CI


Primena standardizovane farmaceutske usluge za pacijente sa astmom

Ažurirano 29.5.2022 godine

Poštovane koleginice i kolege,

Sa cilјem da se pacijentima obolelim od astme, primenom medicine/farmacije zasnovane na dokazima, pruži jedinstvena usluga u apotekama radi unapređenja zdravlјa, pobolјšanja stepena adherence i bolјih zdravstvenih ishoda, Farmaceutska komora Srbije pripremila je materijal za pružanje standardizovane farmaceutske usluge za pacijente sa astmom.

Poštovane koleginice i kolege,

Sa cilјem da se pacijentima obolelim od astme, primenom medicine/farmacije zasnovane na dokazima, pruži jedinstvena usluga u apotekama radi unapređenja zdravlјa, pobolјšanja stepena adherence i bolјih zdravstvenih ishoda, Farmaceutska komora Srbije pripremila je materijal za pružanje standardizovane farmaceutske usluge za pacijente sa astmom.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na vebinar koji će se održati 1. juna 2022. godine sa početkom u 17 časova sa ciljem implementacije ove usluge u apotekama. 

Link za prijavu https://event.webinarjam.com/register/245/405zot02

PROGRAM VEBINARA: 

 • 17:00 do 17:05, Uvodna reć, Slavica Milutinović, dipl. farm.
 • 17:00 do 17:15, Zašto nam je potrebna standardizovana farmaceutska usluga za pacijente sa astmom?, Mag. farm. spec. Milan Rakić
 • 17:15 do 17:40, Farmaceutska zdravstvena zaštita u terapiji astme, Prof. dr Sandra Vezmar Kovačević
 • 17:40 do 18:10, Struktura usluge po koracima, Mag. farm. spec. Nikolina Skorupan i Mag. farm. spec. Sonja Stojiljković
 • 18:10 do 18:30 Diskusija VAŽNO - Zaštita podаtaka o ličnosti

Ažurirano 19.5.2022 godine

Poštovane koleginice i kolege, 

Farmaceutska komora Srbije Vas ovim putem informiše i obaveštava da u poslednjih nekoliko dana apoteke dobijaju pozive od lica koji se predstavlјaju kao zaposleni u agenciji ovlašćenoj od strane Farmaceutske komore Srbije ili kao zaposleni u Ministarstvu zdravlјa Republike Srbije, te da u cilјu prikuplјanja podataka radi popisa apoteka i zaposlenih farmaceuta u njima zahtevaju od zaposlenih da im se daju imena i prezimena magistra farmacije i njihovе brojevе licenci.

Poštovane koleginice i kolege, 

Farmaceutska komora Srbije Vas ovim putem informiše i obaveštava da u poslednjih nekoliko dana apoteke dobijaju pozive od lica koji se predstavlјaju kao zaposleni u agenciji ovlašćenoj od strane Farmaceutske komore Srbije ili kao zaposleni u Ministarstvu zdravlјa Republike Srbije, te da u cilјu prikuplјanja podataka radi popisa apoteka i zaposlenih farmaceuta u njima zahtevaju od zaposlenih da im se daju imena i prezimena magistra farmacije i njihovе brojevе licenci.   

Molimo članove da ne daju svoje lične podatke, kao i da svaki poziv/mejl prijave pisanim putem Farmaceutskoj komori Srbije na mejl komora@farmkom.rs

Farmaceutska komora Srbije obavestila je Ministarstvo zdravlјa o navedenom. O svim dalјim radnjama bićete blagovremeno obavešteni. 


U čast obeležavanja Dana apotekarstva

Ažurirano 21.4.2022 godine

Poštovane koleginice i kolege,

Sa velikim zadovoljstvom Vas pozivamo da prisustvujete vebinaru koji će biti održan 28.

Poštovane koleginice i kolege,

Sa velikim zadovoljstvom Vas pozivamo da prisustvujete vebinaru koji će biti održan 28. aprila 2022. godine od 18:00 do 19:00 časova, a koji Farmaceutska komora Srbije organizuje u čast obeležavanja Dana apotekarstva. Ovim povodom, članovima Komore i široj stručnoj javnosti obratiće se:

 • Dominique Jordan, Predsednik Međunarodnog udruženja farmaceuta - International Pharmaceutical Federation (FIP)
 • Roberto Tobia, Predsednik Farmaceutske grupe Evropske unije  - Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU)
 • Tatjana Šipetić, Direktor Farmaceutske komore Srbije


Link za registraciju https://event.webinarjam.com/register/230/9k853fm4

ZA BEZBEDNOST PACIJENATA I ZAPOSLENIH - VODIČ DAP

Ažurirano 12.4.2022 godine

Poštovane koleginice i kolege,

Poslednja, trinaesta u nizu edukacija koje se sprovode u cilјu implementacije Vodiča Dobre apotekarske prakse posvećena je  standardima i smernicama za bezbednost pacijenata i zaposlenih u apoteci.

Poštovane koleginice i kolege,

Poslednja, trinaesta u nizu edukacija koje se sprovode u cilјu implementacije Vodiča Dobre apotekarske prakse posvećena je  standardima i smernicama za bezbednost pacijenata i zaposlenih u apoteci. Magistar farmacije dužan je da preduzme sve korake potrebne da se obezbedi siguran sistem rada, tj. da radni uslovi omogućavaju bezbednost pacijenata i zaposlenih. Ove aktivnosti uklјučuju i imenovanje koordinatora za farmakovigilancu i vigilancu, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast lekova i medicinskih sredstava.

Akreditovan test u elektronskoj formi od 20 pitanja dostupan je u VŠO i nosi 2 boda za obnovu licence. 

Pitanja možete postaviti tokom vebinara ili na adresu dap@farmkom.rs 

Napominjemo da je primena Vodiča DAP zakonska obaveza i da će od 1.4.2023. godine usaglašenost apoteka sa standardima i smernicama Vodiča DAP biti predmet kako inspekcijskog nadzora, tako i provere kvaliteta stručnog rada.

LINK ZA REGISTRACIJU https://event.webinarjam.com/register/227/yvw3kh92

PROGRAM VEBINARA (14. APRIL 2022.):

 • 17:00 do 17:20 Najznačajnije novine u standardima i smernicama dobre apotekarske prakse za bezbedan sistem rada – bezbednost zaposlenih, Mag. farm. spec. Tatjana Šipetić, Farmaceutska komora Srbije 
 • 17:20 do 17:40 Sistem farmakovigilance u praksi – prijavlјivanje neželјenih reakcija na lekove, Mag. farm. spec. Marko Erić, ALIMS
 • 17:40 do 18:00 Sistem vigilance medicinskih sredstava u praksa- uloga koordinatora za vigilancu u zdravstvenoj ustanovi i prijavlјivanje neželјenih reakcija, Mag. farm. spec. Aleksandra Vujačić Simić, ALIMS
 • 18:00 do 18:30 Diskusija

Planirane edukacije se realizuju kao posebni vebinari u trajanju od 90 minuta, svakog četvrtka od 17 časova. 


Odluka o proglašenju konačnih rezultata izbora

Ažurirano 06.4.2022 godine

Centralna izborna komisija, na sednici održanoj 6.

Centralna izborna komisija, na sednici održanoj 6.4.2022. godine, jednoglasno je donela Odluku o proglašenju konačnih rezultata izbora za članove Skupštine Farmaceutske komore Srbije koji su održani 27. marta 2022. godine. Odluka je objavljena na oglasnoj tabli i sajtu Komore OVDE