CI


APR - REGISTAR ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Ažurirano 29.6.2020 godine

Agencija za privredne registre (APR) i Farmaceutska komora Srbije aktivno će sarađivati po svim pitanjima vezano za formiranje registra zdravstvenih ustanova u cilju jasnog i blagovremenog informisanja članova Komore o postupku upisa u registar i neophodnim aktivnostima.

Agencija za privredne registre (APR) i Farmaceutska komora Srbije aktivno će sarađivati po svim pitanjima vezano za formiranje registra zdravstvenih ustanova u cilju jasnog i blagovremenog informisanja članova Komore o postupku upisa u registar i neophodnim aktivnostima. 

Odgovore APR-a na do sada postavljena pitanja članova Komore možete pogledati OVDE

Mišljenje Ministarstva zdravlja Republike Srbije dostavljeno 29.06.2020. godine na osnovu dopisa Farmaceutske komore Srbije iz marta 2020. godine možete pogledati OVDE

Mišljenje Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje dostavljeno 08.07.2020. godine na osnovu dopisa Farmaceutske komore Srbije od 01.07.2020. godine možete pogledati OVDE

Informacije koje smo definisali zajedno sa APR su sledeće: 

 • Izmene i dopune Statuta podrazumevaju samo promenu naziva ustanove iz „Zdravstvena ustanova“ u „Apotekarska ustanova“ do momenta usvajanja novog Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe, kada će se usklađivati i ostali uslovi vezano za organizaciju i rad ustanova.
 • Ukoliko niste izvršili navedenu izmenu i dopunu Statuta do roka koji je predviđen Zakonom (11.04.2020. godine) imate dve mogućnosti:
  • Da se izmene i dopune Statuta predaju Privrednom sudu najkasnije do kraja jula kako bi najkasnije do 15. avgusta dobili odgovarajuće rešenje. U ovom slučaju, prilikom predaje prijave usklađivanja APR-u, uz registracionu prijavu treba dostaviti prečišćen tekst statuta u originalu ili overenoj fotokopiji.
  • Da izmene i dopune Statuta, koje je neophodno izvršiti najkasnije do 11. oktobra, predate APR-u zajedno sa Prijavom za upis usklađivanja u registar. U ovom slučaju se uz prijavu predaje odluka osnivača o usvajanju izmena i dopuna Statuta i prečišćen tekst Statuta u originalu ili overenoj fotokopiji.
 • Vezano za nedeljni raspored rada, početak i završetak radnog vremena, apotekarske ustanove će APR-u dostavljati posebnu Odluku u kojoj je potrebno navesti nedeljni raspored rada, početak i završetak radnog vremena za dane radne nedelje, subotu i nedelju za svaku organizacionu jedinicu posebno. Templejt obrasca biće objavljen na sajtu Komore početkom septembra. APR će, kao zabeležbu podataka bitnih za pravni promet, registrovati radno vreme zdravstvene ustanove (sedišta) i javno će, na internet strani APR-a, objaviti Odluku o radnom vremenu u ograncima i organizacionim jedinicama.
 • Preporuka je da sve promene koje želite da izvršite u privrednom sudu vezano za organizaciju, otvaranje novih ogranaka i rad ustanove završite najkasnije do 15. avgusta, kako bi vaša Prijava za upis usklađivanja koju predajete od 12. oktobra 2020. godine mogla biti potpuna i kako ne bi morali da vršite dopune iste.
 • Članovi Farmaceutske komore Srbije na posebnoj mejl adresi apr-registar@farmkom.rs mogu da postave sva pitanja vezana za neophodne aktivnosti i obaveze u narednom periodu. SEROLOŠKO TESTIRANJE NA ANTITELA - COVID-19

Ažurirano 09.6.2020 godine

Farmaceutska komora Srbije pružiće jednokratnu i bespovratnu pomoć iz Fonda uzajamne pomoći za serološko tetiranje na prisustvo IgM i IgG antitela na korona virus.

Farmaceutska komora Srbije pružiće jednokratnu i bespovratnu pomoć iz Fonda uzajamne pomoći za serološko tetiranje na prisustvo IgM i IgG antitela na korona virus.  

Upravni odbor Farmaceutske komore Srbije je doneo Odluku o iznosu i kriterijumima za upotrebu sredstava iz Fonda uzajamne pomoći za vreme važenja Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 zaraznom bolešću (OVDE). 

Ovom odlukom odobrena je isplata jednokratne i bespovratne pomoći iz Fonda uzajamne pomoći na koju pravo ima svaki član Farmaceutske komore Srbije koji je upisan u imenik Farmaceutske komore Srbije, u skladu sa zakonom, i koji ima uredno plaćenu članarinu zaključno sa 2019. godinu.

Od dokumentacije je potrebno priložiti:

 • popunjen zahtev  (zahtev) i
 • račun za izvršeno serološko tetiranje na prisustvo IgM i IgG antitela na korona virus izdato od nadležne zdravstvene ustanove u kojoj je testiranje izvršeno.

Svaki član Komore koji ispunjava uslove ima pravo na jedno testiranje.

NAPOMENA: Zbog malog broja prijavljenih, a velike teritorijalne razuđenosti, organizacija testiranja na korova virus PCR testom za prijavljene članove sa ogranka Kragujevac, Niš i Vojvodina za sada nije moguće. 

Opšte mere prevencije za apoteke

Ažurirano 20.5.2020 godine

Na molbu Farmaceutske komore Srbije Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanovic Batut" izradio je dokument koji se tiče Opštih mera prevencija za apoteke.

Na molbu Farmaceutske komore Srbije Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanovic Batut" izradio je dokument koji se tiče Opštih mera prevencija za apoteke. U dostavljenom dokumentu dat je pregled opštih mera prevencije koje su preporučene za rad apoteka tokom pandemije COVID-19. 

Dokument možete pogledati OVDE

POMOĆ ČLANOVIMA KOMORE

Ažurirano 05.5.2020 godine

Farmaceutska komora Srbije pružiće jednokratnu i bespovratnu pomoć iz Fonda uzajamne pomoći svoji članovima sa ciljem podrške vezano za posledice izazvane pandemijom COVID-19.

Farmaceutska komora Srbije pružiće jednokratnu i bespovratnu pomoć iz Fonda uzajamne pomoći svoji članovima sa ciljem podrške vezano za posledice izazvane pandemijom COVID-19.

Upravni odbor Farmaceutske komore Srbije je na svojoj 2. sednici (1. elektronskoj) koja je održana 23-24. mart 2020. godine, shodno zakonskim ovlašćenjima, doneo Odluku o iznosu i kriterijumima za upotrebu sredstava iz Fonda uzajamne pomoći u vreme vanrednog stanja (OVDE). 

Ovom odlukom odobrena je isplata jednokratne i bespovratne pomoći iz Fonda uzajamne pomoći na koju pravo ima svaki član Farmaceutske komore Srbije koji je upisan u imenik Farmaceutske komore Srbije, u skladu sa zakonom, i koji ima uredno plaćenu članarinu zaključno sa 2019. godinu, i to:

 • porodici magistra farmacije/diplomiranog farmaceuta, člana Komore, preminulog od bolesti izazvane koronavirusom (zahtev),
 • članovima Komore koji su oboleli i hospitalizovani zbog infekcije COVID-19 (zahtev),
 • članovima Komore koji su oboleli zbog infekcije COVID-19, nisu hospitalizovani  (zahtev) i
 • članovima Komore koji su od 15.04.2020. godine ostali bez posla, odnosno članovima sa kojima je poslodavac raskinuo ugovor o radu ili članovima kojima je istekao ugovor o radu na određeno vreme, a nisu u roku od mesec dana zaključili ugovor o radu sa istim ili drugim poslodavcem (zahtev).

Pozivamo sve članove Komore, koji ispujnavaju gore navedene uslove, da podnesu zahtev na adresu: Farmaceutska komora Srbije (sa naznakom: Komisija za fond uzajamne pomoći), Mutapova 25, 11000 Beograd ili skeniranu dokumentaciju pošalju na mejl: komora@farmkom.rs. 

Regionalni forum Farmaceutske komore Srbije

Ažurirano 27.2.2020 godine

Regionalni forum Farmaceutske komore Srbije održan je u četvrtak, 27.

Regionalni forum Farmaceutske komore Srbije održan je u četvrtak, 27. februara 2020. godine sa početkom u 10.30 časova u hotelu Crowne Plaza u Beogradu. Na Forumu Komore govorili su najviši predstavnici komora iz regiona: prim.mr.sci. Zahida Binakaj, mr.ph., predsednica Komora magistara farmacije FBiH, mag.farm. Ana Slodo, predsednica Hrvatske farmaceutske komore, mag.farm. Katarina M. Kostadinović, predsednica Skupštine Farmaceutske komore Crne Gore, mag.farm.spec. Želimir Janjić i predsednik Izvršnog odbora Farmaceutske komore Republike Srpske. 

Iz izlaganja naših kolega mogli smo da čujemo najnovije informacije o uslovima za potpisivanje ugovora sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, implementaciji e-Recepta i e-Kartona sa osvrtom na praćenje pokazatelja kvaliteta i evidencija usluga farmaceuta i iskustvima vezano za privatizaciji apoteka. 

Drugi deo foruma bio je posvećen primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u apotekama, gde je IT Kompanija Ascaldera iznela svoja iskustva po ovom pitanju. 

 

Arhiva sadržaja

Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2019
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2018
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2017
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2016
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2015