CI


ZA BEZBEDNOST PACIJENATA I ZAPOSLENIH - VODIČ DAP

Ažurirano 12.4.2022 godine

Poštovane koleginice i kolege,

Poslednja, trinaesta u nizu edukacija koje se sprovode u cilјu implementacije Vodiča Dobre apotekarske prakse posvećena je  standardima i smernicama za bezbednost pacijenata i zaposlenih u apoteci.

Poštovane koleginice i kolege,

Poslednja, trinaesta u nizu edukacija koje se sprovode u cilјu implementacije Vodiča Dobre apotekarske prakse posvećena je  standardima i smernicama za bezbednost pacijenata i zaposlenih u apoteci. Magistar farmacije dužan je da preduzme sve korake potrebne da se obezbedi siguran sistem rada, tj. da radni uslovi omogućavaju bezbednost pacijenata i zaposlenih. Ove aktivnosti uklјučuju i imenovanje koordinatora za farmakovigilancu i vigilancu, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast lekova i medicinskih sredstava.

Akreditovan test u elektronskoj formi od 20 pitanja dostupan je u VŠO i nosi 2 boda za obnovu licence. 

Pitanja možete postaviti tokom vebinara ili na adresu dap@farmkom.rs 

Napominjemo da je primena Vodiča DAP zakonska obaveza i da će od 1.4.2023. godine usaglašenost apoteka sa standardima i smernicama Vodiča DAP biti predmet kako inspekcijskog nadzora, tako i provere kvaliteta stručnog rada.

LINK ZA REGISTRACIJU https://event.webinarjam.com/register/227/yvw3kh92

PROGRAM VEBINARA (14. APRIL 2022.):

  • 17:00 do 17:20 Najznačajnije novine u standardima i smernicama dobre apotekarske prakse za bezbedan sistem rada – bezbednost zaposlenih, Mag. farm. spec. Tatjana Šipetić, Farmaceutska komora Srbije 
  • 17:20 do 17:40 Sistem farmakovigilance u praksi – prijavlјivanje neželјenih reakcija na lekove, Mag. farm. spec. Marko Erić, ALIMS
  • 17:40 do 18:00 Sistem vigilance medicinskih sredstava u praksa- uloga koordinatora za vigilancu u zdravstvenoj ustanovi i prijavlјivanje neželјenih reakcija, Mag. farm. spec. Aleksandra Vujačić Simić, ALIMS
  • 18:00 do 18:30 Diskusija

Planirane edukacije se realizuju kao posebni vebinari u trajanju od 90 minuta, svakog četvrtka od 17 časova. 


Odluka o proglašenju konačnih rezultata izbora

Ažurirano 06.4.2022 godine

Centralna izborna komisija, na sednici održanoj 6.

Centralna izborna komisija, na sednici održanoj 6.4.2022. godine, jednoglasno je donela Odluku o proglašenju konačnih rezultata izbora za članove Skupštine Farmaceutske komore Srbije koji su održani 27. marta 2022. godine. Odluka je objavljena na oglasnoj tabli i sajtu Komore OVDEProjekat - Mama Friendly Apoteka

Ažurirano 04.4.2022 godine

Savez farmaceutskih udruženja Srbije dobio je finansiranje projekta „Mama Friendly Apoteka – za bezbednu primenu lekova u toku dojenja – Vaš farmaceut“ čiji je osnovni cilj savetovanje i podrška dojiljama da bezbedno nastave sa dojenjem tokom terapije.

Savez farmaceutskih udruženja Srbije dobio je finansiranje projekta „Mama Friendly Apoteka – za bezbednu primenu lekova u toku dojenja – Vaš farmaceut“ čiji je osnovni cilj savetovanje i podrška dojiljama da bezbedno nastave sa dojenjem tokom terapije.

Usluga savetovanja biće zasnovana na nedavno usvojenom dokumentu Nacionalne smernice za primenu lekova u periodu dojenja.

U projektu učestvuju farmaceuti nakon završene edukacije koja će se u aprilu besplatno organizovati u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu.

Pozivamo zainteresovane kolege da se prijave do 8. aprila 2022. godine rukovodiocu projekta prof. dr Branislavi Miljković (branislava.miljkovic@pharmacy.bg.ac.rs).   

IZAĐI NA IZBORE I GLASAJ - 27. mart 2022. - od 8:00 do 18:00 časova

Ažurirano 24.3.2022 godine

Drage koleginice i kolege,

Pozivamo sve članove koji u skladu sa Zakonom i Statutom Komore imaju biračko pravo, da izađu na izbore za članove Skupštine Farmaceutske komore Srbije i time ispune svoju profesionalnu i etičku obavezu.

Drage koleginice i kolege,

Pozivamo sve članove koji u skladu sa Zakonom i Statutom Komore imaju biračko pravo, da izađu na izbore za članove Skupštine Farmaceutske komore Srbije i time ispune svoju profesionalnu i etičku obavezu. Izbori se održavaju 27. marta 2022. godine od 8:00 do 18:00 časova, na 27 biračkih mesta u Republici Srbiji. Glasanje na izborima je tajno. Izbori se održavaju na svake četiri godine i na njima se biraju članovi Skupštine, kao najvišeg organa Komore. Nakon konstituisanja Skupštine, iz reda članova Skupštine biraju se direktor, upravni i nadzorni odbor, kao i drugi organi u skladu sa Zakonom i Statutom Komore. 

Poziv za glasanje koji ste dobili putem pošte nije obavezan na dan glasanja, ali može pomoći biračkom odboru da Vas lakše nađe na biračkom spisku. Adresu i broj biračkog mesta na kome glasate možete proveriti i preko korisničkog sevisa OVDE, ulaskom u svoj korisnički karton, u delu Opšti podaci.

Biografije kandidata za članove Skupštine Komore možete videti na sajtu Komore, u delu Izbori 2022. 

IZAĐI NA IZBORE I GLASAJ!

Nošenje zaštitnih maski u zdravstvenim ustanovama i dalje obavezno

Ažurirano 15.3.2022 godine

U skladu sa novom Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti Covid-19 ("Sl.

U skladu sa novom Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti Covid-19 ("Sl.glasnik RS",br.33/2022), koja je stupila na snagu 12.03.2022. godine obaveštavamo Vas da je nošenje zaštitnih maski u zdravstvenim ustanovama i dalјe obavezno. U članu 13. navedene Uredbe propisano je da: "Zaposleni u zdravstvenim ustanovama i ustanovama za smeštaj starih lica, kao i lica koja ulaze i borave u tim ustanovama, osim korisnika u ustanovama za smeštaj starih lica, obavezno nose zaštitne maske."

Kontrolu primene ove mere vrši ministarstvo nadležno za poslove zdravlja. 

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj lice kome je utvrđena obaveza i koje boravi u ustanovi, a ne nosi masku (član 13).

Tekst Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti Covid-19 ("Sl.glasnik RS",br.33/2022) OVDE


1 ... 6 7 8 9 10 ... 26