LA


НОВА ОДЛУКА ВЕЗАНО ЗА ПОМОЋ ЧЛАНОВИМА КОМОРЕ

Ažurirano 07.4.2021 godine

Поштоване колегинице и колеге,

Узимајући у обзир тренутну епидемиолошку ситуацију и доступност превентивних епидемиолошких мера, укључујући вакцинацију, Управни одбор Фармацеутске коморе Србије на седници одржаној 15.

Поштоване колегинице и колеге,

Узимајући у обзир тренутну епидемиолошку ситуацију и доступност превентивних епидемиолошких мера, укључујући вакцинацију, Управни одбор Фармацеутске коморе Србије на седници одржаној 15.4.2021. године донео је Одлуку да се Одлука о износу и критеријумима за употребу средстава из Фонда узајамне помоћи за време пандемије узроковане заразном болешћу COVID-19 за период од 1.1.2021.године примењује до 15.4.2021. године (ОВДЕ).

Чланови Коморе могу поднети захтеве за исплату средстава из Фонда узајамне помоћи у складу са Одлуком о висини издавајања прихода у Фонд узајамне помоћи чланова Фармацеутске коморе Србије и његовом коришћењу, као и Одлуком о утврђивању висине износа за поједине намене из Фонда узајамне помоћи чланова Фармацеутске коморе Србије, и то за случај:

 • настанка инвалидности због које не може трајно обављати послове фармацеута;
 • настанка теже болести због које је на боловању шест и више месеци у континуитету;
 • помоћи због уништења или оштећења имовине услед елементарних непогода или других ванредних догађаја.

____________________________________________________________________________

Информација 7.4.2021. године

Фармацеутска комора Србије овим путем даје информацију везано за исплату помоћи члановима Коморе за време пандемије узроковане заразном болешћу COVID-19.

У складу са законом и одлукама органа Коморе у Фонд узајамне помоћи издваја се 3% од укупно остварених прихода од чланарине и уписнине, наплаћених новчаних казни и средстава прикупљених од донација, прилога и помоћи домаћих и страних, правних и физичких лица и осталих прихода утврђених финансијским планом Коморе, а у текућој календарској години.

Средства Фонда се могу користити за непосредну помоћ члановима Коморе за случај:

 • настанка инвалидности због које не може трајно обављати послове здравствене делатности;
 • настанка теже болести због које је на боловању шест и више месеци у континуитету;
 • помоћи због уништења или оштећења имовине услед елементарних непогода или других ванредних догађаја.

Узимајући у обзир тежину ситуацију на почетку пандемије, а посебно током ванредног стања и у жељи да се пружи одговарајућа помоћ донето је више одлука о давању помоћи члановима Коморе, које су мењане сходно актуелној ситуацији.

У току 2020. године Комора је прерасподелом средстава уместо планираних 3%, издвојила укупно 37,5% за исплату помоћи својим члановима од укупних прихода, односно за захтеве који су поднети закључно са 29.12.2020. године исплаћено је 13.612.400,00 динара.

Захтеви који су поднети од 30.12.2020. године до 15.1.2021. године су размотрени и за њих је потребно исплатити 3.463.600,00 динара.

У току је разматрање око 240 захтева који су пристигли у период од 16.1.2021. године до данас, за које се процењује да ће за исплату бити потребно око 4.500.000,00 динара. 

Из наведног се види да је Комора у ситуацији да за прва три месеца 2021. године мора да издвоји најмање 8.000.000,00 динара за исплату помоћи члановима Коморе, што је 22% од планираних прихода за 2021. годину. С обзиром да су чланарине основни извор прихода исплате ће се релизовати у складу са пристиглим уплатама чланарине.

Управни одбор прати епидемиолошку ситуацију као и финансијске могућности Коморе, па ће узимајући у обзир да су доступне све епидемиолошке мере превенције, укључујући и вакцинацију, поново разматрати своју одлуку током априла 2021. године.

Информација 11.3.2021. године

Обавештавамо вас о новој одлуци везано за једнократну и безповратну помоћ на коју имају право чланови Коморе, а која се додељује из Фонда узајамне помоћи за време пандемије COVID-19 и важи од 1.1.2021. године.Након Одлуке из марта месеца и јула 2020. године, Управни одбор је на 4. седници (3. електронској) која је одржана 10.3.2021. године, донео Одлуку о износу и критеријумима за употребу средстава из Фонда узајамне помоћи за време пандемије узроковане заразном болешћу COVID-19 за период од 1.1.2021.године (ОВДЕ).

Право на ову помоћ има сваки члан Фармацеутске коморе Србије који је уписан у именик, у складу са законом, и који има уредно плаћену чланарину закључно са 2020. годином, и то:

 • породица магистра фармације/дипломираног фармацеута, члана Коморе, преминулог од болести изазване коронавирусом (захтев), у износу од 120.000,00 динара
 • члан Коморе који је оболео и хоспитализован због инфекције COVID-19 (захтев), у износу од 20.000,00 динара
 • члан Коморе који је оболео и није хоспитализован због инфекције COVID-19 (захтев), у износу од 8.000,00 динара
 • члан Коморе за једно серолошко тестирање на присуство IgM и IgG антитела на корона вирус (захтев), у износу од 1.200,00 динара.


Рок за подношење захтева је 3 месеца од настанка догађаја због којег се тражи помоћ. 

Захтев са пратећом документацијом можете послати скенирано на мејл komora@farmkom.rs

ВАЖНО - ИЗМЕНЕ У ПРИСТУПУ БАЗИ MedicineComplite

Ažurirano 07.4.2021 godine

Фармацеутска комора Србије је у сарадњи са колегама из европске канцеларије успела да уговори нове услове за приступ бази MedicineComplite - BNF и BNF за децу.

Фармацеутска комора Србије је у сарадњи са колегама из европске канцеларије успела да уговори нове услове за приступ бази MedicineComplite - BNF и BNF за децу. Са циљем да већем броју својих чланова омогући приступ овој бази података, приступ је од данас, 7. априла 2021. године омогућен свим члановима, с тим да у истом тренутку приступ може да користи највише до 300 чланова. База је доступна до 13. децембра 2021. године.

НАЧИН ПРИСТУПА: Потребно је да се члан Коморе улогује преко корисничког сервиса на свој картон и кликом на коцкицу MedicineComplite улази у базу података у којој су доступни подаци из модула BNF и BNF за децу.

НАПОМЕНА: Чланови Коморе који су до сада имали директан приступ, од данас приступају бази на горе наведен начин. 

С обзиром на велику заинтересованост чланова Коморе надамо се да смо на овај начин проширили могућност приступа, те да ће сви заинтересовани имати прилику да користе податке из ове базе у свом свакодневном раду.

Молимо вас да нам пошаљете своја искуства, коментаре и предлоге, као и да их поделите са својим колегама из апотеке и шире.

ВОДИЧ ДАП ОБЈАВЉЕН У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС

Ažurirano 18.3.2021 godine

Поштоване колегинице и колеге,

Обавештавамо вас да је Водич добре апотекарске праксе објављен у "Сл.

Поштоване колегинице и колеге,

Обавештавамо вас да је Водич добре апотекарске праксе објављен у "Сл. галснику РС", бр. 27/2021 од 24.3.2021. године.

_______________________________________________________

Обавештавамо вас да је дописом од 18.3.2021. године министар здравља у складу са чланом 219. Закона о здравственој заштити дао сагласност на Водич добре апотекарске праксе, који је од стране Скупштине Коморе усвојен на седници одржаној 25.2.2021. године. Допис којим је дата сагласност ОВДЕ

Водич добре апотекарске праксе се објављује у Службеном гласнику РС и ступа на снагу 8 дана од дана објављивања, а почиње са применом 24 месеци од дана ступања на снагу. О датуму ступања на снагу чланство Коморе биће посебно обавештено. 

Захваљујемо се свим колегама и колегиницама који су својим радом дали допринос у изради овог документа.

Надамо се да ће Водич добре апотекарске праксе унапредити обављање апотекарске делатности у Републици Србији и значајно утицати на квалитет услуга коју магистар фармације, односно дипломирани фармацеут пружа у апотеци, што је и његов основни циљ.

Фармацеутска комора Србије ће вас редовно извештавати о свим даљим корацима и пружити помоћ и подршку у току имплементације и усклађивања са захтевима Добре апотекарске праксе.

РФЗО - НОВО ОБАВЕШТЕЊЕ О ЛЕКУ ЛЕВОФЛОКСАЦИН

Ažurirano 17.3.2021 godine

Поштоване колеге и колегинице,

Фармацеутска комора Србије је данас, 18.

Поштоване колеге и колегинице,

Фармацеутска комора Србије је данас, 18.3.2021. године примила допис од стране РФЗО везано за Обавештење о леку левофлоксацин (везано за допис 2.3.2021. године) којим смо обавештени о додатном увозу овог лека, а све у циљу обезбеђивања континуираног снабдевања тржишта лековима наведеног ИНН.

Молимо Вас да се упознате са дописом који можете преузети ОВДЕ

______________________________________

Фармацеутска комора Србије је данас, 2.3.2021. године примила допис од стране РФЗО везано за Обавештење о леку левофлоксацин којим су упућене препоруке апотекама, а све у циљу обезбеђивања континуираног снабдевања тржишта лековима наведеног ИНН.

Допис можете преузети ОВДЕ


ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА - ОБАВЕЗНА ПРИЈАВА НА САЈТ ВЛАДЕ РС

Ažurirano 01.3.2021 godine

Након дописа који је Фармацеутска комора Србије упутила 3.

Након дописа који је Фармацеутска комора Србије упутила 3.2.2021. године  надлежним институтима/заводима за јавно здравље, а на основу примедби својих чланова да нису успели да се вакцинишу у надлежним домовима здравља у периоду од 14-15 часова, од стране Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ данас, 4.2.2021. године добили смо следећу информацију: 

 1. У циљу даљег планирања вакцинације здравствених радника, укључујући и магистре фармације, неопходно је да се сви заинтересовани појединачно пријаве на сајт Владе Републике Србије ОВДЕ
 2. Наредних дана бићемо обавештени о новим терминима, уколико искључиво буду отворени за већи број установа у приватном и државном сектору, или акцијама вакцинације који ће бити организоване за здравствене раднике.

_______________________________________________________________________

Фармацеутска комора Србије је данас, 1.2.2021. године добила информацију од Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ да магистри фармације, као здравствени радници, могу да се вакцинишу са доступном вакцином у периоду од 14 до 15 часова, у дому здравља на територији где раде. 

Ради даљег планирања вакцинације посебно одабраним вакцинама потребно је да се свако појединачно пријави на сајт Владе Републике Србије ОВДЕ

Такође, у допису се наводи да ће нас у наредним данима обавестити о новим терминима, уколико искључиво буду отворени за већи број установа у приватном и државном сектору, или акцијама вакцинације који ће бити организоване за здравствене раднике.

Информација се односи на све магистре фармације, државни и приватни сектор. Напомињемо да здравствених радници имају предност приликом вакцинације, због својих обавеза у установама где раде.

_______________________________________________________________________________________________

Овим путем вас обавештавамо о дописима које је Фармацеутска комора Србије упутила надлежним институцијама везано за вакцинацију магистра фармације који раде у примарној здравственој заштити, како у здравственим установама у Плану мреже, тако и здравственим установама у приватној својини и приватној пракси. О даљим информацијама бићете редовно информисани.

 1. 30.12.2020. године - Фармацеутска комора Србије се обратила министру здравља са молбом да магистри фармације, чланови Фармацеутске коморе Србије који су запослени у апотекама, у складу са приоритетима који се односе на здравствене раднике буду вакцинисани у што краћем року. Допис можете погледати ОВДЕ
 2. 11.1.2021. године - Фармацеутска комора Србије се обратила Институту за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут" са молбом да нам у складу са објављеним Оперативним планом за имунизацију против COVID-19 у Републици Србији, упуте инструкције о начину пријављивања магистра фармације за вакцинацију против COVID-19, и то како за запослене у здравственим установама у Плану мреже, тако и за запослене у здравственим установама у приватном сектору и приватној пракси. Допис можете погледати ОВДЕ
 3. 15.1.2021. године - Фармацеутска комора Србије се  обратила Институту за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут" са ургенцијом за одговор везано за допис од 11.1.2021. године. Допис можете погледати ОВДЕ
 4. 19.1.2021. године - С обзиром да до данас нисмо добили одговор од надлежних институција, Комора се обратила председници Владе Републике Србије и члановима Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19 са молбом за помоћ по овом питању. Допис можете погледати ОВДЕ


ОБАВЕШТЕЊЕ:

УПИТНИК - Интересовање за вакцинисање против заразне болести COVID-19, који је Комора покренула самоиницијативно са циљем да се надлежнима јасно предочи број магистра фармације који жели да се вакцинише, попунило је је 643 чланова Фармацеутске коморе Србије, односно 9% чланова, од којих је 40% из Београда.

Фармацеутска комора ће прикупљене податке доставити надлежним институцијама, Министарству здравља и Институту за јавно здравље “Др Милан Јовановић Батут”, као број магистра фармације који су исказали интересовање за вакцинацију, разврстано по управним окрузима. Напомињемо да до данас, 21.1.2021. године нисмо добили одговор на достављене дописе од стране надлежних институција којима су исти достављени.

1 2 3 4 ... 13