LA


ПОМОЋ ЧЛАНОВИМА КОМОРЕ

Ažurirano 05.5.2020 godine

Фармацеутска комора Србије пружиће једнократну и бесповратну помоћ из Фонда узајамне помоћи своји члановима са циљем подршке везано за последице изазване пандемијом COVID-19.

Фармацеутска комора Србије пружиће једнократну и бесповратну помоћ из Фонда узајамне помоћи своји члановима са циљем подршке везано за последице изазване пандемијом COVID-19.

Управни одбор Фармацеутске коморе Србије је на својој 2. седници (1. електронској) која је одржана 23-24. март 2020. године, сходно законским овлашћењима, донео Одлуку о износу и критеријумима за употребу средстава из Фонда узајамне помоћи у време ванредног стања (ОВДЕ).

Овом одлуком одобрена је исплата једнократне и бесповратне помоћи из Фонда узајамне помоћи на коју право има сваки члан Фармацеутске коморе Србије који је уписан у именик Фармацеутске коморе Србије, у складу са законом, и који има уредно плаћену чланарину закључно са 2019. годину, и то:

  • породици магистра фармације/дипломираног фармацеута, члана Коморе, преминулог од болести изазване коронавирусом (захтев),
  • члановима Коморе који су оболели и хоспитализовани због инфекције COVID-19 (захтев),
  • члановима Коморе који су оболели због инфекције COVID-19, нису хоспитализовани (захтев) и
  • члановима Коморе који су од 15.04.2020. године остали без посла, односно члановима са којима је послодавац раскинуо уговор о раду или члановима којима је истекао уговор о раду на одређено време, а нису у року од месец дана закључили уговор о раду са истим или другим послодавцем (захтев).

Позивамо све чланове Коморе, који испујнавају горе наведене услове, да поднесу захтев на адресу: Фармацеутска комора Србије (са назнаком: Комисија за фонд узајамне помоћи), Мутапова 25, 11000 Београд или скенирану документацију пошаљу на мејл: комора@фармком.рс.

Регионални форум Фармацеутске коморе Србије

Ažurirano 27.2.2020 godine

Регионални форум Фармацеутске коморе Србије одржан је у четвртак, 27.

Регионални форум Фармацеутске коморе Србије одржан је у четвртак, 27. фебруара 2020. године са почетком у 10.30 часова у хотелу Цроwне Плаза у Београду. На Форуму Коморе говорили су највиши представници комора из региона: прим.мр.сци. Захида Бинакај, мр.пх., председница Комора магистара фармације ФБиH, маг.фарм. Ана Слодо, председница Hрватске фармацеутске коморе, маг.фарм. Катарина М. Костадиновић, председница Скупштине Фармацеутске коморе Црне Горе, маг.фарм.спец. Желимир Јањић и председник Извршног одбора Фармацеутске коморе Републике Српске.

Из излагања наших колега могли смо да чујемо најновије информације о условима за потписивање уговора са Републичким фондом за здравствено осигурање, имплементацији е-Рецепта и е-Картона са освртом на праћење показатеља квалитета и евиденција услуга фармацеута и искуствима везано за приватизацији апотека.

Други део форума био је посвећен примени Закона о заштити података о личности у апотекама, где је ИТ Компанија Асцалдера изнела своја искуства по овом питању.


Обавеза стицања знања о личној хигијени и мерама заштите од заразних болести

Ažurirano 03.2.2020 godine

Одредбом члана 2.

Одредбом члана 2. Правилника о програму обуке за стицање основних знања о личној хигијени и мерама заштите од заразних болести, начину његовог спровођења, висини трошкова, накнади за рад комисија и осталим питањима (“Службени гласник РС", број 15 /17), прописано је ко подлеже обавези стицања основних знања о личној хигијени и мерама заштите од заразних болести.

У тачки 4) овог члана су као кандидати наведени: запослени на пословима производње, промета и издавања лекова и медицинских средстава, односно који на други начин долазе у непосредан контакт са лековима и медицинским средствима.

Одредбе овог Правилника се, из објективних разлога, до сада нису примењивале. Међутим, како су се недавно стекли услови за спровођење обуке и полагање наведеног испита, апотекама је од стране Одељења за санитарну инспекцију Министарства здравља о томе мејлом послато обавештење и достављен образац пријаве за похађање предавања и полагање испита о стицању основних знања о личној хигијени и мерама заштите од заразних болести.

Све потребне информације доступне су путем линка

НАПОМЕНА: Запослени на пословима производње, промета и издавања лекова и медицинских средстава, односно који на други начин долазе у непосредан контакт са лековима и медицинским средствима треба да имају потребна знања и да имају потврду о положеном испиту о основним знањима о личној хигијени и мерама заштите од заразних болести:

  • кандидате, односно запослене који имају средњу стручну спрему медицинске струке (фармацеутски, медицински, стоматолошки И ветеринарски техничари) пријављујете само за полагање испита без претходног похађања предавања,
  • запослени који имају високу стручну спрему медицинске струке (магистар фармације, доктор медицине, доктор стоматолоије и ветеринарске медицине) не морају да похађају предавања нити да полажу испит,
  • све остале запослене, како оне који имају средњу стручну спрему, тако И оне који имају високу стручну спрему која није медицинска, пријављујете и за похађање предавања и за полагање испита.

Уредба о плану мреже здравствених установа

Ažurirano 28.1.2020 godine

Уредба о плану мреже здравствених установа објављена је у "Сл.

Уредба о плану мреже здравствених установа објављена је у "Сл. гласнику РС", бр. 5/2020 од 22.01.2020. године. Преузмите Уредбу

Одржан састанак са представницима државних апотека

Ažurirano 27.1.2020 godine

У оквиру активости које Министарство здравља спроводи везано за израду Плана оптимизације здравствених установа у јавној својини, дана 27.

У оквиру активости које Министарство здравља спроводи везано за израду Плана оптимизације здравствених установа у јавној својини, дана 27.01.2020. године одржан је састанак коме су присуствовали предстваници државних апотека, Фармацеутске коморе Србије и Другог пројекта развоја здравства Србије (МЗ) са консултантским тимом.

Кратак осврт на актуелну ситуацију и највеће проблеме са којима се државне апотеке сусрећу последњих шест година дао је маг.фарм.спец. Небојша Јорговановић, директор Апотеке Пожаревац и председник Управног одбора Фармацеутске коморе Србије.

Он се у свом излагању осврнуо пре свега на потписивање уговора између РФЗО и приватних апотека од 2013. године без јасно дефинисаних критеријума, поступак централизованих јавних набавки који РФЗО спроводи само за средства која су опредељена државним апотекама од 2015. године (приватне апотеке су у обавези да поштују постигнуте цене у процесу ЦЈН, али не и добављаче), јавне набавке за медицинска помагала и лекове са Листе Д које су државне апотеке у обавези да спроводе од 2013. године, а што није обавеза приватних апотека, обавезу поштовање Уредбе о коефицијентима за обрачун плата запосленима у јавним службама, што државним апотекама намеће обавезу исплате плата без обзира да ли за то имају довољна средства. Због великог броја апотека и последично велике конкуренције апотеке прибегавају попустима, укључујући ту и лекове који се издају на терет РФЗО. Поред наведеног присутан је и притисак локалне самоуправе, те су државне апотеке имале и проблем нерационалног запошљавања, углавном административног кадра.

Тренутна ситуација је забрињавајућа, како по питању решавања дуговања и статуса оних апотека које више не раде, тако и по питању опстанка државних апотека које су функционалне, делимично или у пуном обиму. Зато је неопходно да се држава што пре одлучи за једну од две могуће опције, задржавање државног сектора уз његову реорганизацију и рационализацију или улазак у поступак приватизације.

Предлог Плана оптимизације треба да буде завршен и предат Министарству здравља до краја маја ове године, те је најављена интензивна комуникација у наредном периоду у циљу дефинисања предлога потенцијалних решења.


Arhiva sadržaja

Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2019
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2018
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2017
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2016
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2015