LA


Захтев РФЗО за доставу података о залихама лекова

Ažurirano 12.2.2021 godine

Фармацеутска комора Србије је данас, 12.

Фармацеутска комора Србије је данас, 12. фебруара, примила допис од РФЗО у коме се наводи да достављање података о залихама лекова, а на основу дописа од 11. јануара, није адекватно, односно да највећи број апотека и даље не доставља тражене податке (допис можете погледати ОВДЕ). Достављање података односи се подједнако на апотеке из Плана мреже (државне апотеке), као и апотеке у приватној својини.

С тим у вези апелујемо да у што хитнијем року, уколико то до сада нисте урадили, почнете са доставом тражених података преко апликације за унос података о стању лагера наведених лекова у апотекама за данашњи дан и наставите унос у континуитету за сваки следећи дан (инструкција ОВДЕ).

ВАЖНА НАПОМЕНА: 

  • Листа лекова за које треба доставити податке ПРОШИРЕНА је у односу на претходну и потребно је достављати редовно податке о залихама за све наведене лекове (ОВДЕ). 
  • Ради бржег и ефикаснијег приступа Порталу финансија РФЗО је омогућио да апотеке могу саме да отворе свој налог. Када уђете на апликацију за унос података ОВДЕ попуните тражене податке како би отворили свој налог.

ВАЖНО: Количина нискомолекуларних хепарина (FRAGMIN, CLEXANE, FRAXIPARINE) се уписује у јединици мере која је наведена у апликацији, тј. количина се исказује у броју шприцева, а не у броју паковања. 

За сва додатна питања и појашњења можете се обратити на мејл адресу itpitanja@rfzo.rs

Ови подаци биће коришћени за одобравање набавке наведених лекова апотекама.

_________________________________________________________________

Републички фонд за здравствено осигурање обратио се Фармацеутској комори Србије дописом од 11.1.2021. године (ОВДЕ) у коме се наводи да је у циљу равномерне снабдевености апотека лековима, посебно лековима који се користе у лечењу оболелих од COVID-19 изузетно значајно достављање података о дневним залихама истих. Достављање података односи се подједнако на апотеке из Плана мреже (државне апотеке), као и апотеке у приватној својини.

Филијале РФЗО су 5.1.2021. године обавестиле све здравствене установе, укључујући и апотеке, о значају и начину достављања ових података, али највећи број још увек није доставио тражене податке.

С тим у вези апелујемо да се у што хитнијем року, а најкасније сутра 12.1.2021. године, до 9 часова, доставите тражене податке преко апликације за унос података о стању лагера наведених лекова у апотекама (табела ОВДЕ) за дан 11.1.2021. године и наставите унос у континуитету за сваки следећи дан (инструкција ОВДЕ).

НАПОМЕНА: Ради бржег и ефикаснијег приступа Порталу финансија РФЗО је омогућио да апотеке могу саме да отворе свој налог. Када уђете на апликацију за унос података ОВДЕ попуните тражене податке како би отворили свој налог.

ВАЖНО: Количина нискомолекуларних хепарина (FRAGMIN, CLEXANE, FRAXIPARINE) се уписује у јединици мере која је наведена у апликацији, тј. количина се исказује у броју шприцева, а не у броју паковања. 

За сва додатна питања и појашњења можете се обратити на мејл адресу itpitanja@rfzo.rs

Ови подаци биће коришћени за одобравање набавке наведених лекова апотекама.

НАЦРТ ПЛАНА ОПТИМИЗАЦИЈЕ МРЕЖЕ УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У СРБИЈИ

Ažurirano 10.2.2021 godine

Данас, 10.

Данас, 10. фебруара, Министарство здравља Републике Србије, уз подршку Другог пројекта развоја здравства и Светске банке, представило је Нацрт плана оптимизације мреже установа здравствене заштите (Мастерплан) чиме је отворен јавно-приватни дијалог о предложеним решењима за унапређење ефикасности, доступности и квалитета здравствене заштите у Србији. 

Мастерплан предвиђа организацију здравственог система кроз шест региона, уз планирање капацитета у складу са бројем становника, њиховим здравственим потребама и могућностима установа да пруже квалитетну здравствену заштиту. Израду Мастерплана спровело је Министарство здравља у оквиру Другог пројекта развоја здравства уз подршку стручног тима међународног конзорцијума који чине ИБФ (Белгија), Делта Хаус (Хрватска) и НАЛЕД (Србија). 

Заинтересовани грађани, привреда, локалне самоуправе, здравствене институције и стручна јавност ће током трајања јавних консултација, од 10. до 22. фебруара, моћи да се упознају са Мастерпланом и доставе коментаре или сугестије за његово унапређење посредством вебсајта коме можете приступити ОВДЕ
КОНФЕРЕНЦИЈА: Улога фармацеута у имунизацији

Ažurirano 10.2.2021 godine

Поштоване колегинице и колеге, 

Позивамо вас на Конференцију: Улога фармацеута у имунизацији која ће бити одржана 13.

Поштоване колегинице и колеге, 

Позивамо вас на Конференцију: Улога фармацеута у имунизацији која ће бити одржана 13. фебруара са почетком у 10 часова. На конференцији ће учешће узети професори са Фармацеутског факултета у Београду који ће говорити о значају имунизације и улози фармацеута. Пројекат: "Значај и улога фармацеута у промоцији вакцинације" који је припремила Фармацеутска комора Србије представиће маг. фарм. спец. Татјана Шипетић, директорка Коморе, а искуства из Хрватске пренеће дриректорка Хрватске фармацеутске коморе, маг. фарм. спец. Ана Слодо. 

У другом делу Конференције биће речи о вакцинације против Covid-19. 

Програм Конференције можете погледати ОВДЕ

Приступ Конференцији је бесплатан и можете се регистровати преко овог ЛИНКА

ВАЖНА ОБАВЕШТЕЊА - РФЗО

Ažurirano 11.1.2021 godine

Републички фонд за здравствено осигурање обратио се Фармацеутској комори Србије дописом од 11.

Републички фонд за здравствено осигурање обратио се Фармацеутској комори Србије дописом од 11.1.2021. године (ОВДЕ) у којем се наводи да је потрошња појединих лекова, који се користе у лечењу оболелих од COVID-19 вишеструко повећана у апотекама, при чему се значајне количине лекова издају а да нису прописане на обрасцу лекарског рецепта, што је супротно режиму издавања утврђено у дозволи за лек, сходно члану 55. Закона о лековима и медицинским средствима.

У допису РФЗО наводи се да је имајући у виду потрошњу лекова који се користе и у лечњу оболелих од COVID-19, а који се издају у апотекама, наведено од посебног значаја за лекове из групе:

  • нискомолекуларних хепарина,
  • антибиотика и
  • кортикостероида.

"За све наведене лекове, дозволом за лек утврђен је режим издавања који подразумева издавање лека само уз лекарски рецепт, те је потребно да обезбедити поштовање законске одредбе при издавања наведених група лекова у апотекама, тј. да се ови лекови не издају у апотекама без одговарајућег рецепта, односно лекарског извештаја на коме је прописан лек."

С тим у вези указујемо вам на наведен члан 55. став 1. и став 4. Закона о лековима и медицинским средствима, као и да се наведени лекови могу издавати искључиво на основу:

  • одговарајућег рецепта или
  • лекарског извештаја на коме је прописан лек.

“Забрањено је издавати, односно продавати лекове супротно извршеној класификацији лекова у складу са чл. 51-54. овог закона, односно супротно режиму издавања лекова утврђеном у дозволи за лек.

Надлежна комора одузеће одобрење за самостални рад издато у складу са законом ако лице које издаје лек поступи супротно ставу 1. овог члана.”

У случају да Фармацеутска комора Србије добије информације о поступању које је супротно горе наведеном, дужна је да поступи у складу са наведеним чланом 55. став 4. Закона о лековима и медицинским средствима, односно да одузме одобрење за самостални рад - лиценцу. 

УГОВАРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

Ažurirano 05.1.2021 godine

Републички фонд за здравствено осигурање објавио је обавештење здравственим установама ван Плана мреже у којима их обавештава да могу од 1.

Републички фонд за здравствено осигурање објавио је обавештење здравственим установама ван Плана мреже у којима их обавештава да могу од 1. јануара 2021. године да издају лекове, испоручују медицинско-техничка помагала, пружају услуге БМПО и услуге хипербаричне оксигенације на терет обавезног здравственог осигурања, под условима утврђеним уговором који је важио за 2020. годину, до закључења уговора за 2021. годину, ако кумулативно испуњавају дефинисане услове. Детаљну информацију можете погледати ОВДЕ

ПРАВИЛНИК о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2021. годину објављен је у "Сл. Гласнику РС", бр. 161 од 31.12.2020. године. Овим Правилником уређују се услови за закључивање уговора за 2021. годину између Републичког фонда за здравствено осигурање и давалаца здравствених услуга, критеријуми и мерила за утврђивање накнаде за њихов рад, односно начин плаћања здравствених услуга, као и других трошкова у складу са законом којим се уређује здравствено осигурање, поступак коначног обрачуна са даваоцима здравствених услуга на основу уговора поводом остваривања права осигураних лица на здравствену заштиту по завршеној календарској години, као и друга питања од значаја за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга. Правилник можете погледати ОВДЕ

УРЕДБА о Плану здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици Србији за 2021. годину објављена је у "Сл. гласнику РС", бр. 160 од 31.12.2020. године. Наиме, Влада РС у складу са Законом о здравственом осигурању доноси План здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици Србији за 2021. годину, као оперативни документ у спровођењу политике обавезног здравственог осигурања. Основни циљ доношења Плана је да обезбеди што потпунију реализацију права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања.Текст Уредбе можете погледати ОВДЕ.Arhiva sadržaja

Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2019
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2018
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2017
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2016
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2015