CI


Simpozijum o stalnom unapređenju kvaliteta u zdravstvenim ustanovama

Ažurirano 01.11.2019 godine

Pozivamo vas da prisustvujete Simpozijumu o stalnom unapređenju kvaliteta u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite koji će biti održan u petak, 15.

Pozivamo vas da prisustvujete Simpozijumu o stalnom unapređenju kvaliteta u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite koji će biti održan u petak, 15. novembra 2019. godine u Institutu za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" sa početkom u 9:30 časova. Molimo Vas da prijavom na mejl zadovoljstvozuapoteke @pharmacy.bg.ac.rs potvrdite učešće Vaše ustanove, kao i imena osoba koje će prisustvovati. Program Simpozijuma možete pogledati OVDE.

PRAVILNIK o bližoj sadržini Registra zdravstvenih ustanova i dokumentaciji potrebnoj za registraciju

Ažurirano 31.10.2019 godine

Pravilnik o bližoj sadržini Registra zdravstvenih ustanova i dokumentaciji potrebnoj za registraciju objavljen je u "Sl.

Pravilnik o bližoj sadržini Registra zdravstvenih ustanova i dokumentaciji potrebnoj za registraciju objavljen je u "Sl.glasniku RS", broj 80 od 08.11.2019. godine. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja a počinje da se primenjuje 11. oktobra 2020. godine, odnosno danom početka rada Registra koji vodi Agencija za privredne registre.

Preuzmite PRAVILNIK

Odluka o Nagradi “Stevan Šukljević” za 2019. godinu

Ažurirano 05.10.2019 godine

Nagrada “Stevan Šukljević” ustanovljena je 2016.

Nagrada “Stevan Šukljević” ustanovljena je 2016. godine u čast prijatelja, saradnika i uglednog magistra farmacije Stevana Šukljevića.

Odbor za dodelu Nagrade "Stevan Šukljević" je na elektronskoj sednici održanoj 1.10.2019. godine doneo odluku da se ovogodišnje priznanje dodeli mag. farm. spec. Nikolini Skorupan, i to zbog izuzetnog zalaganja i aktivnosti na pozicioniranju uloge farmaceuta, kako u zdravstvenom sistemu Srbije, tako i društvu u celini.

Posebno je istaknut značaj njenog učešća u edukacijama farmaceuta, uvođenju novih usluga u apotekama i veliki doprinos kao član redakcije časopisa Apotekarska praksa. Nikolina Skorupan je koleginica sa izuzetnim sposobnostima, voljom i ljubavlju prema struci.

Datum i mesto dodele priznanja biće objavljeno naknadno.

In memoriam – mag. farm. Stevan Šukljević

JESENJI FESTIVAL ZDRAVLJA – POZIV ZA UČEŠĆE

Ažurirano 02.10.2019 godine

Poštovane koleginice i kolege,

pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće na Jesenjem festivalu zdravlja koji se održava u Beogradu 30-31.

Poštovane koleginice i kolege,

pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće na Jesenjem festivalu zdravlja koji se održava u Beogradu 30-31. oktobra, u Domu Vojske Srbije, u Beogradu. Aktivnosti farmaceuta bi obuhvatile savetovanje pacijenata koji koriste hroničnu terapiju i procenu rizika za oboljevanje od dijabetesa. Zainteresovane kolege, zdravstvene ustanove i apoteke mogu da se prijave Farmaceutskoj komori Srbije na mejl komora@farmkom.rs ili tel: 011/3243144 najkasnije do srede, 23. oktobra. Za sva dalja pitanja stojimo vam na raspolaganju.


Poziv za prijavu za stručne nadzornike

Ažurirano 01.10.2019 godine

Poštovаne koleginice i kolege,

U skladu sa članom 192.

Poštovаne koleginice i kolege,

U skladu sa članom 192. Zakona o zdravstvenoj zaštiti nadležna komora zdravstvenih radnika predlaže ministru zdravlja listu stručnih nadzornika iz reda stručnjaka za određene oblasti zdravstvene zaštite, najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu.S tim u vezi pozivаmo Vаs dа nаm, ukoliko ste zаinteresovаni, dostаvite svoju prijаvu nа mejl komora@farmkom.rs sа nаznаkon „prijаvа zа stručnog nаdzornikа“ nаjkаsnije do 21.10.2019. godine.

U prijаvi je potrebno nаvesti ime i prezime, ID broj, titulu, nаučno/nаstаvno zvаnje i/ili specijаlizаciju, rаdno iskustvo, kontаk telefon.

Stručni nаdzornici trebа dа budu nаjistаknutiji predstаvnici fаrmаceutske zdrаvstvene delаtnosti, priznаti i dokаzаni stručnjаci, nаstаvni i nаučni rаdnici, sа nаjmаnje 10 godinа rаdnog iskustvа.

S obzirom dа Fаrmаceutskа komorа Srbije u sklаdu sа zаkonom predlаže ministru zdrаvljа listu stručnih nаdzornikа zа fаrmаceutsku zdrаvstvenu delаtnost, direktor Komore će formirati Komisiju kojа će pregledаti pristigle prijаve i u skladu sa gore nаvedenim uslovimа konаčаn predlog liste proslediti ministru zdravlja na dalju nadležnost.