LA


Завршена пријава за коришћење базе MedicineComplite - ПРИСТУП BNF И BNF за децу

Ažurirano 04.12.2020 godine

Од данас, 14.

Од данас, 14. децембра започео је приступ бази МедицинесЦомплете, ограничен приступ БНФ и БНФ за децу у наредних годину дана, за 300 чланова Коморе који су се пријавили и испунили услове за добијање приступа. У петак, 11. децембра добијени су приступни мејлови и детаљна информација о начину приступа.

Уколико нисте успели да се пријавите на време пошаљите мејл огранку коме припадате и секретари огранка ће наћи начина да Вам помогну. Искрено се надамо да ће Вам ова база помоћи у раду и да ће унапредити вашу свакодневну праксу. Молимо Вас да своја искуства поделите са својим колегама из апотеке и шире.

НАПОМЕНА: Комора задржава право да у случају некоришћења приступа и/или исписа из Коморе приступне податке додели другом члану Коморе.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

У складу са усвојеним Програмом рада Фармацеутске коморе Србије за 2020. годину покренуте су активности са циљем да се члановима Коморе омогући приступ бази података лекова и интеракција лекова, односно неопходној стручној литератури. У оквиру обележавања Светског дана фармацеута, за све своје чланове Комора је обезбедила бесплатни пробни приступ бази информација MedicinesComplete, у трајању од седам дана од 21-27. септембра 2020. године. Након тога, чланови Коморе имали су могућност да попуне анкету у вези са садржајем базе и практичног значаја у свакодневно раду.

Узимајући у обзир број приступа бази MedicinesComplete током пробног периода, као и анализом ваших одговора у анкети о најактуелнијим садржајима ове базе података, а с обзиром на планирана средства, тренутно постоји могућност годишње претплате за коришћење базе MedicinesComplete - ограничен приступ на издања BNF и BNF за децу, за 300 чланова.

С тим у вези Управни одбор Коморе донео је одлуку да се прихвати понуда европске канцеларије MedicinesComplete о годишњој претплати за коришћење базе MedicinesComplete, ограничен приступ на издања BNF и BNF за децу, за 300 чланова и дефинисао услове за пријаву.

Број приступа је ограничен на 300 чланова Коморе. Избор чланова спровешће се на основу јавног позива који ће бити објављен на интернет презентацији Коморе, на основу следећих критеријума:

 • редослед пријављивања,
 • уредно измирене обавезе према Комори и
 • учешће у досадашњим активностима и пројектима које Комора спроводи.


COVID - 19

Ažurirano 01.12.2020 godine

Управни одбор Коморе 31.

Управни одбор Коморе 31. јула 2020. године донео Одлуку о износу и критеријумима за употребу средстава из Фонда узајамне помоћи за време пандемије узроковане заразном болешћу COVID-19 за период до 31.12.2020. године, којом је помоћ члановима Коморе продужена на период до краја године. 

ВАЖНИ ЛИНКОВИ

 • Инстуту за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут" ОВДЕ.
 • Званичне информације које објављује Министарство здравља Републике Србије можете погледати на ОВОМ линку.
 • Фармацеутски факултет Универзитета у Београду ОВДЕ


ВАЖНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ФАРМАЦЕУТЕ И АПОТЕКЕ:

 • Протокол за лечење пацијената са COVID-19 (ОВДЕ)
 • Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести ОВДЕ
 • Опште мере превенције за апотеке (ОВДЕ) Институт за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут"
 • EAHP центар за информисање о COVID-19 за болничке фармацеуте ОВДЕ
 • ФИП Здравствени савет - COVID-19 (ОВДЕ) Међународна фармацеутска федерација ФИП
 • Стручно-методолошко упутство за контролу уношења и спречавање ширења новог корона вируса SARS-CoV-2 у Републици Србији (ОВДЕ) Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“
 • Информације о настанку и ширењу цорона вирус 2019 обољења -Водич за дијабетес (ОВДЕ) и Препоруке за третман дијабетеса током инфекције - “Правила током болести” (ОВДЕ) Републичка стручна комисија за дијабетес и Дијабетолошки савез Србије
 • Препоручена правила понашања - Поступци приликом улажењ/излажења из стана или уколико живете са особом у ризику од заразе (ОВДЕ)
 • Препоруке за фармацеуте и послодавце у апотекарској делатности (ОВДЕ) и Плакат - Мере заштите од коронавирусне инфекције (ОВДЕ)
 • Приручник о превенцији и лечењу COVID 19 инфекције ОВДЕ Аутор: колеге и стручњаци из Прве придружене болнице Медицинског факултета Универзитета у Зхеијанг-у, НР Кина
 • Препоруке за саветовање пацијената у апотеци (ОВДЕ) - у складу са стручним материјалом Међународне фармацеутске федерације ФИП
 • Упутство за фармацеуте и апотекарску делатност ОВДЕ (израђено у складу са препорукама Међународне фармацеутске федерације ФИП и Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“)
 • СЗО- Саопштење о ризицима од вируса COVID - 19 за здравствене установе ОВДЕ (из саопштења можете преузети лифлете за пацијенте)
 • Упутство за прање руку средствима на бази алкохола ОВДЕ
 • Упутство за прање руку водом и сапуном ОВДЕ и Упутство за прање руку_Батут ОВДЕ


ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

 • 05.08.2020. ПОМОЋ ЧЛАНОВИМА КОМОРЕ - НОВА ОДЛУКА Након Одлуке из марта месеца која се односила на помоћ члановима Фармацеутске коморе Србије у време ванредног стања, Управни одбор је на 5. седници (4. електронској) која је одржана 30-31. јула 2020. године, донео Одлуку о износу и критеријумима за употребу средстава из Фонда узајамне помоћи за време пандемије узроковане заразном болешћу COVID-19 за период до 31.12.2020.године (ОВДЕ). Право на ову помоћ има сваки члан Фармацеутске коморе Србије који је уписан у именик, у складу са законом, и који има уредно плаћену чланарину закључно са 2019. годину, и то: породица магистра фармације/дипломираног фармацеута, члана Коморе, преминулог од болести изазване коронавирусом (захтев), члан Коморе који је оболео и хоспитализован због инфекције COVID-19, члан Коморе који је оболео и није хоспитализован због инфекције COVID-19, члан Коморе за једно серолошко тестирање на присуство IgM и IgG антитела на корона вирус. Рок за подношење захтева је 3 месеца од настанка догађаја због којег се тражи помоћ, изузев породицама чланова Коморе и члановима Коморе који од 15.03.2020.године до доношења ове одлуке нису поднели захтев који имају право и могућност да то учине у року од 3 (три) месеца од дана доношења ове Одлуке. Захтев са пратећом документацијом можете послати скенирано на мејл komora@farmkom.rs
 • 09.06.2020. СЕРОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ НА АНТИТЕЛА - COVID-19 - Фармацеутска комора Србије пружиће једнократну и бесповратну помоћ из Фонда узајамне помоћи за серолошко тестирање на присуство IgM и IgG антитела на корона вирус. Право на ову помоћ има сваки члан Фармацеутске коморе Србије који је уписан у именик, у складу са законом, и који има уредно плаћену чланарину закључно са 2019. годину. НАПОМЕНА: Погледајте информацију од 5.8.2020. године.
 • 30.04.2020. Помоћ члановима Коморе и донација Влади РС - Скупштина Фармацеутске коморе Србије, Управни и Надзорни одбор, донели су одговарајуће одлуке са циљем да својим члановима, здравственим радницима који су свакодневно изложени ризику од обољевања пруже помоћ и подршку. Детаљне информације ОВДЕ.
 • 23.04.2020. Примена Закључка Владе РС везано за издавање лекова са Листе А без плаћања партиципације - Сагласно Закључку Владе РС број: 53-2706/2020 од 20.03.2020. године којим је Влада дала сагласност да се, због општег интереса у здравственој заштити, лекови са Листе А који су прописани на лекарски рецепт у периоду важења Одлуке о проглашењу болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2 заразном болешћу издају осигураним лицима у апотекама без плаћања фиксног износа партиципације од 50,00 динара (ОВДЕ), РФЗО је 16.04.2020. године упутио допис апотекама на примарном нивоу здравствене заштите које су овлашћење за издавање лекова. Код издатих лекова без наплате фиксног дела партиципације као основ ООП користе шифру 888.
 • 15.04.2020. Тестирањем здравствених радника обухваћени и магистри фармације - На основу информације наших колега да тестирање здравствених радника не обухвата магистре фармације Фармацеутска комора Србије је контактирала Институт за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут" и добила информацију да се у складу са Стручно методолошким упутством за контролу уношења и спречавање ширења новог корона вируса САРС-ЦоВ-2 у Републици Србији врши тестирање здравствених радника, а да су истим обухваћени и магистри фармације.
 • 15.04.2020. Едукације у оквиру Виртуелне школе образовања - Едукације у оквиру Виртуелне школе образовања доступне су свим члановима Фармацеутске коморе Србије који имају плаћену чланарину закључно са 2019. годином. У складу са одлуком Здравственог савета Србије програми континуиране едукације којима акредитација истиче 21. маја 2020. године продужени су до 19.11.2020. године, тако да су у оквиру Виртуелне школе тренутно активна три теста којима можете приступити, сваки акредитована са 5 бодова за учесник:
  • Ефикасност топикалних азола у лечењу вулвовагиналних кандидијаза и улога фармацеута у локалној терапији (доступан до 19. августа 2020. године),
  • Пријава дефеката квалитета лека/медицинског средства и повлачење серије лека/медицинског средства из апотеке (доступан до 19. новембра 2020. године),
  • Стандардизација фармацеутске услуге код пацијената са дијабетесом (продужено до 19. новембра 2020. године).
 • 10.04.2020. Снабдевање малопродајних објеката на територији Града Београда - Штаб за ванредне ситуације града Београда, омогућио је да се снабдевање малопродајних објеката на територији града Београда може обављати у временском периоду од 00 до 24 часа, уз неопходно поштовање саобраћајних прописа како се не би угрозила безбедност учесника у саобраћају и то до 13. маја 2020. године. У Обавештење се посебно наводи да је забрањено заустављати се и паркирати у зонама раскрсница, на трамвајским баштицама и пешачким прелазима.
 • 08.04.2020. PharmAkt COVID-19 (ПОЗИВ ЗА АПОТЕКЕ) - Национална Асоцијација Студената Фармације - Србија у сарадњи са Фармацеутском комором Србије покренула је волонтерску акцију ПхармАкт ЦОВИД-19 у жељи да омогући запосленима у апотекама лакше функционисање у току ванредног стања. Будуће колеге, студенти фармације помагали би вам у паковању, пријему робе или би вам пружили помоћ у виду доставе лекова грађанима старијим од 65година. Детаљне информације и начин пријаве погледајте ОВДЕ
 • 07.04.2020. МАГИСТРИМА ФАРМАЦИЈЕ СА ЛИЦЕНЦОМ НИЈЕ ПОТРЕБНА ПОСЕБНА ДОЗВОЛА ЗА КРЕТАНЈЕ У ВРЕМЕ ПОЛИЦИЈСКОГ ЧАСА - На основу упита Фармацеутске коморе Србије МУП-у Републике Србије за додатна појашњење Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије, а након примедбе чланова Коморе да су им кретање и одлазак у апотеку онемогућени са образложењима да се не налазе у њиховој евиденцији, 7.4.2020. године добили смо одговор од МУП-а Републике Србије да магистрима фармације није потребна посебна дозвола за кретање у време полицијског часа. Детаљну информацију погледајте ОВДЕ
 • 01.04.2020. ОГРАНИЧЕЊЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА МАЛОПРОДАЈНИH ОБЈЕКАТА У БЕОГРАДУ НЕ ОДНОСИ СЕ НА АПОТЕКЕ - Дана 1.4.2020. године од стране Секретаријата за здравство Града Београда добили смо информацију да се одлука о радном времену малопродајних објеката и објеката услужне делатности које је ограничено до 15 часова радним данима, односно 13 часова недељом, не односи на апотеке основане као здравствене установе, као ни на апотеке основане као приватна пракса.
 • 27.03.2020. РАД СА СТРАНКАМА И ПОДНОШЕНЈЕ ЗАHТЕВА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА - Захтеви и потребна документација за поступак уписа, издавања/обнављања лиценци, испис из именика, издавање потврда, уверења и извода и пријаву промене података за време ванредног стања шаљу се скенирано – електронским путем. Детаљну информацију погледајте (ОВДЕ)
 • 25.03.2020. ОБАВЉАЊЕ ПРИПРАВНИЧКОГ СТАЖА И ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА - На основу информација које смо добили од Министарства здравља обавештавамо вас: 1. С обзиром да је у току ванредно стање може да се направи прекид у обављању приправничког стажа и он се након завршетка ванредног стања продужава за онолико колико је прекид трајао. 2. Полагање стручног испита за време ванредног стања биће организовано електронским путем о чему ће сви пријављени кандидати бити обавештени.
 • 25.03.2020. ОДЛАГАЊЕ САНИТАРНИH ПРЕГЛЕДА - Фармацеутска комора Србије је добила информацију од санитарног инспектора Лазара Смиљанића, координатора за санитарни надзор, да у тренутној ситуацији није потребно ићи на санитарни преглед и излагати се ризику од инфекције, те да се санитарни преглед може обавити након завршетка ванредног стања.
 • 23.3.2020. Уредба о ограничавању малопродајне цене заштитних средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (ОВДЕ) "Службени гласник РС", број 40 од 22. марта 2020
 • 20.3.2020. СКУПШТИНА ФАРМАЦЕУТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ УПУТИЛА ДОПИС ПРЕДСЕДНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (ОВДЕ)
 • 19.3.2020. Препоруке Фармацеутске коморе Србије у вези са Наредбом о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије - Радно време апотека скратити до 15 часова, уз изузетак апотека које су одлуком директора здравствене установе и/или оснивача одређене као дежурне апотеке. Члановима Фармацеутске коморе Србије који имају навршених 65. година и више не препоручује се одлазак на посао у циљу заштите њиховог здравља и спречавања настанка инфекције. НАПОМЕНА: Здравствени радници са собом требају да имају ИД картицу, као и Потврду – радни налог коју издаје ЗУ/приватна пракса у којој раде, а која се издаје у циљу пружања фармацеутске здравствене заштите.
 • 19.3.2020. САОПШТЕЊЕ КОМПАНИЈЕ НОВО НОРДИСК (ОВДЕ).
 • 18.3.2020. ПРОДУЖЕНА HРОНИЧНА ТЕРАПИЈА ЗА 3 МЕСЕЦА - Пацијентима који користе хроничну терапију иста је од данас, 18. марта, аутоматски продужена за још 3 (три) месеца.
 • 18.3.2020. ФОНД ЗА СОВО – Продужетак важења конзилијарних мишљења - У складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом Фонд за СОВО издао је Обавештење о продужетку важења конзилијарних мишљења и прописивања и издавања лекова на основу конзилијарних мишљења (погледајте Обавештење).
 • 16.3.2020. МОЛБА ЗА НАБАВКУ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ДОДАТНИH ЗАШТИТНИH МЕРА У АПОТЕКАМА - Фармацеутска комора Србије упутила је 16.3.2020. године молбу Министарству здравља, Републичком фонду за здравствено осигурање и Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“ за помоћ и обезбеђивање заштитне опреме за запослене у апотекама, без обзира на тип власништва. Заштитна опрема која је у овом тренутку неопходна обухвата: маске, рукавице, средства за дезинфекцију простора и радних површина. Поред тога, на захтев чланова Коморе, упућена је молба да Министарство здравља пропише обавезу о постављању физичких баријера на рецептури (стакло, плексиглас) и упутство да у апотеци у истом тренутку не може бити већи број пацијената/корисника услуге од броја фармацеута за рецептуром. Горе наведено примењено је и у другим европским земљама са циљем да се потенцијално велика могућност инфекције у апотекама сведе на најмању могућу меру.


НАБАВКА МОБИЛНИH ЗАШТИТНИH ПУЛТОВА

Фармацеутској комори Србије обратиле су се следеће фирме са понудом за заштитне пултове:

 • Формеx, тел/фаx: 034/375-210,  info@formex.rs, www.formex.rs
 • Tomas Plastic doo., bg@mistomasplastic.com, 065/8693-154

Помоћ оболелима од дијабетеса - измене и допуне Правилника о медицинско-техничким помагалима

Ažurirano 23.11.2020 godine

Деци и одраслима са Дијабетесом тип 1 од сада су доступни сензори за мерење шећера у крви о трошку Републичког фонда за здравствено осигурање, у количини до 52 сензора за 12 месеци а који се издају на тромесечном нивоу.

Деци и одраслима са Дијабетесом тип 1 од сада су доступни сензори за мерење шећера у крви о трошку Републичког фонда за здравствено осигурање, у количини до 52 сензора за 12 месеци а који се издају на тромесечном нивоу. Прво прописивање наведеног помагала врши субспецијалиста ендокринолог терцијарног нивоа, а свако наредно изабрани лекар у дому здравља на основу мишљења субспецијалисте ендокринолога терцијарног нивоа . Оверу ОПП образаца врши лекарска комисија Филијале.

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања погледајте ОВДЕ.

Поред сензора, осигурано лице има право и на трансмитер или апарат за очитавање континуираног мерења нивоа шећера, а на које од ова два помагала има право зависи искључиво од врсте терапије, односно зависи од тога да ли је на терапији инсулинском пумпом или ињекцијама инсулина.

Осигураницима који су остварили право на терапију инсулинском пумпом о трошку Републичког фонда за здравствено осигурање, обезбеђује се и трансмитер за очитавање континуираног мерења нивоа шећера, док се деци са нестабилним дијабетесом и која су на терапији инсулинским ињекцијама, из средстава обавезног здравственог осигурања обезбеђује апарат за очитавање континуираног мерења нивоа шећера. Ова помагала први пут осигураним лицима прописују субспецијалисти ендокринолози терцијарног нивоа.

Због специфицности помагала, добављач испоруку врши у здравствену установу терцијарног нивоа где ће лекари извршити кратку обука пацијената, као и контролу правилног коришћења издатог помагала.

Свако наредно прописивање помагала врши изабрани лекар у дому здравља на основу мишљења специјалисте ендокринолога терцијарног нивоа.

Светски дан борбе против дијабетеса – Фармацеутска услуга "Саветовање пацијената са дијабетесом"

Ažurirano 13.11.2020 godine

Поводом Светског дана борбе против дијабетеса, а са циљем да што већи број наших колега узме учешће у Пројекту Фармацеутске коморе Србије: Увођење фармацеутске услуге "Саветовање пацијената са дијабетесом", извршена је ревизија материјала за пружање ове услуге коју вам стављамо на располагање.

Поводом Светског дана борбе против дијабетеса, а са циљем да што већи број наших колега узме учешће у Пројекту Фармацеутске коморе Србије: Увођење фармацеутске услуге "Саветовање пацијената са дијабетесом", извршена је ревизија материјала за пружање ове услуге коју вам стављамо на располагање.

На основу искуства наших колега који су учествовали у Пилот пројекту, Радна група Фармацеутске коморе Србије је након увида у све пристигле коментаре материјал прилагодила захтевима праксе и учинила га једноставнијим и ефикаснијим за примену.

Као што сте већ обавештени у оквиру Пројекта Коморе “Увођење стандардизоване фармацеутске услуге оболелима од дијабетеса у апотекама” биће додељене прве Потврде о успешно завршеном програму за пружање стандардизоване услуге пацијентима са дијабетесом, коју издаје Фармацеутска комора Србије. Наше колеге и колегинице који су у претходном период испунили све предвиђене услове добиће и беџ са натписом “Саветник за дијабетес”, а уколико два фармацеута из једне апотеке добију горе наведену Потврду, апотека у којој раде стекла је право на Сертификат који указује да у тој апотеци пацијенти оболели од дијабетеса могу добити саветовање кроз стандардизовану фармацеутску услугу. Списак фармацеута и апотека можете погледати ОВДЕ

Фармацеутска комора Србије је Министарству здравља проследила резултате пилот пројекта (ОВДЕ), а обављени су и први разговори на ову тему са представницима Министарства и проф. Лалићем, деканом Медицинског факултета у Београду.

Уједно вас позивамо да се пријавите за учешће у Пројекту и на тај начин фармацеутску услугу "Саветовање пацијената са дијабетесом" учинимо што доступнијом нашим грађанима.

Ревидиран материјал за пружање услуге:

 • Услуга започиње:
  • попуњавањем Општег упитника који попуњава фармацеут у разговору са пацијентом (преузмите Упитник 0) и
  • пацијенту даје Општи флајер за пацијента - Упознајте дијабетес (преузмите флајер 0)
 • Након тога пацијент попуњава Упитник о самоконтроли дијабетеса на основу кога ће се проценити знање пацијента пре пружене услуге (преузмите упитник 01-06)
 • ПРВИ корак услуге - Примена терапије (преузмите флајер 1) (преузмите Упитник 1)
 • ДРУГИ корак услуге - Примена инсулина (преузмите флајер 2) (преузмите Упитник 2)
 • ТРЕЋИ корак услуге - Котрола нивоа глукозе и Акутне компликације дијабетеса-хипергликемија, кетоацидоза и хипогликемија (преузмите флајер 3-1 и флајер 3-2) (преузмите Упитник 3)
 • ЧЕТВРТИ корак услуге - Метаболичка контрола: глукоза у крви, крвни притисак, липидни профил, индекс телесне масе и обим струка (преузмите флајер 4) (преузмите Упитник 4)
 • ПЕТИ корак услуге - Нефармаколошке мере (преузмите флајер 5-1, флајер 5-2, флајер 5-3, флајер 5-4) (преузмите Упитник 5) 
 • ШЕСТИ корак услуге - Хроничне компликације дијабетеса (преузмите флајер 6-1, флајер 6-2) (преузмите Упитник 6)
 • Након пружене комплетне услуге (свих 6. корака), пацијент попуњава Упитник о самоконтроли дијабетеса на основу кога ће се проценити унапређење знања пацијента после пружене услуге (преузмите упитник 01-06)
 • УПИТНИК за пацијента - задовољство пруженом услугом (преузмите упитник)

Овде можете преузети све флајере (ОВДЕ)

Саветници за дијабетес ОВДЕ 

АНКЕТА - Приступ бази MedicinesComplete

Ažurirano 06.10.2020 godine

Ваше мишљење нам је важно зато смо направили мини анкету (приступите Наставак текста

Ваше мишљење нам је важно зато смо направили мини анкету (приступите ОВДЕ) у вези са садржајем базе MedicinesComplete. Анкета вам неће одузети много времена, па вас молимо да своје утиске поделите са нама. 

Фармацеутска комора Србије је у оквиру обележавања Светског дана фармацеута, за све своје чланове обезбедила бесплатни пробни приступ бази информација MedicinesComplete, у трајању од седам дана од 21-27. септембра. У складу са интересовањем, Комора ће покренути активности како би својим члановима обезбедила приступ овој бази података.

У наведеном периоду чланови Коморе могу приступити бази преко свог корисничког налога на сајту Коморе www.farmkom.rs

Након логовања, на страници корисничког сервиса, а испод наслова Кориснички сервис за чланове, налази се посебна кућица MEDICINESCOMPLETE. У базу података улазите једноставно кликом на овај наслов.

MedicinesComplete је реномирана база података Велике Британије, која садржи медицинске алате и опсежне информације о лековима. Све информације су засноване на доказима и редовно се ажурирају, како би помогле фармацеутима у доношењу одлука и унапређењу безбедности пацијената.

Претражите базу и погледајте какве функционалности и информације нуди. По истеку пробног периода, мејлом ћете добити линк за попуњавање кратког упитника о функционалностима базе и њеној употребној вредности у свакодневном раду.

MedicinesComplete обједињује:

 • British National Formulary и BNF for Children - литература избора за концизне информације о лековима, којом се служе здравствени професионалци широм света. Садрже детаљне информације о дозирању, мерама опреза, одобреним индикацијама и офф лабел примени. Могућа је претрага по лековима или одређеним стањима/болестима. Садржи смернице о лечењу појединих здравствених стања и болести. Лака за употребу у свакодневном раду. BNF for Children пружа смернице за примену лекова код деце од рођења до навршених 18 година.
 • Martindale’s ADR Checker –међународно признат и цењен алат за препознавање нежељених реакција на лекове и даље поступање.
 • Stockley’s Interactions Checker – алат који омогућава брзу и лаку проверу интеракција лек-лек, лек-храна и остале интеракције лекова, као и интеракције биљних лекова. Пружа информације о озбиљности интеракције и инструкције о даљем поступању.
 • Drugs in Pregnancy and Lactation – детаљне информације о примени лекова током трудноће и дојења
 • Dietary Supplements – База података о дијететским суплементима (дозирање, дејство, извори у храни, токсичност)
 • Ексципијенси за израду фармацеутских облика
 • Клинички калкулатори (индекс телесне масе, клиренс креатинина и др.)

Погледајте кратак видео (ОВДЕ) о могућностима алата за претрагу.

1 ... 5 6 7 8 9 ... 15