LA


Надзор над обављањем апотекарске делатности

Ažurirano 12.11.2021 godine

На сајту Министарства здрављa, 10.

На сајту Министарства здрављa, 10. новембра 2021. године објављен је Акт о примени прописа  у вези надзора над обављањем апотекарске делатности (ОВДЕ). У складу са наведеним Актом надзор над обављањем апотекарске делатности, укључујући и утврђивање испуњености услова за обављање апотекарске делатности, обављају инспектори за лекове и медицинска средства Министарства здравља.

ПОСЛЕДЊИ У НИЗУ ВЕБИНАРА: РАЗГОВОРИ ЗА БУЂЕЊЕ - ПЕТКОМ У СЕДАМ

Ažurirano 26.10.2021 godine

Драге колегинице и колеге,

Због великог интересовања својих чланова Фармацеутска комора Србије, у сарадњи са партнерима, реализује сет од 6 нових вебинара под називом „Разговори за буђење - петком у седам“ за које верујемо да ће вам помоћи у решавању свакодневних изазова у професионалном и приватном животу.

Драге колегинице и колеге,

Због великог интересовања својих чланова Фармацеутска комора Србије, у сарадњи са партнерима, реализује сет од 6 нових вебинара под називом „Разговори за буђење - петком у седам“ за које верујемо да ће вам помоћи у решавању свакодневних изазова у професионалном и приватном животу. Вебинари се одржавају сваког петка у 19 часова од 1. октобра до 5. новембра ове године.

Позивамо вас да у петак 5.11.2021. године, у 19 часова присуствујете ШЕСТОМ и последњем вебинару у оквиру пројекта психолошке подршке члановима Коморе. 

ОВОГ ПЕТКА САЗНАЋЕТЕ: Зашто је сексуалност табу тема? -  Како да прихватимо сексуалност и уживамо у њој, без предрасуда. Научимо да се осећамо добро у свом телу. 

ЛИНК ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ОВДЕ

Разговоре за буђење - петком у седам водиће специјалиста клиничке психологије, психотерапеут, председница удружења Саветовалишта за психоонкологију, ребт терапеут и лиценцирани  life coach, Весна Костић.

  • 1.10.2021. у 19 часова - КомуникацијаПокренимо се, направимо жељену промену у свом животу и научимо  више о томе како с ким да комуницирамо
  • 8.10.2021. у 19 часова - Бес - Савети за негативне емоције - Како да се изборимо и амортизујемо свој бес са циљем побољшања квалитета живота
  • 15.10.2021. у 19 часова - Life couching - За све оне који желе да унапреде своје резултате у оквиру фармацеутских интерперсоналних релација, а то желе да ураде најбрже и најбоље што могу
  • 22.10.2021. у 19 часова - Прихватање себе без самообезвређивања Прихватите себе без условљавања, не осуђујте себе као особу, научите да опраштате себи да би могли да опростите другима
  • 29.10.2021. у 19 часова - Партнерске релације - како се изборити са раскидом - узроци, разлози и начин за превазилажење
  • 5.11.2021. у 19 часова - Зашто је сексуалност табу тема? - Како да прихватимо сексуалност и уживамо у њој, без предрасуда. Научимо да се осећамо добро у свом телу.
    • ЛИНК ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ОВДЕ


КОНКУРС ЗА СТРУЧНЕ НАДЗОРНИКЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Ažurirano 25.10.2021 godine

Поштоване колегинице и колеге, 

Фармацеутска комора Србије је у поступку дефинисања предлога листе стручних надзорника за 2022.

Поштоване колегинице и колеге, 

Фармацеутска комора Србије је у поступку дефинисања предлога листе стручних надзорника за 2022. годину коју у складу са чланом 192. Закона о здравственој заштити Комора доставља министру здравља најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину. Стручни надзорници са листе стручних надзорника, коју одлуком утврђује министар здравља, врше редовну и ванредну спољну проверу квалитета стручног рада.

Позивамо Вас да, уколико сте заинтересовани, доставите своју пријаву на мејл огранка Коморе коме припадате са назнакон „пријава за стручног надзорника“ најкасније до 31. октобра 2021. године. 

У пријави је потребно навести: ИД број, име и презиме, титулу, научно/наставно звање и/или специјализацију, радно искуство, контак телефон и кратку биографију.    

Стручни надзорници треба да буду истакнути представници апотекарске делатности делатности, признати и доказани стручњаци, наставни и научни радници, који имају најмање 10 година стажа у апотеци. Предност при избору предлога за стручне надзорнике имају магистри фармације са завршеном здравственом или академском специјализациом. односно наставним или научним звањем. 

НАПОМЕНА: С обзиром да се ради о предлогу нове Листе стручних надзорника за 2022. годину, на конкурс је потребно да се пријаве и стручни надзорници са Листе за 2021. годину, који и даље желе да обављају овај посао. 

Комисија именована од стране директора Коморе прегледаће пристигле пријаве и коначан предлог листе проследити министру здравља на даљу надлежност. 

Ближе информације везано за редовну спољну проверу квалитета стручног рада у здравственим установама, као и материјал са едукације за стручне надзорнике који спроводе редовну спољну проверу квалитета стручног рада у 2021. години, која је одржана 12.10.2021. године, можете наћи ОВДЕ

Обука за примену Закона о заштити података о личности – ЗЗПЛ

Ažurirano 10.10.2021 godine

Обука за примену Закона о заштити података о личности, коју организује Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и USAID-ов Пројекат за одговорну власт, у сарадњи са Фармацеутском комором Србије, биће одржана 12.

Обука за примену Закона о заштити података о личности, коју организује Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и USAID-ов Пројекат за одговорну власт, у сарадњи са Фармацеутском комором Србије, биће одржана 12. октобра 2021. године, од 10:00 до 13:00 часова. 

Програм обуке можете погледати ОВДЕ

ЛИНК ЗА ПРИСТУП ОВДЕ

Претходна пријава није потребна. Обуку држи представник Повереника и она је бесплатна. 

Закон о заштити података о личности - ЗЗПЛ („Службени гласник РС“, бр. 87/18) је почео да се примењује 22. августа 2019. године. Апотекарски сектор обрађује велики број података о личности наших грађана и то података који спадају у посебну врсту података о личности а чија обрада захтева виши степен пажње. Имајући у виду наведено као и бројне новине које је ЗЗПЛ увео у правни поредак Србије, правних нејасноћа које садржи, као и због комплексности укупне материје, препозната је потреба за додатном едукацијом запослених у апотекарском сектору.  

Циљ ове обуке је да лица која су већ одређена за заштиту података о личности и они који ће тек бити одређени, стекну нова и дограде постојећа знања о праву на заштиту података о личности и да се ближе упознају са обавезама које, у складу са ЗЗПЛ, имају руковаоци и обрађивачи података о личности.

Апотекарске установе и самосталне приватне апотеке имају обавезу да одреде лице за заштиту података о личности и да о томе обавесте Повереника. Уколико то не ураде оне чине прекршај по ЗЗПЛ-у.

Овим путем Вас позивамо да у сусрет планираним обукама, уколико то већ нисте учинили, одредите лице за заштиту података о личности у складу са Законом.  


ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПОТРОШАЧА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ СЕ НА ЛЕКОВЕ

Ažurirano 05.10.2021 godine

Министарство трговине, туризма и телекомуникација доставило је Привредној комори Србије  мишљење у вези  примене одредбе члана 4.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација доставило је Привредној комори Србије  мишљење у вези  примене одредбе члана 4. став 1. Закона о заштити потрошача, односно појашњење да ли се одредбе овог закона, а које се односе на рекламације и начин решавања рекламација, примењују и на лекове и медицинска средства који су уређени посебним законима, односно прописима.

У приложеном допису надлежно министарство је дало мишљење да се Закон о заштити потрошача не примењује на лекове, већ само на медицинска средства. Такође, на основу наведеног мишљења Закон о заштити потрошача се не примењује на лекове, јер се применом посебних прописа у области лекова пружа виши степен заштите пацијената у односу на  Закон о заштити потрошача, као и да се између пацијената и овлашћеног субјекта за промет лекова на мало (апотека) не ствара облигациони однос, односно да не постоји потрошачки однос.

Мишљење Министарства трговине, туризма и телекомуникација од 28. септембра 2021. године ОВДЕ