CI


SAVETNIK ZA DIJABETES - dostupan test VŠO za unapređenje usluge

Ažurirano 20.5.2021 godine

Test u elektronskoj formi na temu:  “Unapređenje standardizovane farmaceutske usluge kod pacijenata sa dijabetesom“ aktivan je i dostupan u okviru Virtuelne škole obrazovanja do 18.

Test u elektronskoj formi na temu:  “Unapređenje standardizovane farmaceutske usluge kod pacijenata sa dijabetesom“ aktivan je i dostupan u okviru Virtuelne škole obrazovanja do 18.5.2022. godine, i akreditovan sa 5 bodova za učesnike koji uspešno polože test. Takođe, obaveštavamo sve zainteresovane koji nisu bili u mogućnosti da 15.5.2021. godine odslušaju vebinar na ovu temu, da su predavanja dostupna preko EDUMED platforme u delu vebinari i možete ih naći OVDE

Još jednom Vas pozivamo da se uključite u Projekat i postanete “Savetnik za dijabetes”, uslovi su sledeći: 

  1. Prijavi se Farmaceutskoj komori Srbije preko svog ogranka (ime i prezime, ID broj, apoteka, ogranak Komore, datum prijave, e-mail adresa i telefon)
  2. Završi akreditovan paket VŠO „Usluge farmaceutske zdravstvene zaštite za pacijente sa dijabetesom“, koji je osnova za pružanje usluge i sadrži revidiran materijal (ovaj paket VŠO će se svake godine reakreditovati i aktuelizovati)
  3. Pruži uslugu za najmanje 10 pacijenata i kompletan materijal (popunjene upitnike) dostavi Farmaceutskoj komori Srbije (Mutapova 25, 11000 Beograd).

Nakon potvrde od strane Radne grupe da je materijal kompletan stičeš pravo na Potvrdu o uspešno završenom programu za pružanje standardizovane usluge pacijentima sa dijabetesom, koju izdaje Farmaceutska komora. Pored potvrde,  dobićete i bedž sa natpisom “Savetnik za dijabetes”.

Ukoliko dva farmaceuta iz jedne apoteke dobiju gore navedenu Potvrdu, apoteka u kojoj rade stiče pravo na Sertifikat koji ukazuje da u toj apoteci pacijenti oboleli od dijabetesa mogu dobiti savetovanje kroz standardizovanu farmaceutsku uslugu.

Kako da održim status SAVETNIKA ZA DIJABETES?

  1. Redovno učestvuj na edukacijama za unapređenje usluge koje će se svake godine održavati na različite teme (ove godine “Unapređenje standardizovane farmaceutske usluge kod pacijenata sa dijabetesom“ - upotreba dijetetskih suplemenata i nege kože u dijabetesu)
  2. Beleži svoje podatke i dostavlјaj ih Komori na kraju svake kalendarske godine. (Komora će do kraja 2021. napraviti elektronsku platformu za unos podataka).
  3. Ohrabri svoje kolege da uzmu učešće u projektu i postanu „Savetnici za dijabetes“

Stopa imunizacije raste, kada i farmaceuti vakcinišu

Ažurirano 10.5.2021 godine

Poslednja nedelja aprila je i ove, kao i prethodnih godina, protekla u znaku Svetske nedelje imunizacije.

Poslednja nedelja aprila je i ove, kao i prethodnih godina, protekla u znaku Svetske nedelje imunizacije. O imunizaciji ne bi trebalo govoriti samo tada, a naročito imajući u vidu da je pod uticajem globalne pandemije postala svakodnevna tema. Zahvaljujući nauci, vakcinacija spašava milione života, štiti porodičnu stabilnost, smanjuje zdravstvene nejednakosti, produžava život, pomaže u borbi protiv rezistencije na lekove i podržava ekonomski rast. Toj globalnoj borbi za zdravlje mogu da doprinesu i farmaceuti jer mogu značajno povećati stopu imunizacije i sistemski kapacitet za borbu protiv vakcinom preventabilnih bolesti. Neki od razloga za uključivanje farmaceuta u proces vakcinacije su: stručnost, poverenje pacijenata, pristupačnost, radno vreme, infrastruktura, bezbednost i osiguranje kvaliteta.

Trenutno je moguće vakcinu protiv sezonskog gripa dobiti u apotekama u 12 evropskih zemalja. 

Nadamo se da će to uskoro biti moguće i kod nas…

Podrži projekat Farmaceutske komore Srbije „Značaj i uloga apoteka u promociji vakcinacije“.

Preuzmi odgovornost i postani deo globalne kampanje za podizanje stopa imunizacije!!! 

Sadržaj realizovan u saradnji sa Sanofi Pasteur MAT-RS-2100240-1.0-04/2021

Vodič dobre apotekarske prakse - prezentacije

Ažurirano 22.4.2021 godine

Poštovane koleginice i kolege, 

Prvi Vodič dobre apotekarske prakse uspešno je predstavljen članovima Komore na stručnom skupu, 28.

Poštovane koleginice i kolege, 

Prvi Vodič dobre apotekarske prakse uspešno je predstavljen članovima Komore na stručnom skupu, 28. aprila. Članovi Radne grupe za izradu vodiča ukratko su predstavili standarde i smernice za njegovu primenu, kao i nove usluge koje su uvedene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Vodič dobre apotekarske prakse, pored važeće zakonske regulative, predstavlјa osnov za organizovanje i sprovođenje apotekarske delatnosti u Republici Srbiji. 

Komora planira organizaciju daljih edukacija, o kojima će članovi Komore biti blagovremeno obavešteni. 

Prezentacije sa održanog skupa možete pogledati OVDE


OBAVEŠTENJE

Ažurirano 17.4.2021 godine

Farmaceutska komora Srbije izražava protest zbog korišćenja prostora zdravstvenih ustanova - apoteka u svrhe koje nisu primerene i u potpunoj su suprotnosti sa osnovnim principima na kojima se zasniva apotekarska delatnost u Republici Srbiji.

Farmaceutska komora Srbije izražava protest zbog korišćenja prostora zdravstvenih ustanova - apoteka u svrhe koje nisu primerene i u potpunoj su suprotnosti sa osnovnim principima na kojima se zasniva apotekarska delatnost u Republici Srbiji. Na ovaj način se ugrožava dostojanstvo zaposlenih u apotekama koji su, posebno u aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, svojim znanjem i zalaganjem pružili značajnu podršku pacijentima i svim zdravstvenim radnicima. Farmaceutska komora Srbije i njeni članovi, magistri farmacije koji rade u apotekama, se ograđuju od bilo kakve povezanosti sa navedenim postupanjem.


VAŽNO - IZMENE U PRISTUPU BAZI MedicineComplite

Ažurirano 07.4.2021 godine

Farmaceutska komora Srbije je u saradnji sa kolegama iz evropske kancelarije uspela da ugovori nove uslove za pristup bazi MedicineComplite - BNF i BNF za decu.

Farmaceutska komora Srbije je u saradnji sa kolegama iz evropske kancelarije uspela da ugovori nove uslove za pristup bazi MedicineComplite - BNF i BNF za decu. Sa ciljem da većem broju svojih članova omogući pristup ovoj bazi podataka, pristup je od danas, 7. aprila 2021. godine omogućen svim članovima, s tim da u istom trenutku pristup može da koristi najviše do 300 članova. Baza je dostupna do 13. decembra 2021. godine. 

NAČIN PRISTUPA: Potrebno je da se član Komore uloguje preko korisničkog servisa na svoj karton i klikom na kockicu MedicineComplite ulazi u bazu podataka u kojoj su dostupni podaci iz modula BNF i BNF za decu. 

NAPOMENA: Članovi Komore koji su do sada imali direktan pristup, od danas pristupaju bazi na gore naveden način. 

S obzirom na veliku zainteresovanost članova Komore nadamo se da smo na ovaj način proširili mogućnost pristupa, te da će svi zainteresovani imati priliku da koriste podatke iz ove baze u svom svakodnevnom radu.

Molimo vas da nam pošaljete svoja iskustva, komentare i predloge, kao i da ih podelite sa svojim kolegama iz apoteke i šire. 

1 2 3 4 5 ... 15