LA


Представљање Водича добре апотекарске праксе

Ažurirano 22.4.2021 godine

Поштоване колегинице и колеге, 

Задовољство нам је да вас позовемо на презентацију Водича добре апотекарске праксе који, поред важеће законске регулативе, представља основ за организовање и спровођење апотекарске делатности у Републици Србији.

Поштоване колегинице и колеге, 

Задовољство нам је да вас позовемо на презентацију Водича добре апотекарске праксе који, поред важеће законске регулативе, представља основ за организовање и спровођење апотекарске делатности у Републици Србији. 

Руководећи се чињеницом да је будућност фармацеутске професије уско повезана са пружањем услуга усмерених ка пацијенту, а са идејом да се компетенције магистра фармације и њихов потенцијал даље развијају и препознају, израђени су стандарди и смернице које омогућавају пружање фармацеутске услуге одговарајућег квалитета сваком кориснику.

На нама је да овај документ применимо у потпуности и на тај начин створимо чврсту основу за пружање квалитетне и ефикасне здравствене заштите.

С тим у вези, позивамо вас на заједничку сарадњу у имплементацији првог Водича добре апотекарске праксе. 

Представљање Водича добре апотекарске праксе одржаће се 28. априла (среда) са почетком у 11 часова, online.

Програм можете преузети ОВДЕ.

Путем циркуларног мејла биће прослеђен линк за регистрацију, у петак 23. и уторак 27. априла. 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Ažurirano 17.4.2021 godine

Фармацеутска комора Србије изражава протест због коришћења простора здравствених установа - апотека у сврхе које нису примерене и у потпуној су супротности са основним принципима на којима се заснива апотекарска делатност у Републици Србији.

Фармацеутска комора Србије изражава протест због коришћења простора здравствених установа - апотека у сврхе које нису примерене и у потпуној су супротности са основним принципима на којима се заснива апотекарска делатност у Републици Србији. На овај начин се угрожава достојанство запослених у апотекама који су, посебно у актуелној епидемиолошкој ситуацији, својим знањем и залагањем пружили значајну подршку пацијентима и свим здравственим радницима. Фармацеутска комора Србије и њени чланови, магистри фармације који раде у апотекама, се ограђују од било какве повезаности са наведеним поступањем.

НОВА ОДЛУКА ВЕЗАНО ЗА ПОМОЋ ЧЛАНОВИМА КОМОРЕ

Ažurirano 07.4.2021 godine

Поштоване колегинице и колеге,

Узимајући у обзир тренутну епидемиолошку ситуацију и доступност превентивних епидемиолошких мера, укључујући вакцинацију, Управни одбор Фармацеутске коморе Србије на седници одржаној 15.

Поштоване колегинице и колеге,

Узимајући у обзир тренутну епидемиолошку ситуацију и доступност превентивних епидемиолошких мера, укључујући вакцинацију, Управни одбор Фармацеутске коморе Србије на седници одржаној 15.4.2021. године донео је Одлуку да се Одлука о износу и критеријумима за употребу средстава из Фонда узајамне помоћи за време пандемије узроковане заразном болешћу COVID-19 за период од 1.1.2021.године примењује до 15.4.2021. године (ОВДЕ).

Чланови Коморе могу поднети захтеве за исплату средстава из Фонда узајамне помоћи у складу са Одлуком о висини издавајања прихода у Фонд узајамне помоћи чланова Фармацеутске коморе Србије и његовом коришћењу, као и Одлуком о утврђивању висине износа за поједине намене из Фонда узајамне помоћи чланова Фармацеутске коморе Србије, и то за случај:

  • настанка инвалидности због које не може трајно обављати послове фармацеута;
  • настанка теже болести због које је на боловању шест и више месеци у континуитету;
  • помоћи због уништења или оштећења имовине услед елементарних непогода или других ванредних догађаја.

____________________________________________________________________________

Информација 7.4.2021. године

Фармацеутска комора Србије овим путем даје информацију везано за исплату помоћи члановима Коморе за време пандемије узроковане заразном болешћу COVID-19.

У складу са законом и одлукама органа Коморе у Фонд узајамне помоћи издваја се 3% од укупно остварених прихода од чланарине и уписнине, наплаћених новчаних казни и средстава прикупљених од донација, прилога и помоћи домаћих и страних, правних и физичких лица и осталих прихода утврђених финансијским планом Коморе, а у текућој календарској години.

Средства Фонда се могу користити за непосредну помоћ члановима Коморе за случај:

  • настанка инвалидности због које не може трајно обављати послове здравствене делатности;
  • настанка теже болести због које је на боловању шест и више месеци у континуитету;
  • помоћи због уништења или оштећења имовине услед елементарних непогода или других ванредних догађаја.

Узимајући у обзир тежину ситуацију на почетку пандемије, а посебно током ванредног стања и у жељи да се пружи одговарајућа помоћ донето је више одлука о давању помоћи члановима Коморе, које су мењане сходно актуелној ситуацији.

У току 2020. године Комора је прерасподелом средстава уместо планираних 3%, издвојила укупно 37,5% за исплату помоћи својим члановима од укупних прихода, односно за захтеве који су поднети закључно са 29.12.2020. године исплаћено је 13.612.400,00 динара.

Захтеви који су поднети од 30.12.2020. године до 15.1.2021. године су размотрени и за њих је потребно исплатити 3.463.600,00 динара.

У току је разматрање око 240 захтева који су пристигли у период од 16.1.2021. године до данас, за које се процењује да ће за исплату бити потребно око 4.500.000,00 динара. 

Из наведног се види да је Комора у ситуацији да за прва три месеца 2021. године мора да издвоји најмање 8.000.000,00 динара за исплату помоћи члановима Коморе, што је 22% од планираних прихода за 2021. годину. С обзиром да су чланарине основни извор прихода исплате ће се релизовати у складу са пристиглим уплатама чланарине.

Управни одбор прати епидемиолошку ситуацију као и финансијске могућности Коморе, па ће узимајући у обзир да су доступне све епидемиолошке мере превенције, укључујући и вакцинацију, поново разматрати своју одлуку током априла 2021. године.

Информација 11.3.2021. године

Обавештавамо вас о новој одлуци везано за једнократну и безповратну помоћ на коју имају право чланови Коморе, а која се додељује из Фонда узајамне помоћи за време пандемије COVID-19 и важи од 1.1.2021. године.Након Одлуке из марта месеца и јула 2020. године, Управни одбор је на 4. седници (3. електронској) која је одржана 10.3.2021. године, донео Одлуку о износу и критеријумима за употребу средстава из Фонда узајамне помоћи за време пандемије узроковане заразном болешћу COVID-19 за период од 1.1.2021.године (ОВДЕ).

Право на ову помоћ има сваки члан Фармацеутске коморе Србије који је уписан у именик, у складу са законом, и који има уредно плаћену чланарину закључно са 2020. годином, и то:

  • породица магистра фармације/дипломираног фармацеута, члана Коморе, преминулог од болести изазване коронавирусом (захтев), у износу од 120.000,00 динара
  • члан Коморе који је оболео и хоспитализован због инфекције COVID-19 (захтев), у износу од 20.000,00 динара
  • члан Коморе који је оболео и није хоспитализован због инфекције COVID-19 (захтев), у износу од 8.000,00 динара
  • члан Коморе за једно серолошко тестирање на присуство IgM и IgG антитела на корона вирус (захтев), у износу од 1.200,00 динара.


Рок за подношење захтева је 3 месеца од настанка догађаја због којег се тражи помоћ. 

Захтев са пратећом документацијом можете послати скенирано на мејл komora@farmkom.rs

ВАЖНО - ИЗМЕНЕ У ПРИСТУПУ БАЗИ MedicineComplite

Ažurirano 07.4.2021 godine

Фармацеутска комора Србије је у сарадњи са колегама из европске канцеларије успела да уговори нове услове за приступ бази MedicineComplite - BNF и BNF за децу.

Фармацеутска комора Србије је у сарадњи са колегама из европске канцеларије успела да уговори нове услове за приступ бази MedicineComplite - BNF и BNF за децу. Са циљем да већем броју својих чланова омогући приступ овој бази података, приступ је од данас, 7. априла 2021. године омогућен свим члановима, с тим да у истом тренутку приступ може да користи највише до 300 чланова. База је доступна до 13. децембра 2021. године.

НАЧИН ПРИСТУПА: Потребно је да се члан Коморе улогује преко корисничког сервиса на свој картон и кликом на коцкицу MedicineComplite улази у базу података у којој су доступни подаци из модула BNF и BNF за децу.

НАПОМЕНА: Чланови Коморе који су до сада имали директан приступ, од данас приступају бази на горе наведен начин. 

С обзиром на велику заинтересованост чланова Коморе надамо се да смо на овај начин проширили могућност приступа, те да ће сви заинтересовани имати прилику да користе податке из ове базе у свом свакодневном раду.

Молимо вас да нам пошаљете своја искуства, коментаре и предлоге, као и да их поделите са својим колегама из апотеке и шире.

ВОДИЧ ДАП ОБЈАВЉЕН У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС

Ažurirano 18.3.2021 godine

Поштоване колегинице и колеге,

Обавештавамо вас да је Водич добре апотекарске праксе објављен у "Сл.

Поштоване колегинице и колеге,

Обавештавамо вас да је Водич добре апотекарске праксе објављен у "Сл. галснику РС", бр. 27/2021 од 24.3.2021. године.

_______________________________________________________

Обавештавамо вас да је дописом од 18.3.2021. године министар здравља у складу са чланом 219. Закона о здравственој заштити дао сагласност на Водич добре апотекарске праксе, који је од стране Скупштине Коморе усвојен на седници одржаној 25.2.2021. године. Допис којим је дата сагласност ОВДЕ

Водич добре апотекарске праксе се објављује у Службеном гласнику РС и ступа на снагу 8 дана од дана објављивања, а почиње са применом 24 месеци од дана ступања на снагу. О датуму ступања на снагу чланство Коморе биће посебно обавештено. 

Захваљујемо се свим колегама и колегиницама који су својим радом дали допринос у изради овог документа.

Надамо се да ће Водич добре апотекарске праксе унапредити обављање апотекарске делатности у Републици Србији и значајно утицати на квалитет услуга коју магистар фармације, односно дипломирани фармацеут пружа у апотеци, што је и његов основни циљ.

Фармацеутска комора Србије ће вас редовно извештавати о свим даљим корацима и пружити помоћ и подршку у току имплементације и усклађивања са захтевима Добре апотекарске праксе.

1 2 3 ... 12