CI


STANDARDIZACIJA FARMACEUTSKIH USLUGA U 2023. GODINI

Ažurirano 19.12.2022 godine

Poštovane koleginice i kolege,

Farmaceutska komora Srbije je u postupku pripreme programa rada za narednu godinu.

Poštovane koleginice i kolege,

Farmaceutska komora Srbije je u postupku pripreme programa rada za narednu godinu. S tim u vezi, a sa ciljem definisanja teme za standardizaciju farmaceutske usluge u 2023. godini, odnosno oblasti za koje je zainteresovano članstvo Komore, molimo Vas da izdvojite 1 minut i odgovorite na navedeno pitanje OVDE. Vaše povratne informacije su nam dragocene. Anketa je dostupna do 20. decembra. Unapred hvala. 


Potpisan Protokol o saradnji između dve komore

Ažurirano 19.12.2022 godine

Svesni značaja međusobne saradnje i izražene potrebe za izjednačavanjem uslova rada farmaceuta na teritoriji Republike Srbije i Republike Srpske, dana 15.

Svesni značaja međusobne saradnje i izražene potrebe za izjednačavanjem uslova rada farmaceuta na teritoriji Republike Srbije i Republike Srpske, dana 15.12.2022. u Banja Luci potpisan je Protokol o saradnji između Farmaceutske komore Republike Srpske i Farmaceutske komore Srbije.

Protokol su potpisale predsednica Farmaceutske komore Republike Srpske (FKRS) prim. mr farm. Jadranka Bjelaković i direktorka Farmaceutske komore Srbije (FKS) dipl. farm. Slavica Milutinović. 

Pored njih, sastanku su prisustvovali predsednik IO FKRS prim. mr farm. spec. Želimir Janjić, mr farm. spec. Đurđica Kopanja i mr farm. Rada Novaković, kao i mr farm. Nataša Milanović, novoizabrana predsednica Farmaceutskog društva Republike Srpske. Putem video konferencijskog poziva sastanku su se priklјučile prof. dr Svetlana Stojkov i doc. dr Dragana Jocić.

Protokol o saradnji je zaklјučen u cilјu uspostavlјanja okvira za buduću saradnju i unapređenje međusobnih odnosa i uslova rada farmaceuta i poslovanja u farmaceutskim sektorima. Potpisivanjem ovog Protokola, iskazan je zajednički i obostrani interes da na ravnopravnim odnosima, u skladu sa međusobnim dogovorom, dve komore sarađuju u poslovima iz svoje nadležnosti, a u svrhu realizovanja postavlјenih cilјeva.

Prva zajednička aktivnost je izrada novog dokumenta Nacionalnog okvira za procenu kompetencija farmaceuta. Rad na ovom projektu započeo je odmah, održavanjem zajedničkog onlajn sastanka radnih grupa obe komore za izradu okvira kompetencija farmaceuta, čiji su članovi: ispred FKS prof. dr Svetlana Stojkov (predsednik), prof. dr Jelena Parojčić, doc. dr Dragana Jocić i dipl. farm. Slavica Milutinović; ispred FKRS mr farm. spec. Đurđica Kopanja (predsednik), doc. dr Ana Golić Jelić, doc. dr Anđelka Račić i mr farm. Rada Novaković. Vebinar - Racionalna upotreba antibiotika u pedijatriji

Ažurirano 13.12.2022 godine

Poštovane koleginice i kolege,

Sa velikom zadovolјstvom Vas pozivamo da 15.

Poštovane koleginice i kolege,

Sa velikom zadovolјstvom Vas pozivamo da 15. decembra u 18 časova prisustvujete završnoj edukaciji u 2022. godini koja se realizuje sa ciljem podrške SAVETNICIMA ZA ANTIBIOTIKE i svima koji to žele da postanu. Na osnovu podataka za Republiku Srbiju, gotovo je sigurno da je najčešči uzrok pojave rezistencije bakterija u pedijatrijskoj praksi nepotrebna (nesvrsishodna) upotreba antibiotika. Kako da utičemo na ustaljene greške i dovedemo do pozitivnih promena, razgovaraćemo sa eminentnim stručnjacima iz ove oblasti u okviru akreditovanog stručnog sastanka na temu: Racionalna upotreba antibiotika u pedijatriji. 

LINK ZA PRIJAVU https://event.webinarjam.com/register/299/yvw3khz2

PROGRAM STRUČNOG SASTANKA

 • 18:00 do 18:10 Uvodna reč, mag.farm.spec. Dragana Rajković 
 • 18:10 do 18:30 Racionalna upotreba antibiotika u pedijatriji, Prof. dr Milica Bajčetić 
 • 18:30 do 18:50 Rezistencija bakterija na antimikrobna sredstva u Srbiji, doc. Dr Deana Medić 
 • 18:50 do 19:10 Najčešći primeri nesvrsishodne primene antibiotika u pedijatriji, dr spec. Goran Vukomanović 
 • 19:10 do 19:30 Savetovanje pri izdavanju antibiotika za decu, mag.farm.spec. Nikolina Skorupan 
 • 19:30 do 20:00 Diskusija

Usluga farmaceuta za pacijente sa astmom – prva faza projekta

Ažurirano 06.12.2022 godine

Poštovane koleginice i kolege,

Sa velikom zadovoljstvom Vas pozivamo da 8.

Poštovane koleginice i kolege,

Sa velikom zadovoljstvom Vas pozivamo da 8. decembra sa početkom u 17 časova prisustvujete vebinaru koji se realizuje sa ciljem podrške Savetnicima za astmu i svima koji to žele da postanu. Na početku vebinara biće promovisani prvi Savetnici za astmu i predstavljeni preliminarni rezultati dobijeni obradom do sada prikupljenih podataka. Zatim ćemo kroz najnovije studije ukazati na značaj vakcinacije kod osoba sa astmom, a kod kojih je povećan rizik od hospitalizacija, komplikacija i smrtnog ishoda usled infekcije virusom gripa. U drugom delu vebinara biće predstavljeni primeri iz prakse, koji imaju za cilj da savetovanje učine efikasnijim i uspešnijim.


LINK za PRIJAVU https://event.webinarjam.com/register/293/405zotn2

Edukacija je akreditovana kao stručni sastanak druge kategorije (1 bod za pasivno učešće)

STRUČNI SASTANAK

 • 17:00 – 17:15 Promocija Savetnika za astmu, Mag. farm. spec. Nikolina Skorupan 
 • 17:15 – 17:45 Značaj vakcinacije kod pacijenata sa astmom, Van. prof. dr Brankica Filipić
 • 17:45 – 18:15 Struktura usluge po koracima – primeri iz prakse, Mag. farm. spec. Nikolina Skorupan 

Ukoliko i ti želiš da postaneš "Savetnik za astmu" priključi se edukacijama i ispuni definisane uslove OVDE

EDUKACIJA SE ODRŽAVA UZ PODRŠKU SPONZORA:  AMICUS 

Promotivni materijal: 

 • Ključne poruke - značaj vakcinacije kod obolelih od astme OVDE
 • Izvodi iz Pravilnika o obaveznoj i preporučenoj imunizaciji protiv gripa OVDE
 • Poster: Zaštitite se od gripa - Vakcinišete se na vreme OVDE
Javni poziv za stručne nadzornike za 2023. godinu

Ažurirano 02.12.2022 godine

Poštovаne koleginice i kolege, 

Farmaceutska komora Srbije je u postupku definisanja predloga liste stručnih nadzornika za 2023.

Poštovаne koleginice i kolege, 

Farmaceutska komora Srbije je u postupku definisanja predloga liste stručnih nadzornika za 2023. godinu koju u skladu sa članom 192. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Komora dostavlja ministru zdravlja najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu. Stručni nadzornici sa liste stručnih nadzornika, koju odlukom utvrđuje ministar zdravlja, vrše redovnu i vanrednu spoljnu proveru kvaliteta stručnog rada.

Pozivаmo Vаs dа, ukoliko ste zаinteresovаni, dostаvite svoju prijаvu nа mejl ogranka Komore kome pripadate sа nаznаkom „prijаvа zа stručnog nаdzornikа“ nаjkаsnije do 5. decembra 2022. godine. 

U prijаvi je potrebno da pošaljete popunjenu excel tabelu (OVDE) i kratku biografiju.    

Stručni nаdzornici trebа dа budu istaknuti predstаvnici apotekarske delatnosti delаtnosti, priznаti i dokаzаni stručnjаci, nаstаvni i nаučni rаdnici, koji imaju najmanje 5 godina staža u apoteci. Prednost pri izboru predloga za stručne nadzornike imaju magistri farmacije sa završenom zdravstvenom ili akademskom specijalizaciom, odnosno nastavnim ili naučnim zvanjem. 

NAPOMENA: Lista stručnih nadzornika se izrađuje za svaku godinu posebno. Stručni nadzornici sa Liste za 2022. godinu koji žele da obavljaju ovaj posao i u 2023. godini ponovo se prijavljuju. 

Komisija imenovana od strane direktora Komore pregledaće pristigle prijаve i konаčаn predlog liste proslediti ministru zdravlja na dalju nadležnost. 

Bliže informаcije vezаno zа redovnu spoljnu proveru kvаlitetа stručnog rаdа u zdrаvstvenim ustаnovаmа možete nаći OVDE

1 ... 6 7 8 9 10 ... 32