CI


AKCIJA POVODOM SVETSKOG DANA FARMACEUTA produžena do 10. oktobra

Ažurirano 15.9.2022 godine

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo Vas da je zbog velike zainteresovanosti kako naših kolega, tako i školskih/predškolskih ustanova za predavanja na predložene teme, akcija povodom Svetskog dana farmaceuta produžena do 10.

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo Vas da je zbog velike zainteresovanosti kako naših kolega, tako i školskih/predškolskih ustanova za predavanja na predložene teme, akcija povodom Svetskog dana farmaceuta produžena do 10. oktobra. Takođe, u periodu od 3-9. oktobra u Republici Srbije se obeležava Dečija nedelja. Prema konvenciji Ujedinjenih nacija za Dečiju nedelјu proglašena je prva nedelјa oktobra, a usvajanjem Deklaracije o pravima deteta definisana je povezanost i spremnost da se posebna pažnja posveti najmlađim stanovnicima Zemlјe.

_______________________________________

 Srbije Uloga farmaceuta u održavanju javnog zdravlja je velika i tome smo svedoci u apotekama svakog dana. Već smo 2019. godine izašli iz okvira apoteke i započeli saradnju sa vrtićima i školama, shvativši da znanje i vaspitanje o zdravlju mora da se neguje od malena. Veoma veliki broj kolega se tada odazvao našoj akciji, pa smo ove godine malo proširili teme i dajemo Vam mogućnost da svojoj deci i njihovim drugovima održite predavanja na nekoliko interesantnih tema, zavisno od uzrasta:

  • Za predškolski uzrast i učenike 1. do 4. razreda - „Kako da porastemo zdravi i snažni“ - Prednosti zdrave ishrane i uticaj zdravih životnih navika na organizam
  • Za učenike 5. do 8. razreda: „Čas apotekarstva na času istorije – otkriće penicilina“ i „Čas apotekarstva na času biologije – razlike između bakterija i virusa“
  • Za učenike 7. i 8. razreda:  „Psihoaktivne supstance“

U dogovoru sa školom/vrtićem možete odabrati temu i održati jedno ili više predavanja tokom septembra meseca.

Zainteresovane kolege mogu se prijaviti na mejl komora@farmkom.rs kako bi dobili potreban materijal, uključujući i bojanke „Moj farmaceut i ja“ namenjene mlađim osnovcima i predškolcima. 

Prezentacije smo pripremili za sva predavanja, a Vi ih možete interpretirati na svoj način. 

Hvala na iskazanom interesovanju. 

Srdačan pozdrav,

Farmaceutska komora Srbije


Pobednici konkursa na temu „Apoteke ujedinjene u akciji za zdraviji svet“

Ažurirano 05.9.2022 godine

Na konkursu povodom obeležavanjem Svetskog dana farmaceuta, 25.

Na konkursu povodom obeležavanjem Svetskog dana farmaceuta, 25. septembar na temu: Apoteke ujedinjene u akciji za zdraviji svet“, definisanu od strane Međunarodne farmaceutske federacije-FIP, koji je objavlјen na sajtu Farmaceutske komore Srbije 15. juna i trajao do 15. avgusta 2022. godine, pristiglo je ukupno 19 radova. 

Na osnovu pristiglih radova članovi Komisije su nakon diskusije, većinom glasova doneli sledeću odluku o izboru tri najbolјa rada:  

  • Mag. farm. spec. Jelena Stefanović Vojinović, ID 3742
  • Mag. farm. Jelena Glišić Šehović, ID 8438
  • Mag. farm. spec. Jovana Bogdanović, ID 4425

Čestitamo svim učesnicima konkursa uz zahvalnost što su odvojili vreme, pripremili i poslali svoje radove.

Posebne čestitke autorima izabranih radova koji će biti nagrađeni sa po 10.000,00 dinara i pozivom da kao posebni gosti prisustvuju predavanju koje Farmaceutska komora organizuje na VIII Međunarodnom kongresu farmaceuta 12-15. oktobra 2022.

Nagrađeni radovi biće objavljeni u novom broju časopisa "Apotekarska praksa".  

_____________________________________________________________

Petu godinu za redom Farmaceutska komora Srbije otvara konkurs povodom Svetskog dana farmaceuta. Ove godine zadatak farmaceuta je da na temu: „Apoteke ujedinjene u akciji za zdraviji svet“ napišu rad koji promoviše ulogu apoteke u promociji zdravlјa i prevenciji bolesti i opišu aktivnosti koje sprovode ili planiraju da sprovedu u ovoj godini. Predložene aktivnosti mogu biti usmerene ka opštoj javnosti i/ili drugim zdravstvenim radnicima. Mogu da se sprovode unutar apoteka, u medijima ili u javnosti (tribine, radionice i sl.).

Konkurs je otvoren do 15. avgusta 2022. godine. 

Tekst poslati na mejl komora@farmkom.rs sa naznakom „ZA KONKURS – SDF“ kao word dokument, maksimalno do 500 reči, potpis, ID broj i slika autora. 

Komisija će objaviti rezultate 1. septembra 2022. godine. 

Tri (3) najoriginalnija rada biće nagrađena sa po 10.000,00 dinara. 


Komora uputila dopis Ministartsvu finansija u vezi sa primenom sistema e-faktura

Ažurirano 01.9.2022 godine

Farmaceutska komora Srbije je dana 23.

Farmaceutska komora Srbije je dana 23.8.2022. godine uputila Ministarstvu finansija RS molbu za stručno mišljenje u vezi primene sistema e-faktura i evidentiranje pozicioniranja preko elektronskog fiskalnog uređaja, sa ciljem da se kroz odgovore na definisana pitanja pomogne rad magistra farmacije u apotekarskim ustanovama i apotekama privatna praksa (OVDE).

O dobijenom odgovoru članstvo Komore biće blagovremeno obavešteno.  

Rezultati prethodnog postupka procene kvaliteta programa KE

Ažurirano 03.8.2022 godine

Na osnovi člana 7.

Na osnovi člana 7. stav 5-7. Pravilnika o bližim uslovima  za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike („Sl. Glasnik RS“, br. 17/2022) i Javnog poziva Zdravstvenog saveta Srbije za akreditaciju programa KE broj 153-02-00389/2022-01 od 17.6.2022. godine, Radna grupa za sprovođenje prethodnog postupka procene kvaliteta programa KE Farmaceutske komore Srbije, nakon sastanka održanog 2.8.2022. godine objavljuje dana 3.8.2022. godine zbirnu tabelu sa rezultatima programa. Na ove rezultate organizator ima rok od 5 dana za slanje primedbe/molbe, odnosno do 7.8.2022. godine, isklјučivo u elektronskoj formi na e-mail adresu komora@farmkom.rs

Rezultati prethodnog postupka procene kvaliteta programa KE OVDE

Radna grupa za sprovođenje prethodnog postupka procene kvaliteta programa KE Farmaceutske komore Srbije razmotriće pristigle primedbe/molbe i na osnovu toga dostaviti izveštaj Zdravstvenom savet Srbije na konačno odlučivanje. 

Rezultate akreditacije Zdravstveni savet Srbije će objaviti na svojoj veb stranici u vidu Zbirne tabele ocenjenih programa KE 15. avgusta 2022. godine. 


Novi Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju licence

Ažurirano 11.7.2022 godine

Novi Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavlјanje i oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika objavlјen je u „Sl.

Novi Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavlјanje i oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika objavlјen je u „Sl. glasniku RS“, br. 76/2022 od 7.7.2022. godine i počinje da se primenjuje od 15. jula 2022. godine (novi Pravilnik možete pogledati OVDE). 

Cilј usvajanja novog Pravilnika jeste usklađivanja podzakonskog akta sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, koji je u primeni od aprila 2019. godine, kao i potrebe da se uslovi za izdavanje, obnavalјanje i oduzimanje licence, kao i polaganje licencnog ispita urede na kvalitetniji i precizniji način. 

Osim navedenih usklađivanja, kojima se obezbeđuje bolјi kvalitet, veća efikasnost u postupanju, preciznost i veća pravna sigurnost svih zainteresovanih strana, članovima Komore skrećemo pažnju na sledeće izmene: 

  1. Uz zahtev za obnovu licence član Komore NE DOSTAVLjA potvrdu da je najmanje 50% od dana izdavanja licence radio u oblasti zdravstvene delatnosti za koju ima licencu, već samo dokaz da je u periodu važenja licence stekao odgovarajaću broj bodova na nivou licence godine, odnosno licencnog perioda, a koji se može utvrditi iz elektronske evidencije Komore. Broj potrebnih bodova za obnovu licence ostao je nepromenjen – ukupno 140 bodova, pri čemu broj sakuplјenih bodova u jednoj godini trajanja licence ne može biti manji od deset. Zdravstvenom radniku preko 70 godina starosti, kome je licenca izdata na period od godinu dana, ista se može obnoviti ako je u periodu važenja licence, u postupku kontinuirane edukacije stekao 20 bodova.  
  2. Nezaposlen zdravstveni radnik koji ima licencu obavezan je da od 15. jula 2022. godine, odnosno od dana početka primene ovog Pravilnika skuplјa bodove za obnovu licence. 


Izmenjeni obrasci zahteva biće dostupni na sajtu Komore od 15. jula ove godine.