CI


Upućeni predlozi na Nacrt zakona o o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva

Ažurirano 18.9.2023 godine

U postupku pripreme Nacrta zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, Ministarstvo zdravlјa je sprovelo javnu raspravu o Nacrtu zakona, koja je trajala do danas, 18.

U postupku pripreme Nacrta zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, Ministarstvo zdravlјa je sprovelo javnu raspravu o Nacrtu zakona, koja je trajala do danas, 18. septembra 2023. godine. Cilј donošenja novog zakona je pre svega usklađivanje sa trendom digitalizacije u zdravstvu, što zahteva nova rešenja u ovoj oblasti. Razmatrajući predstavlјeni Nacrt kao sastavni deo zakonskog okvira za sprovođenje apotekarske delatnosti u Republici Srbiji, Farmaceutska komora Srbije je pripremila i predala nadležnom Ministarstvu zdravlјa predloge i sugestije u cilјu efikasnije primene važećih propisa, sa posebnim akcentom na Vodič Dobre apotekarske prakse koji je u primeni od 1. aprila 2023. godine.  

Dopis Farmaceutske komore Srbije na Nacrt zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva OVDE


Upućen dopis Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje i Ministarstvu zdravlja

Ažurirano 15.9.2023 godine

Poštovane koleginice i kolege,

U vezi sa dopisima koji su upućeni apotekarskim ustanovama i apotekama privatna praksa od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (dana 8.

Poštovane koleginice i kolege,

U vezi sa dopisima koji su upućeni apotekarskim ustanovama i apotekama privatna praksa od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (dana 8.8.2023.) i Ministarstva zdravlјa, Sektor za inspekcijske poslove (dana 7.9.2023.) po pitanju izdavanja/prodaje lekova Glucophage i Euthyrox čiji je režim izdavanja na lekarski recept, Farmaceutska komora Srbije se dana 15.9.2023. godine obratila navedenim institucijama dopisom koji možete preuzeti OVDE


Pridruži se i Ti - FIP kampanja

Ažurirano 14.9.2023 godine

Danas, kada posedujemo nepobitne dokaze o sposobnosti farmaceutske profesije da zdravstvene sisteme učine jačim i efikasnijim, FIP neumorno radi na podizanju svesti, kako opšte tako i stručne javnosti, o značaju i ulozi farmaceuta.

Danas, kada posedujemo nepobitne dokaze o sposobnosti farmaceutske profesije da zdravstvene sisteme učine jačim i efikasnijim, FIP neumorno radi na podizanju svesti, kako opšte tako i stručne javnosti, o značaju i ulozi farmaceuta. Naša uloga je višestruka. Naša usluga je kompleksna, efikasna i lako dostupna. Ona objedinjuje pouzdano snabdevanje, pružanje saveta i informacija, edukaciju, trijažu, skrining/testiranje, smanjenje polifarmacije i praćenje terapije. Međutim, kao stručnjaci za lekove, možemo zadovolјiti i širok spektar drugih zdravstvenih potreba. FIP podržava profesiju u ovim klјučnim ulogama, ali takođe radi na transformaciji prakse, nauke i obrazovanja. 

Pozivamo Vas da podržite kampanju FIP-a povodom Svetskog dana farmaceuta. Jedan od razvijenih alata je i Twibbon (za sliku na društvenim mrežama), koji je zahvalјujući zajedničkoj saradnji FIP i Farmaceutske komore Srbije, dostupan i na srpskom jeziku. 

Više informacija https://www.fip.org/world-pharmacists-day#Twibbons


Novi broj eApotekarske prakse

Ažurirano 08.9.2023 godine

Drage koleginice i kolege,

Novi broj glasnika Farmaceutske komore Srbije eApotekarska praksa dostupan je članovima Komore.

Drage koleginice i kolege,

Novi broj glasnika Farmaceutske komore Srbije eApotekarska praksa dostupan je članovima Komore. Najvlјujemo akreditovane onlajn stručne sastanke koji će se održavati svakog ponedelјka u 18 časova od 2. oktobra do 13. novembra. Molimo Vas da se upoznate sa dopisima RFZO i Ministarstva zdravlјa u vezi sa izdavanjem/prodajom lekova. Pozivamo Vas da popunite Anketu u vezi sa ulogom farmaceuta u borbi protiv dopinga u sportu. Predstavlјamo kolege - učesnike projekta: Pitaj me za HPV!

U septembarskom broju možete naći aktuelne informacije u vezi sa projektima, objavlјenim radovima, najnovijim istraživanjima i novinama iz sveta farmacije. 

Link za pristup novom izdanje OVDE

Pišite nam! Očekujemo Vaše komentare i sugestije.

Ministarstvo zdravlja - Sektor za inspekcijske poslove

Ažurirano 07.9.2023 godine

Dana 7.

Dana 7.9.2023. godine Farmaceutska komora Srbije primila je dopis od Ministarstva zdravlјa, Sektor za inspekcijske poslove, u vezi sa izdavanjem/prodajom leka Glucophage i Euthyrox, koji se nalazi na Listi A1. U skladu sa navedenim potrebno je da se apotekarske ustanove i apoteke privatna praksa hitno upoznaju sa dopisom koji im je upućen. 

Dopis upućen Farmaceutskoj komori Srbije OVDE

Dopis upućen apotekarskim ustanovama i apotekama privatna praksa OVDE


1 2 3 4 ... 37

Arhiva sadržaja

Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2019
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2018
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2017
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2016
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2015