CI


Poziv članovima Komore da provere da li su upisani u birački spisak

Ažurirano 10.3.2022 godine

Farmaceutska komora Srbije poziva svoje članove da na vreme provere da li su upisani u birački spisak i ako jesu da li su im upisani podaci tačni, kako bi mogli da ostvare pravo glasa na raspisanim izborima za članove Skupštine Farmaceutske komore Srbije 27.

Farmaceutska komora Srbije poziva svoje članove da na vreme provere da li su upisani u birački spisak i ako jesu da li su im upisani podaci tačni, kako bi mogli da ostvare pravo glasa na raspisanim izborima za članove Skupštine Farmaceutske komore Srbije 27. marta 2022. godine. 

Biračko pravo u skladu sa Zakonom o komorama zdravstvenih radnika i Odlukom o sprovođenju izbora za članove Skupštine Farmaceutske komore Srbije imaju svi diplomirani farmaceuti/magistri farmacije koji kao profesiju obavljaju poslove zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanova i drugim oblicima zdravstvene službe čije je članstvo u Komori obavezno, kojima je licenca izdata i koji su izmirili obaveze prema Komori.

Upis u birački spisak je uslov za ostvarivanje biračkog prava, a birač može biti samo jednom upisan u birački spisak. 

Pravo na uvid u birački spisak ima svaki član Komore u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak i može se izvršiti neposredno u Ogranku Komore, kao i elektronskim putem, preko korisničkog servisa, ulaskom u svoj korisnički karton, u delu Opšti podaci http://clanovi.farmkom.rs/

Konačni birački spisak, u skladu sa Odlukom CIK-a (OVDE), objavljuje se na sajtu Komore 10. marta 2022. godine u 12 časova. 

Član Komore može podneti prigovor na birački spisak CIK-u u roku od 48 sati od dana objavljivanja, putem elektronske pošte izbori2022@farmkom.rs ili putem pošte ili lično na adresu sedišta Komore, Mutapova 25, 11000 Beograd. 

O prigovoru CIK odlučuje u roku od 24 sata i odluka CIK-a je konačna. 

Izvršene izmene biračkog spiska CIK objavljuje odmah. 


Aplikacija za farmaceutske usluge

Ažurirano 09.2.2022 godine

Aplikacija za farmaceutske usluge je od danas dostupna svim članovima Komore.

Aplikacija za farmaceutske usluge je od danas dostupna svim članovima Komore. Ova aplikacija za sada obuhvata prve tri usluge koje su standardizovane u poslednje tri godine, i to: za obolele od dijabetesa, prilikom izdavanja antibiotika i kod osoba sa astmom. Aplikacija je veoma jednostavna za korišćenje i prati korake koje su definisani u okviru svake od navedenih usluga. Na samom početku zahteva registraciju i odobrenje za korišćenje koje će se dobiti od strane Komore. 

Aplikacija je dostupna putem web adrese http://usluge.farmkom.rs/

Postupak registracije:

 1. Nakon ulaska na početnu stranu, potrebno je da se registrujete (u gornjem desnom uglu nalazi se polje REGISTRACIJA) popunjavanjem svih navedenih polja.
 2. Molimo Vas da obratite pažnju na tačan upis traženih podataka.  
 3. Klikom na dugme "Registruj" na mejl koji ste naveli pri registraciji dobićete mejl u kome se nalazi link kojim potvrđujete autentičnost podataka.
 4. Administartor u Komori proverom Vaših podataka, u roku od 72 sata, odobrava korišćenje aplikacije. Potvrdu dobijate na Vašu mejl adresu.


Važne napomene: 

1. Šifra pacijenta: Farmaceut unosi inicijale pacijenta, godine starosti i označava pol, nakon čega se šifra pacijenta formira automatski (primer: DR49Ž)

2. Podaci o ustanovi u kojoj je usluga pružena: Za svaku uslugu koja se pruža određenom pacijentu, iz baze podataka Komore, upisuje se ime i prezime farmaceuta i ustanova/privatna praksa u kojoj je usluga pružena. Iz ovog razloga je važno da promenu radnog mesta prijavite Komori što pre, a najkasnije u zakonskom roku od 30 dana. 

3. Pregled podataka: Za svaku od usluga omogućeno je da sve unete podatke (za sve pacijente kojima je ta usluga pružena) dobijete u excel tabeli kako bi ih dalje analizirali. Podaci će, na zahtev, biti dostupni i ustanovi u kojoj je usluga pružena. 

Molimo Vas da sve Vaše komentare i sugestije vezano za aplikaciju dostavite tokom februara meseca na mejl generalni.sekretar@farmkom.rs kako bi zajedno postigli da ona bude što jednostavnija i lakša za primenu. 


EDUKACIJA I REZULTATI PILOT PROJEKTA - POST COVID SAVETOVALIŠTE U VAŠOJ APOTECI

Ažurirano 02.2.2022 godine

Poštovane koleginice i kolege, 

Farmaceutska Komora Srbije, prateći Vaše potrebe i očekivanja, organizuje nastavak SMART Farmaceut programa u saradnji sa Pharma Expertom i Accredittation Councyl for Pharmacy Education, online i na temu post-COVID simptoma i njihovog zbrinjavanja u apoteci.

Poštovane koleginice i kolege, 

Farmaceutska Komora Srbije, prateći Vaše potrebe i očekivanja, organizuje nastavak SMART Farmaceut programa u saradnji sa Pharma Expertom i Accredittation Councyl for Pharmacy Education, online i na temu post-COVID simptoma i njihovog zbrinjavanja u apoteci. U drugom edukativnom modulu koji je planiran za 5. februar 2022. godine biće prikazani rezultati rada kolega koji su učestvovali u pilot projektu i prikaz najinteresantnijih slučajeva. Takođe, zbog velikog broja zainteresovanih ponovićemo algoritam savetovanja uz jasne i praktične smernice kako organizovati ovakvo savetovalište u apoteci. 

S nama su Doc. dr sc. Arijana Meštrović, MPHarm i Michael Rouse, BPharm, Director ACPE koji će nas uvesti u proces savetovanja, prikupljanja podataka, ali i sopstvenog razvoja!

Svi učesnici će dobiti materijale za edukaciju i uključivanje u Smart program.

Radujemo se vašem učešću!

LINK ZA REGISTRACIJU https://event.webinarjam.com/register/171/5o35nh5k

PROGRAM VEBINARA (5. februar 2022.): 

 • 10:00 - 10.30 Mag. farm. spec. Tatjana Šipetić, Rezultati Smart program 2 - Post covid savetovanje u apotekama
 • 10:30-12:00 Doc. dr sc. Arijana Meštrović, MPHarm, Klinički aspekti post covid savetovališta u apoteci sa primerima iz prakse – I deo
 • 12:00-12:15 Pauza
 • 12:15-13:00 Doc. dr sc. Arijana Meštrović, MPHarm, Klinički aspekti post covid savetovališta u apoteci sa primerima iz prakse – II deo
 • 13:00 -14:00 Michael Rouse, BPharm, Director ACPE i Doc. dr sc. Arijana Meštrović, MPHarm, Kako biti smart farmaceut i uspostaviti svoje savetovalište  

Produžen pristup bazi MedicinesComplete

Ažurirano 22.12.2021 godine

Drage koleginice i kolege, 

U skladu sa rezultatima ankete koja je postavljena na sajtu Komore 7.

Drage koleginice i kolege, 

U skladu sa rezultatima ankete koja je postavljena na sajtu Komore 7.12.2021. godine pristup bazi MedicinesComplete je produžen. Na anketu je odgovorilo ukupno 915 članova Komore, a 887 (96.9%) se izjasnilo da želi da se pristup bazi produži. Posećamo Vas da pristup bazi imaju svi članovi Komore, pristupom na svoj korisnički servis sa ograničenjem da u istom trenutku može biti maksimalno logovano 300 članova Komore. 

____________________________________________________________

S obzirom da pretplata za korišćenje baze MedicinesComplete (ograničen pristup na izdanja BNF i BNF za decu) ističe 13. decembra 2021. godine, neophodno nam je Vaše mišljenje po pitanju produženja licence za naredni jednogodišnji period. MedicinesComplete je renomirana baza podataka Velike Britanije, koja sadrži medicinske alate i opsežne informacije o lekovima. Sve informacije su zasnovane na dokazima i redovno se ažuriraju, kako bi pomogle farmaceutima u donošenju odluka i unapređenju bezbednosti pacijenata.

Navedenu bazu podataka može da koristi svaki član Komore, pristupom na svoj korisnički servis sa ograničenjem da u istom trenutku može biti maksimalno logovano 300 članova Komore. 

Anketa se sastoji od samo jednog pitanja i možete joj pristupiti OVDE. 

Unapred hvala. 

SMART Farmaceut 2 - POST COVID SAVETOVALIŠTA U APOTEKAMA

Ažurirano 09.12.2021 godine

Poštovane koleginice i kolege, 

Nastavak SMART Farmaceut programa - Modul 2, održan je 4.

Poštovane koleginice i kolege, 

Nastavak SMART Farmaceut programa - Modul 2, održan je 4. decembra 2021. godine na temu post-kovid simptoma i njihovog zbrinjavanja u apoteci. Nakon održane edukacije pozivamo sve koji su učestvovali da se uklјuče u pilot projekat SMART Farmaceut: Post-kovid savetovalište u apotekama. . 

Materijal za sprovođenje usluge dostupan je OVDE

Potrebno je:

 • pružiti uslugu savetovanja za 20 pacijenata sa post-kovid simptomima i popuniti excel tabelu, kako bi mogli da evidentiramo njihov napredak,
 • izabrati najinteresantniji slučaj iz prakse i opisati ga


Popunjene tabele i slučajeve iz prakse potrebno je postali Komori na mejl komora@farmkom.rs sa naznakom "Post-kovid savetovalište" najkasnije do 20.1.2022. godine, da bi podaci mogli da se obrade i prezentuju postignuti rezultati u pilot projektu. 

Ispunjavanjem gore navedenih uslova magistar farmacije postaje POST-KOVID SAVETNIK U APOTECI. 

Najinteresantniji slučajevi iz prakse biće prezentovani na skupu posvećenom rezultatima projekta koji se će biti održan 5. februara 2022. godine.


1 ... 5 6 7 8 9 ... 24

Arhiva sadržaja

Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2019
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2018
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2017
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2016
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2015