CI


Objavljeni rezultati prethodnog postupka procene kvaliteta programa KE

Ažurirano 07.8.2023 godine

Na osnovi člana 7.

Na osnovi člana 7. stav 5-7. Pravilnika o bližim uslovima  za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike („Sl. Glasnik RS“, br. 17/2022) i Javnog poziva Zdravstvenog saveta Srbije za akreditaciju programa KE broj 153-02-00789/2022-01 od 29.12.2022. godine, Radna grupa za sprovođenje prethodnog postupka procene kvaliteta programa KE Farmaceutske komore Srbije, nakon sastanka održanog 4.8.2023. godine objavljuje dana 7.8.2023. godine zbirnu tabelu sa rezultatima programa. Na ove rezultate organizator ima rok od 5 dana za slanje primedbe/molbe, odnosno do 11.8.2023. godine, isklјučivo u elektronskoj formi na e-mail adresu komora@farmkom.rs

Rezultati su objavljeni OVDE

Novi broj eApotekarske prakse

Ažurirano 01.8.2023 godine

Drage koleginice i kolege,

Novi broj glasnika Farmaceutske komore Srbije eApotekarska praksa dostupan je članovima Komore.

Drage koleginice i kolege,

Novi broj glasnika Farmaceutske komore Srbije eApotekarska praksa dostupan je članovima Komore. Najavlјujemo pristup elektronskom izdanju Nacionalnog registra lekova 2023, pozivamo Vas da podržite kampanju FIP-a povodom Svetskog dana farmaceuta i učestvujete na konkursu koji Komora organizuje na temu: "Farmaceuti jačaju zdravstveni sistem".

U avgustovskom broju možete naći aktuelne informacije u vezi sa projektima, objavlјenim radovima, najnovijim istraživanjima i novinama iz sveta farmacije. 

Link za pristup novom izdanje OVDE

Pišite nam! Očekujemo Vaše komentare i sugestije.


Svečana dodela licenci na Ogranku Beograd

Ažurirano 28.7.2023 godine

Farmaceutska komora Srbije u svom Ogranku Beograd 27.

Farmaceutska komora Srbije u svom Ogranku Beograd 27. jula 2023. upriličila je svečanu dodelu licenci novim obaveznim i dobrovoljnim članovima Komore. Licence su dobile magistre farmacije Aleksandra Vujović, Emilija Čikarić, Jelena Manojlović, Sanja Lukić i Vesna Obrenić.

Licence je dodelila mag. farm. Jelena Milojković predsednica Odbora ogranka Beograd, a zakletvu za farmaceute prilikom dodele čitala je mag. farm. Svetlana Solarov sekretar Ogranka Beograd.

Broj članova Farmaceutske komore u Organku Beograd je 2889, od toga je broj obaveznih članova 2450, dobrovoljnih članova 361 i pripravnika 78.

Članstvo u Komori je pravo i čast svih magistara farmacije u Republici Srbiji.


Otvorena vrata na Ogranku Beograd

Ažurirano 24.7.2023 godine

Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo Vas na otvorena vrata Farmaceutske komore Srbije koja će biti organizovana na Ogranku Beograd sa ciljem razmene informacija, predloga i sugestija u vezi sa radom Komore, a kojima će prisustvovati direktor, dipl.

Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo Vas na otvorena vrata Farmaceutske komore Srbije koja će biti organizovana na Ogranku Beograd sa ciljem razmene informacija, predloga i sugestija u vezi sa radom Komore, a kojima će prisustvovati direktor, dipl. farm. Slavica Milutinović. Otvorena vrata biće održana 27. jula 2023. godine u sedištu Ogranka Beograd, Mutapova 25, od 10:00 do 13:00 časova. 

Očekujemo Vas!


Sastanak komora zdravstvenih radnika

Ažurirano 19.7.2023 godine

Farmaceutska komora Srbije je 18.

Farmaceutska komora Srbije je 18. jula bila domaćin radnog sastanka svih direktora komora zdravstvenih radnika. Razmena informacija, predlozi za zajedničku saradnju, analiza i predlozi za unapređenje važećih zakonskih propisa i aktuelna problematika, sastavni su deo kontinuirane saradnje koju već duži niz godina iniciraju direktori komora.

Važna tema sastanka bila je digitalizacija u zdravstvu i sastanak u Vladi Srbije od 12. jula. Svi direktori su saglasni da su na sastanku sa predstavnicima koordinacionog tela Vlade RS za digitalizaciju u zdravstvu doneti značajni zaklјučci. U narednom periodu intenzivno će se raditi na povezivanju baza podataka o članstvu i pristupu podacima pacijenata, sa cilјem da samo zdravstveni radnik koji ima važeću licencu može da obavlјa zdravstvenu delatnost i pristupa podacima pacijenta.

Ostale razmatrane teme su uslovi i troškovi procene kvaliteta izvođenja akreditovanih programa kontinuiranih edukacija i licencnih ispita.

Diskutovan je i predlog za izradu jedinstvene elektronske platforme za postupak akreditacije programa KE. Ovim bi se postupak akreditacije KE u potpunosti digitalizovao i unapredila komunikacija komora po ovom pitanju.

Sastanku su prisustvovali direktori komora i predstavnici stručnih službi:

  • dr med. Bilјana Popović - direktorka Komore biohemičara Srbije
  • Vesna Jocić - direktorka Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije
  • dr Miodrag Stanić - direktor Lekarske komore Srbije
  • dr Milojko Jovanović - direktor Stomatološke komore Srbije
  • dipl. farm. Slavica Milutinović - direktorka Farmaceutske komore Srbije
1 2 3 4 5 6 ... 37

Arhiva sadržaja

Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2019
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2018
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2017
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2016
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2015