CI


Projekat - Mama Friendly Apoteka

Ažurirano 04.4.2022 godine

Savez farmaceutskih udruženja Srbije dobio je finansiranje projekta „Mama Friendly Apoteka – za bezbednu primenu lekova u toku dojenja – Vaš farmaceut“ čiji je osnovni cilj savetovanje i podrška dojiljama da bezbedno nastave sa dojenjem tokom terapije.

Savez farmaceutskih udruženja Srbije dobio je finansiranje projekta „Mama Friendly Apoteka – za bezbednu primenu lekova u toku dojenja – Vaš farmaceut“ čiji je osnovni cilj savetovanje i podrška dojiljama da bezbedno nastave sa dojenjem tokom terapije.

Usluga savetovanja biće zasnovana na nedavno usvojenom dokumentu Nacionalne smernice za primenu lekova u periodu dojenja.

U projektu učestvuju farmaceuti nakon završene edukacije koja će se u aprilu besplatno organizovati u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu.

Pozivamo zainteresovane kolege da se prijave do 8. aprila 2022. godine rukovodiocu projekta prof. dr Branislavi Miljković (branislava.miljkovic@pharmacy.bg.ac.rs).   

IZAĐI NA IZBORE I GLASAJ - 27. mart 2022. - od 8:00 do 18:00 časova

Ažurirano 24.3.2022 godine

Drage koleginice i kolege,

Pozivamo sve članove koji u skladu sa Zakonom i Statutom Komore imaju biračko pravo, da izađu na izbore za članove Skupštine Farmaceutske komore Srbije i time ispune svoju profesionalnu i etičku obavezu.

Drage koleginice i kolege,

Pozivamo sve članove koji u skladu sa Zakonom i Statutom Komore imaju biračko pravo, da izađu na izbore za članove Skupštine Farmaceutske komore Srbije i time ispune svoju profesionalnu i etičku obavezu. Izbori se održavaju 27. marta 2022. godine od 8:00 do 18:00 časova, na 27 biračkih mesta u Republici Srbiji. Glasanje na izborima je tajno. Izbori se održavaju na svake četiri godine i na njima se biraju članovi Skupštine, kao najvišeg organa Komore. Nakon konstituisanja Skupštine, iz reda članova Skupštine biraju se direktor, upravni i nadzorni odbor, kao i drugi organi u skladu sa Zakonom i Statutom Komore. 

Poziv za glasanje koji ste dobili putem pošte nije obavezan na dan glasanja, ali može pomoći biračkom odboru da Vas lakše nađe na biračkom spisku. Adresu i broj biračkog mesta na kome glasate možete proveriti i preko korisničkog sevisa OVDE, ulaskom u svoj korisnički karton, u delu Opšti podaci.

Biografije kandidata za članove Skupštine Komore možete videti na sajtu Komore, u delu Izbori 2022. 

IZAĐI NA IZBORE I GLASAJ!

Nošenje zaštitnih maski u zdravstvenim ustanovama i dalje obavezno

Ažurirano 15.3.2022 godine

U skladu sa novom Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti Covid-19 ("Sl.

U skladu sa novom Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti Covid-19 ("Sl.glasnik RS",br.33/2022), koja je stupila na snagu 12.03.2022. godine obaveštavamo Vas da je nošenje zaštitnih maski u zdravstvenim ustanovama i dalјe obavezno. U članu 13. navedene Uredbe propisano je da: "Zaposleni u zdravstvenim ustanovama i ustanovama za smeštaj starih lica, kao i lica koja ulaze i borave u tim ustanovama, osim korisnika u ustanovama za smeštaj starih lica, obavezno nose zaštitne maske."

Kontrolu primene ove mere vrši ministarstvo nadležno za poslove zdravlja. 

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj lice kome je utvrđena obaveza i koje boravi u ustanovi, a ne nosi masku (član 13).

Tekst Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti Covid-19 ("Sl.glasnik RS",br.33/2022) OVDE


Poziv članovima Komore da provere da li su upisani u birački spisak

Ažurirano 10.3.2022 godine

Farmaceutska komora Srbije poziva svoje članove da na vreme provere da li su upisani u birački spisak i ako jesu da li su im upisani podaci tačni, kako bi mogli da ostvare pravo glasa na raspisanim izborima za članove Skupštine Farmaceutske komore Srbije 27.

Farmaceutska komora Srbije poziva svoje članove da na vreme provere da li su upisani u birački spisak i ako jesu da li su im upisani podaci tačni, kako bi mogli da ostvare pravo glasa na raspisanim izborima za članove Skupštine Farmaceutske komore Srbije 27. marta 2022. godine. 

Biračko pravo u skladu sa Zakonom o komorama zdravstvenih radnika i Odlukom o sprovođenju izbora za članove Skupštine Farmaceutske komore Srbije imaju svi diplomirani farmaceuti/magistri farmacije koji kao profesiju obavljaju poslove zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanova i drugim oblicima zdravstvene službe čije je članstvo u Komori obavezno, kojima je licenca izdata i koji su izmirili obaveze prema Komori.

Upis u birački spisak je uslov za ostvarivanje biračkog prava, a birač može biti samo jednom upisan u birački spisak. 

Pravo na uvid u birački spisak ima svaki član Komore u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak i može se izvršiti neposredno u Ogranku Komore, kao i elektronskim putem, preko korisničkog servisa, ulaskom u svoj korisnički karton, u delu Opšti podaci http://clanovi.farmkom.rs/

Konačni birački spisak, u skladu sa Odlukom CIK-a (OVDE), objavljuje se na sajtu Komore 10. marta 2022. godine u 12 časova. 

Član Komore može podneti prigovor na birački spisak CIK-u u roku od 48 sati od dana objavljivanja, putem elektronske pošte izbori2022@farmkom.rs ili putem pošte ili lično na adresu sedišta Komore, Mutapova 25, 11000 Beograd. 

O prigovoru CIK odlučuje u roku od 24 sata i odluka CIK-a je konačna. 

Izvršene izmene biračkog spiska CIK objavljuje odmah. 


Aplikacija za farmaceutske usluge

Ažurirano 09.2.2022 godine

Aplikacija za farmaceutske usluge je od danas dostupna svim članovima Komore.

Aplikacija za farmaceutske usluge je od danas dostupna svim članovima Komore. Ova aplikacija za sada obuhvata prve tri usluge koje su standardizovane u poslednje tri godine, i to: za obolele od dijabetesa, prilikom izdavanja antibiotika i kod osoba sa astmom. Aplikacija je veoma jednostavna za korišćenje i prati korake koje su definisani u okviru svake od navedenih usluga. Na samom početku zahteva registraciju i odobrenje za korišćenje koje će se dobiti od strane Komore. 

Aplikacija je dostupna putem web adrese http://usluge.farmkom.rs/

Postupak registracije:

  1. Nakon ulaska na početnu stranu, potrebno je da se registrujete (u gornjem desnom uglu nalazi se polje REGISTRACIJA) popunjavanjem svih navedenih polja.
  2. Molimo Vas da obratite pažnju na tačan upis traženih podataka.  
  3. Klikom na dugme "Registruj" na mejl koji ste naveli pri registraciji dobićete mejl u kome se nalazi link kojim potvrđujete autentičnost podataka.
  4. Administartor u Komori proverom Vaših podataka, u roku od 72 sata, odobrava korišćenje aplikacije. Potvrdu dobijate na Vašu mejl adresu.


Važne napomene: 

1. Šifra pacijenta: Farmaceut unosi inicijale pacijenta, godine starosti i označava pol, nakon čega se šifra pacijenta formira automatski (primer: DR49Ž)

2. Podaci o ustanovi u kojoj je usluga pružena: Za svaku uslugu koja se pruža određenom pacijentu, iz baze podataka Komore, upisuje se ime i prezime farmaceuta i ustanova/privatna praksa u kojoj je usluga pružena. Iz ovog razloga je važno da promenu radnog mesta prijavite Komori što pre, a najkasnije u zakonskom roku od 30 dana. 

3. Pregled podataka: Za svaku od usluga omogućeno je da sve unete podatke (za sve pacijente kojima je ta usluga pružena) dobijete u excel tabeli kako bi ih dalje analizirali. Podaci će, na zahtev, biti dostupni i ustanovi u kojoj je usluga pružena. 

Molimo Vas da sve Vaše komentare i sugestije vezano za aplikaciju dostavite tokom februara meseca na mejl generalni.sekretar@farmkom.rs kako bi zajedno postigli da ona bude što jednostavnija i lakša za primenu. 


Arhiva sadržaja

Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2019
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2018
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2017
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2016
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2015