CI


VODIČ DAP OBJAVLJEN U SLUŽBENOM GLASNIKU RS

Ažurirano 18.3.2021 godine

Poštovane koleginice i kolege, 

Obaveštavamo vas da je Vodič dobre apotekarske prakse objavljen u "Sl.

Poštovane koleginice i kolege, 

Obaveštavamo vas da je Vodič dobre apotekarske prakse objavljen u "Sl. Glasniku RS", br. 27/2021 od 24.3.2021. godine i stupa na snagu 1.4.2021. godine. Tekst Vodiča DAP sa prilozima možete preuzeti OVDE

______________________________________________________

Obaveštavamo vas da je dopisom od 18.3.2021. godine ministar zdravlja u skladu sa članom 219. Zakona o zdravstvenoj zaštiti dao saglasnost na Vodič dobre apotekarske prakse, koji je od strane Skupštine Komore usvojen na sednici održanoj 25.2.2021. godine. Dopis kojim je data saglasnost OVDE

Vodič dobre apotekarske prakse se objavljuje u Službenom glasniku RS i stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja, a počinje sa primenom 24 meseci od dana stupanja na snagu. O datumu stupanja na snagu članstvo Komore biće posebno obavešteno. 

Zahvaljujemo se svim kolegama i koleginicama koji su svojim radom dali doprinos u izradi ovog dokumenta. 

Nadamo se da će Vodič dobre apotekarske prakse unaprediti obavljanje apotekarske delatnosti u Republici Srbiji i značajno uticati na kvalitet usluga koju magistar farmacije, odnosno diplomirani farmaceut pruža u apoteci, što je i njegov osnovni cilj. 

Farmaceutska komora Srbije će vas redovno izveštavati o svim daljim koracima i pružiti pomoć i podršku u toku implementacije i usklađivanja sa zahtevima Dobre apotekarske prakse. 

RFZO - NOVO OBAVEŠTENJE O LEKU LEVOFLOKSACIN

Ažurirano 17.3.2021 godine

Poštovane kolege i koleginice,

Farmaceutska komora Srbije je danas, 18.

Poštovane kolege i koleginice,

Farmaceutska komora Srbije je danas, 18.3.2021. godine primila novi dopis od strane RFZO vezano za Obaveštenje o leku levofloksacin (vezano za dopis od 2.3.2021. godine) kojim smo obavešteni o dodatnom uvozu ovog leka, a sve u cilju obezbeđivanja kontinuiranog snabdevanja tržišta lekovima navedenog INN.

Molimo Vas da se upoznate sa dopisom koji možete preuzeti OVDE

_________________________________________

Farmaceutska komora Srbije je danas, 2.3.2021. godine primila novi dopis od strane RFZO vezano za Obaveštenje o leku levofloksacin kojim su upućene preporuke apotekama, a sve u cilju obezbeđivanja kontinuiranog snabdevanja tržišta lekovima navedenog INN. 

Dopis možete preuzeti OVDE

 

VAŽNA INFORMACIJA - OBAVEZNA PRIJAVA NA SAJT VLADE RS

Ažurirano 01.3.2021 godine

Nakon dopisa koji je Farmaceutska komora Srbije uputila 3.

Nakon dopisa koji je Farmaceutska komora Srbije uputila 3.2.2021. godine nadležnim institutima/zavodima za javno zdravlje, a na osnovu primedbi svojih članova da nisu uspeli da se vakcinišu u nadležnim domovima zdravlja u periodu od 14-15 časova, od strane Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ danas, 4.2.2021. godine dobili smo sledeću informaciju: 

  1. U cilju daljeg planiranja vakcinacije zdravstvenih radnika, uključujući i magistre farmacije, neophodno je da se svi zainteresovani pojedinačno prijave na sajt Vlade Republike Srbije OVDE
  2. Narednih dana bićemo obavešteni o novim terminima, ukoliko isključivo budu otvoreni za veći broj ustanova u privatnom i državnom sektoru, ili akcijama vakcinacije koji će biti organizovane za zdravstvene radnike.

_________________________________________________________________

Farmaceutska komora Srbije je danas, 1.2.2021. godine dobila informaciju od Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ da magistri farmacije, kao zdravstveni radnici, mogu da se vakcinišu sa dostupnom vakcinom u periodu od 14 do 15 časova, u domu zdravlja na teritoriji gde rade.

Radi daljeg planiranja vakcinacije posebno odabranim vakcinama potrebno je da se svako pojedinačno prijavi na sajt Vlade Republike Srbije OVDE

Takođe, u dopisu se navodi da će nas u narednim danima obavestiti o novim terminima, ukoliko isključivo budu otvoreni za veći broj ustanova u privatnom i državnom sektoru, ili akcijama vakcinacije koji će biti organizovane za zdravstvene radnike. 

Informacija se odnosi na sve magistre farmacije, državni i privatni sektor. Napominjemo da zdravstvenih radnici imaju prednost prilikom vakcinacije zbog svojih obaveza u ustanovama gde rade.

_______________________________________________________________________________________________

Ovim putem vas obaveštavamo o dopisima koje je Farmaceutska komora Srbije uputila nadležnim institucijama vezano za vakcinaciju magistra farmacije koji rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kako u zdravstvenim ustanovama u Planu mreže, tako i zdravstvenim ustanovama u privatnoj svojini i privatnoj praksi. O daljim informacijama bićete redovno informisani. 

  1. 30.12.2020. godine - Farmaceutska komora Srbije se obratila ministru zdravlja sa molbom da magistri farmacije, članovi Farmaceutske komore Srbije koji su zaposleni u apotekama, u skladu sa prioritetima koji se odnose na zdravstvene radnike budu vakcinisani u što kraćem roku. Dopis možete pogledati OVDE
  2. 11.1.2021. godine - Farmaceutska komora Srbije se obratila Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" sa molbom da nam u skladu sa objavljenim Operativnim planom za imunizaciju protiv COVID-19 u Republici Srbiji, upute instrukcije o načinu prijavljivanja magistra farmacije za vakcinaciju protiv COVID-19, i to kako za zaposlene u zdravstvenim ustanovama u Planu mreže, tako i za zaposlene u zdravstvenim ustanovama u privatnom sektoru i privatnoj praksi. Dopis možete pogledati OVDE
  3. 15.1.2021. godine - Farmaceutska komora Srbije se obratila Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" sa urgencijom za odgovor vezano za dopis od 11.1.2021. godine. Dopis možete pogledati OVDE
  4. 19.1.2021. godine - S obzirom da do danas nismo dobili odgovor od nadležnih institucija, Komora se obratila predsednici Vlade Republike Srbije i članovima Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 sa molbom za pomoć po ovom pitanju. Dopis možete pogledati OVDE


OBAVEŠTENJE:

UPITNIK - Interesovanje za vakcinisanje protiv zarazne bolesti COVID-19, koji je Komora pokrenula samoinicijativno sa ciljem da se nadležnima jasno predoči broj magistra farmacije koji želi da se vakciniše, popunilo je 643 članova Farmaceutske komore Srbije, odnosno 9% članova Komore, od kojih je 40% iz Beograda. 

Farmaceutska komora će prikupljene podatke dostaviti nadležnim institucijama, Ministarstvu zdravlja i Institutu za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut”, kao broj magistra farmacije koji su iskazali interesovanje za vakcinaciju, razvrstano po upravnim okruzima. Napominjemo da do danas, 21.1.2021. godine nismo dobili odgovor na dostavljene dopise od strane nadležnih institucija kojima su isti dostavljeni. 


FARMACEUTI IZRADILI BROŠURU O VAKCINAMA

Ažurirano 28.2.2021 godine

Katedra za mikrobiologiju i imunologiju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu izradila je brošuru o vakcinama protiv koronavirusa koje su dostupne u Srbiji i najčešćim dilemama građana u vezi sa procesom vakcinacije.

Katedra za mikrobiologiju i imunologiju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu izradila je brošuru o vakcinama protiv koronavirusa koje su dostupne u Srbiji i najčešćim dilemama građana u vezi sa procesom vakcinacije.

U brošuri pod nazovom “Covid 19 vacine u Srbiji – Sve što treba da znate o novim vakcinama” sadržan je pregled osnovnih informacija o pet vakcina: Fajzer BioNTek, Sputnjik V, Sinofarm, AstraZeneka i Moderna. Brošuru možete preuzeti OVDE

Brošura daje kratka objašnjenja o vrsti vakcine (šta znači ako je vektorska, RNK ili klasična), informacije o načinu primene i doziranje (za koji uzrast je predviđena, u koliko se doza daje i u kom vremenskom razmaku).

Pored toga, pruža informacije vezano za kliničke studije o svakoj vakcini, kao i kakvi su uslovi neophodni za njeno čuvanje i transport. Kakvi su neželjeni efekti vakcine, šta će se desiti ukoliko ne primite drugu dozu u predviđeno vreme, koliko traje imunitet koji se stiče vakcinisanjem i kako i kada proveriti da li je vakcina efikasna. Sem informacija o vakcinama, brošura sadrži i odgovore na najčešća pitanja o vakcinaciji.

Izradu brošure pomogla je i Agencija za lekove i medicinska sredstva, kao i više udruženja  farmaceuta u Srbiji.

ODGOVOR MINISTARSTVA ZDRAVLJA NA PREDLOG NOVIH USLUGA

Ažurirano 23.2.2021 godine

Republička stručna komisija za farmaciju uputila je krajem 2020.

Republička stručna komisija za farmaciju uputila je krajem 2020. godine predlog novih usluga farmaceuta na primarnom nivou zdravstvene zaštite, koji je izrađen od strane Centra za razvoj farmaceutske i biohemijske prakse Univerziteta u Beogradu – Farmaceutskog fakulteta, više katedri Farmaceutskog fakulteta (Katedre za farmakokinetiku i kliničku farmaciju, farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju i socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo), Saveza farmaceutskih udruženja Srbije i Farmaceutske komore Srbije.

Konačni predlog usvojen je od strane Upravnog odbora Farmaceutske komore i Republičke stručne komisije za farmaciju (predlog usluga možete pogledati OVDE).

Ministarstvo zdravlja u dopisu od 18.2.2021. godine, koji je upućen Republičkoj stručnoj komisiji za farmaciju navodi da Republička stručna komisija za primarnu zdravstvenu zaštitu nije prihvatila predlog usluga, te se predlaže sastanak ove dve komisije u cilju daljeg usaglašavanja (dopis Ministarstva možete pogledati OVDE).