CI


KADAR - IMPLEMENTACIJA VODIČA DAP

Ažurirano 25.1.2022 godine

Poštovane koleginice i kolege,

Druga u nizu edukacija koje se sprovode u cilјu implementacije Vodiča Dobre apotekarske prakse posvećena je zaposlenima u apoteci.

Poštovane koleginice i kolege,

Druga u nizu edukacija koje se sprovode u cilјu implementacije Vodiča Dobre apotekarske prakse posvećena je zaposlenima u apoteci.

U okviru Standarda i smernica dobre apotekarske prakse za kadar predstavićemo Vam savremeni koncept definisanja kompetencija i kontinuiranog profesionalnog razvoja, kao i značaj komunikacije i ponašanja zaposlenih u uslovima savremene apotekarske prakse.

Akreditovan test u elektronskoj formi od 20 pitanja dostupan je u VŠO i nosi 2 boda za obnovu licence. 

Tokom vebinara, učesnici će imati mogućnost da dobiju odgovore na postavlјena pitanja. 

Napominjemo da je primena Vodiča DAP zakonska obaveza i da će od 1.4.2023. godine usaglašenost apoteka sa standardima i smernicama Vodiča DAP biti predmet kako inspekcijskog nadzora, tako i provere kvaliteta stručnog rada.

LINK ZA REGISTRACIJU  https://event.webinarjam.com/register/162/pw5xkf62

PROGRAM VEBINARA:

  • 17:00 do 17:35 Kontinuirani profesionalni razvoj i kompetencije, dr.sc.med Dragana Jocić, Phoenix Group, Srbija
  • 17:35 do 18:00 Komunikacija, izgled i ponašanje zaposlenih, prof. dr Dušanka Krajnović, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 18:00 do 18:30 Diskusija


Ostale planirane edukacije biće realizovane kao posebni vebinari u trajanju od 90 minuta, svakog narednog četvrtka od 17 časova


Aplikacija za farmaceutske usluge

Ažurirano 18.1.2022 godine

Aplikacija za farmaceutske usluge biće dostupna svim članovima Komore od februara 2022.

Aplikacija za farmaceutske usluge biće dostupna svim članovima Komore od februara 2022. godine. Ova aplikacija za sada obuhvata prve tri usluge koje su standardizovane u poslednje tri godine, i to: za obolele od dijabetesa, prilikom izdavanja antibiotika i kod osoba sa astmom. Aplikacija je veoma jednostavna za korišćenje i prati korake koje su definisani u okviru svake od navedenih usluga. Na samom početku zahteva registraciju i odobrenje za korišćenje koje će se dobiti od strane Komore. 

Po početku rada aplikacije Komora će organizovati vebinar sa ciljem da se što veći broj članova upozna sa načinom rada i mogućnostima koje ona nudi. 

Preporuka je da svi članovi Komore koji učestvuju u pružanju navedenih usluga sačekaju početak februara kako bi prikupljene podatke uneli u ovu aplikaciju i na taj način započeli formiranje svoje baze podataka o pruženim uslugama. 

Podaci će, na zahtev, biti dostupni i ustanovi u kojoj je usluga pružena. 

Produžen pristup bazi MedicinesComplete

Ažurirano 22.12.2021 godine

Drage koleginice i kolege, 

U skladu sa rezultatima ankete koja je postavljena na sajtu Komore 7.

Drage koleginice i kolege, 

U skladu sa rezultatima ankete koja je postavljena na sajtu Komore 7.12.2021. godine pristup bazi MedicinesComplete je produžen. Na anketu je odgovorilo ukupno 915 članova Komore, a 887 (96.9%) se izjasnilo da želi da se pristup bazi produži. Posećamo Vas da pristup bazi imaju svi članovi Komore, pristupom na svoj korisnički servis sa ograničenjem da u istom trenutku može biti maksimalno logovano 300 članova Komore. 

____________________________________________________________

S obzirom da pretplata za korišćenje baze MedicinesComplete (ograničen pristup na izdanja BNF i BNF za decu) ističe 13. decembra 2021. godine, neophodno nam je Vaše mišljenje po pitanju produženja licence za naredni jednogodišnji period. MedicinesComplete je renomirana baza podataka Velike Britanije, koja sadrži medicinske alate i opsežne informacije o lekovima. Sve informacije su zasnovane na dokazima i redovno se ažuriraju, kako bi pomogle farmaceutima u donošenju odluka i unapređenju bezbednosti pacijenata.

Navedenu bazu podataka može da koristi svaki član Komore, pristupom na svoj korisnički servis sa ograničenjem da u istom trenutku može biti maksimalno logovano 300 članova Komore. 

Anketa se sastoji od samo jednog pitanja i možete joj pristupiti OVDE. 

Unapred hvala. 

SMART Farmaceut 2 - POST COVID SAVETOVALIŠTA U APOTEKAMA

Ažurirano 09.12.2021 godine

Poštovane koleginice i kolege, 

Nastavak SMART Farmaceut programa - Modul 2, održan je 4.

Poštovane koleginice i kolege, 

Nastavak SMART Farmaceut programa - Modul 2, održan je 4. decembra 2021. godine na temu post-kovid simptoma i njihovog zbrinjavanja u apoteci. Nakon održane edukacije pozivamo sve koji su učestvovali da se uklјuče u pilot projekat SMART Farmaceut: Post-kovid savetovalište u apotekama. . 

Materijal za sprovođenje usluge dostupan je OVDE

Potrebno je:

  • pružiti uslugu savetovanja za 20 pacijenata sa post-kovid simptomima i popuniti excel tabelu, kako bi mogli da evidentiramo njihov napredak,
  • izabrati najinteresantniji slučaj iz prakse i opisati ga


Popunjene tabele i slučajeve iz prakse potrebno je postali Komori na mejl komora@farmkom.rs sa naznakom "Post-kovid savetovalište" najkasnije do 20.1.2022. godine, da bi podaci mogli da se obrade i prezentuju postignuti rezultati u pilot projektu. 

Ispunjavanjem gore navedenih uslova magistar farmacije postaje POST-KOVID SAVETNIK U APOTECI. 

Najinteresantniji slučajevi iz prakse biće prezentovani na skupu posvećenom rezultatima projekta koji se će biti održan 5. februara 2022. godine.


SAVETNIK ZA DIJABETES

Ažurirano 16.11.2021 godine

Poštovane koleginice i kolege, 

Sa velikim zadovoljstvom Vas pozivamo da zajednički obeležimo Svetski dan dijabetesa 2021.

Poštovane koleginice i kolege, 

Sa velikim zadovoljstvom Vas pozivamo da zajednički obeležimo Svetski dan dijabetesa 2021. koji je posvećen dostupnosti nege obolelima od dijabetesa. Tačno 100 godina nakon otkrića insulina, milioni ljudi sa dijabetesom širom sveta nemaju negu koja im je potrebna. 

Osobe sa dijabetesom zahtevaju stalnu negu i podršku kako bi upravljali svojom bolešću i izbegli komplikacije. Upravo sa ovom idejom i ciljem standardizovana je prva farmaceutska usluga koja je posvećena pacijentima obolelim od dijabetesa. 

Pridružite nam se!

Učestvujte u globalnoj kampanji za unapređenje zdravlja pacijenta obolelih od dijabetesa!

DOSTUPNOST NEGE OBOLELIMA OD DIJABETESA JE I NAŠ ZADATAK!!!

  1. 16.11.2021. /17 časova / Kako da postanem SAVETNIK ZA DIJABETES? / Program OVDE Link za prijavu OVDE
  2. 23.11.2021. /17 časova / Kako da kao SAVETNIK ZA DIJABETES unapredim svoju uslugu? / Program OVDE / Link za prijavu OVDE


ODRŽAVANJE EDUKACIJA SU PODRŽALE KOMPANIJE: NOVO NORDISK, ABELA PHARMA I ADOC

1 2 3 ... 17