CI


Upitnik Evropske asocijacije bolničkih farmaceuta

Ažurirano 27.9.2020 godine

Evropska asocijacija bolničkih farmaceuta (EAHP) sprovodi upitnik kako bi se sakupila iskustva bolničkih farmaceuta tokom COVID-19 pandemije, a kome možete pristupiti Nastavak teksta

Evropska asocijacija bolničkih farmaceuta (EAHP) sprovodi upitnik kako bi se sakupila iskustva bolničkih farmaceuta tokom COVID-19 pandemije, a kome možete pristupiti OVDE. Upitnik je sa jedne strane usmeren na detalje vezane za nestašice lekova do kojih je došlo tokom pandemije, a sa druge strane odnosi se na iskustva bolničkih farmaceuta tokom prvih meseci pandemije, načine upravljanja krizom i mogućnosti za davanje preporuka kako bi se u budućnosti poboljšala spremnost bolničkih farmaceuta na krizne situacije poput globalne pandemije.ČESTITAMO SVETSKI DAN FARMACEUTA

Ažurirano 25.9.2020 godine

Poštovane koleginice i kolege,

Čestitamo Vam Svetski dan farmaceuta! U aktuelnom trenutku neophodno je prilagoditi se promenama i skoncentrisati na ulogu zdravstvenog radnika i stručnjaka za lekove.

Poštovane koleginice i kolege,

Čestitamo Vam Svetski dan farmaceuta! U aktuelnom trenutku neophodno je prilagoditi se promenama i skoncentrisati na ulogu zdravstvenog radnika i stručnjaka za lekove. Pružanje konsultacija pacijentima o lekovima zasnovanim na dokazima trebalo bi da bude u središtu apotekarske prakse sa dugoročnim ciljem postizanja sigurne i efikasne upotrebe lekova. Upravo ovo zahteva mrežu magistra farmacije sa jasno definisanim znanjima i odgovornostima. 

Zato nam je izuzetno važno da danas, na Svetski dan farmaceuta, imamo priliku da promovišemo naše kolege, prve Savetnike za dijabetes koji će u apotekama pružati standardizovanu farmaceutsku uslugu obolelima od dijabetesa radi unapređenja zdravlja, poboljšanja stepena adherence i boljih zdravstvenih ishoda.

Pored toga, Farmaceutska komora Srbije je pripremila niz aktivnosti, od besplatnog pristupa jednoj od najvećih svetskih baza podataka do materijala za učešće u kampnaji higijene ruku u predškolskim ustanovama. Ovo je prilika da dodelimo i važne nagrade: Nagradu „Stevan Šukljević“ i nagrade na sada već tradicionalnom konkursu za Svetski dan farmaceuta. 

Pozivamo Vas da i Vi u svojoj apoteci obeležite ovaj dan i napravite još jedan korak ka boljoj apotekarskoj praksi. 


OD 21-27. SEPTEMBRA BESPLATAN PROBNI PRISTUP BAZI MEDICINESCOMPLETE

Farmaceutska komora Srbije je u okviru obeležavanja Svetskog dana farmaceuta, za sve svoje članove obezbedila besplatni probni pristup bazi informacija MedicinesComplete, u trajanju od sedam dana od 21-27. septembra. U skladu sa interesovanjem, Komora će pokrenuti aktivnosti kako bi svojim članovima obezbedila pristup ovoj bazi podataka.

U navedenom periodu članovi Komore mogu pristupiti bazi preko svog korisničkog naloga na sajtu Komore OVDE

Nakon logovanja, na stranici korisničkog servisa, a ispod naslova Korisnički servis za članove, nalazi se posebna kućica MEDICINESCOMPLETE. U bazu podataka ulazite jednostavno klikom na ovaj naslov.  


DOBITNICA NAGRADE “STEVAN ŠUKLJEVIĆ” ZA 2020. GODINU

Nagrada “Stevan Šukljević” ustanovljena je 2016. godine u čast prijatelja, saradnika i uglednog magistra farmacije Stevana Šukljevića. Ovogodišnji laureat nagrade "Stevan Šukljević" je dr. sci. med.  Marija Popović Milenković, dipl. farm. spec., kojoj će priznanje biti dodeljeno na prvoj sledećoj sednici Skupštine. 

Marija Popović Milenković se svojim radom i zalaganjem istakla kao izuzetan farmaceut. Diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu 2001. godine, specijalizaciju “Farmaceutska zdravstvena zaštita” završila 2007., a 2010. godine doktorirala na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu. Autor je velikog broja radova u časopisima od nacionalnog i međunarodnog značaja. Od 2000. godine do danas zaposlena je u Apoteci Kragujevac. Biografiju Marije Popović Milenković pogledajte OVDE


DODELA PRVIH POTVRDA O USPEŠNO ZAVRŠENOM PROGRAMU ZA PRUŽANJE STANDARDIZOVANE USLUGE – SAVETNIK ZA DIJABETES

U okviru Projekta Komore “Uvođenje standardizovane farmaceutske usluge obolelima od dijabetesa u apotekama” biće dodeljene prve Potvrde o uspešno završenom programu za pružanje standardizovane usluge pacijentima sa dijabetesom, koju izdaje Farmaceutska komora Srbije. Naše kolege i koleginice koji su u prethodnom period ispunili sve predviđene uslove dobiće i bedž sa natpisom “Savetnik za dijabetes”, a ukoliko dva farmaceuta iz jedne apoteke dobiju gore navedenu Potvrdu, apoteka u kojoj rade stekla je pravo na Sertifikat koji ukazuje da u toj apoteci pacijenti oboleli od dijabetesa mogu dobiti savetovanje kroz standardizovanu farmaceutsku uslugu.

Pozivamo i sve ostale kolege da se uključe u Projekat. Od strane Radne grupe, a na vaš predlog, materijal za pružanje usluge biće korigovan, unapređen i dostupan najkasnije do kraja oktobra ove godine. 

Spisak farmaceuta i apoteka možete pogledati OVDE

Rezultati I faze pilot projekta OVDE


NAGRAĐENI RADOVI NA KONKURSU POVODOM SVETSKOG DANA FARMACEUTA

Na konkursu povodom Svetskog dana farmaceuta na temu: „Uloga farmaceuta u transformaciji globalnog zdravlja“ pristiglo je ukupno 35 radova. Zahvaljujemo se svima koji su odvojili vreme i sa nama podelili svoju viziju uloge farmaceuta u eri transformacije globalnog zdravlja, kao i inspirativne aktivnosti koje sprovode u apotekama. 

Spisak kolega koji su poslali radove možete pogledati OVDE

Na ovom konkursu kao tri najbolja rada ocenjeni su: 

 • mr.ph. Sanja Dimitrijević, AU “Benu”, Niš; 
 • mr.ph. Sanja Dimitrijević, AU “Niš”, Niš; 
 • mr.ph. Jelena Kostić Valčić, Pirot. 


KAMPANJA: HIGIJENA RUKU U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

Farmaceutska komora Srbije je uzela aktivno učešće u Kampanji za higijenu ruku donacijom 10.000 postera koji su početkom jula distribuirani u sve predškolske ustanove na teritoriji Republike Srbije. S obzirom na epidemiološku situaciju nismo u mogućnosti da planirane radionice na temu: Nije teško biti čist i uredan održimo u toku ove nedelje, ali stavljamo na raspolaganje poster prilagođen za štampanje na A4 (preuzmite OVDE) koji možete da odštampate i date savete našim najmlađim sugrađanima i njihovim roditeljima
OD DANAS Besplatni probni pristup bazi MedicinesComplete

Ažurirano 21.9.2020 godine

Poštovane kolege,

Farmaceutska komora Srbije je u okviru obeležavanja Svetskog dana farmaceuta, za sve svoje članove obezbedila besplatni probni pristup bazi informacija MedicinesComplete, u trajanju od sedam dana od 21-27.

Poštovane kolege,

Farmaceutska komora Srbije je u okviru obeležavanja Svetskog dana farmaceuta, za sve svoje članove obezbedila besplatni probni pristup bazi informacija MedicinesComplete, u trajanju od sedam dana od 21-27. septembra. U skladu sa interesovanjem, Komora će pokrenuti aktivnosti kako bi svojim članovima obezbedila pristup ovoj bazi podataka.

U navedenom periodu članovi Komore mogu pristupiti bazi preko svog korisničkog naloga na sajtu Komore www.farmkom.rs

Nakon logovanja, na stranici korisničkog servisa, a ispod naslova Korisnički servis za članove, nalazi se posebna kućica MEDICINESCOMPLETE. U bazu podataka ulazite jednostavno klikom na ovaj naslov.  

MedicinesComplete je renomirana baza podataka Velike Britanije, koja sadrži medicinske alate i opsežne informacije o lekovima. Sve informacije su zasnovane na dokazima i redovno se ažuriraju, kako bi pomogle farmaceutima u donošenju odluka i unapređenju bezbednosti pacijenata.

Pretražite bazu i pogledajte kakve funkcionalnosti i informacije nudi. Po isteku probnog perioda, mejlom ćete dobiti link za popunjavanje kratkog upitnika o funkcionalnostima baze i njenoj upotrebnoj vrednosti u svakodnevnom radu.

MedicinesComplete objedinjuje:

 • British National Formulary i BNF for Children - literatura izbora za koncizne informacije o lekovima, kojom se služe zdravstveni profesionalci širom sveta. Sadrže detaljne informacije o doziranju, merama opreza, odobrenim indikacijama i off label primeni. Moguća je pretraga po lekovima ili određenim stanjima/bolestima. Sadrži smernice o lečenju pojedinih zdravstvenih stanja i bolesti. Laka za upotrebu u svakodnevnom radu. BNF for Children pruža smernice za primenu lekova kod dece od rođenja do navršenih 18 godina.
 • Martindale’s ADR Checker –međunarodno priznat i cenjen alat za prepoznavanje neželjenih reakcija na lekove i dalje postupanje.
 • Stockley’s Interactions Checker – alat koji omogućava brzu i laku proveru interakcija lek-lek, lek-hrana i ostale interakcije lekova, kao i interakcije biljnih lekova. Pruža informacije o ozbiljnosti interakcije i instrukcije o daljem postupanju.
 • Drugs in Pregnancy and Lactation – detaljne informacije o primeni lekova tokom trudnoće i dojenja
 • Dietary Supplements – Baza podataka o dijetetskim suplementima (doziranje, dejstvo, izvori u hrani, toksičnost)
 • Ekscipijensi za izradu farmaceutskih oblika
 • Klinički kalkulatori (indeks telesne mase, klirens kreatinina i dr.)

Pogledajte kratak video (OVDE) o mogućnostima alata za pretragu.

Molba za hitan inspekcijski nadzor

Ažurirano 25.8.2020 godine

Farmaceutska komora Srbije je došla do saznanja da se u prodajnom objektu Roda Mega Blok 64 Shopping Centar, na adresi Đorđa Stanojevića 35, Novi Beograd, nalazi raf sa vidnom oznakom APOTEKA (dopis i slike u prilogu).

Farmaceutska komora Srbije je došla do saznanja da se u prodajnom objektu Roda Mega Blok 64 Shopping Centar, na adresi Đorđa Stanojevića 35, Novi Beograd, nalazi raf sa vidnom oznakom APOTEKA (dopis i slike u prilogu).

S tim u vezi Komora je uputila Ministarstvu zdravlja - Sektoru za zdravstvenu inspekciju molbu za hitan inspekcijski nadzor (dopis možete pogledati OVDE) shodno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. Glasnik RS”, br. 25/2019), I to: članu 53., 221., 224. i 225, kao i članu 251. stav 1. tačka 6) i 7). 

O izvršenom nadzoru i sprovedenim merama blagovremeno ćemo vas obavestiti.

Ažurirano:
Dana 24.08.2020. izvršen je inspekcijski nadzor, dopis koji smo dobili od zdravstvenog inspektora Ministarstva zdravlja  možete preuzeti OVDE

KONKURS POVODOM SVETSKOG DANA FARMACEUTA

Ažurirano 23.8.2020 godine

Konkurs povodom Svetskog dana farmaceuta na temu: „Uloga farmaceuta u transformaciji globalnog zdravlja“ otvoren je do 15.

Konkurs povodom Svetskog dana farmaceuta na temu: „Uloga farmaceuta u transformaciji globalnog zdravlja“ otvoren je do 15. septembra 2020. godine. Tri najoriginalnija rada biće nagrađena novčanom nagradom od 10.000 dinara. Ovo je prilika da se govori o načinu na koji farmaceuti transformišu zdravlje, pružajući različite usluge u apoteci, npr. savetovanje o zdravom načinu životu, vakcinacija radi prevencije bolesti, savetovanje osobama obolelim od dijabetesa ili astme, savetovanja u vezi terapije i drugo, čime se bolje kontroliše njihovo zdravstveno stanje i poboljšava kvalitet života.

„Ove godine se obeležava deseti Svetski dan farmaceuta. Kolege u svim oblastima farmaceutske profesije, svi pojedinačno, igraju važnu ulogu u transformaciji zdravlja, u svojoj zemlji. Trenutno, farmaceuti širom sveta neumorno rade na tome da zaustave širenje koronavirusa i obezbede dostupnost kvalitetnih lekova. Želim da im se zahvalim na trudu tokom ovog teškog vremena. 21. vek će biti vek farmaceuta i pozivam kolege širom sveta da obeleže 25. septembar, Svetski dan farmaceuta“, izjavio je predsednik FIP-a Dominique Jordan.

Svetski dan farmaceuta obeležava se svake godine 25. septembra. Ovaj datum je usvojila Međunarodna farmaceutska federacija (FIP) na Svetskom kongresu farmacije i farmaceutskih nauka u Istambulu 2009. godine sa ciljem da ohrabri farmaceute i njihova udruženja da različitim aktivnostima promovišu i zastupaju uloge farmaceuta u unapređenju zdravlja, u svim krajevima sveta.

Propozicije za učešće:

 1. Na konkursu mogu učestvovati svi članovi Komore koji uredno izmiruju obaveze prema Komori.
 2. Rad na temu „Uloga farmaceuta u transformaciji globalog zdravlja“ treba poslati na adresu komora@farmkom.rs sa naznakom ZA KONKURS-SDF, zaključno sa 15.9.2020. godine.
 3. Tekst treba biti napisan pismom Times New Roman, font 12 i može da ima maksimalno 2500 karaktera sa razmakom. Uz tekst je potrebno poslati i svoju fotografiju iz apoteke.

U skladu sa Odlukom Skupštine Komore tri (3) najoriginalnija rada biće nagrađena novčanom nagradom u iznosu od 10.000,00 dinara. Nagrađeni radovi biće objavljeni u glasniku Farmaceutske komore Srbije, časopisu „Apotekarska praksa“

Rezultati konkursa biće objavljeni 25.9.2020. godine na sajtu i Facebook strani Farmaceutske komore Srbije.


1 ... 4 5 6 7 8 ... 13