LA


УСКЛАЂИВАЊЕ ОПШТИХ АКАТА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СА ЗАКОНОМ

Ažurirano 14.6.2021 godine

Одредбом члана 14.

Одредбом члана 14. став 1. тачка 6) Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС”, 99/2011, 83/2014 и 31/2019) прописано је да по пријему пријаве регистратор проверава да ли су уз пријаву приложени прописани документи, чија је садржина и форма одређена законом. 

Одредбом члана 264. став 1. Закона о здравственој заштити („Сл.гласник РС“ бр.25/2019), прописана је обавеза за здравствене установе да ускладе своје опште акте, организацију и рад са одредбама овог закона у року од 12 месеци од дана ступања на снагу овог закона, а за здравствене установе из плана мреже којима се мења оснивач, у року од шест месеци од доношења Плана мреже, а ставом 6. истог члана је прописано да су здравствене установе које имају обавезу регистрације усклађивања, дужне да Регистру здравствених установа,уз пријаву за упис усклађивања поднесу и примерак новог статута.

Одредбом члана 28. став 4. Закона о здравственој заштити („Сл.гласник РС“ бр.25/2019), је прописано да се на органе здравствене установе у приватној својини, статусне промене, промену правне форме и престанак постојања, сходно примењују прописи којима се уређује правни положај привредних друштава („Сл.гласник РС“ бр. 36/2011...91/2019). 

Одредбом члана 198. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) прописано је да управљање друштвом може бити организовано као једнодомно или дводомно. У случају једнодомног управљања, органи друштва су: 1) скупштина, 2) један или више директора; У случају дводомног управљања, органи друштва су: 1) скупштина, 2) надзорни одбор, 3) један или више директора. У једночланом друштву функцију скупштине врши један члан друштва. Одредбе овог закона које се односе на органе привредних друштава, не познају управни одбор као орган привредног друштва.

Увидом у поднету документацију и регистроване податке одређених здравствених установа, односно апотекарских установа, регистратор је утврдио да се у достављеним актима наводи управни одбор као један од органа установе који је донео одлуку о избору директора здравствене установе, што је у супротности са цитираном законском одредбом и мишљењем министарства од 26.06.2020. године бр:011-00-00035/2020-02 којим је наведено да сама измена назива којом је извршено усклађивање апотекарске установе при Привредном суду се не може сматрати извршавањем прописане обавезе усклађивања општих акатa, организације и рада здравствене установе. Имајући у виду да поднета документација није усклађена са чланом 28. став 4. Законом о здравственој заштити и чланом 198. Закона о привредним друштвима у делу органа здравствене установе, иста се не може сматрати уредном за регистрацију 

Уредном документацијом за регистрацију сматра се: 

 • Одлука о избору и разрешењу директора донету од стране надлежног органа здравствене установе. 
 • Уредан оснивачки акт у коме ће бити усклађена одредба о унутрашњој организацији здравствене установе (без управног одбора), са овереним потписом оснивача и 
 • Уредан примерак статута који ће бити усклађен са одредбама Закона о здравственој заштити (уз изостављање навођења управног одбора)

ЗАВРШЕНИ РАЗГОВОРИ ПЕТКОМ У СЕДАМ

Ažurirano 11.6.2021 godine

Вечерас је завршен последњи од шест вебинара под називом "Разговори петком у седам" које је одслушало 2668 чланова Фармацеутске коморе Србије.

Вечерас је завршен последњи од шест вебинара под називом "Разговори петком у седам" које је одслушало 2668 чланова Фармацеутске коморе Србије.  Од 7. маја до 11. јуна, сваког петка у седам разговарали смо на различите теме са Весном Костић, психологом и психотерапеутом, која нас је, судећи по Вашим коментарима, подстакла на размишљања о себи и променама које су нам потребне.  

Посебну захвалност дугујемо нашим колегиницама, маг.фарм.спец. Зорици Малишић и маг. фарм.спец. Татјани Милошевић, као и Удружењу ЕДУМЕД, који су нам пружили велику и несебичну помоћ и подршку у припреми и реализацији овог пројекта. 

Још једном се захваљујемо компанијама које су подржале овај пројекат, а то су: Galenika, Inpharm, Vemax Pharma, Abela, Pharmanova i Hemofarm. 

С обзиром на велико интерсовање најављујемо поновно заједничко дружење од септембра.

__________________________

Драге колегинице и колеге,

У знак подршке свим члановима Фармацеутске коморе Србије припремили смо сет од 6 вебинара под називом: „Разговори петком у седам“, за које верујемо да ће вам помоћи у прихватању нове реалности у којој живимо и радимо, а који ће се релизовати сваког петка у 19 часова од 7. маја до 11. јуна ове године.

Комплетни програм можете погледати и ОВДЕ

„Разговор петком у седам“ водиће специјалиста клиничке психологије, психотерапеут, председница удружења Саветовалишта за психоонкологију, ребт терапеут и лиценцирани  life coach, Весна Костић.

 • 7.5.2021. у 19 часова  - “Најчешчи емоционални проблеми са којима се данас срећемо” у сарадњи са компанијом “Галеника”
 • 14.5.2021. у 19 часова – “COVID 19 и емоционални поремецаји који произилазе као последица ове заразне болести” у сарадњи са компанијом “Inpharm”
 • 21.5.2021. у 19 часова – “Проблеми везани за здравље (соматско и ментално)” у сарадњи са компанијом “Vemax Pharma”
 • 28.5.2021. у 19 часова – “Губитак (са освртом на проблеме везане за посао, интерперсонални односи, зашто млади одлазе из земље- шта то недостаје код нас)” у сарадњи са компанијом “Абела"
 • 4.6.2021. у 19 часова – “Партнерске релације (широм затворених очију пред преваром партнера)” у сарадњи са компанијом “Pharmanova”
 • 11.6.2021. у 19 часова – “Како превазићи све ове проблеме? (повећање отпорности на стрес, психотерапија у служби промене квалитета речи и мисли, односно живота)” у сарадњи са компанијом “Хемофарм”
  • Линк за регистрацију за петак 11.6.2021. године ОВДЕ
  • Позивница за 11.6.2021. године ОВДЕ

„Разговор петком у седам“ реализује се са цилјем пружања подршке и правих информација о начинима превазилажења емоционалних проблема, мобилизације унутрашњих психолошких капацитета и њихово усмеравање ка очувању менталног здравлја у актуелним условима.

САВЕТНИК ЗА ДИЈАБЕТЕС - доступан тест ВШО за унапређење услуге

Ažurirano 20.5.2021 godine

Тест у електронској форми на тему: “Унапређење стандардизоване фармацеутске услуге код пацијената са дијабетесом“ активан је и доступан у оквиру Виртуелне школе образовања до 18.

Тест у електронској форми на тему: “Унапређење стандардизоване фармацеутске услуге код пацијената са дијабетесом“ активан је и доступан у оквиру Виртуелне школе образовања до 18.5.2022. године, и акредитован са 5 бодова за учеснике који успешно положе тест. Такође, обавештавамо све заинтересоване који нису били у могућности да 15.5.2021. године одслушају вебинар на ову тему, да су предавања доступна преко ЕДУМЕД платформе, у делу вебинари и можете их наћи ОВДЕ

Још једном Вас позивамо да се укључите у Пројекат и постанете “Саветник за дијабетес”, услови су следећи: 

 1. Пријави се Фармацеутској комори Србије преко свог огранка (име и презиме, апотека, огранак Коморе, датум пријаве, мејл адреса и телефон). 
 2. Заврши акредитован пакет ВШО „Услуге фармацеутске здравствене заштите за пацијенте са дијабетесом“, који је основа за пружање услуге и садржи ревидиран материјал (овај пакет ВШО ће се сваке године реакредитовати и актуелизовати)
 3. Пружи услугу за најмање 10 пацијената и комплетан материјал (попуњене упитнике) достави Фармацеутској комори Србије (Мутапова 25, 11000 Београд).

Након потврде од стране Радне групе да је материјал комплетан стичеш право на Потврду о успешно завршеном програму за пружање стандардизоване услуге пацијентима са дијабетесом, коју издаје Фармацеутска комора. Поред потврде,  добићете и беџ са натписом “Саветник за дијабетес”.

Уколико два фармацеута из једне апотеке добију горе наведену Потврду, апотека у којој раде стиче право на Сертификат који указује да у тој апотеци пацијенти оболели од дијабетеса могу добити саветовање кроз стандардизовану фармацеутску услугу.

Како да одржим статус САВЕТНИКА ЗА ДИЈАБЕТЕС?

 1. Редовно учествуј на едукацијама за унапређење услуге које ће се сваке године одржавати на различите теме (ове године “Унапређење стандардизоване фармацеутске услуге код пацијената са дијабетесом“ - употреба дијететских суплемената и неге коже у дијабетесу)
 2. Бележи своје податке и доставЉај их Комори на крају сваке календарске године. (Комора ће до краја 2021. направити електронску платформу за унос података).
 3. Охрабри своје колеге да узму учешће у пројекту и постану „Саветници за дијабетес“

Стопа имунизација расте, када и фармацеути вакцинишу

Ažurirano 10.5.2021 godine

Последња недеља априла је и ове, као и претходних година, протекла у знаку Светске недеље имунизације.

Последња недеља априла је и ове, као и претходних година, протекла у знаку Светске недеље имунизације. О имунизацији не би требало говорити само тада, а нарочито имајући у виду да је под утицајем глобалне пандемије постала свакодневна тема. Захваљујући науци, вакцинација спашава милионе живота, штити породичну стабилност, смањује здравствене неједнакости, продужава живот, помаже у борби против резистенције на лекове и подржава економски раст. Тој глобалној борби за здравље могу да допринесу и фармацеути јер могу значајно повећати стопу имунизације и системски капацитет за борбу против вакцином превентабилних болести. Неки од разлога за укључивање фармацеута у процес вакцинације су: стручност, поверење пацијената, приступачност, радно време, инфраструктура, безбедност и осигурање квалитета.

Тренутно је могуће вакцину против сезонског грипа добити у апотекама у 12 европских земаља. 

Надамо се да ће то ускоро бити могуће и код нас…

Подржи пројекат Фармацеутске коморе Србије „Значај и улога апотека у промоцији вакцинације“. 

Преузми одговорност и постани део глобалне кампање за подизање стопа имунизације!!!

Садржај реализован у сарадњи са Sanofi Pasteur MAT-RS-2100240-1.0-04/2021

Водич добре апотекарске праксе - презентације

Ažurirano 22.4.2021 godine

Поштоване колегинице и колеге, 

Први Водич добре апотекарске праксе успешно је представљен члановима Коморе на стручном скупу, 28.

Поштоване колегинице и колеге, 

Први Водич добре апотекарске праксе успешно је представљен члановима Коморе на стручном скупу, 28. априла. Чланови Радне групе за израду водича укратко су представили стандарде и смернице за његову примену, као и нове услуге које су уведене Законом о здравственој заштити. Водич добре апотекарске праксе, поред важеће законске регулативе, представља основ за организовање и спровођење апотекарске делатности у Републици Србији. 

Комора планира организацију даљих едукација, о којима ће чланови Коморе бити благовремено обавештени. 

Презентације са одржаног скупа можете погледати ОВДЕ


1 ... 6 7 8 9 10 ... 20