LA


Радна посета КБЦ Ребро, Загреб

Ažurirano 03.3.2023 godine

Раднa групa Фармацеутске комора Србије за израду студије изводљивости за централизовану припрему цитотосичне терапије (Радна група), у циљу имплементације Водича Добре апотекарске праксе (Водич ДАП) планира да изради студију изводљивости за централизовану припрему цитотоксичне терапије у здравственим установама на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите.

Раднa групa Фармацеутске комора Србије за израду студије изводљивости за централизовану припрему цитотосичне терапије (Радна група), у циљу имплементације Водича Добре апотекарске праксе (Водич ДАП) планира да изради студију изводљивости за централизовану припрему цитотоксичне терапије у здравственим установама на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите. 

Као што је и дефинисано у Водичу ДАП (Прилог 5 - Стандарди за централизовану припрему цитотоксичне терапије у апотеци), реконституција цитотоксичних лекова треба да буде централизована у оквиру апотеке и у домену је одговорности магистра фармације. Спроводи се у складу са законом и Професионалним стандардом квалитета апотекарске услуге у онкологији (енг. Quality Standard for the Oncology Pharmacy Service (QUAPOS). Студија изводљивости представља документ на основу кога би доносиоцима одлука било представљено тренутно стање, потребне инвестиције (кадар, простор, опрема), као и да се кроз квантитативне и квалитативне показатеље докаже оправданост и рационалност овог поступка. 

С обзиром на дугогодишње искуство које КБЦ Ребро, Загреб, има у овој области, чланови Радне групе су 7. фебруара 2023. године, уз финансијску подршку Секције за болничку фармацију (Савеза фармацеутских удружења Србије), били у студијској посети болничкој апотеци у којој се спроводи поступак централизоване припреме цитотоксичне терапије од 2017. године и која има највећи капацитет централизоване припреме цитостатика у Хрватској. 

Циљ посете је био да се Радна група упозна са предностима централизоване припреме цитотоксичне терапије, као и са којим изазовима, проблемима и решењима можемо да се сусретнемо у пракси. Такође, хрватске колеге су нам на основу свог искустава пренеле запажања и сугестије везано за имплементацију оваквог начина припреме терапије у болницама. 

У КБЦ Ребру централизоване припрема цитотоксичне терапије се обавља у изолаторима са софтвером за гравиметријску припрему, што представља део обавезне опреме.  Припрему терапије врши искључиво фармацеутски кадар (магистри фармације и фармацеутски техничари). Посебна пажња посвећена је безбедним условима рада. 

Колеге фармацеути који раде централизовану припрему у КБЦ Ребро су великодушно понудили своју помоћ у смислу преноса искуства, практичних решења и евентуалних недоумица.                 

Радна група Фармацеутске коморе Србије за израду студије изводљивости за централизовану припрему цитотосичне терапије: 

  • Маг. фарм. спец. Ивана Поповић
  • Маг. фарм. спец. Мирјана Бошковић
  • Маг. фарм. спец. Весна Јанковић
  • Маг. фарм. спец. Марија Петкоски
  • Маг. фарм. спец. Драгана Рајковић 

Додела лиценци у Огранку Војводина

Ažurirano 02.3.2023 godine

Фармацеутска комора Србије у свом Огранку Војводина, у Новом Саду, уприличила је свечану доделу лиценци младим колегама, магистрима фармације.

Фармацеутска комора Србије у свом Огранку Војводина, у Новом Саду, уприличила је свечану доделу лиценци младим колегама, магистрима фармације. Лиценце за самостални рад добили су: Ана Алексић, Никола Мишић, Срефан Украден, Милица Микуловић, Нина Зеленовић и Светлана Радовић. 

Лиценце за замостални рад доделила је директорка Коморе Славица Милутиновић дипл.фарм. која је пожелела успех у професионалном раду и уручила пригодне поклоне младим колегама.

Заклетву за фармацеуте приликом доделе лиценце читала је Тамара Радивојевић дипл. правник секретар огранка Воводина.

Број чланова Фармацеутске коморе у Огранку Војводина је 1785, од тога је број обавезних чланова 1542, добровољних 198 и приправника 45.

Чланство у Комори је право и част свих магистра фармације, односно дипломираних фармацеута у Републици Србији.

Прва редовна седница Скупштине Коморе

Ažurirano 01.3.2023 godine

Овогодишњу прву редовну седницу Скупштине Фармацеутске коморе Србије која је одржана 23.

Овогодишњу прву редовну седницу Скупштине Фармацеутске коморе Србије која је одржана 23.02.2023. године у Београду водио је председник Скупштине Иван Ефтовић, маг. фарм. спец. уз присуство 83 члана Скупштине Коморе.

Чланови Скупштине су након споведене расправе по свакој од тачака дневног реда усвојили Извештај о раду и Финансијски извештај за 2022. годину и донели важне одлуке за рад као и План рада и Финансијски план за 2023. годину.

Сви извештаји и одлуке које су усвојене достављају се Министарству здравља на информисање и добијање сагласности, а након тога биће објављене на сајту Коморе.

Седница Скупштине Фармацеутске коморе почела је другачије од досадшњих седница, едукацијом на актуелну тему: Резилијентност здравствених радника као кључни фактор у управљању стресом - предавач доц. др. спец. Драгана Јоцић, члан Етичког одбора Коморе.

Резилијентност или психолошка отпорност све више добија на значају, и о њој се све више говори као компетенцији која се може развијати, а која постаје једна од кључних компетенција и у приватаном и у професионалном сегменту са аспекта управљања стресом. На предавању се чуло шта све претставља резилијентност, како је можемо јачати и развијати како бисмо били функционални и који су аспекти ове компетенције значајни за нас као здравствене професионалце.


КОМОРА У МЕДИЈИМА

Ažurirano 28.2.2023 godine

Фармацеутска комора Србије успоставила је у претходном периоду добру комуникацију са медијима.

Фармацеутска комора Србије успоставила је у претходном периоду добру комуникацију са медијима. Комора посредством медија представља се широј јавности као независна професионална организација која се осим за унапређење услова за обављање фармацеутске делатности и заштиту професионалних интереса фармацеута, залаже се и за заштиту интереса грађана у остваривању права на здравствену заштиту, што и јесте законска обавеза коморе.

Посредством медија, грађани, пацијенти и чланство информишу се благовремено, отворено и објективно о свим активностима Коморе и фармацеута.

Стручност и компетенције чланства се истичу, услуге фармацеута у апотекама се промовишу у интересу грађана, јер је фармацеут најдоступнији здравствени радник, а наши грађани нису увек у потпуности упућени и не знају за какве све проблеме могу да се обрате фармацеуту.

Медији су место где говоримо и о проблемима самих здравствених радника.

Што се више чује о раду Коморе и наш рад буде транспарентнији, то је већа могућност стварања поверења грађана у апотекарски сектор.Резултати претходног поступка процене квалитета програма КЕ

Ažurirano 27.2.2023 godine

На основи члана 7.

На основи члана 7. став 5-7. Правилника о ближим условима  за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике („Сл. Гласник РС“, бр. 17/2022) и Јавног позива Здравственог савета Србије за акредитацију програма КЕ број 153-02-00789/2022-01 од 29.12.2022. године, Радна група за спровођење претходног поступка процене квалитета програма КЕ Фармацеутске коморе Србије, након састанка одржаног 23.2.2023. године објављује дана 27.2.2023. године збирну табелу са резултатима програма. На ове резултате организатор има рок од 5 дана за слање примедбе/молбе, односно до 3.3.2023. године, искључиво у електронској форми на е-маил адресу komora@farmkom.rs

Резултати претходног поступка процене квалитета програма КЕ ОВДЕ

Радна група за спровођење претходног поступка процене квалитета програма КЕ Фармацеутске коморе Србије размотриће пристигле примедбе/молбе и на основу тога доставити извештај Здравственом савет Србије на коначно одлучивање. 

Резултате акредитације Здравствени савет Србије ће објавити на својој веб страници у виду Збирне табеле оцењених програма КЕ 13.3.2023. године. 


1 2 3 4 ... 29

Arhiva sadržaja

Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2019
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2018
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2017
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2016
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2015