CI


SEROLOŠKO TESTIRANJE NA ANTITELA - COVID-19

Ažurirano 09.6.2020 godine

Farmaceutska komora Srbije pružiće jednokratnu i bespovratnu pomoć iz Fonda uzajamne pomoći za serološko tetiranje na prisustvo IgM i IgG antitela na korona virus.

Farmaceutska komora Srbije pružiće jednokratnu i bespovratnu pomoć iz Fonda uzajamne pomoći za serološko tetiranje na prisustvo IgM i IgG antitela na korona virus.  

Upravni odbor Farmaceutske komore Srbije je doneo Odluku o iznosu i kriterijumima za upotrebu sredstava iz Fonda uzajamne pomoći za vreme važenja Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 zaraznom bolešću (OVDE). 

Ovom odlukom odobrena je isplata jednokratne i bespovratne pomoći iz Fonda uzajamne pomoći na koju pravo ima svaki član Farmaceutske komore Srbije koji je upisan u imenik Farmaceutske komore Srbije, u skladu sa zakonom, i koji ima uredno plaćenu članarinu zaključno sa 2019. godinu.

Od dokumentacije je potrebno priložiti:

  • popunjen zahtev  (zahtev) i
  • račun za izvršeno serološko tetiranje na prisustvo IgM i IgG antitela na korona virus izdato od nadležne zdravstvene ustanove u kojoj je testiranje izvršeno.

Svaki član Komore koji ispunjava uslove ima pravo na jedno testiranje.

NAPOMENA: Zbog malog broja prijavljenih, a velike teritorijalne razuđenosti, organizacija testiranja na korova virus PCR testom za prijavljene članove sa ogranka Kragujevac, Niš i Vojvodina za sada nije moguće. 

Opšte mere prevencije za apoteke

Ažurirano 20.5.2020 godine

Na molbu Farmaceutske komore Srbije Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanovic Batut" izradio je dokument koji se tiče Opštih mera prevencija za apoteke.

Na molbu Farmaceutske komore Srbije Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanovic Batut" izradio je dokument koji se tiče Opštih mera prevencija za apoteke. U dostavljenom dokumentu dat je pregled opštih mera prevencije koje su preporučene za rad apoteka tokom pandemije COVID-19. 

Dokument možete pogledati OVDE

POMOĆ ČLANOVIMA KOMORE

Ažurirano 05.5.2020 godine

Farmaceutska komora Srbije pružiće jednokratnu i bespovratnu pomoć iz Fonda uzajamne pomoći svoji članovima sa ciljem podrške vezano za posledice izazvane pandemijom COVID-19.

Farmaceutska komora Srbije pružiće jednokratnu i bespovratnu pomoć iz Fonda uzajamne pomoći svoji članovima sa ciljem podrške vezano za posledice izazvane pandemijom COVID-19.

Upravni odbor Farmaceutske komore Srbije je na svojoj 2. sednici (1. elektronskoj) koja je održana 23-24. mart 2020. godine, shodno zakonskim ovlašćenjima, doneo Odluku o iznosu i kriterijumima za upotrebu sredstava iz Fonda uzajamne pomoći u vreme vanrednog stanja (OVDE). 

Ovom odlukom odobrena je isplata jednokratne i bespovratne pomoći iz Fonda uzajamne pomoći na koju pravo ima svaki član Farmaceutske komore Srbije koji je upisan u imenik Farmaceutske komore Srbije, u skladu sa zakonom, i koji ima uredno plaćenu članarinu zaključno sa 2019. godinu, i to:

  • porodici magistra farmacije/diplomiranog farmaceuta, člana Komore, preminulog od bolesti izazvane koronavirusom (zahtev),
  • članovima Komore koji su oboleli i hospitalizovani zbog infekcije COVID-19 (zahtev),
  • članovima Komore koji su oboleli zbog infekcije COVID-19, nisu hospitalizovani  (zahtev) i
  • članovima Komore koji su od 15.04.2020. godine ostali bez posla, odnosno članovima sa kojima je poslodavac raskinuo ugovor o radu ili članovima kojima je istekao ugovor o radu na određeno vreme, a nisu u roku od mesec dana zaključili ugovor o radu sa istim ili drugim poslodavcem (zahtev).

Pozivamo sve članove Komore, koji ispujnavaju gore navedene uslove, da podnesu zahtev na adresu: Farmaceutska komora Srbije (sa naznakom: Komisija za fond uzajamne pomoći), Mutapova 25, 11000 Beograd ili skeniranu dokumentaciju pošalju na mejl: komora@farmkom.rs. 

Regionalni forum Farmaceutske komore Srbije

Ažurirano 27.2.2020 godine

Regionalni forum Farmaceutske komore Srbije održan je u četvrtak, 27.

Regionalni forum Farmaceutske komore Srbije održan je u četvrtak, 27. februara 2020. godine sa početkom u 10.30 časova u hotelu Crowne Plaza u Beogradu. Na Forumu Komore govorili su najviši predstavnici komora iz regiona: prim.mr.sci. Zahida Binakaj, mr.ph., predsednica Komora magistara farmacije FBiH, mag.farm. Ana Slodo, predsednica Hrvatske farmaceutske komore, mag.farm. Katarina M. Kostadinović, predsednica Skupštine Farmaceutske komore Crne Gore, mag.farm.spec. Želimir Janjić i predsednik Izvršnog odbora Farmaceutske komore Republike Srpske. 

Iz izlaganja naših kolega mogli smo da čujemo najnovije informacije o uslovima za potpisivanje ugovora sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, implementaciji e-Recepta i e-Kartona sa osvrtom na praćenje pokazatelja kvaliteta i evidencija usluga farmaceuta i iskustvima vezano za privatizaciji apoteka. 

Drugi deo foruma bio je posvećen primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u apotekama, gde je IT Kompanija Ascaldera iznela svoja iskustva po ovom pitanju. 

 

Obaveza sticanja znanja o ličnoj higijeni i merama zaštite od zaraznih bolesti

Ažurirano 03.2.2020 godine

Odredbom člana 2.

Odredbom člana 2. Pravilnika o programu obuke za sticanje osnovnih znanja o ličnoj higijeni i merama zaštite od zaraznih bolesti, načinu njegovog sprovođenja, visini troškova, naknadi za rad komisija i ostalim pitanjima (“Službeni glasnik RS", broj 15 /17), propisano je ko podleže obavezi sticanja osnovnih znanja o ličnoj higijeni i merama zaštite od zaraznih bolesti.

U tački 4) ovog člana su kao kandidati navedeni: zaposleni na poslovima proizvodnje, prometa i izdavanja lekova i medicinskih sredstava, odnosno koji na drugi način dolaze u neposredan kontakt sa lekovima i medicinskim sredstvima.

Odredbe ovog Pravilnika se, iz objektivnih razloga, do sada nisu primenjivale. Međutim, kako su se nedavno stekli uslovi za sprovođenje obuke i polaganje navedenog ispita, apotekama je od strane Odeljenja za sanitarnu inspekciju Ministarstva zdravlja o tome mejlom poslato obaveštenje i dostavljen obrazac prijave za pohađanje predavanja i polaganje ispita o sticanju osnovnih znanja o ličnoj higijeni i merama zaštite od zaraznih bolesti.

Sve potrebne informacije dostupne su putem linka

NAPOMENA: Zaposleni na poslovima proizvodnje, prometa i izdavanja lekova i medicinskih sredstava, odnosno koji na drugi način dolaze u neposredan kontakt sa lekovima i medicinskim sredstvima treba da imaju potrebna znanja i da imaju potvrdu o položenom ispitu o osnovnim znanjima o ličnoj higijeni i merama zaštite od zaraznih bolesti:

  • kandidate, odnosno zaposlene koji imaju srednju stručnu spremu medicinske struke (farmaceutski, medicinski, stomatološki I veterinarski tehničari) prijavljujete samo za polaganje ispita bez prethodnog pohađanja predavanja,
  • zaposleni koji imaju visoku stručnu spremu medicinske struke (magistar farmacije, doktor medicine, doktor stomatoloije i veterinarske medicine) ne moraju da pohađaju predavanja niti da polažu ispit,
  • sve ostale zaposlene, kako one koji imaju srednju stručnu spremu, tako I one koji imaju visoku stručnu spremu koja nije medicinska, prijavljujete i za pohađanje predavanja i za polaganje ispita.
1 ... 3 4 5 6 7 ... 10

Arhiva sadržaja

Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2019
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2018
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2017
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2016
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2015