CI


Nacrt zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

Ažurirano 10.9.2021 godine

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, na svojoj internet stranici Nastavak teksta

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, na svojoj internet stranici OVDE objavilo poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, koja se sprovodi u periodu od 9. do 29. septembra 2021. godine.

Farmaceutska komora Srbije poziva sve zainteresovane članove da uzmu učešće u javnoj raspravi i da svoje primedbe, predloge i sugestije dostave putem elektronske pošte na adresu komora@farmkom.rs do 27.9.2021. godine, kako bi iste objedinili i prosledili nadležnom ministarstvu. 

Nacrt zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, Obrazloženje Nacrta, Javni poziv, kao i Obrazac za komentare na Nacrt zakona dostupni su OVDE


 

Multicentrična studija preseka

Ažurirano 27.8.2021 godine

Drage koleginice i kolege,

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu učestvuje u sprovođenju multicentrične studije preseka koja se sprovodi širom sveta i ima za cilj da aktivno prati ispoljavanje neželjenih reakcija na COVID-19 vakcine.

Drage koleginice i kolege,

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu učestvuje u sprovođenju multicentrične studije preseka koja se sprovodi širom sveta i ima za cilj da aktivno prati ispoljavanje neželjenih reakcija na COVID-19 vakcine.

 Primarni ciljevi studije su:

  1. da se proceni prevalencija lokalnih i sistemskih neželjenih reakcija na svaku COVID-19 vakcinu i
  2. da se odrede potencijalni demografski i medicinski faktori rizika za ispoljavanje i intenzitet neželjenih reakcija.

Sekundarni ciljevi obuhvataju evaluaciju uticaja lekova korišćenih kod tek vakcinisanih osoba na rešavanje kratkoročnih neželjenih reakcija.

Studija obuhvata sve zdravstvene radnike, tako da upitnik mogu da popune i farmaceuti i farmaceutski tehničari.

Za popunjavanje upitnika potrebno je oko 5 minuta.

Da bi pristupili upitniku kliknite OVDE 

Protokol studije je registrovan u registru kliničkih studija U.S. National Library of Medicine (NLM). Saglasnost za sprovođenje ove studije u Srbiji data je od strane Etičkog komiteta za biomedicinska istraživanja Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Unapred se zahvaljujemo na izdvojenom vremenu za popunjavanje upitnika!

Konkurs povodom Svetskog dana farmaceuta

Ažurirano 25.8.2021 godine

Povodom Svetskog dana farmaceuta, koji se obeležava 25.

Povodom Svetskog dana farmaceuta, koji se obeležava 25. septembra, Farmaceutska komora Srbije vas poziva da učestvujete na Konkursu za farmaceute: „Apoteka: Uvek pouzdana u službi Vašeg zdravlјa“ koji je otvoren do 17. septembra 2021. godine. Tri najoriginalnija rada, koji na najbolјi način prezentuju apoteku kao mesto pouzdanih informacija, a diplomiranog farmaceuta/magistra farmacije kao zdravstvenog radnika u čije znanje i stručnost pacijenti imaju poverenje, biće nagrađena novčanom nagradom od 10.000 dinara. 

Svetski dan farmaceuta obeležava se svake godine 25. septembra. Ovaj datum usvojila je Međunarodna farmaceutska federacija (FIP)  na Svetskom kongresu farmacije i farmaceutskih nauka u Istambulu 2009. godine sa cilјem da ohrabri farmaceute i njihova udruženja da različitim aktivnostima promovišu i zastupaju  uloge farmaceuta u unapređenju zdravlјa, u svim krajevima sveta.

Propozicije za učešće: 

  1. Na konkursu mogu učestvovati svi članovi Komore koji uredno izmiruju obaveze prema Komori.
  2. Rad na temu „Apoteka: Uvek pouzdana u službi Vašeg zdravlјa“ treba poslati na adresu komora@farmkom.rs  sa naznakom ZA KONKURS-SDF, zaklјučno sa 17.9.2021. godine. 
  3. Tekst treba biti napisan pismom Times New Roman, font 12 i može da ima maksimalno 2500 karaktera sa razmakom. Uz tekst je potrebno poslati i svoju fotografiju. 


Komora će objaviti rezultate konkursa 25.9.2021. godine na sajtu i Facebook strani.

U skladu sa Odlukom Skupštine Komore tri (3) najoriginalnija rada biće nagrađena novčanom nagradom u iznosu od 10.000,00 dinara. Nagrađeni radovi biće objavlјeni u glasniku Farmaceutske komore Srbije, časopisu „Apotekarska praksa“SZO - Analiza najpotrebnijih lekova za decu

Ažurirano 18.8.2021 godine

Drage koleginice i kolege,

Farmaceutskoj komori Srbije upućena je molba od strane Penta Foundation and Marc Lallemant - GAP-f Clinical Research Working Group leader vezano za analizu dostupnosti ili problema sa kojima se sreću zdravstveni radnici a odnosi se na najpotrebnije lekove za decu, koju predvodi Svetska zdravstvena organizacija.

Drage koleginice i kolege,

Farmaceutskoj komori Srbije upućena je molba od strane Penta Foundation and Marc Lallemant - GAP-f Clinical Research Working Group leader vezano za analizu dostupnosti ili problema sa kojima se sreću zdravstveni radnici a odnosi se na najpotrebnije lekove za decu, koju predvodi Svetska zdravstvena organizacija. S tim u vezi pozivamo Vas da date doprinos ovom istraživanju, tako što ćete u anketi izneti vaša iskustva iz svakodnevne prakse. 

U prilogu prevod dopisa koji je upućen Farmaceutskoj komori Srbije sa linkom za pristup anketi. 

Drage koleginice i kolege,

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) započinje sveobuhvatnu analizu najpotrebnijih lekova za decu koja je veoma značajna za reviziju Liste esencijalnih lekova za decu (EMLc). Kao član Global Accelerator for Paediatric Formulations Network (GAP-f), koju predvodi SZO, Penta Foundation sprovodi ovu analizu.

Potrebna nam je vaša pomoć kao zdravstvenog radnika koji propisuje, priprema ili izdaje lekove za decu da bismo saznali:

  • Koje pedijatrijske formulacije smatrate najproblematičnijima i zašto?
  • Koji lekovi nedostaju ili nisu dostupni deci o kojoj brinete i zašto?

Za pristup anketi kliknite ovde: https://bit.ly/2SS31Im.

Anketa ne bi trebalo da vam oduzime više od 15 minuta. Svoje odgovore možete sačuvati i ponovo ih revidirati ili dopuniti, u bilo kom trenutku, sve do 31. avgusta 2021. godine kada će anketa biti zatvorena. 

Hvala vam unapred što ste popunjavanjem ankete doprineli ovom istraživanju.

Molimo vas da anketu podelite i sa drugim kolegama čije mišljenje smatrate relevantnim. 

Ostajemo na raspolaganju da razjasnimo svaku nedoumici vezano za popunjavanje ankete i rado ćemo vam pomoći i odgovoriti na vaša pitanja koja možete uputiti na sledeću adresu e -pošte: gap-f@pentafoundation.org

Mišljenje o statusnim promenama apoteka/apotekarskih ustanova

Ažurirano 16.8.2021 godine

Mišljenje Ministarstva zdravlja vezano za statusne promene apoteka/apotekarskih ustanova možete pogledati Nastavak teksta

Mišljenje Ministarstva zdravlja vezano za statusne promene apoteka/apotekarskih ustanova možete pogledati OVDE


1 2 3 ... 15