CI


Usluga farmaceuta za pacijente sa astmom – prva faza projekta

Ažurirano 06.12.2022 godine

Poštovane koleginice i kolege,

Sa velikom zadovoljstvom Vas pozivamo da 8.

Poštovane koleginice i kolege,

Sa velikom zadovoljstvom Vas pozivamo da 8. decembra sa početkom u 17 časova prisustvujete vebinaru koji se realizuje sa ciljem podrške Savetnicima za astmu i svima koji to žele da postanu. Na početku vebinara biće promovisani prvi Savetnici za astmu i predstavljeni preliminarni rezultati dobijeni obradom do sada prikupljenih podataka. Zatim ćemo kroz najnovije studije ukazati na značaj vakcinacije kod osoba sa astmom, a kod kojih je povećan rizik od hospitalizacija, komplikacija i smrtnog ishoda usled infekcije virusom gripa. U drugom delu vebinara biće predstavljeni primeri iz prakse, koji imaju za cilj da savetovanje učine efikasnijim i uspešnijim.


LINK za PRIJAVU https://event.webinarjam.com/register/293/405zotn2

Edukacija je akreditovana kao stručni sastanak druge kategorije (1 bod za pasivno učešće)

STRUČNI SASTANAK

 • 17:00 – 17:15 Promocija Savetnika za astmu, Mag. farm. spec. Nikolina Skorupan 
 • 17:15 – 17:45 Značaj vakcinacije kod pacijenata sa astmom, Van. prof. dr Brankica Filipić
 • 17:45 – 18:15 Struktura usluge po koracima – primeri iz prakse, Mag. farm. spec. Nikolina Skorupan 

Ukoliko i ti želiš da postaneš "Savetnik za astmu" priključi se edukacijama i ispuni definisane uslove OVDE

EDUKACIJA SE ODRŽAVA UZ PODRŠKU SPONZORA:  AMICUS 

Promotivni materijal: 

 • Ključne poruke - značaj vakcinacije kod obolelih od astme OVDE
 • Izvodi iz Pravilnika o obaveznoj i preporučenoj imunizaciji protiv gripa OVDE
 • Poster: Zaštitite se od gripa - Vakcinišete se na vreme OVDE
Javni poziv za stručne nadzornike za 2023. godinu

Ažurirano 02.12.2022 godine

Poštovаne koleginice i kolege, 

Farmaceutska komora Srbije je u postupku definisanja predloga liste stručnih nadzornika za 2023.

Poštovаne koleginice i kolege, 

Farmaceutska komora Srbije je u postupku definisanja predloga liste stručnih nadzornika za 2023. godinu koju u skladu sa članom 192. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Komora dostavlja ministru zdravlja najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu. Stručni nadzornici sa liste stručnih nadzornika, koju odlukom utvrđuje ministar zdravlja, vrše redovnu i vanrednu spoljnu proveru kvaliteta stručnog rada.

Pozivаmo Vаs dа, ukoliko ste zаinteresovаni, dostаvite svoju prijаvu nа mejl ogranka Komore kome pripadate sа nаznаkom „prijаvа zа stručnog nаdzornikа“ nаjkаsnije do 5. decembra 2022. godine. 

U prijаvi je potrebno da pošaljete popunjenu excel tabelu (OVDE) i kratku biografiju.    

Stručni nаdzornici trebа dа budu istaknuti predstаvnici apotekarske delatnosti delаtnosti, priznаti i dokаzаni stručnjаci, nаstаvni i nаučni rаdnici, koji imaju najmanje 5 godina staža u apoteci. Prednost pri izboru predloga za stručne nadzornike imaju magistri farmacije sa završenom zdravstvenom ili akademskom specijalizaciom, odnosno nastavnim ili naučnim zvanjem. 

NAPOMENA: Lista stručnih nadzornika se izrađuje za svaku godinu posebno. Stručni nadzornici sa Liste za 2022. godinu koji žele da obavljaju ovaj posao i u 2023. godini ponovo se prijavljuju. 

Komisija imenovana od strane direktora Komore pregledaće pristigle prijаve i konаčаn predlog liste proslediti ministru zdravlja na dalju nadležnost. 

Bliže informаcije vezаno zа redovnu spoljnu proveru kvаlitetа stručnog rаdа u zdrаvstvenim ustаnovаmа možete nаći OVDE

Korak napred u pružanju usluge obolelima od dijabetesa - 2. deo

Ažurirano 28.11.2022 godine

Poštovane koleginice i kolege,

Sa velikom zadovolјstvom Vas pozivamo da 1.

Poštovane koleginice i kolege,

Sa velikom zadovolјstvom Vas pozivamo da 1. decembra u 18 časova prisustvujete drugoj edukaciji koja se realizuje sa cilјem podrške Savetnicima za dijabetes i svima koji to žele da postanu. Prvi deo stručnog sastanka posvećen je najnovijim studijama koje ukazuju na veliki značaj vakcinacije kod osoba koje imaju dijabetes, a kod kojih je povećan rizik od hospitalizacija, komplikacija i smrtnog ishoda usled infekcije virusom gripa. U drugom delu biće predstavlјeni osnovni principi izbalansirane ishrane koji se mogu primeniti u praksi. Primerи iz prakse, u okviru radionice, imaju za cilј da savetovanje učine efikasnijim i uspešnijim.

LINK za PRIJAVU https://event.webinarjam.com/register/289/6895map5

Edukacija je akreditovana kao stručni sastanak druge kategorije (1 bod za pasivno učešće)

STRUČNI SASTANAK

 • 18:00 – 18:30 Značaj vakcinacije kod osoba obolelih od dijabetesa, Van. prof. dr Brankica Filipić
 • 18:30 – 19:00 Osnovi principi ishrane kod osoba obolelih od dijabetesa, Prof. dr Vesna Dimitrijević Srećković
 • 19:00 – 19:20 Savetovanje pacijenata u apoteci – pacijent i farmaceut, tim koji menja navike, Mag. farm. spec. Jelena Stefanović Vojinović


Ukoliko i ti želiš da postaneš "Savetnik za dijabetes" priključi se edukacijama i ispuni definisane uslove OVDE

EDUKACIJA SE ODRŽAVA UZ PODRŠKU SPONZORA:  AMICUS 

Promotivni materijal: 

 • Ključne poruke - značaj vakcinacije kod obolelih od dijabetesa OVDE
 • Izvodi iz Pravilnika o obaveznoj i preporučenoj imunizaciji protiv gripa OVDE
 • Poster: Zaštitite se od gripa - Vakcinišete se na vreme OVDE
Korak napred u pružanju usluge obolelima od dijabetesa – prvi deo

Ažurirano 22.11.2022 godine

Poštovane koleginice i kolege,

Sa velikom zadovolјstvom Vas pozivamo da 24.

Poštovane koleginice i kolege,

Sa velikom zadovolјstvom Vas pozivamo da 24. novembra prisustvujete prvoj od dve edukacije koja se realizuje sa cilјem podrške Savetnicima za dijabetes i svima koji to žele da postanu. U okviru kontinuirane edukacije, koja je namenjena farmaceutima biće predstavlјeni SGLT2 inhibitori i GLP-1 RA, njihovo mesto u terapiji, doziranje, način primene, mere opreza i kontraindikacije, klinički značajne interakcije i neželјene reakcije na lek.

LINK ZA PRIJAVU https://event.webinarjam.com/register/286/rp9x0s35

Edukacija je akreditovana kao stručni sastanak druge kategorije (1 bod za pasivno učešće)

PROGRAM 

 • 17:00 do 17:15 Gojaznost i dijabetes tip 2 – sada imamo izlaz iz začaranog kruga, prof. dr Aleksandar Đukić, endokrinolog, KC Kragujevac
 • 17:15 do 17:30 Zaštitimo život pacijentima sa T2D, SI i HBB , prof. dr Aleksandra Jotić, UKC Srbije

STRUČNI SASTANAK

 • 17:30 – 18:00 Uloga GLP-1 RA i SGLT-2 inhibitora u terapiji dijabetesa, prof. dr Sandra Vezmar Kovačević
 • 18:00 – 18:30 Savetovanje pacijenata u apoteci, mag. farm. spec. Tatjana Milošević


Ukoliko i ti želiš da postaneš "Savetnik za dijabetes" priključi se edukacijama i ispuni definisane uslove OVDE

EDUKACIJA SE ODRŽAVA UZ PODRŠKU SPONZORA:  NOVO NORDISK I ASTRA ZENECA


PROŠIREN JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROJEKTU "PITAJ ME ZA HPV"

Ažurirano 18.11.2022 godine

Poštovane koleginice i kolege,

S obzirom na veliku zainteresovanost, Farmaceutska komora Srbije objavljuje proširen poziv za učešće u projektu PITAJ ME ZA HPV, za magistre farmacije koji rade u javnim apotekama na teritoriji celog Ogranka Vojvodina i Ogranak Niš sa KiM.

Poštovane koleginice i kolege,

S obzirom na veliku zainteresovanost, Farmaceutska komora Srbije objavljuje proširen poziv za učešće u projektu PITAJ ME ZA HPV, za magistre farmacije koji rade u javnim apotekama na teritoriji celog Ogranka Vojvodina i Ogranak Niš sa KiM. Pozivamo zainteresovane kolege da se prijave za učešće putem imejla: pitajmezahpv@farmkom.rs 

U prijavi je potrebno navesti: ime i prezime farmaceuta, ID broj farmaceuta, naziv apoteke u kojoj farmaceut radi, adresu apoteke, kontakt imejl i broj telefona.

Rok za prijavu: 20. novembar 2022. godine.

Detaljne informacije o dinamici projekta, planiranim edukacijama, definisanim ishodima i finansijskoj nadoknadi biće prosleđene prijavljenim kolegama do 15. decembra 2022. godine. 

____________________________________________________________________________


Aktuelni podaci pokazuju da je u Republici Srbiji (2020) 1.205 žena obolelo od raka grlića materice i da je 634 žena umrlo od ove bolesti. Ovakvo stanje je poražavajuće i jasno pokazuje da za Republiku Srbiju prevencija raka grlića materice više nije stvar pojedinca, već javnog zdravlјa. Farmaceutska komora Srbije u saradnji sa MSD-Health Equity Catalyst fondom pokreće pilot projekat u apotekama: PITAJ ME ZA HPV

Opšti cilј projekta je povećanje stope HPV vakcininacije u odabranim populacijama građana i odabranim gradovima/opštinama, pružanjem saveta i informacija zasnovanih na dokazima.

Projekat se sprovodi u okruzima sa visokim stopama incidence raka grlića materice (preko 24 na 100.000 stanovnika):

 • Nišavskom okrugu (Grad Niš, opštine Aleksinac, Svrlјig, Merošina, Ražanj, Dolјevac i Gadžin Han)
 • Zaječarskom okrugu (Grad Zaječar, opština Bolјevac, Knjaževac, Sokobanja)
 • Borskom okrugu (Grad Bor, opštine Majdanpek, Kladovo i Negotin)
 • Zapadnobačkom okrugu (Grad Sombor, opštine Apatin, Odžaci i Kula)
 • Severnobanatskom okrugu (Grad Kikinda, opštine Kanjiža, Senta, Ada, Čoka, Novi Kneževac)

Pozivamo zainteresovane kolege koji rade u javnim apotekama, u navedenim okruzima, da se prijave za učešće u projektu putem imejla: pitajmezahpv@farmkom.rs 

U prijavi je potrebno navesti: ime i prezime farmaceuta, ID broj farmaceuta, naziv apoteke u kojoj farmaceut radi, adresu apoteke, kontakt imejl i broj telefona.

Planiramo da uklјučimo 250 magistara farmacije/diplomiranih farmaceuta u sprovođenju projekta.

Rok za prijavu: 1. novembar 2022. godine.


1 ... 4 5 6 7 8 ... 29