LA


Нацрт закона о безбедности и здрављу на раду

Ažurirano 10.9.2021 godine

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на својој интернет страници Наставак текста

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на својој интернет страници ОВДЕ објавило позив за учешће у јавној расправи o Нацрту закона о безбедности и здрављу на раду, која се спроводи у периоду од 9. до 29. септембра 2021. године.

Фармацеутска комора Србије позива све заинтересоване чланове да узму учешће у јавној расправи и да своје примедбе, предлоге и сугестије доставе путем електронске поште на адресу komora@farmkom.rs до 27.9.2021. године, како би исте објединили и проследили надлежном министарству. 

Нацрт закона о безбедности и здрављу на раду, Образложење Нацрта, Јавни позив, као и Образац за коментаре на Нацрт закона доступни су ОВДЕ

Мутицентрична студија пресека

Ažurirano 27.8.2021 godine

Драге колегинице и колеге,

Фармацеутски факултет Универзитета у Београду учествује у спровођењу мултицентричне студије пресека која се спроводи широм света и има за циљ да активно прати испољавање нежељених реакција на COVID-19 вакцине.

Драге колегинице и колеге,

Фармацеутски факултет Универзитета у Београду учествује у спровођењу мултицентричне студије пресека која се спроводи широм света и има за циљ да активно прати испољавање нежељених реакција на COVID-19 вакцине.

 Примарни циљеви студије су:

  1. да се процени преваленција локалних и системских нежељених реакција на сваку COVID-19 вакцину и
  2. да се одреде потенцијални демографски и медицински фактори ризика за испољавање и интензитет нежељених реакција.

Секундарни циљеви обухватају евалуацију утицаја лекова коришћених код тек вакцинисаних особа на решавање краткорочних нежељених реакција.

Студија обухвата све здравствене раднике, тако да упитник могу да попуне и фармацеути и фармацеутски техничари.

За попуњавање упитника потребно је око 5 минута.

Да би приступили упитнику кликните ОВДЕ

Протокол студије је регистрован у регистру клиничких студија U.S. National Library of Medicine (NLM). Сагласност за спровођење ове студије у Србији дата је од стране Етичког комитета за биомедицинска истраживања Фармацеутског факултета Универзитета у Београду. 

Унапред се захваљујемо на издвојеном времену за попуњавање упитника!

СЗО - Анализа најпотребнијих лекова за децу

Ažurirano 18.8.2021 godine

Драге колегинице и колеге,

Фармацеутској комори Србије упућена је молба од стране Penta Foundation and Marc Lallemant - GAP-f Clinical Research Working Group leader везано за анализу доступности или проблема са којима се срећу здравствени радници а односи се на најпотребније лекове за децу, коју предводи Светска здравствена организација.

Драге колегинице и колеге,

Фармацеутској комори Србије упућена је молба од стране Penta Foundation and Marc Lallemant - GAP-f Clinical Research Working Group leader везано за анализу доступности или проблема са којима се срећу здравствени радници а односи се на најпотребније лекове за децу, коју предводи Светска здравствена организација. С тим у вези позивамо Вас да дате допринос овом истраживању, тако што ћете у анкети изнети ваша искуства из свакодневне праксе. 

У прилогу превод дописа који је упућен Фармацеутској комори Србије са линком за приступ анкети. 

Драге колегинице и колеге,

Светска здравствена организација (СЗО) започиње свеобухватну анализу најпотребнијих лекова за децу која је веома значајна за ревизију Листе есенцијалних лекова за децу (EMLc). Као члан Global Accelerator for Paediatric Formulations Network (GAP-f), коју предводи СЗО, Penta Foundation спроводи ову анализу.

Потребна нам је ваша помоć као здравственог радника који прописује, припрема или издаје лекове за децу да бисмо сазнали:

  • Које педијатријске формулације сматрате најпроблематичнијима и зашто?
  • Који лекови недостају или нису доступни деци о којој бринете и зашто?

За приступ анкети кликните овде: https://bit.li/2SS31Im.

Анкета не би требало да вам одузиме више од 15 минута. Своје одговоре можете сачувати и поново их ревидирати или допунити, у било ком тренутку, све до 31. августа 2021. године када ће анкета бити затворена. 

Хвала вам унапред што сте попуњавањем анкете допринели овом истраживању.

Молимо вас да анкету поделите и са другим колегама чије мишљење сматрате релевантним. 

Остајемо на располагању да разјаснимо сваку недоумици везано за попуњавање анкете и радо ćемо вам помоćи и одговорити на ваша питања која можете упутити на следеćу адресу е -поште: gap-f@pentafoundation.org
Мишљење о статусним променама апотека/апотекарских установа

Ažurirano 16.8.2021 godine

Мишљење Министарства здравља везано за статусне промене апотека/апотекарских установа можете погледати Наставак текста

Мишљење Министарства здравља везано за статусне промене апотека/апотекарских установа можете погледати ОВДЕ


ПОСТУПЦИ ПРЕД СУДОМ ЧАСТИ

Ažurirano 16.7.2021 godine

Поштоване колеге и колегинице, 

Фармацеутска комора Србије је у последњих 9 месеци спровела 2 поступка пред Судом части I степена, везано за фалсификовање потврда са акредитованих програма континуиране едукације (КЕ) који су достављени приликом подношења захтева за обнову лиценце.

Поштоване колеге и колегинице, 

Фармацеутска комора Србије је у последњих 9 месеци спровела 2 поступка пред Судом части I степена, везано за фалсификовање потврда са акредитованих програма континуиране едукације (КЕ) који су достављени приликом подношења захтева за обнову лиценце. 

С обзиром да Фармацеутска комора Србије од 2009. године има електронски систем за евиденцију наведених података, веродостојност поднетих потврда које нису евидентиране у картону КЕ члана могуће је брзо и прецизно утврдити. 

Наведено представља повреду седмог и осмог принципа Етичког кодекса фармацеута Србије, односно представља повреду професионалне дужности или угледа члана Коморе, а што је разлог за покретања дисциплинског поступка и изрицање једне од законом прописаних мера, од јавне опомене до привремене забране самосталног рада у обављању здравствене делатности. 

Фармацеутска комора Србије сматра да овакво поступање повлачи за собом озбиљне последице. 

1 2 3 4 ... 15