CI


Nedelja posvećena prijavljivanju neželjenih reakcija na lekove, 25-29. novembar 2019

Ažurirano 11.11.2019 godine

Od 25-29.

Od 25-29. novembra 2019. godine obeležava se četvrta godišnja kampanja #MedSafetyWeek, gde regulatorna tela za lekove, iz 57 zemalja sveta, učestvuju u akciji podizanja svesti o neželjenim reakcijama na lekove i važnosti njihovog prijavljivanja. Ovogodišnja kampanja fokusirana je na polifarmaciju, sa ključnom porukom da prijavljivanje neželjnih reakcija pomaže zaštiti pacijenata koji koriste više lekova istovremeno. ALIMS uzima aktivno učešće u ovogodišnjoj kampanji, a više detalja možete videti OVDE.

Javna rasprava

Ažurirano 09.11.2019 godine

Poštovane koleginice i kolege,

Na poziv Komore za dostavu komentara na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom i Nacrt zakona o zaštiti potrošača, u postupku javne rasprave, pristigao je jedan komentar predsednice Skupštine Slavice Milutinović i to vezano za farmaceutski otpad.

Poštovane koleginice i kolege,

Na poziv Komore za dostavu komentara na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom i Nacrt zakona o zaštiti potrošača, u postupku javne rasprave, pristigao je jedan komentar predsednice Skupštine Slavice Milutinović i to vezano za farmaceutski otpad. Farmaceutska komora Srbije je uputila dopise nadležnim ministarstvima, po pitanju oba nacrtа, koje možete pogledati:

- Dopis_Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom

- Dopis_Nacrt zakona o zaštiti potrošača

Održan SMART Pharmacist - Train The Trainer Workshop

Ažurirano 05.11.2019 godine

Prvi “SMART Pharmacist - Train The Trainer Workshop” održan je u Beogradu, u periodu od 3-5.

Prvi “SMART Pharmacist - Train The Trainer Workshop” održan je u Beogradu, u periodu od 3-5. novembra. Edukaciji je prisustvovalo ukupno 40 učesnika iz cele Srbije koji su edukovani za trenere u oblasti kontinuiranog profesionalnog razvoja i kliničkog modula posvećenog astmi i HOBP. O daljim aktivnostima u okviru SMART programa bićete uskoro obavešteni.

Simpozijum o stalnom unapređenju kvaliteta u zdravstvenim ustanovama

Ažurirano 01.11.2019 godine

Pozivamo vas da prisustvujete Simpozijumu o stalnom unapređenju kvaliteta u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite koji će biti održan u petak, 15.

Pozivamo vas da prisustvujete Simpozijumu o stalnom unapređenju kvaliteta u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite koji će biti održan u petak, 15. novembra 2019. godine u Institutu za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" sa početkom u 9:30 časova. Molimo Vas da prijavom na mejl zadovoljstvozuapoteke @pharmacy.bg.ac.rs potvrdite učešće Vaše ustanove, kao i imena osoba koje će prisustvovati. Program Simpozijuma možete pogledati OVDE.

PRAVILNIK o bližoj sadržini Registra zdravstvenih ustanova i dokumentaciji potrebnoj za registraciju

Ažurirano 31.10.2019 godine

Pravilnik o bližoj sadržini Registra zdravstvenih ustanova i dokumentaciji potrebnoj za registraciju objavljen je u "Sl.

Pravilnik o bližoj sadržini Registra zdravstvenih ustanova i dokumentaciji potrebnoj za registraciju objavljen je u "Sl.glasniku RS", broj 80 od 08.11.2019. godine. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja a počinje da se primenjuje 11. oktobra 2020. godine, odnosno danom početka rada Registra koji vodi Agencija za privredne registre.

Preuzmite PRAVILNIK