LA


Услуга издавања антибиотика код Helicobacter pylori инфекције и цревних инфекција

Ažurirano 14.11.2022 godine

Са великом задовољством Вас позивамо да 17.

Са великом задовољством Вас позивамо да 17. новембра присуствујете другој у низу едукација која се реализује у периоду септембар - децембар 2022. године са циљем подршке Саветницима за антибиотике и свима који то желе да постану. Helicobacter pilori је препознат као главни патоген човечанства скоро четири деценије. Међутим, и поред лечења заражених особа и смањеном преносу инфекције у заједницама у којима се побољшао социоекономски животни стандард, он и даље представља најчешћи људски бактеријски патоген, који инфицира скоро половину светске популације. Кључ успеха адекватно прописане терапије зависи од успешног саветовања пацијента и степена адхеренце. 

У пројекту који реализујемо у сарадњи са Министарством здравља – Други пројекат развоја здравства Србије тренутно учествује 570 магистара фармације из близу 400 јавних апотека. До данас је преко 10.000 пружених услуга евидентирано кроз Апликацију за фармацеутске услуге.  

Придружите се породици од 263 Саветника за антибиотике!

АКО НЕ САДА, ОНДА КАДА? 

Акредитациони број: Б-94/22; одлука ЗСС бр. 153-02-475/2022-01 од 15.8.2022. године; 2 бода за учеснике. 

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ https://event.webinarjam.com/register/280/oknv1f73

Рационална примена антибиотика у лечењу Helicobacter pylori инфекције и цревних инфекција

 • 18:00 до 18:35 Смернице за лечење Helicobacter pylori инфекције и других цревних инфекција, проф. др Александра Павловић Марковић, Медицински факултет у Београду
 • 18:35 до 19:10 Фармакокинетика и фармакодинамика антибиотика као основа за рационалну терапију, проф. др Сандра Везмар Ковачевић, Фармацеутски факултет у Београду
 • 19:10 до 19:45 Саветовање пацијената у апотеци, Маг. фарм. спец. Татјана Милошевић, АУ Мелем
 • 19:45 до 20:00 Дискусија

Резултати претходног поступка процене квалитета програма КЕ

Ažurirano 04.11.2022 godine

На основи члана 7.

На основи члана 7. став 5-7. Правилника о ближим условима  за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике („Сл. Гласник РС“, бр. 17/2022) и Јавног позива Здравственог савета Србије за акредитацију програма КЕ број 153-02-00389/2022-01 од 17.6.2022. године, Радна група за спровођење претходног поступка процене квалитета програма КЕ Фармацеутске коморе Србије, након састанка одржаног 2.11.2022. године објављује дана 4.11.2022. године збирну табелу са резултатима програма. На резултате претходног поступка процене квалитета програма КЕ, организатор има рок од 5 дана за слање примедбе/молбе, односно до 10.11.2022. године, искључиво у електронској форми на е-маил адресу komora@farmkom.rs

Резултати претходног поступка процене квалитета програма КЕ ОВДЕ

Радна група за спровођење претходног поступка процене квалитета програма КЕ Фармацеутске коморе Србије размотриће пристигле примедбе/молбе и на основу тога доставити извештај Здравственом савет Србије на коначно одлучивање. 

Резултате акредитације Здравствени савет Србије ће објавити на својој веб страници у виду Збирне табеле оцењених програма КЕ 14.11.2022. године. 


Иновације у приступу бази MedicinesComplete

Ažurirano 03.11.2022 godine

Другу годину за редом Фармацеутска комора Србије својим члановима обезбеђује приступ бази MedicinesComplete.

Другу годину за редом Фармацеутска комора Србије својим члановима обезбеђује приступ бази MedicinesComplete. Од априла 2021. године, база са ограниченим приступом на издања BNF и BNF за децу, доступна је свим члановима Коморе са ограничењем да у истом тренутку приступ може да има највише до 300 корисника. 

Да се подсетимо MedicinesComplete је реномирана база података Велике Британије, која садржи медицинске алате и опсежне информације о лековима. Све информације су засноване на доказима и редовно се ажурирају, како би помогле фармацеутима у доношењу одлука и унапређењу безбедности пацијената.

Ове године, у сарадњи са колегама из Европске канцеларије, успели смо да обезбедимо пробни период од месец дана у коме ће чланови Коморе имати приступ и следећим издањима: 

 • Martindale: The Complete Drug Reference and Martindale’s ADR (Adverse Drug Reactions) Checker - међународно признат и цењен алат за препознавање нежељених реакција на лекове и даље поступање. - алат који омогућава брзу и лаку проверу интеракција лек-лек, лек-храна и остале интеракције лекова, као и интеракције биљних лекова. Пружа информације о озбиљности интеракције и инструкције о даљем поступању.
 • Stockley’s Drug Interactions and Stockley’s Interactions Checker
 • Critical Illness 
 • Agilio: Diagnosis and Treatment Guidance
 • Palliative Care Formulary 
 • Drug Monitoring Checker 
 • Pharmaceutical Excipients

Позивамо Вас да искористите пробни период у периоду од 15. октобра до 15. новембра 2022. године и процените значај и потребу за проширеним приступом у свакодневној пракси у апотеци.

По истеку пробног периода, мејлом ћете добити линк за попуњавање кратког упитника о функционалностима базе и њеној употребној вредности у свакодневном раду. На основу Вашег искуства, Комора ће припремити предлог за наставак сарадње са MedicinesComplete. 

ПРИСТУП: Чланови Коморе могу приступити бази преко свог корисничког налога на сајту Коморе www.farmkom.rs Након логовања, на страници корисничког сервиса, а испод наслова Кориснички сервис за чланове, налази се посебна кућица MEDICINESCOMPLETE. У базу података улазите једноставно кликом на овај наслов.

Погледајте кратак видео (ОВДЕ) о могућностима алата за претрагу.


ЧЛАНАРИНА ЗА 2022. ГОДИНУ

Ažurirano 26.10.2022 godine

Поштоване колегинице и колеге,

Подсећамо да је рок за плаћање чланарине за 2022.

Поштоване колегинице и колеге,

Подсећамо да је рок за плаћање чланарине за 2022. годину, 31. октобар 2022. године. У складу са Статутом Фармацеутске коморе Србије („Сл. гласник РС", бр.156/2020 и 27/2022), члан који није измирио чланарину до 31. октобра текуће године, за ту годину, односно није измирио чланарине за претходне године и исто не учини након писане опомене исписује се из именика чланова Коморе и привремено му се одузима лиценца, по службеној дужности. Уколико члан који је исписан из именика чланова Коморе жели да поново поднесе захтев за упис у именик чланова Коморе, дужан је да пре подношења захтева измири цели заостали дуг. 

У складу са чланом 17. Статута Фармацеутске коморе Србије дефинисан је основ за плаћање половине износа чланарине, као и основ за ослобађање од чланарине, и то: 

Од плаћања чланарине су ослобођени: 

 • Магистри фармације који су уписани у именик чланова Коморе као приправници.
 • У доле наведеним случајевима, и то уколико је основ за ослобађање трајао шест и више месеци у току једне календарске године: 
  • За време привремене неспособности за рад (доказ: Дознака издата од надлежног дома здравља).
  • За време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, односно одсуства са рада ради посебне неге детета (доказ – један од наведених докумената: Потврда послодавца, Дознака издата од надлежног дома здравља, Решење издато од општинске или градске управе о праву на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета, )
  • У случају незапослености (доказ: Потврда издата од Националне службе за запошљавање)
  • Пензионер, који није радно активан (доказ: Уверење које издаје ПИО за кориснике пензије остварене у РС)  

Половину износа чланарине плаћају: 

 • Чланови Коморе који се испишу из Именика Коморе у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2022. године плаћају чланарину у износу од 2.250,00 динара.
 • Чланови Коморе који се упишу у Именик Коморе у периоду од 1. јула до 31. децембра 2022. године плаћају чланарину у износу од 2.250,00 динара

РУЖИЧАСТИ ОКТОБАР - ФАРМАЦЕУТИ ПОДРЖАВАЈУ СВЕТСКУ КАМПАЊУ

Ažurirano 19.10.2022 godine

Глобални напори да се подигне свест и повећа проценат раног откривања рака дојке резултирали су да се од 2015.

Глобални напори да се подигне свест и повећа проценат раног откривања рака дојке резултирали су да се од 2015. године месец октобар прогласи РУЖИЧАСТИМ МЕСЕЦОМ када сви здравствени радници треба да дају свој допринос да ова тема буде што видљивија. Фармацеути у апотекама се сваког дана срећу са проблемима женског здравља, а неретко у апотеку долазе жене са канцером дојке. Један број њих се припрема или су већ прошле операцију, а жене које имају хормон-зависне туморе у апотекама подижу тамоксифен на рецепт. Фармацеути су им велика подршка, и морална и стручна. 

ФАРМЦЕУТСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОВОГ ОКТОБРА ПОДРЖАВА СВЕТСКУ КАМПАЊУ!

Припремили смо за Вас:

 1. Kратак подсетник о тамоксифену који можете користити у саветовању пацијенткиња ОВДЕ
 2. Упутство са вежбама које пацијенткиње треба да раде код куће, након одобрења од стране лекара, а које олакшавају повратак нормалним дневним активностима након операције ОВДЕ
 3. Постер који, уколико желите, можете одштампати и ставити на видно место ОВДЕ

Циљ је да мало више разговарамо са пацијенткињама, да их охрабримо и пружимо што више тачних информација о терапији.

Улога фармацеута као здравственог радника у саветовању пацијенткиња са канцером дојке је веома важна! Покажимо то у сваком контакту са пацијентом, а нарочито сада, током РУЖИЧАСТОГ МЕСЕЦА ОКТОБРА.


1 2 3 4 ... 24