LA


Обавеза стицања знања о личној хигијени и мерама заштите од заразних болести

Ažurirano 03.2.2020 godine

Одредбом члана 2.

Одредбом члана 2. Правилника о програму обуке за стицање основних знања о личној хигијени и мерама заштите од заразних болести, начину његовог спровођења, висини трошкова, накнади за рад комисија и осталим питањима (“Службени гласник РС", број 15 /17), прописано је ко подлеже обавези стицања основних знања о личној хигијени и мерама заштите од заразних болести.

У тачки 4) овог члана су као кандидати наведени: запослени на пословима производње, промета и издавања лекова и медицинских средстава, односно који на други начин долазе у непосредан контакт са лековима и медицинским средствима.

Одредбе овог Правилника се, из објективних разлога, до сада нису примењивале. Међутим, како су се недавно стекли услови за спровођење обуке и полагање наведеног испита, апотекама је од стране Одељења за санитарну инспекцију Министарства здравља о томе мејлом послато обавештење и достављен образац пријаве за похађање предавања и полагање испита о стицању основних знања о личној хигијени и мерама заштите од заразних болести.

Све потребне информације доступне су путем линка

НАПОМЕНА: Запослени на пословима производње, промета и издавања лекова и медицинских средстава, односно који на други начин долазе у непосредан контакт са лековима и медицинским средствима треба да имају потребна знања и да имају потврду о положеном испиту о основним знањима о личној хигијени и мерама заштите од заразних болести:

  • кандидате, односно запослене који имају средњу стручну спрему медицинске струке (фармацеутски, медицински, стоматолошки И ветеринарски техничари) пријављујете само за полагање испита без претходног похађања предавања,
  • запослени који имају високу стручну спрему медицинске струке (магистар фармације, доктор медицине, доктор стоматолоије и ветеринарске медицине) не морају да похађају предавања нити да полажу испит,
  • све остале запослене, како оне који имају средњу стручну спрему, тако И оне који имају високу стручну спрему која није медицинска, пријављујете и за похађање предавања и за полагање испита.

Уредба о плану мреже здравствених установа

Ažurirano 28.1.2020 godine

Уредба о плану мреже здравствених установа објављена је у "Сл.

Уредба о плану мреже здравствених установа објављена је у "Сл. гласнику РС", бр. 5/2020 од 22.01.2020. године. Преузмите Уредбу

Одржан састанак са представницима државних апотека

Ažurirano 27.1.2020 godine

У оквиру активости које Министарство здравља спроводи везано за израду Плана оптимизације здравствених установа у јавној својини, дана 27.

У оквиру активости које Министарство здравља спроводи везано за израду Плана оптимизације здравствених установа у јавној својини, дана 27.01.2020. године одржан је састанак коме су присуствовали предстваници државних апотека, Фармацеутске коморе Србије и Другог пројекта развоја здравства Србије (МЗ) са консултантским тимом.

Кратак осврт на актуелну ситуацију и највеће проблеме са којима се државне апотеке сусрећу последњих шест година дао је маг.фарм.спец. Небојша Јорговановић, директор Апотеке Пожаревац и председник Управног одбора Фармацеутске коморе Србије.

Он се у свом излагању осврнуо пре свега на потписивање уговора између РФЗО и приватних апотека од 2013. године без јасно дефинисаних критеријума, поступак централизованих јавних набавки који РФЗО спроводи само за средства која су опредељена државним апотекама од 2015. године (приватне апотеке су у обавези да поштују постигнуте цене у процесу ЦЈН, али не и добављаче), јавне набавке за медицинска помагала и лекове са Листе Д које су државне апотеке у обавези да спроводе од 2013. године, а што није обавеза приватних апотека, обавезу поштовање Уредбе о коефицијентима за обрачун плата запосленима у јавним службама, што државним апотекама намеће обавезу исплате плата без обзира да ли за то имају довољна средства. Због великог броја апотека и последично велике конкуренције апотеке прибегавају попустима, укључујући ту и лекове који се издају на терет РФЗО. Поред наведеног присутан је и притисак локалне самоуправе, те су државне апотеке имале и проблем нерационалног запошљавања, углавном административног кадра.

Тренутна ситуација је забрињавајућа, како по питању решавања дуговања и статуса оних апотека које више не раде, тако и по питању опстанка државних апотека које су функционалне, делимично или у пуном обиму. Зато је неопходно да се држава што пре одлучи за једну од две могуће опције, задржавање државног сектора уз његову реорганизацију и рационализацију или улазак у поступак приватизације.

Предлог Плана оптимизације треба да буде завршен и предат Министарству здравља до краја маја ове године, те је најављена интензивна комуникација у наредном периоду у циљу дефинисања предлога потенцијалних решења.


ЕАХП 2019 - Анкета о несташици лекова

Ažurirano 31.12.2019 godine

Позивамо вас да учествујете у истраживању Европске асоцијације болничких фармацеута (ЕАХП) за 2019.

Позивамо вас да учествујете у истраживању Европске асоцијације болничких фармацеута (ЕАХП) за 2019. годину са циљем подизања свести о проблему несташице лекова и њиховом утицају на пацијенте, нарочито у болничком окружењу. До сада су спроведене укупно три анкете 2013., 2014. и 2018. године. Анкета о несташици лекова за 2019. годину жели да испита неке од разлога за несташицу лекова у болницама, као и утицај истог на пацијенте, а намењено је болничким фармацеутима, медицинским техничарима, лекарима те другим здравственим радницима који раде у болничком окружењу, као и пацијентима. Истраживање, коме можете приступити ОВДЕ, биће доступно до 13. јануара 2020. године.

Правилник о уговарању за 2020. годину

Ažurirano 30.12.2019 godine

Правилник о уговарању о здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2020.

Правилник о уговарању о здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2020. године објављен је у "Сл. гласнику РС", бр. 94 од 27.12.2019. године.

Текст Правилника можете погледати ОВДЕ.

Arhiva sadržaja

Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2019
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2018
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2017
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2016
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2015