CI


Stupile na snagu obaveze subjekata privatnog sektora na osnovu Zakona o elektronskom fakturisanju

Ažurirano 04.7.2022 godine

Poštovani,

Farmaceutska komora Srbije u cilju pravovremenog obaveštavanja svojih članova dostavlja akt ministra finansija broj 401-00-9700/2021-41-4 od 30.

Poštovani,

Farmaceutska komora Srbije u cilju pravovremenog obaveštavanja svojih članova dostavlja akt ministra finansija broj 401-00-9700/2021-41-4 od 30. juna 2022. godine u vezi sa obavezama subjekata privatnog sektora na osnovu Zakona o elektronskom fakturisanju („Sl. glasnik RS”, br. 44/21 i 129/21). Molimo da priloženi akt (OVDE) dostavite zakonskom zastupniku svog preduzeća.

Na sledećem linku možete preuzeti dokument u kojem su na jednostavan način objašnjeni koraci koje je potrebno preduzeti da biste ispunili svoje zakonske obaveze: Kratko uputstvo za neposrednu prijavu na Sistem elektronskih faktura.

Sve relevantne informacije vezane za elektronsko fakturisanje dostupne su na portalu eFaktura na sledećoj adresi: https://www.efaktura.gov.rs/


KONKURS ZA UČEŠĆE NA 8. KONGRESU FARMACEUTA SRBIJE

Ažurirano 01.7.2022 godine

Drage koleginice i kolege, 

Farmaceutska komora Srbije dodelјuje 5 (pet) besplatnih kotizacija za učešće na 8.

Drage koleginice i kolege, 

Farmaceutska komora Srbije dodelјuje 5 (pet) besplatnih kotizacija za učešće na 8. Kongresu farmaceuta Srbije. Uslov za prijavu jeste prihvaćen sažetak rada (poster/usmena prezentacija) na temu implementacije standardizovanih farmaceutskih usluga u apotekama: za obolele od dijabetesa i prilikom izdavanja antibiotika ili post-kovid savetovališta. 

Mejl sa sažetkom rada i potvrdom da je isti prihvaćen poslati na adresu komora@farmkom.rs najkasnije do 1. avgusta 2022. godine, sa naznakom: ZA KONGRES

Objavlјivanje rezultata: 10. avgust 2022. godine. 

Konkurs na temu „Apoteke ujedinjene u akciji za zdraviji svet“

Ažurirano 30.6.2022 godine

Petu godinu za redom Farmaceutska komora Srbije otvara konkurs povodom Svetskog dana farmaceuta.

Petu godinu za redom Farmaceutska komora Srbije otvara konkurs povodom Svetskog dana farmaceuta. Ove godine zadatak farmaceuta je da na temu: „Apoteke ujedinjene u akciji za zdraviji svet“ napišu rad koji promoviše ulogu apoteke u promociji zdravlјa i prevenciji bolesti i opišu aktivnosti koje sprovode ili planiraju da sprovedu u ovoj godini. Predložene aktivnosti mogu biti usmerene ka opštoj javnosti i/ili drugim zdravstvenim radnicima. Mogu da se sprovode unutar apoteka, u medijima ili u javnosti (tribine, radionice i sl.).

Konkurs je otvoren do 15. avgusta 2022. godine. 

Tekst poslati na mejl komora@farmkom.rs sa naznakom „ZA KONKURS – SDF“ kao word dokument, maksimalno do 500 reči, potpis, ID broj i slika autora. 

Komisija će objaviti rezultate 1. septembra 2022. godine. 

Tri (3) najoriginalnija rada biće nagrađena sa po 10.000,00 dinara. 


Novi dopis upućen RFZO vezano za naknade po ispostavljenim fakturama apoteka

Ažurirano 28.6.2022 godine

Nastavak teksta

Farmaceutska komora Srbije se obratila dopisom od 26.05.2022. godine Republičkom fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) sa molbom za zakazivanje zajedničkog sastanka i dodatne informacije vezano za dinamiku plaćanja i razloge kašnjenja po ispostavlјenim fakturama za izdate lekove i pomagala. 

S obzirom da do danas nismo dobili odgovor Farmaceutska komora Srbije je uputila molbu da se po ovom pitanju organizuje hitan sastanak na kome bi razjasnili sva otvorena pitanja (dopis možete pogledati OVDE). 

O svim dalјim informacijama po ovoj temi bićete blagovremeno obavešteni. 

______________________________________________________________________________

Farmaceutska komora Srbije se povodom učestalih zahteva svojih članova dana 26.5.2022. godine obratila RFZO sa molbom za bliže informacije o dinamici plaćanja i razlogu kašnjenja po ispostavlјenim fakturama za izdate lekove i pomagala. 

Naime, na osnovu dobijenih informacija, od početka maja 2022. izvršeno je plaćanje od strane RFZO za januar i prvu polovinu februara 2022, izuzev apotekama na teritoriji grada Beograda kojima nije izvršena uplata za februar 2022.  U skladu sa potpisanim ugovorom o snabdevanju osiguranih lica lekovima i određenim vrstama pomagala u 2022. godini, RFZO, odnosno Filijala je u obavezi da Apoteci izvrši plaćanje naknade u roku do 60 dana od dana prijema fakture u Filijali, te je do 10. maja 2022. godine izostala očekivana isplata za februar 2022. godine, odnosno drugu polovinu februara 2022. godine. 

Na osnovu prosleđenog dopisa (koji možete pogledati OVDE) očekujemo dodatne informacije i zakazivanje sastanka u najskorije vreme. 

O svim dalјim informacijama po ovoj temi bićete blagovremeno obavešteni. 


Uvođenje koordinatora za vigilancu u ZU

Ažurirano 04.6.2022 godine

Zakon o medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS“, br.

Zakon o medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS“, br. 105/2017) i Pravilnik o vigilanci („Službeni glasnik RS“, br. 3/2019) propisuju obavezu imenovanja i prijavljivanja Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) koordinatora za vigilancu od strane zdravstvene ustanove. Od 1. jula 2022. godine imenovano lice ima obavezu prijavljivanja incidenata (neželjene reakcije na medicinsko sredstvo) putem digitalne platforme ADIS. 

Кoordinator za vigilancu je zdravstveni radnik zaposlen u zdravstvenoj ustanovi koji obavlja poslove u vezi sa organizovanjem i unapređivanjem sprovođenja dobre prakse u prikupljanju i prijavljivanju sumnji na incidente i komunikacije o rizicima primene medicinskih sredstava u zdravstvenoj ustanovi i koji je kontakt osoba zdravstvene ustanove za ALIMS, za vigilancu. 

S tim u vezi, Privredna komora Srbije u saradnji sa ALIMS-om, organizovala je edukaciju namenjenu koordinatorima za vigilancu medicinskih sredstava u zdravstvenim ustanovama, koja je obuhvatila i praktičnu obuku oko elektronskog poslovanja u sistemu ALIMS-a, a vezano za izveštavanje u  sistemu vigilance.

Bliže informacije i prezentacije sa održane edukacije možete pogledati OVDE

1 2 3 ... 20