 Dušica Milentijević 1175 29.03.2016 28.03.2023 Medicinska biohemija Kragujevac
1167 Nebojša Vučković 263 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1168 Sonja Jezdimirović 942 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1169 Sanja Popović 2044 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1171 Branka Hristov 2056 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1172 Vesna Veselinović 2488 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska informatika Beograd
1173 Nataša Rajčić 1665 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1174 Lela Savić 2045 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1177 Mirjana Gajdaš 2504 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska tehnologija Beograd
1178 Bojana Marjanović 1713 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1179 Dragana Popović 1712 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1180 Jasmina Bukvić-Polovina 1640 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1181 Danijela Rogan-Aleksić 2876 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1182 Svetlana Đorović 1292 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1183 Mira Lalić 2985 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1186 Milica Gredeljević 1365 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1188 Snežana Vidanović 2860 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1191 Milica Mihić 37 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1192 Katarina Vujić 2803 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1193 Bojana Vasiljević 1128 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1195 Svetlana Petrović 3461 01.06.2016 31.05.2023 - Kragujevac
1196 Aleksandra Dupor Milošević 3293 01.06.2016 31.05.2023 Farmaceutske zdravstvene zaštite Beograd
1197 Jelena Bojković 4300 16.11.2017 15.11.2024 - Beograd
1199 Milena Stanković 3886 15.01.2017 14.01.2024 - Beograd
1200 Jasmina Ranković 1342 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1202 Marija Jovović 1594 01.01.2016 31.12.2022 Ispitivanje i kontrola lekova Beograd
1203 Violeta Arbutina 1657 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1204 Vanja Vuković 1144 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1206 Vesna Bogdanović 2010 01.01.2016 31.12.2022 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Beograd
1208 Tatjana Žunić 2274 01.01.2016 31.12.2022 Specijalista farmacije Beograd
1210 Nada Šarik-Stojsavljević 2073 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1211 Dragana Krupniković 2628 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1214 Gordana Zlatarić 1140 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1216 Mirsad Jandrić 1245 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1217 Dubravka Lekić 2592 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1218 Nada Adžić 2593 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1219 Ružica Stevčić-Bešir 2594 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1221 Milana Petković 232 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1222 Jasmina Mitrović 1913 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1225 Maja Jovanović 2452 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1226 Milija Geratović 1042 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1230 Snežana Bukvić 2395 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1231 Igbala Hanuša 1112 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1233 Saška Kačarević 903 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1234 Verica Lazić 905 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska tehnologija Kragujevac
1235 Vesna Popović 902 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1236 Olivera Jovanović 907 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1237 Danijela Šarac 913 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1238 Anđelka Marković-Jelača 908 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1239 Tamara Pavlović 916 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1240 Saša Bogdanović 915 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1241 Katarina Matić 1156 01.01.2016 31.12.2022 Specijalista farmacije Kragujevac
1242 Vesna Likušić 904 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1243 Aleksandra Maslarević 1335 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1244 Ivana Bogdanović-Vasić 914 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1245 Mirjana Tripković 1173 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1246 Jelena Milojković 1873 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1247 Jelena Savić 906 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1248 Gordana Tošić 1132 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1249 Vesna Đurkić 909 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1251 Vesna Tvrdišić 900 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1252 Draginja Razić 1133 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1253 Borika Radovanović 1134 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1254 Ivana Vlahović 3056 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
1255 Nadežda Putić 454 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1256 Vesna Prvulović 2033 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1257 Jovanka Zečić 1186 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1259 Dobrinka Stojkanović 1154 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1260 Jelena Grujičić 1137 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1261 Dejana Veljović 596 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
1262 Daliborka Jovanović 2768 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutske zdravstvene zaštite Kragujevac
1263 Ivana Cakić-Kukar 784 01.01.2016 31.12.2022 Toksikološka hemija Niš sa KiM
1264 Radica Milošević 3110 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
1265 Ljiljana Georgiev 1899 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1266 Sofija Velimirović 396 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1268 Nada Vujčić 1351 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1269 Svetlana Čekerevac 1333 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1271 Tamara Đurić-Živković 374 01.01.2016 31.12.2022 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Vojvodina
1272 Dušica Nikolić 2819 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1274 Milanka Milovanović 1634 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1275 Ana Feldi 127 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1278 Tijana Đidić 1896 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1279 Jasna Pavlović 1141 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1280 Aneta Perić 1889 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska informatika Beograd
1284 Milojka Ponjavić 1624 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutske zdravstvene zaštite Beograd
1285 Ljubica Marinčić 1656 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1286 Tatjana Grujić 2099 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1287 Sonja Radojičić 40 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1288 Mirjana Nikolić 1763 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1289 Marijana Nikolić 2611 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1290 Vanjuška Stamenović 2652 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1292 Mirjana Radovanović 2305 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1293 Jasmina Idrizović-Kolarski 63 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1294 Zorica Cvetković 12942 06.11.2015 05.11.2022 Farmaceutska informatika Beograd
1295 Biljana Antonić 883 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1296 Ljiljana Selić 1143 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1298 Zorica Bezbradica 126 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1300 Jadranka Atlić 1109 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1301 Nataša Radlovački 298 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1306 Ivana Efendić 1804 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1311 Sanda Kolar Kojičić 1065 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutski menadžment i marketing Kragujevac
1312 Verica Lasković 1773 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1315 Marija Zeković 389 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1316 Aleksandra Miklušev 55 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1317 Erika Palinkaš 54 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1319 Marija Milinski-Kantardžić 56 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1320 Mirjana Milovanović 1088 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1322 Jovana Crepulja 3521 01.06.2016 31.05.2023 - Beograd
1323 Hadži Slađana Trifunović 1041 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1324 Predrag Živković 537 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
1325 Biljana Vesić-Ponorac 533 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
1328 Mila Stanković 1350 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1330 Jelica Kermeci 28 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1331 Aleksandra Pajkić 926 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1333 Rozalija Vitomirović 380 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1339 Radojka Čupić 94 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1341 Vesna Kojić 891 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1342 Zorica Prvanov 159 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1343 Spomenka Simić 2071 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1344 Slaviša Jorgovanović 3113 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
1347 Gordana Petrov 2926 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1349 Zuzana Kulikova 131 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1350 Ana Savić 2668 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1351 Jan Kulik 130 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1352 Svetlana Mileusnić 2312 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1353 Zorica Prokin 2703 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1357 Desanka Jakšić 231 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1359 Jelena Jovelić 225 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1361 Nada Adžić 288 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1362 Siniša Rebuš 233 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1364 Sanja Koritnik 287 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska tehnologija Vojvodina
1365 Đurđica Vladisavljević 239 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1367 Marija Pavlović 238 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1368 Đurđica Antić 243 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska informatika Vojvodina
1369 Marina Nedeljković 890 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutski menadžment i marketing Kragujevac
1370 Slavica Matić-Tovarović 1389 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1371 Živka Stefanović 1066 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1373 Snežana Grišić 237 01.01.2016 31.12.2022 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Vojvodina
1374 Danijela Savičević 230 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1376 Vesna Janković 2129 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska tehnologija Beograd
1377 Ivana Stankulić 698 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
1378 Slavka Stojanović 933 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1379 Vera Đakovački 201 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1380 Verica Milković 284 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1382 Nataša Knežević 141 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1383 Jelena Jeremić 691 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
1384 Biljana Martinović 1785 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska tehnologija Beograd
1385 Tamara Đorđević 712 01.01.2016 31.12.2022 Specijalista farmacije Niš sa KiM
1386 Sanja Stanojević 702 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
1387 Aleksandra Lagundžin 2135 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1389 Maja Ribar 2171 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska tehnologija Beograd
1390 Anđelka Mijatov 2965 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1391 Tatjana Divac 5520 11.12.2019 11.12.2026 Farmaceutska informatika Beograd
1392 Vesna Martinović 391 01.01.2016 31.12.2022 Sanitarna hemija Vojvodina
1393 Aleksandra Tonić-Marković 710 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
1395 Ivana Marinović 701 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
1397 Tatjana Trandafilović 693 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
1398 Sandra Božinović 694 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
1399 Vladanka Jovanović 4406 11.10.2017 10.10.2024 Farmaceutska informatika Beograd
1400 Ljiljana Balaban 2183 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1401 Irena Asenova 669 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1403 Verica Ćosović 493 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1404 Gordana Bulajić 497 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1405 Milovan Lojović 472 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1407 Elvira Marković 466 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1408 Slavica Latinović 474 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1409 Svetlana Radeta 522 01.01.2016 31.12.2022 Lekovito bilje Vojvodina
1410 Veselinka Đogović 488 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1411 Branko Aleksić 1205 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1412 Snežana Ćurić 492 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1414 Nadežda Tomašević 511 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1415 Ljiljana Vasiljević 1202 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1416 Nada Ilić 479 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutski menadžment i marketing Vojvodina
1417 Nataša Jovanović 1199 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1418 Tanja Čočić 494 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1419 Biljana Vojnović 1207 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1421 Snežana Radić 1206 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1423 Mila Ristanović 1219 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1425 Milena Grujić 1208 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1426 Slađana Šimonji 514 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1427 Ljiljana Despotović 1210 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1428 Snežana Antić 503 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1429 Olga Gajić 483 01.01.2016 31.12.2022 Ispitivanje i kontrola lekova Vojvodina
1431 Jasmina Šesto 2961 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1433 Marica Milić 1209 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1434 Altana Lazić 1195 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1435 Branka Mitić 881 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
1436 Daliborka Milovanović 1200 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1439 Biljana Obadović 1197 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1440 Svetlana Bošković 2515 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska informatika Beograd
1441 Aleksandra Antonić 1196 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1442 Branislava Marković 2162 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1444 Vesna Divac 2543 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1445 Emilija Gazikalović 1888 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska tehnologija Beograd
1446 Smilja Matijašević 5177 01.04.2019 31.03.2026 Farmaceutska informatika Beograd
1448 Dragana Aleksić 4115 15.06.2017 14.06.2024 Farmaceutska tehnologija Beograd
1450 Jelena Brusić-Renaud 1891 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska informatika Beograd
1452 Arsenka Žugić 2522 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska informatika Beograd
1453 Biljana Đinđić 3716 01.09.2016 31.08.2023 Farmaceutska informatika Beograd
1454 Vesna Putić 2519 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska tehnologija Beograd
1455 Vesna Negovanović 2626 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska informatika Beograd
1456 Ljubica Momčilović 460 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1458 Nela Barbara Šmit Vitorac 506 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1459 Mirjana Bošković 1887 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska tehnologija Beograd
1460 Eva Madaras 476 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutske zdravstvene zaštite Vojvodina
1461 Aleksandra Dejić Paunović 491 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1463 Slavica Jovanović 1212 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1464 Igor Gajić 484 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutske zdravstvene zaštite Vojvodina
1465 Emina Rajić 521 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutske zdravstvene zaštite Beograd
1466 Slobodanka Simić 1213 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1467 Ljubica Plačkić 502 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1468 Miroslava Lukić 1214 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1469 Gabriela Pakaški 507 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutski menadžment i marketing Vojvodina
1470 Jelisaveta Vićentić 1215 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1471 Sonja Šijan 515 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1473 Milica Ostojić 1217 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1474 Katarina Grujić 1216 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1475 Marina Obradović 457 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1476 Mirjana Živković 1218 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1477 Tanja Sedlan 517 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1478 Dragana Petrović 1204 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1480 Jelena Stojnić 1220 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1481 Aleksandra Sakić 519 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1482 Olivera Marković 1221 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1486 Ljiljana Jovanić 477 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1487 Marina Klančnik 2166 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1490 Marija Blažić 470 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1491 Sanja Maksimović 469 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutske zdravstvene zaštite Vojvodina
1492 Tatjana Marković 467 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1493 Jelena Kolarić 475 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1495 Jelena Đukić 487 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutski menadžment i marketing Vojvodina
1496 Dragana Grmuša 1978 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1498 Dubravka Ciriković 1447 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1499 Marija Dimić 490 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1500 Nevena Grba 481 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1503 Evica Antić 504 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1504 Slobodanka Mihailović 465 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1505 Jovanka Narančić 2329 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1508 Violeta Brković 498 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1510 Zlata Nađ 459 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska informatika Vojvodina
1514 Ivana Štrbac 513 01.01.2016 31.12.2022 Specijalista farmacije Vojvodina
1518 Vlatka Farkaš 486 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutski menadžment i marketing Vojvodina
1520 Tanja Nišić 458 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1522 Marija Milošević 686 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
1523 Stela Grgur 2482 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1524 Slavica Anđelković 2481 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1526 Biljana Arsić 2038 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1528 Dragana Mihajlović 1105 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1531 Maja Spasić-Nikolić 2323 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1532 Olivera Maljković 1056 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1533 Vera Stančetić 1362 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1534 Branka Ivanović 1363 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1535 Milica Trkulja 314 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutski menadžment i marketing Vojvodina
1536 Gordana Ignjatović 2842 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1537 Angelina Mraković 2954 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1541 Snežana Jovanović 1108 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1542 Vesna Milinčić 464 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1543 Danijela Ružić 275 01.01.2016 31.12.2022 Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi Vojvodina
1544 Radmila Cimbaljević 495 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1546 Vesna Velevski-Nešović 964 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1547 Kaća Rakić 383 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1549 Ljiljana Knežević 2669 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1552 Mirjana Ivanišević 1618 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1556 Biljana Dragović 2140 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1557 Višnja Maljković 199 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1558 Biljana Pavić 2538 01.01.2016 31.12.2022 Kozmetologija Beograd
1560 Ksenija Stojić-Ranković 1416 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1561 Ivana Ranisavljević 3418 01.06.2016 31.05.2023 - Vojvodina
1563 Ilinka Ljubomirović 1226 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1565 Svetlana Raca 2994 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1566 Branka Vićentijević 1412 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1569 Biljana Bošković 2079 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1570 Gordana Marjanović-Grujić 2609 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutski menadžment i marketing Beograd
1571 Slađana Đorđević 791 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
1575 Mirjana Čivtelić 1599 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1577 Katarina Popović 1448 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1579 Živka Kirilov 1963 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1581 Nada Karatošić 2782 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1582 Snežana Babić 2676 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1584 Aida Hadžiahmetović-Bugarin 1818 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1586 Dejan Ristić 3086 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
1588 Katarina Ranković 1420 01.01.2016 31.12.2022 Ispitivanje i kontrola lekova Kragujevac
1590 Biljana Popov Milošević 2460 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1594 Irena Malenkova-Đorđević 3027 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
1595 Maja Saveljić 671 01.01.2016 31.12.2022 Specijalista farmacije Niš sa KiM
1596 Danica Basarić 2540 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska informatika Vojvodina
1597 Jelena Jović 2857 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1598 Dragan Stojanović 863 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutske zdravstvene zaštite Niš sa KiM
1599 Vesna Gak 2347 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1600 Smilja Hadži-Đokić 2425 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1601 Nina Dragićević 2027 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska tehnologija Beograd
1602 Ivan Momčilović 3100 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
1603 Mirjana Bojić 930 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1604 Danijela Marić 2121 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutske zdravstvene zaštite Beograd
1605 Milena Pavlović 2856 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1606 Kimeta Bačevac 984 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1608 Nataša Miletić 2466 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1609 Marina Stefanović 2757 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1610 Marijana Lukić 957 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1613 Snežana Živanović 1096 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1617 Nada Knežević 2948 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1618 Mirjana Koraćević-Maslak 1026 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutske zdravstvene zaštite Kragujevac
1619 Danica Ljušić 1236 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1620 Ružica Savić 1232 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1621 Jasmina Todorović 1228 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1622 Smiljka Perović 1233 01.01.2016 31.12.2022 Medicinska biohemija Kragujevac
1623 Milena Slavković 1235 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutski menadžment i marketing Kragujevac
1624 Danijela Pešić 1170 01.01.2016 31.12.2022 Menadžment u farmaciji - FON Kragujevac
1625 Silvana Panić 1169 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1626 Ksenija Đorđević 1239 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutski menadžment i marketing Kragujevac
1627 Olga Žižović-Petronijević 1229 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1628 Branislava Nikolić 1240 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska tehnologija Kragujevac
1629 Svetlana Jakovljević 1238 01.01.2016 31.12.2022 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Kragujevac
1630 Tamara Danić 1230 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1631 Slavica Đurasinović 1237 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1633 Slavica Botić 1234 01.01.2016 31.12.2022 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Kragujevac
1634 Jelena Kostić 1192 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1635 Jasmina Spasić 1241 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1636 Marija Popović-Milenković 1321 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutske zdravstvene zaštite Kragujevac
1638 Verica Gilanović 1171 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1639 Ivana Milošević 1836 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1640 Svetlana Manojlović-Božinova 1168 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska informatika Kragujevac
1641 Branislava Mišeljić 1231 01.01.2016 31.12.2022 Ispitivanje i kontrola lekova Kragujevac
1643 Mirjana Nešić 1243 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1644 Petar Jovanović 573 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
1645 Snežana Nešić 1167 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1648 Jadranka Lazarević 1242 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1649 Aleksandra Međedović 548 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
1653 Tamara Đuričić-Đokić 2508 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1655 Jelena Veselinović 1839 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1656 Ibolja Nemet 135 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1658 Jelena Milošević 1375 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1661 Vesna Perošević 2599 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1662 Mirjana Dosković 2655 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1664 Zorica Bakić Joksimović 3311 01.06.2016 31.05.2023 - Beograd
1665 Katerina Kitanovska 3831 10.11.2016 09.11.2023 - Niš sa KiM
1666 Snežana Tasev-Živković 3832 10.11.2016 09.11.2023 - Niš sa KiM
1668 Branislava Aleksić 346 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1669 Raca Šipovac 118 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1671 Biljana Ilić 1443 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1673 Maja Ignjatović 2150 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1676 Julijana Stanojević 3446 01.06.2016 31.05.2023 Farmaceutska tehnologija Kragujevac
1679 Gorica Nežić 1165 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1680 Milka Savić 2418 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1681 Jasmina Trajkovska 2862 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1682 Ankica Veselinov 137 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1685 Slavka Đivuljskij 2998 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1687 Roža Gutvein 332 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska informatika Vojvodina
1689 Nataša Spasojević 1090 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1693 Snežana Milošević 1123 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1695 Tatjana Stojićević 2292 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1697 Tatjana Ćirović Inovan 2145 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1701 Natalija Šimbovski 828 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
1703 Vesna Rogić 1325 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1704 Nataša Kovačević 1327 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1705 Svetlana Gajić 1859 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1706 Svetlana Čavoški-Veljković 2653 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1708 Slađana Stojanović 456 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutski menadžment i marketing Vojvodina
1711 Nataša Anđelić 1699 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1712 Slavica Bojić 1445 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1714 Nada Bosnić 1807 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1716 Snežana Jovanović 843 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
1717 Vesna Milenković 3435 01.06.2016 31.05.2023 - Kragujevac
1718 Suzana Pajić 2266 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1719 Vesna Oljačić 2265 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1720 Vesna Vojinović 821 01.01.2016 31.12.2022 Medicinska biohemija Niš sa KiM
1721 Biljana Popović 2260 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1726 Jasmina Milenković 2262 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1728 Mirjana Grujić 2762 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1730 Goranka Stanković 2376 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1732 Spomenka Milanović 247 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1735 Vesna Jurica 82 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1741 Meliha Totić 972 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1744 Ibolja Tot-Išasegi 97 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1745 Eva Pap 15 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1746 Snežana Jovićević 2378 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1749 Daniela Rakita 2363 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1751 Đurđa Vranješ 3656 30.06.2016 29.06.2023 - Vojvodina
1752 Mirjana Matijević 2030 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1753 Mevljuda Gusinjac 981 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1754 Slađana Nedeljković 2851 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1755 Sanja Georgieva-Ahmić 1912 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1759 Mira Jovanović 2680 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1760 Zita Križan 4128 15.06.2017 14.06.2024 - Vojvodina
1761 Maja Vićovac 2263 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1762 Dragana Radovanović 1844 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1763 Lidija Stefanović 2293 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1764 Ljiljana Jovanović 2020 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1765 Jelena Macanović-Čukman 1612 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1768 Selena Nikolić 1386 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1769 Dubravka Savić 3058 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
1770 Verica Miletić 559 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
1771 Emina Stepanović 2133 01.01.2016 31.12.2022 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Beograd
1776 Snežana Brežančić-Petković 2037 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1778 Ana Ćirković 1879 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1779 Ana Savić 2072 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1780 Dragana Lazić 1789 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1783 Gordana Brkić 384 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1786 Branka Đekić 2371 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1788 Svetlana Zdravković 1411 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1789 Mirjana Ivanović 1308 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1790 Zorana Ajduković 1685 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1792 Marina Ranković 1068 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1795 Marina Rajković 2261 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1796 Jelena Milojković 2314 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1798 Zorica Petrićević 3466 01.06.2016 31.05.2023 - Kragujevac
1800 Aleksandra Đokić 2969 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1802 Teodora Kurjakov 2982 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska tehnologija Vojvodina
1803 Verica Gajić 2826 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1804 Blagica Dodić 534 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
1806 Nikola Stojanović 3126 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
1808 Marina Maksimović 1999 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1809 Biljana Pavićević 2092 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1810 Biljana Ćirković 2468 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutske zdravstvene zaštite Beograd
1812 Jasminka Ostojić 2446 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1815 Lidija Bobarević 1674 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1816 Slavica Nikolić 2026 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutske zdravstvene zaštite Beograd
1819 Slađana Prlinčević 1334 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1820 Zagorka Bajić 297 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1821 Biljana Ostojić 1426 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1824 Marija Mikulica 2603 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1825 Nada Lekić 2054 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1826 Ljiljana Mišić 1160 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1827 Sanja Lukić 2405 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1829 Marija Dejković 794 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutske zdravstvene zaštite Niš sa KiM
1830 Viktor Popović 3070 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
1831 Lidija Nankovski 1179 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1835 Vesna Međedović 4270 16.08.2017 15.08.2024 - Beograd
1837 Tatjana Stanković-Stojanović 3073 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
1838 Svetlana Stanojević 2828 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1839 Marija Ljubić 3068 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1840 Elzana Mostarac 2124 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1841 Radmila Mančić Pejčić 850 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
1842 Mirjana Aćimović-Živanović 2277 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1844 Snežana Ničić 540 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
1845 Branislava Rebić 1511 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1846 Radmila Tošić 842 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
1847 Dragana Đorđević 845 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
1853 Aleksandar Petkovski 793 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
1854 Suzana Lončarević 1991 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1855 Dragana Popović-Anđelić 3021 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
1856 Ivan Kostić 3077 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
1859 Jasna Anđelković-Milenković 1159 01.01.2016 31.12.2022 - Kragujevac
1862 Žanka Nikolić 849 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
1863 Nataša Stanković 4014 01.03.2017 29.02.2024 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Niš sa KiM
1865 Tatjana Konjikušić 2892 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1867 Dejana Ristin 50 01.01.2016 31.12.2022 - Vojvodina
1871 Tatjana Mikić 2296 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1872 Tatjana Kostić 2298 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1873 Milena Toropov-Marković 1514 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1874 Vera Mijucić 871 01.01.2016 31.12.2022 - Niš sa KiM
1877 Milena Karličić 2453 01.01.2016 31.12.2022 - Beograd
1878 Ivana Popović 2535 01.01.2016 31.12.2022 Farmaceutska informatika Beograd
1880 Jadranka Savčić 3410 01.06.2016 31.05.2023 Farmaceutska tehnologija Vojvodina
1881 Jovana Jelić- Marković 2388 01.01.2016