CI


Svečana dodela licenci - Ogranak Niš sa KiM

Ažurirano 09.6.2023 godine

Farmaceutska komora Srbije u svom Ogranku Niš sa KiM upriličila je svečanu dodelu licenci novim obaveznim i dobrovoljnim članovima Komore.

Farmaceutska komora Srbije u svom Ogranku Niš sa KiM upriličila je svečanu dodelu licenci novim obaveznim i dobrovoljnim članovima Komore. Licence su dobili Jovan Stojanović, Jovana Manov, Katarina Petrović, Kristina Ignjatović  i Sanja Stanković. Licence je dodelio mag. farm. Daniel Ivković predsednik Odbora ogranka Niš sa KiM, a zakletvu za farmaceute prilikom dodele čitala je Aleksandra Okičić sekretar Ogranka Niš sa KiM.

Broj članova Farmaceutske komore u Organku Niš i KiM je 1499, od toga je broj obaveznih članova 1329, dobrovoljnih članova 140 i pripravnika 30.

Članstvo u Komori je pravo i čast svih magistara farmacije u Republici Srbiji.

Otvorena vrata na Ogranku Niš sa KiM

Ažurirano 06.6.2023 godine

Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo Vas na otvorena vrata Farmaceutske komore Srbije koja će biti organizovana na Ogranku Niš sa KiM sa ciljem razmene informacija, predloga i sugestija u vezi sa radom Komore, a kojima će prisustvovati direktor, dipl.

Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo Vas na otvorena vrata Farmaceutske komore Srbije koja će biti organizovana na Ogranku Niš sa KiM sa ciljem razmene informacija, predloga i sugestija u vezi sa radom Komore, a kojima će prisustvovati direktor, dipl. farm. Slavica Milutinović. Otvorena vrata biće održana 8. juna 2023. godine u sedištu Ogranka Niš sa KiM, Zelengorska 4, lokal 2, 18000 Niš, od 11:00 do 14:00 časova. 


Novi broj eApotekarske prakse

Ažurirano 31.5.2023 godine

Drage koleginice i kolege,

Novi broj glasnika Farmaceutske komore Srbije eApotekarska praksa dostupan je članovima Komore.

Drage koleginice i kolege,

Novi broj glasnika Farmaceutske komore Srbije eApotekarska praksa dostupan je članovima Komore. U junskom broju možete naći aktuelne informacije u vezi sa inicijativama, projektima, učešću na kongresima, objavljenim radovima, najnovijim istraživanjima i novinama iz sveta farmacije. Između ostalog preporučujemo: 

 • Predlog struke za proširenje farmaceutskih usluga u javnim apotekama
 • Konferencija MEDI-THEFT - organizaovan odgovor na krađe lekova
 • Izveštaj sa Kongresa toksikologa i Kongresa farmaceuta Crne Gore
 • Rezultate najnovijih istraživanja efikasnosti lekova kod napada migrene
 • Nove preporuke i potencijalni lekovi za lečenje gojaznosti
 • Najavljujemo V kongres bolničkih farmaceuta

Pišite nam! Očekujemo Vaše komentare i sugestije. 

Link za eApotekarsku praksu OVDE


V Simpozijum bolničkih farmaceuta

Ažurirano 25.5.2023 godine

Poštovane i drage koleginice i kolege,

Sekcija za bolničku farmaciju Saveza farmaceutskih udruženja Srbije poziva Vas na V Simpozijum bolničkih farmaceuta koji će se održati od 02.

Poštovane i drage koleginice i kolege,

Sekcija za bolničku farmaciju Saveza farmaceutskih udruženja Srbije poziva Vas na V Simpozijum bolničkih farmaceuta koji će se održati od 02.-03. juna u hotelu M u Beogradu. Nadamo se da ćete se u odazvati u što većem broju i aktivno učestvovati tokom trajanja simpozijuma, posvećenog digitalnoj trasnformaciji u farmaceutskoj zdravstvenoj delatnosti. Pored domaćih predavača, kolege iz Španije, Nemačke i Slovenije preneće njihova iskustva u transformaciji rada bolničkog farmaceuta u kontekstu digitalizacije.

Po prvi put će se održati i zajednička sesija za kolegama iz javnih apoteka. 

Glavna tema prvog dana simpozijuma je “Clinical pharmacy services in hospital and ambulatory practice” koju će prezentovati dr Matej Štuhec, kolega iz Univerzitetskog kliničkog centra u Mariboru, Slovenija. 

Drugog dana simpozijuma upoznaćete se sa sledećim temama:

 • Koncept outpatient bolničke farmacije u Španiji
 • Kompjuterizovano propisivanje lekova
 • Zakonske obaveze u primeni DAP”- panel diskusija
 • Upravljanje antikoagulantnom terapijom u cilju veće bezbednosti pacijenta na svim nivoima zdravstvene zaštite

Program je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije odlukom br. 153-02-00118/2023-01 od 22.05.2023. godine kao međunarodni simpozijum koji nosi 6 bodova za pasivno učešće (akreditacijon broj programa B-95/23).

Program možete pogledati OVDE.

Prijavu možete izvršiti OVDE.

Zajednički predlog struke za proširenje farmaceutskih usluga

Ažurirano 17.5.2023 godine

Poštovane koleginice i kolege,

Upravni odbor Farmaceutske komore Srbije na sednici održanoj 9.

Poštovane koleginice i kolege,

Upravni odbor Farmaceutske komore Srbije na sednici održanoj 9. maja 2023. godine doneo je Odluku kojom se daje saglasnost na predlog Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite (deo „Farmaceutske usluge“). 

Dokument je prethodno pripremlјen i odobren od strane Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i relevantnih profesionalnih i stručnih udruženja farmaceuta, i to: Grupacije apoteka pri Privrednoj komori Srbije, Saveza farmaceutskih udruženja Srbije i Farmaceutske komore Srbije. 

Predmetni dokument je u potpunosti usklađen sa važećim pravnim propisima u Republici Srbiji i to: Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Sl. Glasnik RS“, broj 25/2019) i Vodičem Dobre apotekarske prakse („Sl. Glasnik RS“, broj 27/2021). 

Posebno napominjemo da je predmetni dokument u skladu i sa Rezolucijom CM/Res (2020)3 o sprovođenju farmaceutske zdravstvene zaštite u korist pacijenata i zdravstvenih usluga. 

Odluka i predlog Pravilnika upućeni su Republičkoj stručnoj komisiji za farmaciju na dalјu nadležnost. 

 • Odluka Upravnog odbora br. 43/4-1-2 od 9.5.2023. godine OVDЕ
 • Predlog Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite (deo „Farmaceutske usluge“) OVDE
 • Dopis Republičkoj stručnoj komisiji za farmaciju OVDE

1 2 3 ... 32