LA


АКЦИЈА ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА ФАРМАЦЕУТА продужена до 10. октобра

Ažurirano 15.9.2022 godine

Поштоване колегинице и колеге,

Обавештавамо Вас да је због велике заинтересованости како наших колега, тако и школских/предшколских установа за предавања на предложене теме, акција поводом Светског дана фармацеута продужена до 10.

Поштоване колегинице и колеге,

Обавештавамо Вас да је због велике заинтересованости како наших колега, тако и школских/предшколских установа за предавања на предложене теме, акција поводом Светског дана фармацеута продужена до 10. октобра. Такође, у периоду од 3-9. октобра у Републици Србије се обележава Дечија недеља. Према конвенцији Уједињених нација за Дечију недељу проглашена је прва недеља октобра, а усвајањем Декларације о правима детета дефинисана је повезаност и спремност да се посебна пажња посвети најмлађим становницима Земље.

__________________________________________________________________

Улога фармацеута у одржавању јавног здравља је велика и томе смо сведоци у апотекама сваког дана. Већ смо 2019. године изашли из оквира апотеке и започели сарадњу са вртићима и школама, схвативши да знање и васпитање о здрављу мора да се негује од малена. Веома велики број колега се тада одазвао нашој акцији, па смо ове године мало проширили теме и дајемо Вам могућност да својој деци и њиховим друговима одржите предавања на неколико интересантних тема, зависно од узраста:

  • За предшколски узраст и ученике 1. до 4. разреда - „Како да порастемо здрави и снажни“ - Предности здраве исхране и утицај здравих животних навика на организам
  • За ученике 5. до 8. разреда: „Час апотекарства на часу историје – откриће пеницилина“ и „Час апотекарства на часу биологије – разлике између бактерија и вируса“
  • За ученике 7. и 8. разреда:  „Психоактивне супстанце“

У договору са школом/вртићем можете одабрати тему и одржати једно или више предавања током септембра месеца.

Заинтересоване колеге могу се пријавити на мејл komora@farmkom.rs како би добили потребан материјал, укључујући и бојанке „Мој фармацеут и ја“ намењене млађим основцима и предшколцима. 

Презентације смо припремили за сва предавања, а Ви их можете интерпретирати на свој начин.

Хвала на исказаном интересовању. 

Срдачан поздрав,

Фармацеутска комора Србије

Победници конкурса на тему „Апотеке уједињене у акцији за здравији свет“

Ažurirano 05.9.2022 godine

На конкурсу поводом обележавањем Светског дана фармацеута, 25.

На конкурсу поводом обележавањем Светског дана фармацеута, 25. септембар на тему: Апотеке уједињене у акцији за здравији свет“, дефинисану од стране Међународне фармацеутске федерације-ФИП, који је објављен на сајту Фармацеутске коморе Србије 15. јуна и трајао до 15. августа 2022. године, пристигло је укупно 19 радова. 

На основу пристиглих радова чланови Комисије су након дискусије, већином гласова донели следећу одлуку о избору три најбоља рада:  

  • Маг. фарм. спец. Јелена Стефановић Војиновић, ИД 3742
  • Маг. фарм. Јелена Глишић Шеховић, ИД 8438
  • Маг. фарм. спец. Јована Богдановић, ИД 4425

Честитамо свим учесницима конкурса уз захвалност што су одвојили време, припремили и послали своје радове.

Посебне честитке ауторима изабраних радова који ће бити награђени са по 10.000,00 динара и позивом да као посебни гости присуствују предавању које Фармацеутска комора организује на VIII Међународном конгресу фармацеута 12-15. октобра 2022.

Награђени радови биће објављени у новом броју часописа "Апотекарска пракса".  

____________________________________________________________________________

Пету годину за редом Фармацеутска комора Србије отвара конкурс поводом Светског дана фармацеута. Ове године задатак фармацеута је да на тему: „Апотеке уједињене у акцији за здравији свет“ напишу рад који промовише улогу апотеке у промоцији здравља и превенцији болести и опишу активности које спроводе или планирају да спроведу у овој години. Предложене активности могу бити усмерене ка општој јавности и/или другим здравственим радницима. Могу да се спроводе унутар апотека, у медијима или у јавности (трибине, радионице и сл.).

Конкурс је отворен до 15. августа 2022. године. 

Текст послати на мејл komora@farmkom.rs са назнаком „ЗА КОНКУРС – СДФ“ као word документ, максимално до 500 речи, потпис, ИД број и слика аутора. 

Комисија ће објавити резултате 1. септембра 2022. године. 

Три (3) најоригиналнија рада биће награђена са по 10.000,00 динара. 

Комора упутила допис Министарству финансија у вези са применом система е-фактура

Ažurirano 01.9.2022 godine

Фармацеутска комора Србије је дана 23.

Фармацеутска комора Србије је дана 23.8.2022. године упутила Министарству финансија РС молбу за стручно мишљење у вези примене система е-фактура и евидентирање позиционирања преко електронског фискалног уређаја, са циљем да се кроз одговоре на дефинисана питања помогне рад магистра фармације у апотекарским установама и апотекама приватна пракса (ОВДЕ).

О добијеном одговору чланство Коморе биће благовремено обавештено.  

Резултати претходног поступка процене квалитета програма КЕ

Ažurirano 03.8.2022 godine

На основи члана 7.

На основи члана 7. став 5-7. Правилника о ближим условима  за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике („Сл. Гласник РС“, бр. 17/2022) и Јавног позива Здравственог савета Србије за акредитацију програма КЕ број 153-02-00389/2022-01 од 17.6.2022. године, Радна група за спровођење претходног поступка процене квалитета програма КЕ Фармацеутске коморе Србије, након састанка одржаног 2.8.2022. године објављује дана 3.8.2022. године збирну табелу са резултатима програма. На ове резултате организатор има рок од 5 дана за слање примедбе/молбе, односно до 7.8.2022. године, искључиво у електронској форми на е-маил адресу komora@farmkom.rs

Резултати претходног поступка процене квалитета програма КЕ ОВДЕ

Радна група за спровођење претходног поступка процене квалитета програма КЕ Фармацеутске коморе Србије размотриће пристигле примедбе/молбе и на основу тога доставити извештај Здравственом савет Србије на коначно одлучивање. 

Резултате акредитације Здравствени савет Србије ће објавити на својој веб страници у виду Збирне табеле оцењених програма КЕ 15. августа 2022. године. 


Нови Правилник о издавању, обнављању и одузимању лиценце

Ažurirano 11.7.2022 godine

Нови Правилник о ближим условима за издавање, обнављање и одузимање лиценце члановима комора здравствених радника објављен је у „Сл.

Нови Правилник о ближим условима за издавање, обнављање и одузимање лиценце члановима комора здравствених радника објављен је у „Сл. гласнику РС“, бр. 76/2022 од 7.7.2022. године и почиње да се примењује од 15. јула 2022. године (нови Правилник можете погледати ОВДЕ). 

Циљ усвајања новог Правилника јесте усклађивања подзаконског акта са Законом о здравственој заштити, који је у примени од априла 2019. године, као и потребе да се услови за издавање, обнаваљање и одузимање лиценце, као и полагање лиценцног испита уреде на квалитетнији и прецизнији начин. 

Осим наведених усклађивања, којима се обезбеђује бољи квалитет, већа ефикасност у поступању, прецизност и већа правна сигурност свих заинтересованих страна, члановима Коморе скрећемо пажњу на следеће измене: 

  • Уз захтев за обнову лиценце члан Коморе НЕ ДОСТАВЉА потврду да је најмање 50% од дана издавања лиценце радио у области здравствене делатности за коју има лиценцу, већ само доказ да је у периоду важења лиценце стекао одговарајаћу број бодова на нивоу лиценце године, односно лиценцног периода, а који се може утврдити из електронске евиденције Коморе. Број потребних бодова за обнову лиценце остао је непромењен – укупно 140 бодова, при чему број сакупљених бодова у једној години трајања лиценце не може бити мањи од десет. Здравственом раднику преко 70 година старости, коме је лиценца издата на период од годину дана, иста се може обновити ако је у периоду важења лиценце, у поступку континуиране едукације стекао 20 бодова.  
  • Незапослен здравствени радник који има лиценцу обавезан је да од 15. јула 2022. године, односно од дана почетка примене овог Правилника скупља бодове за обнову лиценце. 


Измењени обрасци захтева биће доступни на сајту Коморе од 15. јула ове године. 

1 2 3 4 5 6 ... 24