LA


АПР - РЕГИСТАР ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА

Ažurirano 29.6.2020 godine

Агенција за привредне регистре (АПР) и Фармацеутска комора Србије активно ће сарађивати по свим питањима везано за формирање регистра здравствених установа у циљу јасног и благовременог информисања чланова Коморе о поступку уписа у регистар и неопходним активностима.

Агенција за привредне регистре (АПР) и Фармацеутска комора Србије активно ће сарађивати по свим питањима везано за формирање регистра здравствених установа у циљу јасног и благовременог информисања чланова Коморе о поступку уписа у регистар и неопходним активностима.

Одговоре АПР-а на до сада постављена питања чланова Коморе можете погледати ОВДЕ

Мишљење Министарства здравља Републике Србије достављено 29.06.2020. године на основу дописа Фармацеутске коморе Србије из марта 2020. године можете погледати ОВДЕ

Мишљење Републичког фонда за здравствено осигурање достављено 08.07.2020. године на основу дописа Фармацеутске коморе Србије од 01.07.2020. године можете погледати ОВДЕ

Информације које смо дефинисали заједно са АПР су следеће:

 • Измене и допуне Статута подразумевају само промену назива установе из „Здравствена установа“ у „Апотекарска установа“ до момента усвајања новог Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе, када ће се усклађивати и остали услови везано за организацију и рад установа.
 • Уколико нисте извршили наведену измену и допуну Статута до рока који је предвиђен Законом (11.04.2020. године) имате две могућности:
  • Да се измене и допуне Статута предају Привредном суду најкасније до краја јула како би најкасније до 15. августа добили одговарајуће решење. У овом случају, приликом предаје пријаве усклађивања АПР-у, уз регистрациону пријаву треба доставити пречишћен текст статута у оригиналу или овереној фотокопији.
  • Да измене и допуне Статута, које је неопходно извршити најкасније до 11. октобра, предате АПР-у заједно са Пријавом за упис усклађивања у регистар. У овом случају се уз пријаву предаје одлука оснивача о усвајању измена и допуна Статута и пречишћен текст Статута у оригиналу или овереној фотокопији.
 • Везано за недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена, апотекарске установе ће АПР-у достављати посебну Одлуку у којој је потребно навести недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена за дане радне недеље, суботу и недељу за сваку организациону јединицу посебно. Темплејт обрасца биће објављен на сајту Коморе почетком септембра. АПР ће, као забележбу података битних за правни промет, регистровати радно време здравствене установе (седишта) и јавно ће, на интернет страни АПР-а, објавити Одлуку о радном времену у огранцима и организационим јединицама.
 • Препорука је да све промене које желите да извршите у привредном суду везано за организацију, отварање нових огранака и рад установе завршите најкасније до 15. августа, како би ваша Пријава за упис усклађивања коју предајете од 12. октобра 2020. године могла бити потпуна и како не би морали да вршите допуне исте.
 • Чланови Фармацеутске коморе Србије на посебној мејл адреси apr-registar@farmkom.rs могу да поставе сва питања везана за неопходне активности и обавезе у наредном периоду.


СЕРОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ НА АНТИТЕЛА - COVID-19

Ažurirano 09.6.2020 godine

Фармацеутска комора Србије пружиће једнократну и бесповратну помоћ из Фонда узајамне помоћи за серолошко тетирање на присуство IgM и IgG антитела на корона вирус.

Фармацеутска комора Србије пружиће једнократну и бесповратну помоћ из Фонда узајамне помоћи за серолошко тетирање на присуство IgM и IgG антитела на корона вирус.

Управни одбор Фармацеутске коморе Србије је донео Одлуку о износу и критеријумима за употребу средстава из Фонда узајамне помоћи за време важења Одлуке о проглашењу болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦОВ-2 заразном болешћу (ОВДЕ).

Овом одлуком одобрена је исплата једнократне и бесповратне помоћи из Фонда узајамне помоћи на коју право има сваки члан Фармацеутске коморе Србије који је уписан у именик Фармацеутске коморе Србије, у складу са законом, и који има уредно плаћену чланарину закључно са 2019. годину.

Од документације је потребно приложити:

 • попуњен захтев (захтев) и
 • рачун за извршено серолошко тетирање на присуство IgM и IgG антитела на корона вирус издато од надлежне здравствене установе у којој је тестирање извршено.

Сваки члан Коморе који испуњава услове има право на једно тестирање.

НАПОМЕНА: Због малог броја пријављених, а велике територијалне разуђености, организација тестирања на корова вирус PCR тестом за пријављене чланове са огранка Крагујевац, Ниш и Војводина за сада није могуће.


Опште мере превенције за апотеке

Ažurirano 20.5.2020 godine

На молбу Фармацеутске коморе Србије Институт за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут" израдио је документ који се тиче Општих мера превенција за апотеке.

На молбу Фармацеутске коморе Србије Институт за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут" израдио је документ који се тиче Општих мера превенција за апотеке. У достављеном документу дат је преглед општих мера превенције које су препоручене за рад апотека током пандемије COVID-19.

Документ можете погледати ОВДЕ

ПОМОЋ ЧЛАНОВИМА КОМОРЕ

Ažurirano 05.5.2020 godine

Фармацеутска комора Србије пружиће једнократну и бесповратну помоћ из Фонда узајамне помоћи своји члановима са циљем подршке везано за последице изазване пандемијом COVID-19.

Фармацеутска комора Србије пружиће једнократну и бесповратну помоћ из Фонда узајамне помоћи своји члановима са циљем подршке везано за последице изазване пандемијом COVID-19.

Управни одбор Фармацеутске коморе Србије је на својој 2. седници (1. електронској) која је одржана 23-24. март 2020. године, сходно законским овлашћењима, донео Одлуку о износу и критеријумима за употребу средстава из Фонда узајамне помоћи у време ванредног стања (ОВДЕ).

Овом одлуком одобрена је исплата једнократне и бесповратне помоћи из Фонда узајамне помоћи на коју право има сваки члан Фармацеутске коморе Србије који је уписан у именик Фармацеутске коморе Србије, у складу са законом, и који има уредно плаћену чланарину закључно са 2019. годину, и то:

 • породици магистра фармације/дипломираног фармацеута, члана Коморе, преминулог од болести изазване коронавирусом (захтев),
 • члановима Коморе који су оболели и хоспитализовани због инфекције COVID-19 (захтев),
 • члановима Коморе који су оболели због инфекције COVID-19, нису хоспитализовани (захтев) и
 • члановима Коморе који су од 15.04.2020. године остали без посла, односно члановима са којима је послодавац раскинуо уговор о раду или члановима којима је истекао уговор о раду на одређено време, а нису у року од месец дана закључили уговор о раду са истим или другим послодавцем (захтев).

Позивамо све чланове Коморе, који испујнавају горе наведене услове, да поднесу захтев на адресу: Фармацеутска комора Србије (са назнаком: Комисија за фонд узајамне помоћи), Мутапова 25, 11000 Београд или скенирану документацију пошаљу на мејл: комора@фармком.рс.

Регионални форум Фармацеутске коморе Србије

Ažurirano 27.2.2020 godine

Регионални форум Фармацеутске коморе Србије одржан је у четвртак, 27.

Регионални форум Фармацеутске коморе Србије одржан је у четвртак, 27. фебруара 2020. године са почетком у 10.30 часова у хотелу Цроwне Плаза у Београду. На Форуму Коморе говорили су највиши представници комора из региона: прим.мр.сци. Захида Бинакај, мр.пх., председница Комора магистара фармације ФБиH, маг.фарм. Ана Слодо, председница Hрватске фармацеутске коморе, маг.фарм. Катарина М. Костадиновић, председница Скупштине Фармацеутске коморе Црне Горе, маг.фарм.спец. Желимир Јањић и председник Извршног одбора Фармацеутске коморе Републике Српске.

Из излагања наших колега могли смо да чујемо најновије информације о условима за потписивање уговора са Републичким фондом за здравствено осигурање, имплементацији е-Рецепта и е-Картона са освртом на праћење показатеља квалитета и евиденција услуга фармацеута и искуствима везано за приватизацији апотека.

Други део форума био је посвећен примени Закона о заштити података о личности у апотекама, где је ИТ Компанија Асцалдера изнела своја искуства по овом питању.


Arhiva sadržaja

Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2019
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2018
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2017
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2016
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2015