CI


ODGOVOR MINISTARSTVA ZDRAVLJA NA PREDLOG NOVIH USLUGA

Ažurirano 23.2.2021 godine

Republička stručna komisija za farmaciju uputila je krajem 2020.

Republička stručna komisija za farmaciju uputila je krajem 2020. godine predlog novih usluga farmaceuta na primarnom nivou zdravstvene zaštite, koji je izrađen od strane Centra za razvoj farmaceutske i biohemijske prakse Univerziteta u Beogradu – Farmaceutskog fakulteta, više katedri Farmaceutskog fakulteta (Katedre za farmakokinetiku i kliničku farmaciju, farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju i socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo), Saveza farmaceutskih udruženja Srbije i Farmaceutske komore Srbije.

Konačni predlog usvojen je od strane Upravnog odbora Farmaceutske komore i Republičke stručne komisije za farmaciju (predlog usluga možete pogledati OVDE).

Ministarstvo zdravlja u dopisu od 18.2.2021. godine, koji je upućen Republičkoj stručnoj komisiji za farmaciju navodi da Republička stručna komisija za primarnu zdravstvenu zaštitu nije prihvatila predlog usluga, te se predlaže sastanak ove dve komisije u cilju daljeg usaglašavanja (dopis Ministarstva možete pogledati OVDE). 


Zahtev RFZO za dostavu podataka o zalihama lekova

Ažurirano 12.2.2021 godine

Farmaceutska komora Srbije je danas, 12.

Farmaceutska komora Srbije je danas, 12. februara, primila dopis od strane RFZO u kome se navodi da dostavljanje podataka o zalihama lekova, a na osnovu dopisa od 11. januara, nije adekvatno, odnosno da najveći broj apoteka i dalje ne dostavlja tražene podatke (dopis možete pogledati OVDE). Dostavljanje podataka odnosi se podjednako na apoteke iz Plana mreže (državne apoteke), kao i apoteke u privatnoj svojini. 

S tim u vezi apelujemo da u što hitnijem roku, ukoliko to do sada niste uradili, počnete sa dostavom traženih podataka preko aplikacije za unos podataka o stanju lagera navedenih lekova u apotekama za današnji dan i nastavite unos u kontinuitetu za svaki sledeći dan (instrukcija OVDE).

VAŽNE NAPOMENE: 

  • Lista lekova za koje treba dostaviti podatke PROŠIRENA je u odnosu na prethodnu i potrebno je dostavljati redovno podatke o zalihama za sve navedene lekove (OVDE). 
  • Radi bržeg i efikasnijeg pristupa Portalu finansija RFZO je omogućio da apoteke mogu same da otvore svoj nalog. Kada uđete na aplikaciju za unos podataka  OVDE  popunite tražene podatke kako bi otvorili svoj nalog. 

VAŽNO: Količina niskomolekularnih heparina (FRAGMIN, CLEXANE, FRAXIPARINE) se upisuje u jedinici mere koja je navedena u aplikaciji, tj. količina se iskazuje u broju šrpriceva, a ne u broju pakovanja. 

Za pristup Portalu finansija moguće je koristiti parametre za pristup koji su ranije dodeljeni ustanovama za potrebe korišćenja veb servisa za proveru zdravstvenog osiguranja. 

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja možete se obratiti na mejl adresu itpitanja@rfzo.rs

Ovi podaci biće korišćeni za odobravanje nabavke navedenih lekova apotekama. 

___________________________________________________________________

Republički fond za zdravstveno osiguranje obratio se Farmaceutskoj komori Srbije dopisom od 11.1.2021. godine (OVDE) u kome se navodi da je u cilju ravnomerne snabdevenosti apoteka lekovima, posebno lekovima koji se koriste u lečenju obolelih od COVID-19 izuzetno značajno dostavljanje podataka o dnevnim zalihama istih. Dostavljanje podataka odnosi se podjednako na apoteke iz Plana mreže (državne apoteke), kao i apoteke u privatnoj svojini. 

Filijale RFZO su 5.1.2021. godine obavestile sve zdravstvene ustanove, uključujući i apoteke, o značaju i načinu dostavljanja ovih podataka, ali najveći broj još uvek nije dostavio tražene podatke. 

S tim u vezi apelujemo da se u što hitnijem roku, a najkasnije sutra 12.1.2021. godine, do 9 časova, dostavite tražene podatke preko aplikacije za unos podataka o stanju lagera navedenih lekova (tabela OVDE) u apotekama za dan 11.1.2021. godine i nastavite unos u kontinuitetu za svaki sledeći dan (instrukcija OVDE).

NAPOMENA: Radi bržeg i efikasnijeg pristupa Portalu finansija RFZO je omogućio da apoteke mogu same da otvore svoj nalog. Kada uđete na aplikaciju za unos podataka  OVDE  popunite tražene podatke kako bi otvorili svoj nalog. 

VAŽNO: Količina niskomolekularnih heparina (FRAGMIN, CLEXANE, FRAXIPARINE) se upisuje u jedinici mere koja je navedena u aplikaciji, tj. količina se iskazuje u broju šrpriceva, a ne u broju pakovanja. 

Za pristup Portalu finansija moguće je koristiti parametre za pristup koji su ranije dodeljeni ustanovama za potrebe korišćenja veb servisa za proveru zdravstvenog osiguranja. 

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja možete se obratiti na mejl adresu itpitanja@rfzo.rs

Ovi podaci biće korišćeni za odobravanje nabavke navedenih lekova apotekama. NACRT PLANA OPTIMIZACIJE MREŽE USTANOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U SRBIJI

Ažurirano 10.2.2021 godine

Danas, 10.

Danas, 10. februara, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, uz podršku Drugog projekta razvoja zdravstva i Svetske banke, predstavilo je Nacrt plana optimizacije mreže ustanova zdravstvene zaštite (Masterplan) čime je otvoren javno-privatni dijalog o predloženim rešenjima za unapređenje efikasnosti, dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite u Srbiji. 

Masterplan predviđa organizaciju zdravstvenog sistema kroz šest regiona, uz planiranje kapaciteta u skladu sa brojem stanovnika, njihovim zdravstvenim potrebama i mogućnostima ustanova da pruže kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Izradu Masterplana sprovelo je Ministarstvo zdravlja u okviru Drugog projekta razvoja zdravstva uz podršku stručnog tima međunarodnog konzorcijuma koji čine IBF (Belgija), Delta Haus (Hrvatska) i NALED (Srbija). 

Zainteresovani građani, privreda, lokalne samouprave, zdravstvene institucije i stručna javnost će tokom trajanja javnih konsultacija, od 10. do 22. februara, moći da se upoznaju sa Masterplanom i dostave komentare ili sugestije za njegovo unapređenje posredstvom vebsajta kome možete pristupiti OVDE KONFERENCIJA: Uloga farmaceuta u imunizaciji

Ažurirano 10.2.2021 godine

Poštovane koleginice i kolege, 

Pozivamo vas na Konferenciju: Uloga farmaceuta u imunizaciji koja će biti održana 13.

Poštovane koleginice i kolege, 

Pozivamo vas na Konferenciju: Uloga farmaceuta u imunizaciji koja će biti održana 13. februara sa početkom u 10 časova. Na konferenciji će učešće uzeti profesori sa Farmaceutskog fakulteta u Beogradu koji će govoriti o značaju imunizacije i ulozi farmaceuta. Projekat: "Značaj i uloga farmaceuta u promociji vakcinacije" koji je pripremila Farmaceutska komora Srbije predstaviće mag.farm.spec. Tatjana Šipetić, direktorka Komore, a iskustva iz Hrvatske preneće direktorka Hrvatske farmaceutske komore, mag.farm.spec. Ana Slodo. 

U drugom delu Konferencije biće reči o vakcinacije protiv Covid-19. 

Program Konferencije možete pogledati OVDE

Pristup Konferenciji je besplatan i možete se registrovati preko ovog LINKA


VAŽNA OBAVEŠTENJA - RFZO

Ažurirano 11.1.2021 godine

Republički fond za zdravstveno osiguranje obratio se Farmaceutskoj komori Srbije dopisom od 11.

Republički fond za zdravstveno osiguranje obratio se Farmaceutskoj komori Srbije dopisom od 11.1.2021. godine (OVDE) u kojem se navodi da je potrošnja pojedinih lekova, koji se koriste u lečenju obolelih od COVID-19 višestruko povećana u apotekama, pri čemu se značajne količine lekova izdaju a da nisu propisane na obrascu lekarskog recepta, što je suprotno režimu izdavanja utvrđeno u dozvoli za lek, shodno članu 55. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima. 

U dopisu RFZO navodi se da je imajući u vidu potrošnju lekova koji se koriste i u lečnju obolelih od COVID-19, a koji se izdaju u apotekama, navedeno od posebnog značaja za lekove iz grupe:

  • niskomolekularnih heparina,
  • antibiotika i 
  • kortikosteroida.

"Za sve navedene lekove, dozvolom za lek utvrđen je režim izdavanja koji podrazumeva izdavanje leka samo uz lekarski recept, te je potrebno da obezbediti poštovanje zakonske odredbe pri izdavanja navedenih grupa lekova u apotekama, tj. da se ovi lekovi ne izdaju u apotekama bez odgovarajućeg recepta, odnosno lekarskog izveštaja na kome je propisan lek."

S tim u vezi ukazujemo vam na naveden član 55. stav 1. i stav 4. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima, kao i  da se navedeni lekovi mogu izdavati isključivo na osnovu:

  • odgovarajućeg recepta ili
  • lekarskog izveštaja na kome je propisan lek. 

“Zabranjeno je izdavati, odnosno prodavati lekove suprotno izvršenoj klasifikaciji lekova u skladu sa čl. 51-54. ovog zakona, odnosno suprotno režimu izdavanja lekova utvrđenom u dozvoli za lek. 

Nadležna komora oduzeće odobrenje za samostalni rad izdato u skladu sa zakonom ako lice koje izdaje lek postupi suprotno stavu 1. ovog člana.”

U slučaju da Farmaceutska komora Srbije dobije informacije o postupanju koje je suprotno gore navedenom, dužna je da postupi u skladu sa navedenim članom 55. stav 4. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima, odnosno da oduzme odobrenje za samostalni rad - licencu. 

1 ... 5 6 7 8 9 ... 17

Arhiva sadržaja

Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2019
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2018
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2017
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2016
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2015