CI


APR - Prijavljivanje podataka o radnom vremenu privatne prakse

Ažurirano 30.9.2019 godine

U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (član 56.

U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (član 56. stav 3), osnivači privatne prakse su dužni da Agenciji za privredne registre podnesu registracionu prijavu upisa zabeležbe o nedeljnom rasporedu rada, početku i završetku radnog vremena.

Registraciona prijava zabeležbe o nedeljnom rasporedu rada, početku i završetku radnog vremena u privatnoj praksi objavljena je na OVOM linku:

  1. registraciona prijava zabeležbe činjenica od značaja za pravni promet (Obavezni podaci+dodatak 14)
  2. dokumentacija kojom se te činjenice utvrđuju
  3. dokaz o uplati naknade (visina naknade)


Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (član 56. stav 3) propisano je da zdravstvena ustanova, kao i privatna praksa, o nedeljnom rasporedu rada, početku i završetku radnog vremena, obaveštava APR, radi upisa u nadležni registar.

U skladu sa odredbom člana 40. stav 9. istog zakona, privatna praksa se upisuje u Registar privrednih subjekata, a podaci o privatnoj praksi se u skladu sa odredbom člana 46. stav 4. objedinjuju sa podacima zdravstvenih ustanova u Jedinstvenoj evidenciji subjekata u zdravstvu, koja će se takođe voditi u Agenciji za privredne registre i biće uspostavljena u roku od 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Osnivači privatne prakse su dužni da podnesu registracionu prijavu upisa zabeležbe o nedeljnom rasporedu rada, početku i završetku radnog vremena u privatnoj praksi, u skladu sa članom 8. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre i članom 53. Pravilnika o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju.

PRAVILNIK o kozmetičkim proizvodima

Ažurirano 20.9.2019 godine

Obaveštavamo Vas da je u "Sl.

Obaveštavamo Vas da je u "Sl. glasniku RS", br. 60/19 od 28. avgusta 2019. godine, objavljen novi Pravilnik o kozmetičkim proizvodima kojim se uređuju kozmetički proizvodi koji se isporučuju na tržište, a u svrhu obezbeđenja funkcionisanja tržišta i visokog nivoa zaštite zdravlja ljudi. Pravilnik stupa na snagu 04. septembra 2019. godine.

Preuzmite PRAVILNIK

PILOT PROJEKAT – Uvođenje standardizovane farmaceutske usluge za obolele od dijabetesa u apotekama

Ažurirano 15.9.2019 godine

Pozivamо Vas da uvođenjem standardizovane farmaceutske usluge za obolele od dijabetesa u svakodnevnu praksu pozitivno utičete nа zdrаvlje pаcijenаtа i ishod terаpije.

Pozivamо Vas da uvođenjem standardizovane farmaceutske usluge za obolele od dijabetesa u svakodnevnu praksu pozitivno utičete nа zdrаvlje pаcijenаtа i ishod terаpije. U periodu jul-decembar 2019. godine svi možete da učestvujete u pilot projektu primene ove usluge u Vašim apotekama, a svoje učešće je potrebno da prijavite Komori na mejl generalni.sekretar @ farmkom.rs sa naznakom “pilot projekat – dijabetes”.

Opširnije...

Obeležavanje Svetskog dana farmaceuta, 25. septembar 2019.

Ažurirano 14.9.2019 godine

Poštovane koleginice i kolege,

Hvala Vam što ste se odazvali pozivu da aktivno učestvujete u obeležavanju Svetskog dana farmaceuta, 2019.

Poštovane koleginice i kolege,

Hvala Vam što ste se odazvali pozivu da aktivno učestvujete u obeležavanju Svetskog dana farmaceuta, 2019. Akcija se sprovodi u više od 50 gradova i opština na teritoriji Republike Srbije, u 170 apoteka, sa aktivnim učešćem preko 200 farmaceuta. Želimo Vam puno uspeha u današnjoj akciji. Srećan Svetski dan farmaceuta! Opširnije...

Informacija za medije (.pdf)

Galerija

Spisak apoteka koje učestvuju u akciji


Izmene i dopune Pravilnika o obrascu i sadržini lekarskog recepta, načinu izdavanja i propisivanja lekova

Ažurirano 01.7.2019 godine

Obaveštavamo Vas da je izmenama i dopunama ovog Pravilnika koje su objavljene u "Sl.

Obaveštavamo Vas da je izmenama i dopunama ovog Pravilnika koje su objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 47/19 od 28.06.2019. godine, produžen rok za početak primene u domovima zdravlja u privatnoj svojini i privatnoj praksi i apotekama sa kojima Republički fond nema zaključene ugovore radi pružanja usluge propisivanja i izdavanja lekova na 1. januar 2020. godine.

Preuzmite PRAVILNIK

Arhiva sadržaja

Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2019
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2018
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2017
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2016
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2015