CI


VAŽNA INFORMACIJA - OBAVEZNA PRIJAVA NA SAJT VLADE RS

Ažurirano 01.3.2021 godine

Nakon dopisa koji je Farmaceutska komora Srbije uputila 3.

Nakon dopisa koji je Farmaceutska komora Srbije uputila 3.2.2021. godine nadležnim institutima/zavodima za javno zdravlje, a na osnovu primedbi svojih članova da nisu uspeli da se vakcinišu u nadležnim domovima zdravlja u periodu od 14-15 časova, od strane Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ danas, 4.2.2021. godine dobili smo sledeću informaciju: 

  1. U cilju daljeg planiranja vakcinacije zdravstvenih radnika, uključujući i magistre farmacije, neophodno je da se svi zainteresovani pojedinačno prijave na sajt Vlade Republike Srbije OVDE
  2. Narednih dana bićemo obavešteni o novim terminima, ukoliko isključivo budu otvoreni za veći broj ustanova u privatnom i državnom sektoru, ili akcijama vakcinacije koji će biti organizovane za zdravstvene radnike.

_________________________________________________________________

Farmaceutska komora Srbije je danas, 1.2.2021. godine dobila informaciju od Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ da magistri farmacije, kao zdravstveni radnici, mogu da se vakcinišu sa dostupnom vakcinom u periodu od 14 do 15 časova, u domu zdravlja na teritoriji gde rade.

Radi daljeg planiranja vakcinacije posebno odabranim vakcinama potrebno je da se svako pojedinačno prijavi na sajt Vlade Republike Srbije OVDE

Takođe, u dopisu se navodi da će nas u narednim danima obavestiti o novim terminima, ukoliko isključivo budu otvoreni za veći broj ustanova u privatnom i državnom sektoru, ili akcijama vakcinacije koji će biti organizovane za zdravstvene radnike. 

Informacija se odnosi na sve magistre farmacije, državni i privatni sektor. Napominjemo da zdravstvenih radnici imaju prednost prilikom vakcinacije zbog svojih obaveza u ustanovama gde rade.

_______________________________________________________________________________________________

Ovim putem vas obaveštavamo o dopisima koje je Farmaceutska komora Srbije uputila nadležnim institucijama vezano za vakcinaciju magistra farmacije koji rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kako u zdravstvenim ustanovama u Planu mreže, tako i zdravstvenim ustanovama u privatnoj svojini i privatnoj praksi. O daljim informacijama bićete redovno informisani. 

  1. 30.12.2020. godine - Farmaceutska komora Srbije se obratila ministru zdravlja sa molbom da magistri farmacije, članovi Farmaceutske komore Srbije koji su zaposleni u apotekama, u skladu sa prioritetima koji se odnose na zdravstvene radnike budu vakcinisani u što kraćem roku. Dopis možete pogledati OVDE
  2. 11.1.2021. godine - Farmaceutska komora Srbije se obratila Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" sa molbom da nam u skladu sa objavljenim Operativnim planom za imunizaciju protiv COVID-19 u Republici Srbiji, upute instrukcije o načinu prijavljivanja magistra farmacije za vakcinaciju protiv COVID-19, i to kako za zaposlene u zdravstvenim ustanovama u Planu mreže, tako i za zaposlene u zdravstvenim ustanovama u privatnom sektoru i privatnoj praksi. Dopis možete pogledati OVDE
  3. 15.1.2021. godine - Farmaceutska komora Srbije se obratila Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" sa urgencijom za odgovor vezano za dopis od 11.1.2021. godine. Dopis možete pogledati OVDE
  4. 19.1.2021. godine - S obzirom da do danas nismo dobili odgovor od nadležnih institucija, Komora se obratila predsednici Vlade Republike Srbije i članovima Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 sa molbom za pomoć po ovom pitanju. Dopis možete pogledati OVDE


OBAVEŠTENJE:

UPITNIK - Interesovanje za vakcinisanje protiv zarazne bolesti COVID-19, koji je Komora pokrenula samoinicijativno sa ciljem da se nadležnima jasno predoči broj magistra farmacije koji želi da se vakciniše, popunilo je 643 članova Farmaceutske komore Srbije, odnosno 9% članova Komore, od kojih je 40% iz Beograda. 

Farmaceutska komora će prikupljene podatke dostaviti nadležnim institucijama, Ministarstvu zdravlja i Institutu za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut”, kao broj magistra farmacije koji su iskazali interesovanje za vakcinaciju, razvrstano po upravnim okruzima. Napominjemo da do danas, 21.1.2021. godine nismo dobili odgovor na dostavljene dopise od strane nadležnih institucija kojima su isti dostavljeni. 


FARMACEUTI IZRADILI BROŠURU O VAKCINAMA

Ažurirano 28.2.2021 godine

Katedra za mikrobiologiju i imunologiju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu izradila je brošuru o vakcinama protiv koronavirusa koje su dostupne u Srbiji i najčešćim dilemama građana u vezi sa procesom vakcinacije.

Katedra za mikrobiologiju i imunologiju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu izradila je brošuru o vakcinama protiv koronavirusa koje su dostupne u Srbiji i najčešćim dilemama građana u vezi sa procesom vakcinacije.

U brošuri pod nazovom “Covid 19 vacine u Srbiji – Sve što treba da znate o novim vakcinama” sadržan je pregled osnovnih informacija o pet vakcina: Fajzer BioNTek, Sputnjik V, Sinofarm, AstraZeneka i Moderna. Brošuru možete preuzeti OVDE

Brošura daje kratka objašnjenja o vrsti vakcine (šta znači ako je vektorska, RNK ili klasična), informacije o načinu primene i doziranje (za koji uzrast je predviđena, u koliko se doza daje i u kom vremenskom razmaku).

Pored toga, pruža informacije vezano za kliničke studije o svakoj vakcini, kao i kakvi su uslovi neophodni za njeno čuvanje i transport. Kakvi su neželjeni efekti vakcine, šta će se desiti ukoliko ne primite drugu dozu u predviđeno vreme, koliko traje imunitet koji se stiče vakcinisanjem i kako i kada proveriti da li je vakcina efikasna. Sem informacija o vakcinama, brošura sadrži i odgovore na najčešća pitanja o vakcinaciji.

Izradu brošure pomogla je i Agencija za lekove i medicinska sredstva, kao i više udruženja  farmaceuta u Srbiji.

ODGOVOR MINISTARSTVA ZDRAVLJA NA PREDLOG NOVIH USLUGA

Ažurirano 23.2.2021 godine

Republička stručna komisija za farmaciju uputila je krajem 2020.

Republička stručna komisija za farmaciju uputila je krajem 2020. godine predlog novih usluga farmaceuta na primarnom nivou zdravstvene zaštite, koji je izrađen od strane Centra za razvoj farmaceutske i biohemijske prakse Univerziteta u Beogradu – Farmaceutskog fakulteta, više katedri Farmaceutskog fakulteta (Katedre za farmakokinetiku i kliničku farmaciju, farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju i socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo), Saveza farmaceutskih udruženja Srbije i Farmaceutske komore Srbije.

Konačni predlog usvojen je od strane Upravnog odbora Farmaceutske komore i Republičke stručne komisije za farmaciju (predlog usluga možete pogledati OVDE).

Ministarstvo zdravlja u dopisu od 18.2.2021. godine, koji je upućen Republičkoj stručnoj komisiji za farmaciju navodi da Republička stručna komisija za primarnu zdravstvenu zaštitu nije prihvatila predlog usluga, te se predlaže sastanak ove dve komisije u cilju daljeg usaglašavanja (dopis Ministarstva možete pogledati OVDE). 


Zahtev RFZO za dostavu podataka o zalihama lekova

Ažurirano 12.2.2021 godine

Farmaceutska komora Srbije je danas, 12.

Farmaceutska komora Srbije je danas, 12. februara, primila dopis od strane RFZO u kome se navodi da dostavljanje podataka o zalihama lekova, a na osnovu dopisa od 11. januara, nije adekvatno, odnosno da najveći broj apoteka i dalje ne dostavlja tražene podatke (dopis možete pogledati OVDE). Dostavljanje podataka odnosi se podjednako na apoteke iz Plana mreže (državne apoteke), kao i apoteke u privatnoj svojini. 

S tim u vezi apelujemo da u što hitnijem roku, ukoliko to do sada niste uradili, počnete sa dostavom traženih podataka preko aplikacije za unos podataka o stanju lagera navedenih lekova u apotekama za današnji dan i nastavite unos u kontinuitetu za svaki sledeći dan (instrukcija OVDE).

VAŽNE NAPOMENE: 

  • Lista lekova za koje treba dostaviti podatke PROŠIRENA je u odnosu na prethodnu i potrebno je dostavljati redovno podatke o zalihama za sve navedene lekove (OVDE). 
  • Radi bržeg i efikasnijeg pristupa Portalu finansija RFZO je omogućio da apoteke mogu same da otvore svoj nalog. Kada uđete na aplikaciju za unos podataka  OVDE  popunite tražene podatke kako bi otvorili svoj nalog. 

VAŽNO: Količina niskomolekularnih heparina (FRAGMIN, CLEXANE, FRAXIPARINE) se upisuje u jedinici mere koja je navedena u aplikaciji, tj. količina se iskazuje u broju šrpriceva, a ne u broju pakovanja. 

Za pristup Portalu finansija moguće je koristiti parametre za pristup koji su ranije dodeljeni ustanovama za potrebe korišćenja veb servisa za proveru zdravstvenog osiguranja. 

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja možete se obratiti na mejl adresu itpitanja@rfzo.rs

Ovi podaci biće korišćeni za odobravanje nabavke navedenih lekova apotekama. 

___________________________________________________________________

Republički fond za zdravstveno osiguranje obratio se Farmaceutskoj komori Srbije dopisom od 11.1.2021. godine (OVDE) u kome se navodi da je u cilju ravnomerne snabdevenosti apoteka lekovima, posebno lekovima koji se koriste u lečenju obolelih od COVID-19 izuzetno značajno dostavljanje podataka o dnevnim zalihama istih. Dostavljanje podataka odnosi se podjednako na apoteke iz Plana mreže (državne apoteke), kao i apoteke u privatnoj svojini. 

Filijale RFZO su 5.1.2021. godine obavestile sve zdravstvene ustanove, uključujući i apoteke, o značaju i načinu dostavljanja ovih podataka, ali najveći broj još uvek nije dostavio tražene podatke. 

S tim u vezi apelujemo da se u što hitnijem roku, a najkasnije sutra 12.1.2021. godine, do 9 časova, dostavite tražene podatke preko aplikacije za unos podataka o stanju lagera navedenih lekova (tabela OVDE) u apotekama za dan 11.1.2021. godine i nastavite unos u kontinuitetu za svaki sledeći dan (instrukcija OVDE).

NAPOMENA: Radi bržeg i efikasnijeg pristupa Portalu finansija RFZO je omogućio da apoteke mogu same da otvore svoj nalog. Kada uđete na aplikaciju za unos podataka  OVDE  popunite tražene podatke kako bi otvorili svoj nalog. 

VAŽNO: Količina niskomolekularnih heparina (FRAGMIN, CLEXANE, FRAXIPARINE) se upisuje u jedinici mere koja je navedena u aplikaciji, tj. količina se iskazuje u broju šrpriceva, a ne u broju pakovanja. 

Za pristup Portalu finansija moguće je koristiti parametre za pristup koji su ranije dodeljeni ustanovama za potrebe korišćenja veb servisa za proveru zdravstvenog osiguranja. 

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja možete se obratiti na mejl adresu itpitanja@rfzo.rs

Ovi podaci biće korišćeni za odobravanje nabavke navedenih lekova apotekama. NACRT PLANA OPTIMIZACIJE MREŽE USTANOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U SRBIJI

Ažurirano 10.2.2021 godine

Danas, 10.

Danas, 10. februara, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, uz podršku Drugog projekta razvoja zdravstva i Svetske banke, predstavilo je Nacrt plana optimizacije mreže ustanova zdravstvene zaštite (Masterplan) čime je otvoren javno-privatni dijalog o predloženim rešenjima za unapređenje efikasnosti, dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite u Srbiji. 

Masterplan predviđa organizaciju zdravstvenog sistema kroz šest regiona, uz planiranje kapaciteta u skladu sa brojem stanovnika, njihovim zdravstvenim potrebama i mogućnostima ustanova da pruže kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Izradu Masterplana sprovelo je Ministarstvo zdravlja u okviru Drugog projekta razvoja zdravstva uz podršku stručnog tima međunarodnog konzorcijuma koji čine IBF (Belgija), Delta Haus (Hrvatska) i NALED (Srbija). 

Zainteresovani građani, privreda, lokalne samouprave, zdravstvene institucije i stručna javnost će tokom trajanja javnih konsultacija, od 10. do 22. februara, moći da se upoznaju sa Masterplanom i dostave komentare ili sugestije za njegovo unapređenje posredstvom vebsajta kome možete pristupiti OVDE 1 ... 3 4 5 6 7 ... 15

Arhiva sadržaja

Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2019
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2018
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2017
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2016
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2015