LA


Иновације у приступу бази MedicinesComplete

Ažurirano 03.11.2022 godine

Другу годину за редом Фармацеутска комора Србије својим члановима обезбеђује приступ бази MedicinesComplete.

Другу годину за редом Фармацеутска комора Србије својим члановима обезбеђује приступ бази MedicinesComplete. Од априла 2021. године, база са ограниченим приступом на издања BNF и BNF за децу, доступна је свим члановима Коморе са ограничењем да у истом тренутку приступ може да има највише до 300 корисника. 

Да се подсетимо MedicinesComplete је реномирана база података Велике Британије, која садржи медицинске алате и опсежне информације о лековима. Све информације су засноване на доказима и редовно се ажурирају, како би помогле фармацеутима у доношењу одлука и унапређењу безбедности пацијената.

Ове године, у сарадњи са колегама из Европске канцеларије, успели смо да обезбедимо пробни период од месец дана у коме ће чланови Коморе имати приступ и следећим издањима: 

 • Martindale: The Complete Drug Reference and Martindale’s ADR (Adverse Drug Reactions) Checker - међународно признат и цењен алат за препознавање нежељених реакција на лекове и даље поступање. - алат који омогућава брзу и лаку проверу интеракција лек-лек, лек-храна и остале интеракције лекова, као и интеракције биљних лекова. Пружа информације о озбиљности интеракције и инструкције о даљем поступању.
 • Stockley’s Drug Interactions and Stockley’s Interactions Checker
 • Critical Illness 
 • Agilio: Diagnosis and Treatment Guidance
 • Palliative Care Formulary 
 • Drug Monitoring Checker 
 • Pharmaceutical Excipients

Позивамо Вас да искористите пробни период у периоду од 15. октобра до 15. новембра 2022. године и процените значај и потребу за проширеним приступом у свакодневној пракси у апотеци.

По истеку пробног периода, мејлом ћете добити линк за попуњавање кратког упитника о функционалностима базе и њеној употребној вредности у свакодневном раду. На основу Вашег искуства, Комора ће припремити предлог за наставак сарадње са MedicinesComplete. 

ПРИСТУП: Чланови Коморе могу приступити бази преко свог корисничког налога на сајту Коморе www.farmkom.rs Након логовања, на страници корисничког сервиса, а испод наслова Кориснички сервис за чланове, налази се посебна кућица MEDICINESCOMPLETE. У базу података улазите једноставно кликом на овај наслов.

Погледајте кратак видео (ОВДЕ) о могућностима алата за претрагу.


ЧЛАНАРИНА ЗА 2022. ГОДИНУ

Ažurirano 26.10.2022 godine

Поштоване колегинице и колеге,

Подсећамо да је рок за плаћање чланарине за 2022.

Поштоване колегинице и колеге,

Подсећамо да је рок за плаћање чланарине за 2022. годину, 31. октобар 2022. године. У складу са Статутом Фармацеутске коморе Србије („Сл. гласник РС", бр.156/2020 и 27/2022), члан који није измирио чланарину до 31. октобра текуће године, за ту годину, односно није измирио чланарине за претходне године и исто не учини након писане опомене исписује се из именика чланова Коморе и привремено му се одузима лиценца, по службеној дужности. Уколико члан који је исписан из именика чланова Коморе жели да поново поднесе захтев за упис у именик чланова Коморе, дужан је да пре подношења захтева измири цели заостали дуг. 

У складу са чланом 17. Статута Фармацеутске коморе Србије дефинисан је основ за плаћање половине износа чланарине, као и основ за ослобађање од чланарине, и то: 

Од плаћања чланарине су ослобођени: 

 • Магистри фармације који су уписани у именик чланова Коморе као приправници.
 • У доле наведеним случајевима, и то уколико је основ за ослобађање трајао шест и више месеци у току једне календарске године: 
  • За време привремене неспособности за рад (доказ: Дознака издата од надлежног дома здравља).
  • За време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, односно одсуства са рада ради посебне неге детета (доказ – један од наведених докумената: Потврда послодавца, Дознака издата од надлежног дома здравља, Решење издато од општинске или градске управе о праву на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета, )
  • У случају незапослености (доказ: Потврда издата од Националне службе за запошљавање)
  • Пензионер, који није радно активан (доказ: Уверење које издаје ПИО за кориснике пензије остварене у РС)  

Половину износа чланарине плаћају: 

 • Чланови Коморе који се испишу из Именика Коморе у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2022. године плаћају чланарину у износу од 2.250,00 динара.
 • Чланови Коморе који се упишу у Именик Коморе у периоду од 1. јула до 31. децембра 2022. године плаћају чланарину у износу од 2.250,00 динара

РУЖИЧАСТИ ОКТОБАР - ФАРМАЦЕУТИ ПОДРЖАВАЈУ СВЕТСКУ КАМПАЊУ

Ažurirano 19.10.2022 godine

Глобални напори да се подигне свест и повећа проценат раног откривања рака дојке резултирали су да се од 2015.

Глобални напори да се подигне свест и повећа проценат раног откривања рака дојке резултирали су да се од 2015. године месец октобар прогласи РУЖИЧАСТИМ МЕСЕЦОМ када сви здравствени радници треба да дају свој допринос да ова тема буде што видљивија. Фармацеути у апотекама се сваког дана срећу са проблемима женског здравља, а неретко у апотеку долазе жене са канцером дојке. Један број њих се припрема или су већ прошле операцију, а жене које имају хормон-зависне туморе у апотекама подижу тамоксифен на рецепт. Фармацеути су им велика подршка, и морална и стручна. 

ФАРМЦЕУТСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОВОГ ОКТОБРА ПОДРЖАВА СВЕТСКУ КАМПАЊУ!

Припремили смо за Вас:

 1. Kратак подсетник о тамоксифену који можете користити у саветовању пацијенткиња ОВДЕ
 2. Упутство са вежбама које пацијенткиње треба да раде код куће, након одобрења од стране лекара, а које олакшавају повратак нормалним дневним активностима након операције ОВДЕ
 3. Постер који, уколико желите, можете одштампати и ставити на видно место ОВДЕ

Циљ је да мало више разговарамо са пацијенткињама, да их охрабримо и пружимо што више тачних информација о терапији.

Улога фармацеута као здравственог радника у саветовању пацијенткиња са канцером дојке је веома важна! Покажимо то у сваком контакту са пацијентом, а нарочито сада, током РУЖИЧАСТОГ МЕСЕЦА ОКТОБРА.


Обавештење у вези са регистрацијом фактура у ЦРФ

Ažurirano 18.10.2022 godine

Републички фонд за здравствено осигурање, након консултација објављених са представницима Министарства финансија и Управе за трезор у вези са питањем које се односи на регистрацију фактура у Централном регистру фактура, које у складу са одредбама Закона о електронском фактурисању у систему електронских фактура региструју здравствене установе и добављачи за медицинско-техничка помагала (на основу закљученог уговора са РФЗО), припремио је обавештење са прецизним инструкцијама о даљем поступању.

Републички фонд за здравствено осигурање, након консултација објављених са представницима Министарства финансија и Управе за трезор у вези са питањем које се односи на регистрацију фактура у Централном регистру фактура, које у складу са одредбама Закона о електронском фактурисању у систему електронских фактура региструју здравствене установе и добављачи за медицинско-техничка помагала (на основу закљученог уговора са РФЗО), припремио је обавештење са прецизним инструкцијама о даљем поступању. 

Обавештење РФЗО можете преузети ОВДЕ

Комора упутила допис Министарству финансија у вези примене Закона о фискализацији и Закона о електронском фактурисању

Ažurirano 13.10.2022 godine

Фармацеутска комора Србије је дана 10.

Фармацеутска комора Србије је дана 10.10.2022. године упутила Министарству финансија РС молбу за стручно мишљење у вези примене Закона о фискализацији и Закона о електронском фактурисању у раду здравствених установа са јавним установама, са циљем да се реши питање сарадње са јавним установама као што су затвори, домови за децу са специјалним потребама, геријатријским установама и др. (ОВДЕ).

О добијеном одговору чланство Коморе биће благовремено обавештено.