LA


УСКОРО ПОЧИЊЕ ОБАВЕЗНА ПРИМЕНА ВОДИЧА ДАП

Ažurirano 06.1.2023 godine

Водич Добре апотекарске праксе почиње да се примењује од 1.

Водич Добре апотекарске праксе почиње да се примењује од 1. априла 2023. године. Законски основ за примену овог документа јесте Закон о здравственој заштити, члан 219. став 5. којим је прописано да се организовање и вршење апотекарске делатности у Републици Србији обавља у складу са законом којим се уређује здравствена заштита, законом којим се уређује здравствено осигурање, законом којим се уређују лекови и законом којим се уређују медицинска средства, као и Водичем добре апотекарске праксе, који доноси Фармацеутска комора Србије, уз сагласност министра здравља. 

Водич ДАП израђен је пре свега са циљем да пружи помоћ и подршку у свакодневном раду магистра фармације, на свим нивоима здравствене заштите. Водич представља система стандарда и смерница који омогућавају савремен, на доказима заснован приступ у спровођењу апотекарске делатности. 

У циљу имплементације Водича ДАП, Фармацеутска комора Србије је у период јануар – април 2022. године организовала 13 вебинара, који обрађују теме из 12 различитих области. Снимци вебинара доступни су на званичном YouTube каналу Фармацеутске коморе Србије ОВДЕ

За све колеге подсећање да су тестови у оквиру Виртуелне школе образовања на тему имплементације Водича добре апотекарске праксе реакредитовани и доступни на Вашим корисничким картонима. 

За обављање апотекарске делатности супротно наведеном члану 219. прописане су казнене одредбе у члану 253. и 255. Закона о здравственој заштити. 


Измене и допуне законских прописа

Ažurirano 04.1.2023 godine

Фармацеутска комора Србије је августа 2022.

Фармацеутска комора Србије је августа 2022. године покренула иницијативу везано за решавање проблема у примени е-фактура. Након анализе постојећег стања дефинисана су три основна питања која су дана 23.8.2022. године упућена надлежном Министарству финансија са молбом за стручно мишљење (допис од 23.8.2022. године ОВДЕ). Једно од питања односило се на проблеме у примени мишљења Министарства финансија бр. 011-00-00549/2022-04 од 15.07.2022. године, односно  тумачења законских одредби у случају евидентирања промета услуге -  позиционирања производа које малопродавац  пружа дистрибутеру у малопродајном објекту, преко електронског фискалног уређаја. 

Влада РС је дана 22.12.2022. године, донела Уредбу о изменама и допунама Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електонског фискалног уређаја („Сл. гласник РС, број 141 од 23.12.2022. године), којом је у члану 2. став 1. додата нова тачка 3) у којој је прописано да се делатностима за које, у смислу члана 1. Уредбе, не постоји обавеза евидентирања промета на мало и примљених аванса за промет на мало преко електронског фискалног уређаја, сматрају делатности пружања маркетиншких услуга у малопродајном објекту правним лицима, односно обвезницима пореза на приходе од самосталне делатности у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана. 

На овај начин позитивно је одговорено на иницијативу Фармацеутске коморе Србије и омогућено да се по овом питању реше недоумице и проблеми који су били последица мишљења Министарства финансија.

Поред наведеног, обавештавамо Вас о новом Правилнику о уговарању за 2023. годину, као и изменама и допунама постојећих правилника:   

 • Правилник о измени Правилника о обрасцу и садржини лекарског рецепта, начину издавања и прописивања лекова, који је објављен у Сл. гласнику број 143 од 29.12.2022. године ОВДЕ
 • Правилник о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2022. годину, који је објављен у Сл. гласнику број 143 од 29.12.2022. године ОВДЕ
 • Правилник о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2023. годину, који је објављен у Сл. гласнику број 143 од 29.12.2022. године ОВДЕ
 • Правилник о измени и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, који је објављен у Сл. гласнику број 144 од 30.12.2022. године ОВДЕ


Новогодишња честитка директорке Коморе

Ažurirano 28.12.2022 godine

Поштоване и драге колегинице и колеге, 

Ближи се крај 2022.

Поштоване и драге колегинице и колеге, 

Ближи се крај 2022. године, која је за нас у Фармацеутској комори Србије била изузетно динамична и радна. Након изборних активности и избора новог руководства и органа коморе у првој половини године, наставило се са континуитетом у раду на имплементирању Саветовалишта стандардизованих услуга у апотекама и покретањем низа нових активности.

Са циљем да се фармацеутска пракса, као интегрални део здравствене заштите, унапреди кроз увођење стандардизованих фармацеутских услуга које би се континуирано спроводиле у апотекама, као и да се пацијентима∕грађанима пруже услуге у циљу подизања нивоа фармацеутске здравствене заштите, континуирано се радило на имплементацији следећих пројеката:

 • Пружање стандардизоване фармацеутске услуге оболелима од дијабетеса 
 • Пружање стандардизоване фармацеутске услуге приликом издавања антибиотика
 • Пружање стандардизоване фармацеутске услуга пацијентима оболелим од астме и
 • Пружање стандардизоване фармацеутске услуге пацијентима са пост ковид симптомима.

Поносни смо што је више од 1000 фармацеута узело учешће у наведеним пројектима, као и да ову годину завршавамо са 480 саветника. Сваки почетак је тежак, али стандардизоване фармацеутске услуге су наше опредељење.

 • Покренули смо заједно са MSD-Health Equity Catalyst фондом пилот пројекат у апотекама ,,Питај ме за ХПВ’’ са учешћем 250 магистра фармацеута, са циљем повећања стопе ХПВ вакцинације.
 • Формирана је Радна група која увелико ради на студији изводљивости за централизовану припрему цитотоксичне терапије у здравственим установама.
 • Формирана је Радна група Фармацеутске коморе Србије и Коморе фармацеута Републике Српске која до краја године почиње ревидирање документа Национални оквир компетенција фармацеута.
 • Етички одбор Фармацеутске коморе започео је рад на ревидирању Етичког кодекса.

У 2022. години постали смо видљивији на друштвеним мрежама Коморе. Покренули смо Youtube канал, отворили Линкендин и Инстаграм профиле, који су до сад стекли више од 1.000 пратилаца, док наша Facebook страница има више од 16.000 пратилаца. Постигли смо и велике бројке када је у питању садржај који смо пласирали на Facebook, па смо тако имали више од 3.300.000. прегледа на овој друштвеној мрежи.  

У последњих шест месеци имали смо и запажену присутност у медијма. Наши фармацеути писали су текстове за најчитаније медије у Србији, гостовали смо на најгледанијим телевизијама. Сваког месеца имали смо више од 20 објава на ТВ, принтаним и веб медијима. Циљ нам је промоција значаја и улоге фармацеута као најдоступнијег здравственог радника и стручног лица у јавности као и подизање свести становништва о значају фармацеутског саветовања и знања које фармацеут има.

Ова година је година са највећим бројем акредитованих КЕ, укупно 24 (7 вебинара, 4 пакета ВШО посвећена услугама и 13 пакета ВШО посвећена имплементацији водича ДАП), највећим бројем обновљених лиценци, преко 2.500, али и са највећим бројем чланова који су полагали лиценцни испит, укупно 75. 

Успешно смо обележили Светски дан фармацеута пројектом Едукација деце у предшколским установама и школама. Фармацеути су своје знање искористили на најбољи могући начин едукујући младе генерације јер се знање и васпитање о здрављу мора неговати од малих ногу.

Учешће у пројекту је узело 120 фармацеута у 90 школа и предшколских установа у 50 градова/места у Србији едукујући 8500 деце и то око 2500 старијих основаца (V - VIII разред), око 3000 млађих основаца (I - IV разред) и око 3000 деце у предшколским установама.

Приоритетне активности у наредној години: Активна подршка Коморе у имплементацији Водича Добре апотекарске праксе, активно учешће у имплементацији Програма дигитализације у здравственом систему са акционим планом који укључује и јединствени електронски здравствени картон, редовна спољна провера квалитета стручног рада у већем броју апотека него свих предходних година, подршка члановима коморе за коришћење апликације за фармацеутске услуге и увођење образаца нових услуга у апликацију за фармацеутске услуге.

Комора на крају ове године има 8150 чланова (обавезни и редовни), сви заједно можемо успешно да померимо границе, мењајући и унапређујући рад у нашој струци.

Брзо решење не постоји, потребно је да будемо истрајни као бисмо створили додатну вредност и уредили рад у апотекама имплементирајући Водич Добре апотекарске праксе ДАП.

Само једна промена у неком од сегмента Вашег живота или посла има снагу да се прелије и на друге. А када је та промена квалитетно планирана, постаје темељ наше нове, будуће стварности.

Управо је сада савршено време за остваривање снова и дуго жељених циљева.

Желим Вам Срећну и успешну Нову 2023. годину! 

Упешно завршена редовна спољна провера квалитета стручног рада

Ažurirano 27.12.2022 godine

Фармацеутска комора Србије је успешно завршила редовну спољну проверу квалитета стручног рада за 2022 годину.

Фармацеутска комора Србије је успешно завршила редовну спољну проверу квалитета стручног рада за 2022 годину. Провера квалитета стручног рада је спроведена на основу годишњег плана редовне спољне провере квалитета стручног рада за 2022. годину, утврђеним Одлуком министра здравља број 531-01-00103/2022-09 од 14.02.2022. године.

Под провером квалитета стручног рада, у смислу Закона о здравственој заштити (члан 188), подразумева се поступак провере квалитета стручног рада здравствених установа, другог правног лица, односно приватне праксе, здравствених радника и здравствених сарадника. 

Провера квалитета стручног рада врши се као: 1) унутрашња провера квалитета стручног рада; 2) спољна провера квалитета стручног рада.

Редован спољни стручни надзор је спроведен у периоду од 1-25. новембра 2022. године, у 47 апотека од стране 131 стручног надзорника у складу са Правилником о показатељима квалитета здравствене заштите и провери квалитета стручног рада ("Службени гласник РС" бр. 123/2021) и Стручно-методолошко упутства за спровођење редовне спољне провере квалитета стручног рада у апотекарској делатности 

Провером квалитета стручног рада Фармацеутска комора је добила увид у:

 • Примену стандарда и норматива, као и водича добре праксе у свакодневном раду
 • Недостатке у раду
 • Приоритетне проблеме и здравствене потребе
 • Стручну спрему запослених
 • Едукацију здравствених радника
 • Техничке услове рада

Сви извештаји су у складу са законским роковима прослеђени Министру здравља на даљу надлежност.

У 2023 години предложено је 100 апотека за редован спољни стручни надзор тј. проверу квалитета стручног рада. Број стручних надзорника који ће обављати надзор је 243. Стручни надзорници су представници образовних институција, професори са факултета, фармацеути из апотека са искуством од најмање 5 година радног стажа.


ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТСКОГ ДАНА ФАРМАЦЕУТА

Ažurirano 22.12.2022 godine

Поводом Светског дана фармацеута, ове године је Фармацеутска комора Србије спровела пројекат едукације деце у предшколским установама и основним школама.

Поводом Светског дана фармацеута, ове године је Фармацеутска комора Србије спровела пројекат едукације деце у предшколским установама и основним школама. Интересовање колега било је велико и за пројекат се пријавило 120 фармацеута из целе земље. Едукације смо спроводили током септембра и у првој половини октобра месеца.

Били смо присутни у 40 градова Србије и едуковали смо око 8500 малишана у овом кругу, и то око:

 • 2500 старијих основаца од 5. до 8. разреда на теме: „Час апотекарства на часу историје – откриће пеницилина“, „Час апотекарства на часу биологије – разлике између бактерија и вируса“ и „Психоактивне супстанце“
 • 3000 млађих основаца од 1. до 4. разреда, и око 3000 деце из предшколских установа на тему: „Како да порастемо здрави и снажни“ - Предности здраве исхране и утицај здравих животних навика на организам

Фармацеути су показали да имају велики утицај на јавно здравље, и да је наша улога јасна и препознатљива.

Идеја је да ову активност наставимо из године у годину, обзиром да су коментари деце, колега и наставника више него позитивни!


1 ... 5 6 7 8 9 ... 32