LA


Додела лиценци у Огранку Војводина

Ažurirano 02.3.2023 godine

Фармацеутска комора Србије у свом Огранку Војводина, у Новом Саду, уприличила је свечану доделу лиценци младим колегама, магистрима фармације.

Фармацеутска комора Србије у свом Огранку Војводина, у Новом Саду, уприличила је свечану доделу лиценци младим колегама, магистрима фармације. Лиценце за самостални рад добили су: Ана Алексић, Никола Мишић, Срефан Украден, Милица Микуловић, Нина Зеленовић и Светлана Радовић. 

Лиценце за замостални рад доделила је директорка Коморе Славица Милутиновић дипл.фарм. која је пожелела успех у професионалном раду и уручила пригодне поклоне младим колегама.

Заклетву за фармацеуте приликом доделе лиценце читала је Тамара Радивојевић дипл. правник секретар огранка Воводина.

Број чланова Фармацеутске коморе у Огранку Војводина је 1785, од тога је број обавезних чланова 1542, добровољних 198 и приправника 45.

Чланство у Комори је право и част свих магистра фармације, односно дипломираних фармацеута у Републици Србији.

Прва редовна седница Скупштине Коморе

Ažurirano 01.3.2023 godine

Овогодишњу прву редовну седницу Скупштине Фармацеутске коморе Србије која је одржана 23.

Овогодишњу прву редовну седницу Скупштине Фармацеутске коморе Србије која је одржана 23.02.2023. године у Београду водио је председник Скупштине Иван Ефтовић, маг. фарм. спец. уз присуство 83 члана Скупштине Коморе.

Чланови Скупштине су након споведене расправе по свакој од тачака дневног реда усвојили Извештај о раду и Финансијски извештај за 2022. годину и донели важне одлуке за рад као и План рада и Финансијски план за 2023. годину.

Сви извештаји и одлуке које су усвојене достављају се Министарству здравља на информисање и добијање сагласности, а након тога биће објављене на сајту Коморе.

Седница Скупштине Фармацеутске коморе почела је другачије од досадшњих седница, едукацијом на актуелну тему: Резилијентност здравствених радника као кључни фактор у управљању стресом - предавач доц. др. спец. Драгана Јоцић, члан Етичког одбора Коморе.

Резилијентност или психолошка отпорност све више добија на значају, и о њој се све више говори као компетенцији која се може развијати, а која постаје једна од кључних компетенција и у приватаном и у професионалном сегменту са аспекта управљања стресом. На предавању се чуло шта све претставља резилијентност, како је можемо јачати и развијати како бисмо били функционални и који су аспекти ове компетенције значајни за нас као здравствене професионалце.


КОМОРА У МЕДИЈИМА

Ažurirano 28.2.2023 godine

Фармацеутска комора Србије успоставила је у претходном периоду добру комуникацију са медијима.

Фармацеутска комора Србије успоставила је у претходном периоду добру комуникацију са медијима. Комора посредством медија представља се широј јавности као независна професионална организација која се осим за унапређење услова за обављање фармацеутске делатности и заштиту професионалних интереса фармацеута, залаже се и за заштиту интереса грађана у остваривању права на здравствену заштиту, што и јесте законска обавеза коморе.

Посредством медија, грађани, пацијенти и чланство информишу се благовремено, отворено и објективно о свим активностима Коморе и фармацеута.

Стручност и компетенције чланства се истичу, услуге фармацеута у апотекама се промовишу у интересу грађана, јер је фармацеут најдоступнији здравствени радник, а наши грађани нису увек у потпуности упућени и не знају за какве све проблеме могу да се обрате фармацеуту.

Медији су место где говоримо и о проблемима самих здравствених радника.

Што се више чује о раду Коморе и наш рад буде транспарентнији, то је већа могућност стварања поверења грађана у апотекарски сектор.ДВАДЕСЕТ ШЕСТ ГОДИНА ФАРМАЦЕУТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Ažurirano 24.2.2023 godine

Фармацеутска комора Србије 24.

Фармацеутска комора Србије 24. фебруара слави свој 26. рођендан. На тај дан 1997. године одржана је прва конститутивна седница и изабрани су први органи Коморе: Скупштина Коморе која је имала 126 чланова, и то 66 чланова у Већу фармацеута у државним здравственим установама и 60 чланова у Већу фармацеута који обављају приватну праксу. Свако веће имало је два Одбора: Одбор дипломираних фармацеута и Одбор дипломираних фармацеута медицинских биохемичара. Основани су и Управни и Надзорни одбор. За првог председника Скупштине Коморе изабрана је проф. др Нада Мајкић Сингх, а за првог директора Коморе изабрана је дипл. фарм. спец. Живана Јовановић.

Фармацеутска комора Србије је једина комора здравствених радника која је основана пре доношења Закона о коморама  здравствених радника, који је донет у новембру 2005. године.

Први Статут Фармацеутске коморе Србије је усвојен на седници Скупштине 18. новембра 1997. године.

Фармацеутска комора Србије је независна, професионална организација дипломираних фармацеута/магистра фармације, основана да би се унапредили услови за обављање професије, заштитили професионални интереси фармацеута, унапредила здравствена заштита и заштита интереса грађана у остваривању права на здравствену заштиту. 

Мисија Коморе је унапређење апотекарског сектора, заштита права и интереса пацијената, као и успостављање стандарда струке и примена етичких начела.

Мото коморе је ,,Знањем до здравља’’, у чијем оквиру су стали сви циљеви и ставови чланова коморе који су се заклетвом фармацеута обавезали.

Од оснивања до данас Комора је променила више локација. Прва локација била је у улици Змај Јовина у Београду у закупу просторија савезних органа СРЈ у тој згради је сада Завод за интелектуалну својину. Након две године седиште коморе се измешта у Дечанску 8А, такође простор у закупу од савезних, затим републичких органа Управе за заједничке послове, а од маја 2014. године седиште Фармацеутске коморе Србије и Огранка Београд је у Мутаповој 25 у близини Храма Светог Саве у простору који је у власништву Коморе.

Фармацеутска комора Србије данас представља независну и професионалну организацију која окупља 8177 чланова, од тога обавезних чланова 7221, добровољних 783 и приправника 173.

Чланство у Комори је право и част свих магистра фармације, односно дипломираних фармацеута у Републици Србији. Обавезно је за све дипломиране фармацеуте/магистре фармације који као професију у Републици Србији обављају послове здравствене делатности у здравственим установама и приватној пракси и добровољно за магистре фармације/дипломиране фармацеуте који су незапослени, не обављају послове здравствене делатности, у пензији су, а нису радно ангажовани и држављани РС који живе и раде у иностранству. Чланство у Комори започиње уписом у Именик Коморе. 

Комору чине огранци Коморе као организационе јединице, и то: Огранак Београд, Огранак Војводина, Огранак Ниш са КиМ и Огранак Крагујевац. Органи Коморе организовани су тако да обезбеђују равноправну заступљеност свих огранака Коморе, а исто тако обезбеђују равноправно учешће у раду и одлучивању оних магистра фармације/дипломираних фармацеута који обављају професију у здравственим установама и приватној пракси.

Данас Комора има органе који обављају послове и задатке у складу са законом: Скупштину коморе која броји 100 чланова и којом преседава маг. фарм. спец. Иван Ефтовић, Управни одбор,  Надзорни одбор, Етички одбор, Судове части првог и другог степена, Комисију за посредовање и Одборе Коморе. Комору представља и заступа директорка Коморе дипл. фарм. Славица Милутиновић.

Циљеви Коморе и планиране активности за постизање постављених циљева: 

 • Обављање поверених послова у складу са законом 
 • Унапређење услова за обављање апотекарске делатности 
 • Унапређење фармацеутске праксе 
 • Измена и допуна законске регулативе 
 • Ревизија аката Коморе 
 • Континуирана едукација чланова Коморе 
 • Унапређење информисаности чланства, приправника и опште јавности о раду Коморе 
 • Учешће у спровођењу закона и принципа Етичког кодекса фармацеута Србије 
 • Додела награда Фармацеутске коморе Србије 
 • Чланство Коморе у међународним организацијама 
 • Сарадња са институцијама система 


Свим члановима Фармацеутске коморе Србије и члановима свих органа Коморе желим Срећан 26. рођендан Коморe!

Да много година славимо дан Коморе, да знањем бранимо струку, а сталним радом и посвећеношћу унапређујемо услове и законе по којима радимо.


Директорка Фармацеутске коморе Србије

Славица Милутиновић дипл.фарм.

Нове функционалности у оквиру портала еАпотека

Ažurirano 20.2.2023 godine

Поштоване колегинице и колеге, 

Са циљем да сви чланови Коморе буду упознати са новим функционалностима у оквиру портала еАпотека, објављујемо приручник за кориснике и брошуру који Вам могу помоћи да унапредите свакодневну праксу у апотеци кроз ефикасну, дигиталну комуникацију са пацијентом, лекаром и другим здравственим установама (Наставак текста

Поштоване колегинице и колеге, 

Са циљем да сви чланови Коморе буду упознати са новим функционалностима у оквиру портала еАпотека, објављујемо приручник за кориснике и брошуру који Вам могу помоћи да унапредите свакодневну праксу у апотеци кроз ефикасну, дигиталну комуникацију са пацијентом, лекаром и другим здравственим установама (ОВДЕ). 

Приручник за кориснике описује имплементиране функционалности у оквиру еРецепт. Намењен је примарно корисницима који приступају функционалностима портала еАпотека у циљу захтева и комуникације са корисницима еДоктор модула, контроле издавања рецепата и комуникације са регистрованим корисницима портала еЗдравље. Описује и могућност обавештења осигураника о доступној терапији за преузимање у апотеци, са подсетником у мобилној апликацији, као и могућност подсетника кроз календар за редовну примену лека осигураника. 

Фармацеутска комора Србије у наредном периоду планира одржавање вебинара, у сарадњи са ауторима приручника за кориснике и брошуре, како би чланови Коморе могли да се ближе упознају са новим функционалностима, добију одговоре на евентуална питања/недоумице и дају предлоге за даље унапређење портала еАпотека. 

 • Приручник за коришћење еАпотека нових функционалности ОВДЕ
 • Брошура – Нове функционалности еАпотека ОВДЕ