CI


Nadzor nad obavljanjem apotekarske delatnosti

Ažurirano 12.11.2021 godine

Na sajtu Ministarstva zdravlja, 10.

Na sajtu Ministarstva zdravlja, 10. novembra 2021. godine objavljen je Akt o primeni propisa  u vezi nadzora nad obavljanjem apotekarske delatnosti (OVDE), U skladu sa navedenim Aktom nadzor nad obavljanjem apotekarske delatnosti, uključujući i utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje apotekarske delatnosti, obavljaju inspektori za lekove i medicinska sredstva Ministarstva zdravlja.


POSLEDNJI U NIZU VEBINARA: RAZGOVORI ZA BUĐENJE - PETKOM U SEDAM

Ažurirano 26.10.2021 godine

Drage koleginice i kolege,

Zbog velikog interesovanja svojih članova Farmaceutska komora Srbije, u saradnji sa partnerima, realizuje set od 6 novih vebinara pod nazivom „Razgovori za buđenje - petkom u sedam“ za koje verujemo da će vam pomoći u rešavanju svakodnevnih izazova u profesionalnom i privatnom životu.

Drage koleginice i kolege,

Zbog velikog interesovanja svojih članova Farmaceutska komora Srbije, u saradnji sa partnerima, realizuje set od 6 novih vebinara pod nazivom „Razgovori za buđenje - petkom u sedam“ za koje verujemo da će vam pomoći u rešavanju svakodnevnih izazova u profesionalnom i privatnom životu. Vebinari se održavaju svakog petka u 19 časova od 1. oktobra do 5. novembra ove godine.

Pozivamo vas da u petak 5.11.2021. godine, u 19 časova prisustvujete ŠESTOM i poslednjem vebinaru u okviru projekta psihološke podrške članovima Komore.  

OVOG PETKA SAZNAĆETE: Zašto je seksualnost tabu tema? -  Kako da prihvatimo seksualnost i uživamo u njoj, bez predrasuda. Naučimo da se osećamo dobro u svom telu. 

LINK ZA REGISTRACIJU OVDE

Razgovore za buđenje - petkom u sedam vodiće specijalista kliničke psihologije, psihoterapeut, predsednica udruženja Savetovališta za psihoonkologiju, rebt terapeut i licencirani life coach, Vesna Kostić.

  • 1.10.2021. u 19 časova - Komunikacija -  Pokrenimo se, napravimo željenu promenu u svom životu i naučimo više o tome kako s kim da komuniciramo
  • 8.10.2021. u 19 časova – Bes - Saveti za negativne emocijeKako da se izborimo i amortizujemo svoj bes sa ciljem poboljšanja kvaliteta života
  • 15.10.2021. u 19 časova – Life couching Za sve one koji žele da unaprede svoje rezultate u okviru farmaceutskih interpersonalnih relacija, a to žele da urade najbrže i najbolje što mogu 
  • 22.10.2021. u 19 časova – Prihvatanje sebe bez samoobezvređivanja Prihvatite sebe bez uslovljavanja, ne osuđujte sebe kao osobu, naučite da opraštate sebi da bi mogli da oprostite drugima
  • 29.10.2021. u 19 časova – Partnerske relacije i kako se izboriti sa raskidom – uzroci, razlozi i način za prevazilaženje
  • 5.11.2021. u 19 časova – Zašto je seksualnost tabu tema? - Kako da prihvatimo seksualnost i uživamo u njoj, bez predrasuda. Naučimo da se osećamo dobro u svom telu.
    • LINK ZA REGISTRACIJU OVDE


KONKURS ZA STRUČNE NADZORNIKE ZA 2022. GODINU

Ažurirano 25.10.2021 godine

Poštovаne koleginice i kolege, 

Farmaceutska komora Srbije je u postupku definisanja predloga liste stručnih nadzornika za 2022.

Poštovаne koleginice i kolege, 

Farmaceutska komora Srbije je u postupku definisanja predloga liste stručnih nadzornika za 2022. godinu koju u skladu sa članom 192. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Komora dostavlja ministru zdravlja najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu. Stručni nadzornici sa liste stručnih nadzornika, koju odlukom utvrđuje ministar zdravlja, vrše redovnu i vanrednu spoljnu proveru kvaliteta stručnog rada.

Pozivаmo Vаs dа, ukoliko ste zаinteresovаni, dostаvite svoju prijаvu nа mejl ogranka Komore kome pripadate sа nаznаkon „prijаvа zа stručnog nаdzornikа“ nаjkаsnije do 31. oktobra 2021. godine. 

U prijаvi je potrebno nаvesti: ID broj, ime i prezime, titulu, nаučno/nаstаvno zvаnje i/ili specijаlizаciju, rаdno iskustvo, kontаk telefon i kratku biografiju.    

Stručni nаdzornici trebа dа budu istaknuti predstаvnici apotekarske delatnosti delаtnosti, priznаti i dokаzаni stručnjаci, nаstаvni i nаučni rаdnici, koji imaju najmanje 10 godina staža u apoteci. Prednost pri izboru predloga za stručne nadzornike imaju magistri farmacije sa završenom zdravstvenom ili akademskom specijalizaciom. odnosno nastavnim ili naučnim zvanjem. 

NAPOMENA: S obzirom da se radi o predlogu nove Listе stručnih nadzornika za 2022. godinu, na konkurs je potrebno da se prijave i stručni nadzornici sa Liste za 2021. godinu, koji i dalje žele da obavljaju ovaj posao.  

Komisija imenovana od strane direktora Komore pregledaće pristigle prijаve i konаčаn predlog liste proslediti ministru zdravlja na dalju nadležnost. 

Bliže informаcije vezаno zа redovnu spoljnu proveru kvаlitetа stručnog rаdа u zdrаvstvenim ustаnovаmа, kao i materijal sa edukacije za stručne nadzornike koji sprovode redovnu spoljnu proveru kvaliteta stručnog rada u 2021. godini koja je održana 12.10.2021. godine, možete nаći OVDE

Obuka za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti – ZZPL

Ažurirano 10.10.2021 godine

Obuka za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koju organizuje Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i USAID-ov Projekat za odgovornu vlast, u saradnji sa Farmaceutskom komorom Srbije, biće održana 12.

Obuka za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koju organizuje Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i USAID-ov Projekat za odgovornu vlast, u saradnji sa Farmaceutskom komorom Srbije, biće održana 12. oktobra 2021. godine, od 10:00 do 13:00 časova.

Program obuke možete pogledati OVDE

LINK ZA PRISTUP OVDE

Prethodna prijava nije potrebna. Obuku drži predstavnik Poverenika i ona je besplatna. 

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti - ZZPL („Službeni glasnik RS“, br. 87/18) je počeo da se primenjuje 22. avgusta 2019. godine. Apotekarski sektor obrađuje veliki broj podataka o ličnosti naših građana i to podataka koji spadaju u posebnu vrstu podataka o ličnosti a čija obrada zahteva viši stepen pažnje. Imajući u vidu navedeno kao i brojne novine koje je ZZPL uveo u pravni poredak Srbije, pravnih nejasnoća koje sadrži, kao i zbog kompleksnosti ukupne materije, prepoznata je potreba za dodatnom edukacijom zaposlenih u apotekarskom sektoru.  

Cilj ove obuke je da lica koja su već određena za zaštitu podataka o ličnosti i oni koji će tek biti određeni, steknu nova i dograde postojeća znanja o pravu na zaštitu podataka o ličnosti i da se bliže upoznaju sa obavezama koje, u skladu sa ZZPL, imaju rukovaoci i obrađivači podataka o ličnosti.

Apotekarske ustanove i samostalne privatne apoteke imaju obavezu da odrede lice za zaštitu podataka o ličnosti i da o tome obaveste Poverenika. Ukoliko to ne urade one čine prekršaj po ZZPL-u.

Ovim putem Vas pozivamo da u susret planiranim obukama, ukoliko to već niste učinili, odredite lice za zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom.  


ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA NE PRIMENJUJE SE NA LEKOVE

Ažurirano 05.10.2021 godine

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija dostavilo je Privrednoj komori Srbije  mišljenje u vezi  primene odredbe člana 4.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija dostavilo je Privrednoj komori Srbije  mišljenje u vezi  primene odredbe člana 4. stav 1. Zakona o zaštiti potrošača, odnosno pojašnjenje da li se odredbe ovog zakona, a koje se odnose na reklamacije i način rešavanja reklamacija, primenjuju i na lekove i medicinska sredstva koji su uređeni posebnim zakonima, odnosno propisima.

U priloženom dopisu nadležno ministarstvo je dalo mišljenje da se Zakon o zaštiti potrošača ne primenjuje na lekove, već samo na medicinska sredstva. Takođe, na osnovu navedenog mišljenja Zakon o zaštiti potrošača se ne primenjuje na lekove, jer se primenom posebnih propisa u oblasti lekova pruža viši stepen zaštite pacijenata u odnosu na  Zakon o zaštiti potrošača, kao i da se između pacijenata i ovlašćenog subjekta za promet lekova na malo (apoteka) ne stvara obligacioni odnos, odnosno da ne postoji potrošački odnos.

Mišljenje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija od 28. septembra 2021. godine OVDE

1 ... 3 4 5 6 7 ... 20