LA


ОД ДАНАС Бесплатан пробни приступ бази MedicinesComplete

Ažurirano 21.9.2020 godine

Поштоване колеге,

Фармацеутска комора Србије је у оквиру обележавања Светског дана фармацеута, за све своје чланове обезбедила бесплатни пробни приступ бази информација MedicinesComplete, у трајању од седам дана од 21-27.

Поштоване колеге,

Фармацеутска комора Србије је у оквиру обележавања Светског дана фармацеута, за све своје чланове обезбедила бесплатни пробни приступ бази информација MedicinesComplete, у трајању од седам дана од 21-27. септембра. У складу са интересовањем, Комора ће покренути активности како би својим члановима обезбедила приступ овој бази података.

У наведеном периоду чланови Коморе могу приступити бази преко свог корисничког налога на сајту Коморе www.farmkom.rs

Након логовања, на страници корисничког сервиса, а испод наслова Кориснички сервис за чланове, налази се посебна кућица MEDICINESCOMPLETE. У базу података улазите једноставно кликом на овај наслов.

MedicinesComplete је реномирана база података Велике Британије, која садржи медицинске алате и опсежне информације о лековима. Све информације су засноване на доказима и редовно се ажурирају, како би помогле фармацеутима у доношењу одлука и унапређењу безбедности пацијената.

Претражите базу и погледајте какве функционалности и информације нуди. По истеку пробног периода, мејлом ћете добити линк за попуњавање кратког упитника о функционалностима базе и њеној употребној вредности у свакодневном раду.

MedicinesComplete обједињује:

 • British National Formulary и BNF for Children - литература избора за концизне информације о лековима, којом се служе здравствени професионалци широм света. Садрже детаљне информације о дозирању, мерама опреза, одобреним индикацијама и офф лабел примени. Могућа је претрага по лековима или одређеним стањима/болестима. Садржи смернице о лечењу појединих здравствених стања и болести. Лака за употребу у свакодневном раду. BNF for Children пружа смернице за примену лекова код деце од рођења до навршених 18 година.
 • Martindale’s ADR Checker –међународно признат и цењен алат за препознавање нежељених реакција на лекове и даље поступање.
 • Stockley’s Interactions Checker – алат који омогућава брзу и лаку проверу интеракција лек-лек, лек-храна и остале интеракције лекова, као и интеракције биљних лекова. Пружа информације о озбиљности интеракције и инструкције о даљем поступању.
 • Drugs in Pregnancy and Lactation – детаљне информације о примени лекова током трудноће и дојења
 • Dietary Supplements – База података о дијететским суплементима (дозирање, дејство, извори у храни, токсичност)
 • Ексципијенси за израду фармацеутских облика
 • Клинички калкулатори (индекс телесне масе, клиренс креатинина и др.)

Погледајте кратак видео (ОВДЕ) о могућностима алата за претрагу.

Молба за хитан инспекцијски надзор

Ažurirano 25.8.2020 godine

Фармацеутска комора Србије је дошла до сазнања да се у продајном објекту Рода Мега Блок 64 Шопинг Центар, на адреси Ђорђа Станојевића 35, Нови Београд, налази раф са видном ознаком АПОТЕКА (допис и слике у прилогу).

Фармацеутска комора Србије је дошла до сазнања да се у продајном објекту Рода Мега Блок 64 Шопинг Центар, на адреси Ђорђа Станојевића 35, Нови Београд, налази раф са видном ознаком АПОТЕКА (допис и слике у прилогу).

С тим у вези Комора је упутила Министарству здравља - Сектору за здравствену инспекцију молбу за хитан инспекцијски надзор (допис можете погледати ОВДЕ) сходно одредбама Закона о здравственој заштити (“Сл. Гласник РС”, бр. 25/2019), И то: члану 53., 221., 224. и 225, као и члану 251. став 1. тачка 6) и 7).

О извршеном надзору и спроведеним мерама благовремено ћемо вас обавестити.

Ажурирано:
Дана 24.08.2020. извршен је инспекцијски надзор, допис који смо добили од здравственог инспектора Министарства здравља можете преузети ОВДЕ

КОНКУРС ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА ФАРМАЦЕУТА

Ažurirano 23.8.2020 godine

Конкурс поводом Светског дана фармацеута на тему: „Улога фармацеута у трансформацији глобалног здравља“ отворен је до 15.

Конкурс поводом Светског дана фармацеута на тему: „Улога фармацеута у трансформацији глобалног здравља“ отворен је до 15. септембра 2020. године. Три најоригиналнија рада биће награђена новчаном наградом од 10.000 динара. Ово је прилика да се говори о начину на који фармацеути трансформишу здравље, пружајући различите услуге у апотеци, нпр. саветовање о здравом начину животу, вакцинација ради превенције болести, саветовање особама оболелим од дијабетеса или астме, саветовања у вези терапије и друго, чиме се боље контролише њихово здравствено стање и побољшава квалитет живота. 

„Ове године се обележава десети Светски дан фармацеута. Колеге у свим областима фармацеутске професије, сви појединачно, играју важну улогу у трансформацији здравља, у својој земљи. Тренутно, фармацеути широм света неуморно раде на томе да зауставе ширење коронавируса и обезбеде доступност квалитетних лекова. Желим да им се захвалим на труду током овог тешког времена. 21. век ће бити век фармацеута и позивам колеге широм света да обележе 25. септембар, Светски дан фармацеута“, изјавио је председник ФИП-а Dominique Jordan.

Светски дан фармацеута обележава се сваке године 25. септембра. Овај датум је усвојила Међународна фармацеутска федерација (FIP) на Светском конгресу фармације и фармацеутских наука у Истамбулу 2009. године са циљем да охрабри фармацеуте и њихова удружења да различитим активностима промовишу и заступају улоге фармацеута у унапређењу здравља, у свим крајевима света.

Пропозиције за учешће: 

 1. На конкурсу могу учествовати сви чланови Коморе који уредно измирују обавезе према Комори.
 2. Рад на тему „Улога фармацеута у трансформацији глобалог здравља“ треба послати на адресу komora@farmkom.rs са назнаком ЗА КОНКУРС-СДФ, закључно са 15.9.2020. године. 
 3. Текст треба бити написан писмом Times New Roman, фонт 12 и може да има максимално 2500 карактера са размаком. Уз текст је потребно послати и своју фотографију из апотеке. 

У складу са Одлуком Скупштине Коморе три (3) најоригиналнија рада биће награђена новчаном наградом у износу од 10.000,00 динара. Награђени радови биће објављени у гласнику Фармацеутске коморе Србије, часопису „Апотекарска пракса“

Резултати конкурса биће објављени 25.9.2020. године на сајту и Facebook страни Фармацеутске коморе Србије.

ПОМОЋ ЧЛАНОВИМА КОМОРЕ - НОВА ОДЛУКА

Ažurirano 05.8.2020 godine

Након Одлуке из марта месеца која се односила на помоћ члановима Фармацеутске коморе Србије у време ванредног стања, Управни одбор је на 5.

Након Одлуке из марта месеца која се односила на помоћ члановима Фармацеутске коморе Србије у време ванредног стања, Управни одбор је на 5. седници (4. електронској) која је одржана 30-31. јула 2020. године, донео Одлуку о износу и критеријумима за употребу средстава из Фонда узајамне помоћи за време пандемије узроковане заразном болешћу COVID-19 за период до 31.12.2020. године (ОВДЕ).


Овом одлуком одобрена је исплата једнократне и бесповратне помоћи из Фонда узајамне помоћи на коју право има сваки члан Фармацеутске коморе Србије који је уписан у именик Фармацеутске коморе Србије, у складу са законом, и који има уредно плаћену чланарину закључно са 2019. годином, и то:

 1. породици магистра фармације/дипломираног фармацеута, члана Коморе, преминулог од болести изазване коронавирусом, у висини од 120.000 динара (словима: стодвадесетхиљада динара). Од документације је потребно приложити: извод из матичне књиге умрлих и медицинску документацију (захтев),
 2. члановима Коморе који су оболели и хоспитализовани због инфекције COVID-19 у износу од 50.000 динара (словима: педесетхиљада динара). Од документације је потребно приложити: отпусну листу са болничког лечења из референтне здравствене установе за COVID-19 и/или потврду о хоспитализацији у привременим болницама (захтев),
 3. члановима Коморе који су оболели због инфекције COVID-19, нису хоспитализовани, у износу од 30.000 динара (словима: тридесетхиљада динара). Од документације је потребно приложити: извештај лекара специјалисте и/или копију дознаке из које се на несумњив начин може утврдити да се ради о болести COVID-19 (захтев),
 4. породицама чланова Коморе и члановима Коморе који од 15.03.2020.године до доношења ове одлуке нису поднели захтев за исплату једнократне помоћи а испуњавају услове из тачке 2. подтачке 1), 2) и 3), имају право и могућност да то учине у року од 3 (три) месеца од дана доношења ове Одлуке,
 5. члановима Коморе за једно серолошко тестирање на присуство  IgM  и IgG антитела на корона вирус, у износу од 1.200 динара (словима: хиљадудвестотине динара). Од документације је потребно приложити: доказ о уплати надокнаде и потврду о извршеном серолошком тестирању на корона вирус (захтев).


ВАЖНО: Право на исплату помоћи се остварује на писмени захтев породице или члана Коморе уз прилагање доказа о основаности захтева у року од 3 (три) месеца од настанка догађаја због којег се тражи помоћ, изузев у тачки 4) за које је рок 3 (три) месеца од дана доношења ове Одлуке. 

Позивамо све чланове Коморе, који испуњавају горе наведене услове, да поднесу захтев на адресу: Фармацеутска комора Србије (са назнаком: Комисија за фонд узајамне помоћи), Мутапова 25, 11000 Београд или скенирану документацију пошаљу на мејл: komora@farmkom.rs


ЕКО-ТАКСА

Ažurirano 18.7.2020 godine

Плаћање еко таксе је Уредбом о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину постало обавезно за сва правна лица и предузетнике.

Плаћање еко таксе је Уредбом о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину постало обавезно за сва правна лица и предузетнике. Ова Уредба донета је и почиње да се примењује од 07.12.2019. Рок за подношење пријаве је 31.07.2020. године.

Уредбом су дефинисани ближи критеријуми за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износи накнада за заштиту и унапређивање животне средине.

Критеријуми за одређивање негативног утицаја активности које утичу на животну средину правних лица и предузетника утврђују се у оквиру претежне делатности коју обавља обвезник накнаде. Под претежном делатношћу, у смислу ове уредбе, сматра се она делатност која је регистрована код Агенције за привредне регистре као и делатност чијим је обављањем правно лице и предузетник остварио највише прихода у години која претходи години за коју се врши утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине.

Према степену негативног утицаја на животну средину активности правних лица и предузетника деле се према делатности на оне које имају:

 1. велики утицај на животну средину;
 2. средњи утицај на животну средину;
 3. мали утицај на животну средину.


У Прилогу Уредбе можете видети да ли ваша делатност има велики, средњи или мали утицај на животну средину.

НАПОМЕНА: Трговина на мало фармацеутским производима у апотекама налази се у оквиру делатности које имају мали негативан утицај на животну средину

Текст Уредбе са прилозима можете видети ОВДЕ

Ближе информације о начину пријаве можете наћи на сајту Канцеларија за информационе технологије и електронску упаву, која је од данас,18. јула, омогућила електоронско подношење пријаве за 2019. и 2020. годину (ОВДЕ)