CI


Uredba o planu mreže zdravstvenih ustanova

Ažurirano 28.1.2020 godine

Uredba o planu mreže zdravstvenih ustanova objavljena je u "Sl.

Uredba o planu mreže zdravstvenih ustanova objavljena je u "Sl. glasniku RS", br. 5/2020 od 22.01.2020. godine. Preuzmite Uredbu

Održan sastanak sa predstavnicima državnih apoteka

Ažurirano 27.1.2020 godine

U okviru aktivosti koje Ministarstvo zdravlja sprovodi vezano za izradu Plana optimizacije zdravstvenih ustanova u javnoj svojini, dana 27.

U okviru aktivosti koje Ministarstvo zdravlja sprovodi vezano za izradu Plana optimizacije zdravstvenih ustanova u javnoj svojini, dana 27.01.2020. godine održan je sastanak kome su prisustvovali predstvanici državnih apoteka, Farmaceutske komore Srbije i Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije (MZ) sa konsultantskim timom.

Kratak osvrt na aktuelnu situaciju i najveće probleme sa kojima se državne apoteke susreću poslednjih šest godina dao je mag.farm.spec. Nebojša Jorgovanović, direktor Apoteke Požarevac i predsednik Upravnog odbora Farmaceutske komore Srbije.

On se u svom izlaganju osvrnuo pre svega na potpisivanje ugovora između RFZO i privatnih apoteka od 2013. godine bez jasno definisanih kriterijuma, postupak centralizovanih javnih nabavki koji RFZO sprovodi samo za sredstva koja su opredeljena državnim apotekama od 2015. godine (privatne apoteke su u obavezi da poštuju postignute cene u procesu CJN, ali ne i dobavljače), javne nabavke za medicinska pomagala i lekove sa Liste D koje su državne apoteke u obavezi da sprovode od 2013. godine, a što nije obaveza privatnih apoteka, obavezu poštovanje Uredbe o koeficijentima za obračun plata zaposlenima u javnim službama, što državnim apotekama nameće obavezu isplate plata bez obzira da li za to imaju dovoljna sredstva. Zbog velikog broja apoteka i posledično velike konkurencije apoteke pribegavaju popustima, uključujući tu i lekove koji se izdaju na teret RFZO. Pored navedenog prisutan je i pritisak lokalne samouprave, te su državne apoteke imale i problem neracionalnog zapošljavanja, uglavnom administrativnog kadra.

Trenutna situacija je zabrinjavajuća, kako po pitanju rešavanja dugovanja i statusa onih apoteka koje više ne rade, tako i po pitanju opstanka državnih apoteka koje su funkcionalne, delimično ili u punom obimu. Zato je neophodno da se država što pre odluči za jednu od dve moguće opcije, zadržavanje državnog sektora uz njegovu reorganizaciju i racionalizaciju ili ulazak u postupak privatizacije.

Predlog Plana optimizacije treba da bude završen i predat Ministarstvu zdravlja do kraja maja ove godine, te je najavljena intenzivna komunikacija u narednom periodu u cilju definisanja predloga potencijalnih rešenja.

EAHP 2019 - Anketa o nestašici lekova

Ažurirano 31.12.2019 godine

Pozivamo vas da učestvujete u istraživanju Evropske asocijacije bolničkih farmaceuta (EAHP) za 2019.

Pozivamo vas da učestvujete u istraživanju Evropske asocijacije bolničkih farmaceuta (EAHP) za 2019. godinu sa ciljem podizanja svesti o problemu nestašice lekova i njihovom uticaju na pacijente, naročito u bolničkom okruženju. Do sada su sprovedene ukupno tri ankete 2013., 2014. i 2018. godine. Anketa o nestašici lekova za 2019. godinu želi da ispita neke od razloga za nestašicu lekova u bolnicama, kao i uticaj istog na pacijente, a namenjeno je bolničkim farmaceutima, medicinskim tehničarima, lekarima te drugim zdravstvenim radnicima koji rade u bolničkom okruženju, kao i pacijentima. Istraživanje, kome možete pristupiti OVDE, biće dostupno do 13. januara 2020. godine.

Pravilnik o ugovaranju za 2020. godinu

Ažurirano 30.12.2019 godine

Pravilnik o ugovaranju o zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2020.

Pravilnik o ugovaranju o zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2020. godine objavljen je u "Sl. glasniku RS", br. 94 od 27.12.2019. godine.

Tekst Pravilnika možete pogledati OVDE.

Nedelja posvećena prijavljivanju neželjenih reakcija na lekove, 25-29. novembar 2019

Ažurirano 11.11.2019 godine

Od 25-29.

Od 25-29. novembra 2019. godine obeležava se četvrta godišnja kampanja #MedSafetyWeek, gde regulatorna tela za lekove, iz 57 zemalja sveta, učestvuju u akciji podizanja svesti o neželjenim reakcijama na lekove i važnosti njihovog prijavljivanja. Ovogodišnja kampanja fokusirana je na polifarmaciju, sa ključnom porukom da prijavljivanje neželjnih reakcija pomaže zaštiti pacijenata koji koriste više lekova istovremeno. ALIMS uzima aktivno učešće u ovogodišnjoj kampanji, a više detalja možete videti OVDE.

1 ... 6 7 8 9 10 ... 12

Arhiva sadržaja

Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2019
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2018
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2017
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2016
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2015