CI


Upešno završena redovna spoljna provera kvaliteta stručnog rada

Ažurirano 27.12.2022 godine

Farmaceutska komora Srbije je uspešno završila redovnu spoljnu proveru kvaliteta stručnog rada za 2022 godinu.

Farmaceutska komora Srbije je uspešno završila redovnu spoljnu proveru kvaliteta stručnog rada za 2022 godinu. Provera kvaliteta stručnog rada je sprovedena na osnovu godišnjeg plana redovne spolјne provere kvaliteta stručnog rada za 2022. godinu, utvrđenim Odlukom ministra zdravlјa broj 531-01-00103/2022-09 od 14.02.2022. godine.

Pod proverom kvaliteta stručnog rada, u smislu Zakona o zdravstvenoj zaštiti (član 188), podrazumeva se postupak provere kvaliteta stručnog rada zdravstvenih ustanova, drugog pravnog lica, odnosno privatne prakse, zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. 

Provera kvaliteta stručnog rada vrši se kao: 1) unutrašnja provera kvaliteta stručnog rada; 2) spoljna provera kvaliteta stručnog rada.

Redovan spoljni stručni nadzor je sproveden u periodu od 1-25. novembra 2022. godine, u 47 apoteka od strane 131 stručnog nadzornika u skladu sa Pravilnikom o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite i proveri kvaliteta stručnog rada ("Službeni glasnik RS" br. 123/2021) i Stručno-metodološko uputstva za sprovođenje redovne spoLjne provere kvaliteta stručnog rada u apotekarskoj delatnosti 

Proverom kvaliteta stručnog rada Farmaceutska komora je dobila uvid u:

 • Primenu standarda i normativa, kao i vodiča dobre prakse u svakodnevnom radu
 • Nedostatke u radu
 • Prioritetne probleme i zdravstvene potrebe
 • Stručnu spremu zaposlenih
 • Edukaciju zdravstvenih radnika
 • Tehničke uslove rada

Svi izveštaji su u skladu sa zakonskim rokovima prosleđeni Ministru zdravlja na dalju nadležnost.

U 2023 godini predloženo je 100 apoteka za redovan spoljni stručni nadzor tj. proveru kvaliteta stručnog rada. Broj stručnih nadzornika koji će obavljati nadzor je 243. Stručni nadzornici su predstavnici obrazovnih institucija, profesori sa fakulteta, farmaceuti iz apoteka sa iskustvom od najmanje 5 godina radnog staža.


OBELEŽAVANJE SVETSKOG DANA FARMACEUTA

Ažurirano 22.12.2022 godine

Povodom Svetskog dana farmaceuta, ove godine je Farmaceutska komora Srbije sprovela projekat edukacije dece u predškolskim ustanovama i osnovnim školama.

Povodom Svetskog dana farmaceuta, ove godine je Farmaceutska komora Srbije sprovela projekat edukacije dece u predškolskim ustanovama i osnovnim školama. Interesovanje kolega bilo je veliko i za projekat se prijavilo 120 farmaceuta iz cele zemlјe. Edukacije smo sprovodili tokom septembra i u prvoj polovini oktobra meseca.

Bili smo prisutni u 40 gradova Srbije i edukovali smo oko 8500 mališana u ovom krugu, i to oko:

 • 2500 starijih osnovaca od 5. do 8. razreda na teme:  „Čas apotekarstva na času istorije – otkriće penicilina“, „Čas apotekarstva na času biologije – razlike između bakterija i virusa“ i „Psihoaktivne supstance“
 • 3000 mlađih osnovaca od 1. do 4. razreda, i oko 3000 dece iz predškolskih ustanova na temu: „Kako da porastemo zdravi i snažni“ - Prednosti zdrave ishrane i uticaj zdravih životnih navika na organizam.

Farmaceuti su pokazali da imaju veliki uticaj na javno zdravlјe, i da je naša uloga jasna i prepoznatlјiva.

Ideja je da ovu aktivnost nastavimo iz godine u godinu, obzirom da su komentari dece, kolega i nastavnika više nego pozitivni!


STANDARDIZACIJA FARMACEUTSKIH USLUGA U 2023. GODINI

Ažurirano 19.12.2022 godine

Poštovane koleginice i kolege,

Farmaceutska komora Srbije je u postupku pripreme programa rada za narednu godinu.

Poštovane koleginice i kolege,

Farmaceutska komora Srbije je u postupku pripreme programa rada za narednu godinu. S tim u vezi, a sa ciljem definisanja teme za standardizaciju farmaceutske usluge u 2023. godini, odnosno oblasti za koje je zainteresovano članstvo Komore, molimo Vas da izdvojite 1 minut i odgovorite na navedeno pitanje OVDE. Vaše povratne informacije su nam dragocene. Anketa je dostupna do 20. decembra. Unapred hvala. 


Potpisan Protokol o saradnji između dve komore

Ažurirano 19.12.2022 godine

Svesni značaja međusobne saradnje i izražene potrebe za izjednačavanjem uslova rada farmaceuta na teritoriji Republike Srbije i Republike Srpske, dana 15.

Svesni značaja međusobne saradnje i izražene potrebe za izjednačavanjem uslova rada farmaceuta na teritoriji Republike Srbije i Republike Srpske, dana 15.12.2022. u Banja Luci potpisan je Protokol o saradnji između Farmaceutske komore Republike Srpske i Farmaceutske komore Srbije.

Protokol su potpisale predsednica Farmaceutske komore Republike Srpske (FKRS) prim. mr farm. Jadranka Bjelaković i direktorka Farmaceutske komore Srbije (FKS) dipl. farm. Slavica Milutinović. 

Pored njih, sastanku su prisustvovali predsednik IO FKRS prim. mr farm. spec. Želimir Janjić, mr farm. spec. Đurđica Kopanja i mr farm. Rada Novaković, kao i mr farm. Nataša Milanović, novoizabrana predsednica Farmaceutskog društva Republike Srpske. Putem video konferencijskog poziva sastanku su se priklјučile prof. dr Svetlana Stojkov i doc. dr Dragana Jocić.

Protokol o saradnji je zaklјučen u cilјu uspostavlјanja okvira za buduću saradnju i unapređenje međusobnih odnosa i uslova rada farmaceuta i poslovanja u farmaceutskim sektorima. Potpisivanjem ovog Protokola, iskazan je zajednički i obostrani interes da na ravnopravnim odnosima, u skladu sa međusobnim dogovorom, dve komore sarađuju u poslovima iz svoje nadležnosti, a u svrhu realizovanja postavlјenih cilјeva.

Prva zajednička aktivnost je izrada novog dokumenta Nacionalnog okvira za procenu kompetencija farmaceuta. Rad na ovom projektu započeo je odmah, održavanjem zajedničkog onlajn sastanka radnih grupa obe komore za izradu okvira kompetencija farmaceuta, čiji su članovi: ispred FKS prof. dr Svetlana Stojkov (predsednik), prof. dr Jelena Parojčić, doc. dr Dragana Jocić i dipl. farm. Slavica Milutinović; ispred FKRS mr farm. spec. Đurđica Kopanja (predsednik), doc. dr Ana Golić Jelić, doc. dr Anđelka Račić i mr farm. Rada Novaković. Vebinar - Racionalna upotreba antibiotika u pedijatriji

Ažurirano 13.12.2022 godine

Poštovane koleginice i kolege,

Sa velikom zadovolјstvom Vas pozivamo da 15.

Poštovane koleginice i kolege,

Sa velikom zadovolјstvom Vas pozivamo da 15. decembra u 18 časova prisustvujete završnoj edukaciji u 2022. godini koja se realizuje sa ciljem podrške SAVETNICIMA ZA ANTIBIOTIKE i svima koji to žele da postanu. Na osnovu podataka za Republiku Srbiju, gotovo je sigurno da je najčešči uzrok pojave rezistencije bakterija u pedijatrijskoj praksi nepotrebna (nesvrsishodna) upotreba antibiotika. Kako da utičemo na ustaljene greške i dovedemo do pozitivnih promena, razgovaraćemo sa eminentnim stručnjacima iz ove oblasti u okviru akreditovanog stručnog sastanka na temu: Racionalna upotreba antibiotika u pedijatriji. 

LINK ZA PRIJAVU https://event.webinarjam.com/register/299/yvw3khz2

PROGRAM STRUČNOG SASTANKA

 • 18:00 do 18:10 Uvodna reč, mag.farm.spec. Dragana Rajković 
 • 18:10 do 18:30 Racionalna upotreba antibiotika u pedijatriji, Prof. dr Milica Bajčetić 
 • 18:30 do 18:50 Rezistencija bakterija na antimikrobna sredstva u Srbiji, doc. Dr Deana Medić 
 • 18:50 do 19:10 Najčešći primeri nesvrsishodne primene antibiotika u pedijatriji, dr spec. Goran Vukomanović 
 • 19:10 do 19:30 Savetovanje pri izdavanju antibiotika za decu, mag.farm.spec. Nikolina Skorupan 
 • 19:30 do 20:00 Diskusija
1 ... 3 4 5 6 7 ... 29